Nuffnang

MY VOICE FOR NATION

Posted by Awanama | Posted on 11:35 PTG

MY VOICE FOR NATION


Amnesty should be given to all local born who do not possess valid identification papers to qualify for Malaysian Citizenship

Posted: 15 Jun 2012 03:00 AM PDT

N45 Dr Halimah Ali

Posted by Awanama | Posted on 11:34 PTG

N45 Dr Halimah Ali


MENGUNDI DALAM PILIHANRAYA DARI PERSPEKTIF HUKUM SYARA'

Posted: 15 Jun 2012 03:55 AM PDTHukum Mengundi

Majoriti ulama' menyatakan bahawa hukum mengundi wajib dan ia dikira berdasarkan kepada konsep penyaksian iaitu memberikan saksi bahawa calon yang undi tersebut adalah baik dan layak untuk memegang amanah sebagai pemerintah.

Pendapat ini digunakan oleh Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna, Kesatuan Ulama Sedunia yang dipengerusikan oleh Dr Yusuf Al-Qardhawi, Syeikhul Al-Azhar Syeikh Ahmad Tayyib, Mufti Mesir Syeikh Ali Jumaah dan sebagainya.

Justeru warganegara yang layak mengundi wajib mengundi atas dasar memberikan penyaksian. Jika calon tersebut tidak layak serta tidak amanah maka ia tidak boleh berkrompomi dengannya. Jika calon tersebut amanah dan mampu memikul tanggungjawab pemerintah untuk menjaga agama dan maslahat keduniaan manusia ia mestilah mengundi calon tersebut. Hal ini demikian kerana memberikan kuasa kepada orang yang akan memberikan kerosakan adalah haram kerana bersubahat dengannya.

Berkata Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna : "Memberikan undian adalah suatu penyaksian, manusia akan ditanya akannya (calon mana yang akan dipilih dan kenapa), maka putuslah untuk memberikan undian berdasarkan hati-hati kamu dan akal kamu, dan jadilah orang yang membantu akan kebenaran dan berani dalam memilih calon yang baik (serta amanah)"

Hal ini demikian kerana mengundi mengundikan wasilah bagi memilih tampuk kepimpinan Islam dalam konteks mendirikan Negara Islam untuk melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Sehubungan itu mengundi merupakan wajib kerana ia termasuk dalam wasilah bagi tujuan yang wajib iaitu mendirikan Negara Islam. Maka ini termasuk dalam kaedah :

ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلا به فَهُوَ واجِب


Sesuatu kewajipan yang tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu perkara maka ia menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah wajib. Membangunkan negara Islam adalah kewajipan kerana menegakkan syariat secara menyeluruh tidak dapat tidak mesti dengan pentadbiran sesebuah negara. Maka tanpa melalui pilihanraya, gerakan Islam tidak akan mampu meraih ruang kuasa untuk mentadbir negara.

Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahawa jihad tidak hanya tertumpu kepada satu jenis sahaja iaitu menganngkat senjata berhadapan dengan musuh di medan perang. Sehubungan itru, Imam Ibnu Qayyim membahagikan jihad kepada 13 peringkat[3] iaitu :

- Jihad menentang nafsu sebanyak 4 peringkat
- Jihad menentang syaitan sebanyak 2 peringkat
- Jihad menentang golongan kafir sebanyak 4 peringkat
- Jihad menentang golongan zalim, bid'ah dan fasik sebanyak 3 peringkat

Maka segala perbuatan yang dilakukan bagi memenangkan Islam atau menaikkan Islam merupakan jihad dan ketaatan kepada Allah SWT serta mendapat pahala di hari akhirat. Sekiranya membuang benda yang menyakiti di tengah jalan atau laluan manusia juga dikira dalam Islam sebagai perkara yang mendatangkan pahala serta salah satu cabang daripada iman sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

"Iman itu lebih 70 cabang atau lebih 60 cabang, yang paling afdhal (tinggi) ialah (mengucap) penyaksian 'tiada tuhan yang disemnbah melainkan Allah' dan peringkat yang terendah ialah membuang perkara yang menyakiti (benda kotor dan sebagai) yang berada di tengah jalan. Malu itu satu cabang daripada iman"[4]

Justeru apakah menentang serta menolak kezaliman (dengan cara mengundi kepada pihak yang adil dalam pilihanraya) tidak termasuk dalam berjihad di jalan Allah SWT? Maka sudah tentu ia juga termasuk dalam konteks berjihad, melihat kepada beberapa hujah iaitu :
 • 1- Ia merupakan seruan dakwah yang disebutkan oleh Allah SWT sebagai seruan yang berbentuk hikmah dan peringatan yang baik
 • 2- Waktu, masa, tenaga serta harta yang dibelanjakan bagi memenangkan pihak yang adil dan menarik masyarakat kepada perjuangan Islam dan menerima perundangan Islam merupakan jihad sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT berkaitan Allah SWT membeli jiwa serta harta mereka dengan bayaran syurga
 • 3- Termasuk juga dalam konteks menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia menyeru masyarakat dalam memilih perjuangan Islam dan menolak pihak yang zalim. Pihak yang tidak melaksanakan Islam adalah pihak yang zalim
 • 4- Undi juga dikira sebagai salah satu konsep nasihat iaitu menasihati pemimpin. Ia termasuk dalam seruan Islam berkenaan agama sebagai konsep nasihat.


 • 5- Termasuk dalam kewajipan masa kini iaitu menentang kerajaan yang zalim. Mengalahkan pihak dengan undian sebagaimana mengalahkan pihak musuh di medan perang. Tuntutannya mengalahkan pihak kezaliman dan memenangkan Islam walau dalam bentuk yang berbeza.
 • Sehubungan itu, Dr Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahawa : • 1- "Sesiapa yang memberikan saksi (undian) kepada seorang yang tidak soleh bahawa lelaki tersebut adalah soleh (layak menjadi pemimpin) maka ia sesungguhnya orang yang memberikan undi tersebut telah melakukan dosa dan kesalahan berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Hajj pada ayat ke-30 yang bermaksud : • 2- "Dan jauhilah kekotoran syirik dan perkataan yang dusta (menipu)"

 • 3- Maka sesiapa yang mengundi seseorang calon kerana kepentingan peribadi seperti kroninya atau kawannya atau kepentingan lain (selain Islam), maka ia telah melanggar konsep saksi. Sedangkan Allah menyuruh manusia memberikan saksi kerana-Nya (kepentingan Islam) bukan sebab kepentingan lain. Berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Surah At-Thalak pada ayat ke-2 yang bermaksud :


 • 4- "Dan hendaklah kamu menyempurnakan penyaksian itu kerana Allah semata-mata"


 • 5- Dan sesiapa yang tidak mengundi atau tidak memberikan undi kepada yang selayak (dengan sengaja) ia dikira telah menyembunyikan penyaksian dan ini bersalahan dengan perintah Allah dalam Surah Al-Baqarah pada ayat 283 yang bermaksud :

  "Dan janganlah kamu menyembunyikan penyaksian, maka sesiapa yang menyembunyikan penyaksian sesungguhnya ia berdosa akan hatinya"[5]


  Justeru berkaitan hukum mengundi, dapat disimpulkan kepada beberapa perkara :

  - Mengundi merupakan satu kewajipan kerana mengundi merupakan wasilah bagi memilih kepimpinan Islam dalam mendirikan Negara Islam
  - Mengundi dalam pilihanraya termasuk dalam konteks jihad kerana menentang kezaliman dan menolak pihak yang melawan syariat Islam bagi memenangkan pihak Islam atau gerakan yang membawa perjuangan Islam
  - Dalam ilmu usul feqh, kewajipan mengundi termasuk dalam wajib mudhaiyaq (sempit) iaitu mesti dilaksanakan pada waktu itu juga. Iaitu tempoh mengundi bagi pilihanraya Malaysia adalah  5 tahun sekali, maka kewajipan mengundi adalah pada waktu pilihanraya sahaja iaitu dalam tempoh 5 tahun sekali
  - Kewajipan mengundi adalah setiap kali berlakunya pilihanraya

  Feqh Muwazanat Dan Feqh Aulawiyat

  Feqh muwazanat ialah pemahaman bagi sesuatu perkara yang bertembung samada pertembungan di antara maslahat dengan mudharat atau pertembungan maslahat dengan maslahat, mudharat dengan mudharat.

  Feqh Aulwaiyat ialah memahami keutamaan bagi sesuatu perkara dalam mendahulukan apa yang sepatutnya didahulukan. Maka kedua-dua feqh ini mempunyai kaitan yang sangat rapat kerana dalam permasalahan yang timbul iaitu yang melibatkan pertembungan 2 perkara maka kita mesti memahami pertembungan yang berlaku sebelum mendahulukan atau mengutamakan sesuatu perkara tersebut.

  Antara contoh yang disebutkan dalam Al-Quran ialah, firman Allah SWT yang bermaksud :

  "Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan Haji dan memakmurkan MAsjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah."

  Maka dalam ayat tersebut perbuatan memberi minum dan memakmurkan Masjid Al-Haram merupakan kebajikan namun ia bukanlah aulawiyat yang dikehendaki oleh Allah sehingga mereka tidak mahu beriman serta berjihad. Maka aulawiyat yang patut diutamakan ialah beriman serta berjihad. Sebab itu Allah menyebut 2 golongan tersebut tidak sama martabat mereka di sisi Allah.

  Justeru, dalam konteks jika pilihanraya berlaku pada musim Haji, maka kita mesti mengambil kira dari sudut feqh muwazanat dan feqh aulawiyat. Penilaian ini dapat dilihat kepada :

  Feqh Muwazanat : –

  1- Haji merupakan kewajipan dan ia adalah termasuk dalam konteks maslahat dan martabat dharuriyatnya adalah martabat agama iaitu rukun Islam. Mengundi merupakan kewajipan dan ia juga termasuk dalam konteks maslahat dan martabat dharuriyatnya adalah martabat agama iaitu wasilah bagi mendirikan agama.
  2- Hasil kewajipan menunaikan Haji adalah kembali kepada individu yang melakukan Haji tersebut. Hasil kewajipan mengundi adalah kembali kepada umum iaitu pemerintah Islam yang diundi dan menang akan membawa maslahat umum dalam pemerintahannya.
  3- Kesan tidak melaksanakan Haji pada tahun tersebut akan memberikan mudharat individu tersebut sahaja (iaitu masih belum melaksanakan kewajipan Haji) dan kewajipan tersebut boleh diganti dengan peluang pada tahun-tahun yang akan datang. Kesan tidak mengundi akan memberikan kesan yang umum (apabila pihak Islam dikalahkan oleh pihak yang menolak perjuangan Islam) dan kesannya adalah sepanjang tempoh 5 tahun iaitu Islam tidak dapat memerintah dan kezaliman akan memerintah sepanjang tempoh tersebut.

  Justeru, ibadah Haji dan mengundi merupakan pertembungan di antara maslahat dan maslahat, maka konsep yang dilihat adalah kepada 3 perkara[6] sebagaimana yang dibentangkan di atas, iaitu

  - Martabat maslahat. Haji (agama) dan mengundi (agama)
  - Kadar menyeluruh samada umum atau individu. Haji (individu) dan mengundi (umum)
  - Kesan waktu mudharat samada pasti atau tidak. Haji (pasti berlaku mudharat tetapi tahun tersebut sahaja) dan mengundi (pasti berlaku mudharat tetapi untuk tempoh 5 tahun)

  Feqh Aulawiyat : -

  - Haji merupakan penting iaitu tahap wajib. Mengundi merupakan penting iaitu tahap wajib.
  - Haji tidak segera iaitu termasuk dalam konteks wajib muassa' (luas), tempoh melaksanakannya sebelum luput kewajipan iaitu kematian atau sakit teruk. Mengundi termasuk dalam konteks wajib mudhaiyyaq (sempit), tempoh melaksanakannya ialah dalam waktu kewajipan tersebut ketika dalam pilihanraya.

  Maka dalam penilaian feqh aulawiyat dilihat kepada sesuatu kondisi perkara tersebut samada penting atau tidak, dan segera atau tidak. Hasilnya sebagaimana yang telah dibentangkan di atas.

  Kesimpulan

  Berdasarkan kepada pembentangan di atas mengenai hukum Haji dan mengundi dalam pilihanraya serta pemahaman mengenai feqh aulwaiyat dan feqh muwazanat, dapat kita ketahui bahawa :

  1- Haji dan mengundi merupakan kewajipan dan maslahat serta martabat dharuriyatnya adalah peringkat agama kerana Haji merupakan salah satu rukun Islam manakala mengundi merupakan kewajipan dalam mendirikan agama.

  2- Haji lebih fokus kepada individu yang melakukan ibadah Haji terseut iaitu maslahat dan mudharat adalah ke atas individu sahaja. Adapun mengundi lebih fokus kepada umum iaitu maslahat atau mudharat yang bakal terima menyebabkan pihak yang ramai dan umum.

  3- Haji dan mengundi merupakan penting kerana ia merupakan kewajipan namun Haji tidak termasuk dalam konteks yang perlu diselesaikan segera (wajib muwassa') manakala mengundi mesti dilaksanakan segera iaitu dalam tempoh tersebut juga (wajib mudhaiyyaq).

  4- Kewajipan haji adalah sekali sepanjang hayat manakala kewajipan mengundi adalah setiap kali pilihanraya.

  Sehubungan itu hasil perbincangan di atas menjelaskan beberapa perkara :
  1- Pihak kerajaan (mana-mana negara terutama Negara-negara Islam), elakkan daripada berlakunya pertembungan tarikh antara pilihanraya dan ibadah Haji bagi meraikan syiar Islam iaitu Haji agar umat Islam dapat fokus untuk melaksanakan ibadah Haji sepenuhnya.

  2- Jika terdesak seperti tidak ada tarikh yang lain melainkan terpaksa bertembung maka umat Islam mesti peka dan faham terhadap aulawiyat antara 2 kewajipan ini.

  3- Individu yang sudah melakukan Haji sebelum ini, tidak menjadi keutamaannya lagi untuk melakukan ibadah Haji ketika itu, kerana Haji wajib sekali sahaja. Maka apabila bertembung perkara wajib (mengundi) dengan sunat (Haji kali ke-2 dan seterusnya) didahulukan perkara wajib (mengundi).

  4- Jika bertembung antara 2 kewajipan iaitu ibadah Haji dan mengundi maka sebagaimana perbincangan di atas, diutamakan mengundi. Sirah menunjukkan bahawa jenazah Nabi SAW dikebumikan selepas para sahabat berbincang melantik ketua pemimpin. Besarnya kewajipan melantik pemimpin sehingga dilewatkan pengebumikan jenazah baginda SAW.

  5- Jika individu yang sudah mendapat peluang mengerjakan Haji, akan tetapi berasa berat untuk menangguhkan ibadah Haji tersebut kerana bimbang berlaku mudharat besar yang dirasakan, maka jangan niat larikan diri daripada kewajipan mengundi, akan tetapi wajib ke atasnya ketika itu berdoa di depan Kaabah agar diberikan kemenangan kepada pihak Islam. Namun perlu ingat, walaupun begitu, keutamaan yang sebenar ialah mengundi (berdasarkan perbincangan di atas).

  6- Umat Islam perlu memahami kaedah bahawa menanggung mudharat yang kecil (wang dan masa kerana terpaksa tunggu giliran untuk ibadah Haji) supaya menghilangkan mudharat yang lebih besar (pihak zalim memerintah disebabkan pihak Islam hilang undi).  Wallahu a'lam….

  Disediakan oleh :
  Muhamad Zuhaili Saiman
  Pengerusi Felo MANHAL PMRAM 2012

  Rujukan :


  1- Al-Intikhabat Ahkam Wa DHawabit, oleh Dr Akram Kassab, cetakan Dar As-Salam
  2- Min Fiqh Ad-Daulah Fi Al-Islam, oleh Dr Yusuf Al-Qardhawi, cetakan Dar As-Sharouq
  3- Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, Dr Abdul Aziz Azzam, cetakan Dar Al-Hadis Al-Kaherah
  4- Dhawabit Al-Maslahat, Dr Muhamad Said Ramadhan Al-Buti, cetakan Dar Al-Fikr
  5- Nihayah As-Sul Syarh Minhaj Al-Wusul Ila 'Ilmi Al-Usul, cetakan Dar Ibnu Hazm
  6- Hasyiah Baijuri, cetakan Dar Al-Maktab Al-Islami

  SUMBER: HARAKAHDAILY
 • APAKAH BAKAL MENIMPA PEMBELI SAHAM FELDA

  Posted: 15 Jun 2012 03:42 AM PDT


  Harga saham FGVHB setelah diapongkan dan dijual beli nanti berkemungkinan menghadapi nasib yang sama dihadapi saham Facebook, iaitu, harga akan jatuh di bawah harga IPO menyebabkan kerugian kepada pelabur-pelabur. Sebabnya, antaranya ialah,
  • Pertama, memandangkan terlalu banyak unit saham ditawarkan berbanding permintaan, sama seperti dalam kes saham Facebook.
  • Kedua, masa dan ketika saham FGVHB diapongkan tidak kena kerana pasaran saham dalam negeri dan dunia seluruhnya sedang berdepan dengan suasana ketidaktentuan dan aliran menurun.
  • Ketiga, faktor-faktor fundamental bagi syarikat FGVHB itu sendiri tidak memberangsangkan – produktiviti ladang yang rendah dan menurun kerana lebih 50% pokok sawit sudah tua dan perlu ditanam semula, projek-projek pelaburan di luar negara milik FGVHB masih di peringkat belum mampu menjana keuntungan dan harga komoditi yang diunjurkan beraliran menurun.
  • Keempat, diperhatikan saham FGVHB didominasi oleh pelabur institusional menyebabkan aktiviti jual beli saham tidak aktif dan meluas menyebabkan harga sentiasa tertekan.
  • Kelima, keadaan ekonomi dunia yang tidak sihat menyebabkan pelabur-pelabur saham antarabangsa (hot money investors) akan mengambil sikap berhati-hati dalam membuat pelaburan.
  • Keenam, isu perundangan berkaitan penyenaraian FGVHB – misalnya, pelanggaran peruntukan GSA 1960 dan tidakturut sertanya KPF, pemilik majoriti Felda Holding Berhad (yang mana asetnya dipindahkan kepada FGHVB) - berpotensi menimbulkan risiko tidak diduga.


  Analisis selanjut di SINI

  Dr Shafie Abu Bakar

  Posted by Awanama | Posted on 11:01 PTG

  Dr Shafie Abu Bakar


  4 TAHUN BANGI BANDAR ILMU

  Posted: 15 Jun 2012 08:15 PM PDT

  Ceramah Pas Puterajaya Di Kompleks Sukan Bangi

  Posted: 15 Jun 2012 04:31 PM PDT

  Philosophy Politics Economics

  Posted by Awanama | Posted on 9:19 PTG

  Philosophy Politics Economics


  Is the PAC Sleeping?

  Posted: 15 Jun 2012 09:12 PM PDT

  PAC's failure to meet is attempt to cover up scandals, say Pakatan MPs
  By Shannon Teoh June 14, 2012

  KUALA LUMPUR, June 14 — The parliamentary Public Accounts Committee's (PAC) failure to meet in more than three months suggests a bid to cover up financial scandals involving the incumbent federal government, Pakatan Rakyat (PR) members of the panel alleged today.

  They told a press conference here that despite the parliamentary committee resolving on March 5, 2012 to prioritise four top issues involving government expenditure worth close to RM9 billion including the RM250 million National Feedlot Corporation (NFCorp) scandal, no meetings have been called since the end of March.

  "This clearly shows that there is a cover-up order from the very top. The PAC chief has been told not to hold meetings as they could have a negative impact on Barisan Nasional's (BN) chances of retaining power," DAP's Petaling Jaya Utara MP Tony Pua told reporters.

  PAS's Tumpat MP Kamaruddin Jaafar also added that "what has been spent has not been resolved but now we are spending another RM13.8 billion," referring to Putrajaya's tabling of a supplementary supply Bill earlier today.

  DAP vice-chairman Dr Tan Seng Giaw (picture), who is also PAC deputy chief, said the five opposition members of the panel had sent a letter to panel chief Datuk Seri Azmin Khalid requesting that the committee be convened as soon as possible to look into the four controversial cases.

  The cases are the NFCorp in which former Cabinet minister Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil and her family are accused of abusing a RM250 million federal loan, Tan Sri Tajudin Ramli's confidential out-of-court settlement with Danaharta over his RM589 million debt, 1 Malaysia Development Bhd's RM3.5 billion Petrosaudi investment and the cost of KLIA2 surging by RM2.2 billion to RM3.9 billion.

  The PAC had on March 21 also decided to carry on with the NFC probe despite Dewan Rakyat Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulia's orders that it cannot touch on criminal charges against Shahrizat's husband and NFCorp chairman Datuk Seri Mohamad Salleh Ismail.

  The order came just a day after the Wanita Umno chief's family, who own NFCorp, refused to face the committee.

  Dewan Rakyat had also rejected questions from four DAP lawmakers in March concerning the Tajudin-Danaharta settlement which politicians from across the divide said was a matter of public interest, saying it could not discuss issues being deliberated in court.

  The four MPs had all asked Putrajaya to reveal details of the settlement and how it benefits the public as the former Malaysia Airlines chairman had already been ordered by the High Court to pay the RM589 million he owed Danaharta, which was set up to take over bad debts during the 1997 Asian financial crisis.

  念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang

  Posted by Awanama | Posted on 9:03 PTG

  念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang


  Pembasmian Tikus di Seri Kembagan

  Posted: 15 Jun 2012 07:06 PM PDT


  16hb Jun 2012 - Pembasmian tikus di Seri Kembangan bersama Saudara Ean Yong, Ahli Majlis MPSJ Sdr Ng Sze Han dan pegawai-pegawai MPSJ. Kira-kira 40 dihampus pada kali ini.

  (More......)

  LEE GUAN AIK for KOTA DARUL AMAN 李源益州议员

  Posted by Awanama | Posted on 7:09 PTG

  LEE GUAN AIK for KOTA DARUL AMAN 李源益州议员


  Malaysia Needs Change!

  Posted: 15 Jun 2012 08:21 AM PDT

  Dr Siti Mariah Mahmud

  Posted by Awanama | Posted on 3:38 PTG

  Dr Siti Mariah Mahmud


  Munajat Pilihanraya Jentera Pilihanraya PAS Kota Raja

  Posted: 15 Jun 2012 07:41 AM PDT

  Semalam bertempat di Pejabat PAS Kawasan Kota Raja, Bukit Naga berlansung majlis Munajat Pilihanraya anjuran Lajnah Urusan Ulamak PAS Kawasan Kota Raja yang diketuai oleh AF Ustaz Jeffery Isa,

  Turut hadir ialah Ybhg AF Ustaz Nik Bakri Nik Mat selaku Imam Muda Pelapis Negeri Selangor sebagai Moderator, YDP PAS Kawasan dan semua kepimpinan peringkat Kawasan, Pemuda, Muslimat dan cawangan-cawangan.

  Majlis yang bermula dengan Solat Maghrib, jamuan berbuka puasa, zikir munajat, solat hajat dan doa yang dipimpin oleh Ustaz Nik Bakri. Selepas Isya diadakan ceramah sempena Israk Mikraj dan kaitan dengan perjuangan yang sedang kita lalui ketika ini.

  menunggu majlis berbuka puasa - baru ku sedar janggut ku ku juga sudah putih melepak

  Ustaz Nik Bakri
  bab makan .... orang bujang faham-faham dah lah
  Ustaz Asri - Pengerusi Majlis .... cool aje dia ni

  Ahli & pimpinan PAS Kota Raja Yg Hadir


  Ya Allah makbulkan doa kami, berilah kemenangan kepada untuk mempertahan Kota Raja dan Selangor
  KUU Kota Raja
  Panglima Perang PAS Selangor


  Comments for Wee Choo Keong

  Posted by Awanama | Posted on 1:35 PTG

  Comments for Wee Choo Keong


  Comment on NOW EVERYONE CAN SUE & BE COMPENSATED FOR FLIGHT DELAY by BRIAN

  Posted: 15 Jun 2012 07:45 AM PDT

  YB, thank you for highlighting this. My experience with Air Asia is equally bad. When flights are delayed, they conveniently call it “retimed”! And this “retimed” can go on a few times, and before you know it, it is actually a few HOURS late and still they will never call it a “delay”, which is the truth. I think this is how they avoid paying compensation for “delays” because they never call it that! This, coupled with disturbing news about how Air Asia cuts corners in maintenence so that the aeroplanes can fly maximum hours, has made me think a thousand times before flying Air Asia again. In fact, i had become a happy customer of Firefly, then they stopped the flights. so I tend to agree that Firefly was stopped because it was giving us, the customers, a really good and reliable alternative,
  so it became a competitor to Air Asia. Stopping Firefly was really unfair to us the customers.

  Comment on Rashdan has been “VILIFIED and MALIGNED” in the blogsphpere, said AJ by Nordin

  Posted: 15 Jun 2012 07:08 AM PDT

  It is a clear AJ’s normal flip flopping. He was trying to please Nanny Danny as though Nanny Danny was paying his salary and perks. What is so great about Nanny Danny that worth Aj two e-mails to praise him?

  It was becasue AJ himself is just another Pariah.

  Comment on Rashdan has been “VILIFIED and MALIGNED” in the blogsphpere, said AJ by EYES WIDE OPEN

  Posted: 15 Jun 2012 06:50 AM PDT

  Bettina, you are absolutely right, because that was exactly the impression I got, that AJ was just parroting. In any case, this is so classic AJ – saying so many much but in the end saying nothing at all. He is the same in engagement sessions, giving wishy washy responses that gives staff the impression he does not know his stuff at all or worse, that he is LYING.How can he ever hope for staff to take him seriously? Not to mention how pathetic Strategic Comms is , simple rules of engagement and communication they cannot advise on? Or perhaps they are equally clueless too?

  Comment on Tan Sri Azman & Rashdan must reveal the consultancy fees paid for WAU by CLOSE ONE EYE

  Posted: 15 Jun 2012 06:39 AM PDT

  YB, I hate to say this, but even until the cows come home, you and all of us will NEVER get the answer to the question how much was paid to Binafikir for WAU. Why i say this? Well, the amount must be obscenely huge, and a chunk must have gone to UMNO’s coffers. But WAU did succeed in making MAS “asset-light” and may I add “cash-light” also.

  Comment on Rashdan has been “VILIFIED and MALIGNED” in the blogsphpere, said AJ by Pak Pandir

  Posted: 15 Jun 2012 06:33 AM PDT

  Pak Belalang, if there is one thing MAS staff will forever remember AJ for, its this – the flip-flopping. His indecisiveness is now becoming quite legendary. So what have we now? The clueless (AJ) leading the confused (staff). What a mess. And when his plans all go down the drain, he still got a convenient excuse – Unions and staff NOT cooperative! This is the same song he has sold to the government and PM – semua tak boleh jalan becauseUnions dont want change. How convenient! Hello, if CHANGE means selling your beloved Company short (like the RA), you expect the Unions (which by the way represent THOUSANDS of staff) to cooperate? Who’s stupid here?

  Comment on NOW EVERYONE CAN SUE & BE COMPENSATED FOR FLIGHT DELAY by Eyes Wide Open

  Posted: 15 Jun 2012 05:49 AM PDT

  There’s a rumour in town that Danny is joining AirAsia, as CEO for Malaysia? If that is true, what happened to the exit clause that states you need to have a “cooling” period before joining a competitor? Bernard Francis seems to have served the “cooling off” period (well, who was stupid enough to believe Bernard was working for MAS “exclusively” in all the years he was in MAS, but that’s another story altogether lah). Maybe different rules for different people?
  Rozman has done the honourable thing and left. That leaves the shameless Azahari who now claims he’s staying because he is a Khazanah “nominee”?
  Is that why he can so blatantly badmouth MAS staff in meetings with external parties, saying MAS staff are “corrupt”? That means he does not consider himself a MAS staff?

  Comment on Rashdan has been “VILIFIED and MALIGNED” in the blogsphpere, said AJ by jalil

  Posted: 15 Jun 2012 02:09 AM PDT

  AJ’a skin must be thicker than the elephant’s skin. Disgraceful. Please get lost from MAS as soon as possible and join Rashdan in Khazanah. Then Aj can do what he likes there. As long as he is in MAS we will expose about his nonsense.

  We have not a single bit of respect for this brainless fella. He is not fit to be the Group CEO. Not even to fit to clean toilets in MAS. Please resign and join AA. that is the best place for you.

  Comment on NOW EVERYONE CAN SUE & BE COMPENSATED FOR FLIGHT DELAY by joan

  Posted: 15 Jun 2012 01:52 AM PDT

  I am one of the many victims of AirAsia high handedness. I arrived a few minutes after the 45 minutes and I was not allowed to check in. i was told that it was the term of the ticket that I must check in within the 45 minutes. However, I was asked to buy another ticket if I want to travel on the same flight or another flight.

  How ridiculous and unfair, if the flight is closed then I should not board the flight even if I were to buy another ticket. This was most unfair. I will definitely filed a claim in the Consumer Tribunal. AirAsia must be thought a lesson and I am sure that many people like me will also file claims against AA.

  What Tony has been saying in the press and published mainly in the Star were bullshit and they do not reflect the actual situation.

  Thank you for giving us the information and the link to Consumer Tribunal..

  Comment on NOW EVERYONE CAN SUE & BE COMPENSATED FOR FLIGHT DELAY by SorryForAA

  Posted: 15 Jun 2012 01:03 AM PDT

  I can’t see how AA can survive very long with all their twists and turns! Let me enlighten you on my very pleasant experience with their competitor down south. I booked a return trip from Singapore to Sydney during their launching sales and the return fare for the whole family of 4 (3 adults and 1 child below 12) was only S$1588! Late last month, I was pleasantly surprised when my Credit card was refunded an amount of S$63 due to the fact that airport tax was collect for the child for the SYD-SIN sector! That amount I believe was accidently collected from me when I booked in March during their opening sales when anything can go wrong. But the fact is that I was refunded without me even having to make a complaint! In the first place I did not even know that airport tax was not supposed to be collected for the child passenger on the SYD-SIN sector. Do you think AA will ever refund you any money?

  Comment on NOW EVERYONE CAN SUE & BE COMPENSATED FOR FLIGHT DELAY by Lee

  Posted: 15 Jun 2012 12:25 AM PDT

  Anon66

  Online it may publish but not in print. If it is about MAS, it will be headline online as well as print. Please be informed that Ho Kay Tat and the kuncu in the Star are friend of TF. Look at the Edge he was heading it, it was printing only positive story.

  Khalid Samad

  Posted by Awanama | Posted on 9:34 PG

  Khalid Samad


  Sketsa Jumaat: Ketua Kampung, Perompak dan UMNO

  Posted: 14 Jun 2012 07:00 PM PDT

  Baru-baru ini ada seorang hamba Allah sempat bersembang dengan dan menyuruh saya supaya bersyukur kepada UMNO/BN. Bila saya tanya mengapa, dia menjawab kerana BN telah membangunkan Negara ini dengan pelbagai jenis pembangunan dan seterusnya mula menyenaraikan segala jenis pembangunan yang mampu difikirkannya satu persatu. Selesai dia bercakap, maka saya menjawab balik, "adakah patut saya bersyukur kepada BN yang membina sesuatu dengan harga RM 500 Juta sedangkan benda yang sama boleh dibina dengan harga RM 300 Juta? Kalau tuan merupakan Pengarah Syarikat dan salah seorang kakitangan tuan membayar RM500 untuk barang yang bernilai RM300 adakah tuan akan berterima kasih dengan dia?" Dia kemudianya diam tidak berkata apa-apa.

  Bagi memudahkan seseorang memahami apa yang ingin kita sampaikan, perumpamaan adalah amat berkesan. Dalam soal apa yang berlaku di bawah kerajaan UMNO/BN ini, saya selalu berikan beberapa perumpamaan supaya ianya bertambah mudah untuk difahami. Dua perumpamaan mudah yang boleh difikirkan bersama adalah begini:


  Satu kumpulan penduduk yang tinggal di sebuah kampung berpakat melantik salah seorang dari mereka menjadi Ketua Kampung. Kerana kedudukan kampung tersebut yang jauh dari bandar menyukarkan mereka dalam urusan jual beli, maka mereka kemudiannya mengutip duit dari setiap anggota dan diserahkan kepada ketua mereka untuk membeli makanan di bandar berhampiran. Ketua ini mengambil 30% untuk dirinya dan menggunakan baki 70% itu untuk membeli makanan. Setelah dibeli maka diserahkan kepada anggota lain untuk memakannya. Maka ada yang bertanya, "kenapa sikit sangat?" Ketua itu menjawab,kamu sepatutnya berterima kasih dengan apa yang telah saya berjaya belikan untuk kamu. Di kampung sebelah sana, habis semua duit diambil oleh ketua yang mereka lantik! Di sini sekurang-kurangnya kamu dapat juga makanan!

  Pada masa yang sama, sebuah rumah di kampung yang berhampiran telah dimasuki perompak. Setelah mengikat tuan rumah sekeluarga maka perompak tersebut mula mengaut barang kemas dan wang yang dijumpainya. Tuan rumah yang diikat mula mengutuk perbuatan tersebut dan menyatakan bahawa perbuatan mencuri harta keluarganya adalah zalim dan tidak bertamadun. Lalu dengan satu nafas perompak itu menjawab, "kamu patutnya bersyukur kerana saya tidak bawa lori dan curi seluuuruh isi kandungan rumah kamu! Saya berbaik hati meninggalkan TV serta peti sejuk dan saya tidak mencederakan ahli keluarga kamu. Kalau pencuri lain, habis licin dia kerjakan kamu!"

  Sebenarnya inilah apa yang berlaku di bawah BN. Mereka khianat dan mencuri tetapi mereka ingin rakyat bersyukur kepada mereka dan terus mengundi mereka. Mereka tunjuk pada pembangunan yang telah mereka lakukan tetapi hakikatnya ianya hanya sebahagian (mungkin 70%) dari apa yang mampu dilakukan. Mereka telah mencuri sebahagian (mungkin 30%) dari kekayaan Negara untuk diri sendiri dan kroni mereka tetapi pada masa yang sama mereka minta rakyat bersyukur atas 'pemberian' mereka!

  WaLlahu 'Alam
  KHALID SAMAD

  Politik Ganas: Apa Sepatutnya Peranan DS Najib

  Posted: 14 Jun 2012 06:30 PM PDT

  Dengan munculnya trend ganas yang merosakkan suasana politik Negara pada satu malam di Kerinchi dan beberapa tempat lain baru-baru ini, DS Najib sepatutnya menenangkan suasana dengan menyeru semua pihak, termasuk Pemuda UMNO, untuk menghayati konsep demokrasi. DS Najib sepatutnya menyeru semua pihak, khususnya pihak UMNO dan BN, supaya menyerahkan pilihan kepada rakyat dan apabila rakyat sudah memilih maka pilihan rakyat harus dihormati. DS Najib sepatutnya menjelaskan bahawa dalam sistem demokrasi, mesti akan ada parti yang ditolak rakyat dan tidak mungkin sesebuah parti terus berkuasa buat selama-lamanya.

  DS Najib sepatutnya menyatakan dengan jelas dan terang bahawa sebagai rakyat yang mencintai Negara ini maka semua mesti bersedia untuk menghadapi kemungkinan kalah. Yang kalah pula mesti menerima keputusan rakyat dengan baik. Oleh yang demikian, tiada keperluan untuk bertindak ganas.

  DS Najib mesti mengakhiri rayuannya kepada rakyat dengan memberi jaminan bahawa sekiranya BN sendiri kalah maka UMNO/BN akan menyerah kuasa dengan baik dan tenang. Begitu juga dia harus merayu, sekiranya PR ditolak rakyat, maka terimalah keputusan rakyat dengan baik. Barulah beliau akan dilihat sebagai pemimpin yang berkaliber yang mementingkan Negara lebih dari diri dan parti sendiri.

  Dalam soal ini, perlu dijelaskan bahawa dakwaan bahawa PR akan mengganas sekiranya kalah adalah tidak berasas sama sekali. PR telah kalah berkali-kali tetapi tidak sekalipun menganjurkan rampasan kuasa secara ganas. Apa yang lebih merisaukan adalah UMNO/BN itu sendiri yang tidak pernah kalah dan bagaimana mereka akan bertindak selepas itu!? Oleh yang demikian, peranan Najib untuk meredakan keadaan adalah amat penting dan mustahak.

  WaLlahu 'Alam
  KHALID SAMAD

  Pakatan Namakan Ejen BN Untuk 'Beli MP'

  Posted: 14 Jun 2012 06:13 PM PDT

  Oleh Hazlan Zakaria (Malaysiakini)

  Pakatan Rakyat hari ini mendakwa ketua parti KITA Kedah, Zamil Ibrahim telah membuat rundingan supaya MP pembangkang berpaling tadah, seperti didakwa dalam satu video yang dirakam setahun lalu.

  Bercakap dalam sidang media di bangunan Parlimen hari ini, MP Shah Alam, Khalid Samad berkata, Pakatan Rakyat mahu individu didakwa ejen BN itu supaya menjelaskan perkara itu.  MP PAS itu berkata, mereka akan mendedahkan lebih banyak bukti berhubung dakwaan transaksi tersebut sekiranya individu berkenaan enggan memberi komen.

  Beliau berkata demikian selepas menayangkan satu rakaman video, didakwa menunjukkan pertemuan "ejen" berkenaan dengan seorang wakil Pakatan bagi merundingkan untuk berpaling tadah.

  Video berkenaan, didakwa sebahagian daripada rakaman sepanjang tiga jam, didakwa dirakam secara rahsia ketika MP Pakatan itu mula ditemui.

  Rakaman tersebut menunjukkan lima orang – empat lelaki dan seorang wanita – di satu meja di sebuah restoran yang didakwa terletak di Lembah Klang.

  Khalid sebelum ini telah memaklumkan kepada pemberita mengenai dakwaan tersebut, tetapi ini kali pertama beliau memainkan rakaman tersebut kepada pemberita dan turut menamakan individu terlibat.

  Zamil didakwa sebagai lelaki yang membelakangi kamera dalam rakaman tersebut.

  Turut disebut dalam rakaman pendek itu ialah seorang lelaki yang didakwa sebagai "Zahrain", yang dipercayai merujuk kepada MP PKR Datuk Seri Zahrain Mohamad Hashim.

  Ditanya mengenai perkara itu dalam satu sidang media di bangunan parlimen hari ini, Zahrain berkata beliau tidak mengetahui mengenai dakwaan berkenaan, dan menafikan bahawa beliau telah dibayar untuk berpaling tadah.

  Zakrain juga berkata beliau meninggalkan parti itu kerana hilang keyakinan kepada kepimpinan parti dan bukannya kerana tawaran wang ringgit.

  Dihubungi selepas itu, Zamil tidak mengesahkan atau mengiyakan dakwaan bahawa beliau memainkan peranan dalam rundingan supaya seorang MP PKR berpaling tadah.

  "Saya nak tengok kenyataan daripada Khalid dulu. Insya-Allah saya akan adakan sidang media di Sungai Petani esok," katanya kepada Malaysiakini.

  Zamil juga menafikan dakwaan bahawa beliau merupakan seorang ejen Umno dan "tak ada kena mengena dengan Umno."

  Namun, Zamil mengakui bahawa beliau berhasrat untuk "menghancurkan PKR."

  Berita dan video ihsan Malaysiakini
  -Pejabat YB Khalid Samad-

  Anwar Ibrahim

  Posted by Awanama | Posted on 8:03 PG

  Anwar Ibrahim


  Defisit Meningkat Pasca Perbekalan Tambahan 2012

  Posted: 15 Jun 2012 02:26 AM PDT

  Oleh KPRU

  Loceng penggera peningkatan defisit fiskal negara sekali lagi dibunyikan berikutan pembentangan Rang Undang-undang (RUU) Perbekalan Tambahan (2012) 2012 di Dewan Rakyat semalam.

  Kerajaan Barisan Nasional (BN) telah membentang RUU Perbekalan Tambahan (2012) 2012 untuk memohon dana tambahan mencecah sejumlah RM15,295,345,000, di mana RM13,795,345,000 merupakan perbelanjaan bekalan manakala RM1,500,000,000 adalah bagi perbelanjaan tanggungan. Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) berpendapat, perbekalan tambahan ini membebankan Negara dari segi kewangan dengan peningkatan hutang Negara yang setakat ini telahpun mencapai RM470,760 juta[1] dan turut menyeret defisit fiskal secara keseluruhan ke suatu tahap yang memerlukan pengawasan yang ketara.

  Dalam penulisan KPRU bersama YB William Leong Jee Keen, Ahli Parlimen Selayang sebelum itu berjudul "Anwar vs Najib: Siapa lebih bijak dalam tadbir urus hutang kerajaan?"[2], statistik KPRU telah menunjukkan dengan jelas trend defisit fiskal secara keseluruhan Kerajaan Barisan Nasional (BN) tidak menampakkan perbezaan bermakna samada semasa ekonomi berkembang dengan baik atau semasa ekonomi meleset.

  Kini, setelah membentangkan RUU Perbekalan Tambahan (2011) 2012 untuk mendapatkan tambahan peruntukan sebanyak RM10,290,243,800 bagi menampung perbelanjaan kerajaan tahun 2011 pada bulan Mac 2012, dalam tempoh masa yang singkat, Kerajaan BN sekali lagi membentangkan RUU Perbekalan Tambahan (2012) 2012 untuk mendapatkan tambahan peruntukan sebanyak RM15,295,345,000 bagi menampung perbelanjaan kerajaan tahun 2012.

  RUU tersebut dibentangkan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Awang Adek Hussin untuk bacaan kali pertama kali ini dengan jumlah paling besar – RM11.2 bilion – diperuntukkan bagi "perkhidmatan perbendaharaan am".

  Berikut ialah senarai kementerian/jabatan kerajaan dengan peruntukan masing-masing:

  Jadual 1: Peruntukan Perbekalan Tambahan Berdasarkan Kementerian

  Kementerian/Jabatan Peruntukan (RM)
  Perkhidmatan Am Perbendaharaan 11,232,000,000
  Kementerian Kerja Raya 445,800,000
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan 404,000,000
  Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 360,000,000
  Kementerian Dalam Negeri 353,520,000
  Perbendaharaan 300,000,000
  Kementerian Pertahanan 210,000,000
  Jabatan Perdana Menteri 112,900,000
  Kementerian Pelajaran 195,000,000
  Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 60,000,000
  Kementerian Kesihatan 40,000,000
  Kementerian Sumber Manusia 23,000,000
  Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 16,028,000
  Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 16,028,000
  Kementerian Pelancongan 15,000,000
  Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 10,000,000
  Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 10,000,000
  Kementerian Pengangkutan 2,000,000

  Sesungguhnya, kekurangan disiplin dan kehematan dalam pengendalian kewangan yang diamalkan oleh Kerajaan BN di bawah pimpinan Najib telah menyaksikan pemborosan yang begitu menonjol serta penuh dengan pelbagai tuduhan penyelewengan. Biarpun Perdana Menteri telah berjanji berulang-ulang kali bahawa kerajaan akan mengambil insentif dan langkah bagi mengurangkan defisit fiskal, namun tiada pun kelihatan apa-apa usaha yang nyata, bah kata pepatah, apa payahnya menaupkan bibir atas bawah.

  Kini, tambahan pula dengan pembentangan perbekalan tambahan, jangkaan bahawa defisit fiskal Negara akan terus terjunam ke paras yang membimbangkan selepas 15 tahun berturut-turut mengalami defisit.

  Menurut Laporan Ekonomi 2011/2012 Kementerian Kewangan Malaysia, unjuran defisit yang dialami oleh Malaysia pada tahun 2012 adalah masing-masing berada pada kedudukan 4.8 peratus daripada Keluaran Negara Kasar (KNK, atau Gross National Product (GNP)) dan 4.7 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK, atau Gross Domestic Product (GDP)) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2.

  Jadual 2: Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan 2012 (RM Juta)

  Dikemaskini pada April 2012 2012 (Unjuran)
  Hasil 186,906
  Perbelanjaan Mengurus 181,584
  Perbelanjaan Pembangunan Bersih 48,343
  Defisit/Lebihan Keseluruhan -43,021
  % dari KNK -4.8
  % dari KDNK -4.7
  KNK (harga semasa) 890,347
  KDNK (harga semasa) 918,322

  Sumber: Laporan Ekonomi Kementerian Kewangan[3]

  Memandangkan kerajaan memohon peruntukan tambahan yang berjumlah setinggi RM15,295,345,000 – suatu angka yang lebih tinggi daripada bajat tambahan sebanyak RM10,290,243,800 bagi menampung perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan untuk beberapa kementerian dan jabatan bagi perkhidmatan tahun 2011. Lantas, perbelanjaan kerajaan memecut dan memberi tekanan kepada defisit Belanjawan Negara.

  Dengan menggunapakai data yang dibekalkan oleh Kementerian Kewangan dalam pengiraan defisit terbaru dengan menambah perbekalan tambahan yang baru dibentangkan dan mengekalkan faktor lain termasuk jumlah hasil pendapatan, adalah nyata bahawa defisit fiskal Ngeara kini telah mencecah 6.4 peratus daripada KDNK seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.

  Jadual 3: Statistik KPRU: Unjuran Defisit Fiskal Pasca Perbekalan Tambahan 2012

  Perbelanjaan Mengurus RM181,584,000,000
  Perbelanjaan Pembangunan Bersih RM48,343,000,000
  Perbekalan Tambahan 2012(Perbelanjaan Mengurus sahaja) Perbelanjaan Bekalan RM13,795,345,000
  Perbelanjaan Tanggungan RM1,500,000,000

  Jumlah

  RM245,222,345,000
  Defisit/Lebihan Keseluruhan -RM58,316,345,000
  % dari KNK -6.5
  % dari KDNK -6.4

  Nota: Andaikan faktor lain seperti hasil Kerajaan tidak berubah.

  Secara amnya, perkembangan ekonomi Negara adalah senantiasa dalam arus yang dinamik, ada kalanya dilandai kemelesatan dan ada kala pula meraikan peningkatan; data dan maklumat berkenaan turut akan mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Maka, pengiraan tersebut sekadar suatu anggaran dan dikemukakan sebagai rujukan. Faktor lain seperti hasil pendapatan kerajaan mungkin berubah. Misalnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) berjaya meningkatkan kutipan hasil tahun 2011 hampir 27 peratus lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya, iaitu mencatat jumlah kutipan RM109.7 billion.[4]

  Secara teori, peningkatan hasil Negara sememangnya dapat mengurangkan atau sekurang-kurangnya menstabilkan defisit fiskal Negara, atas premis perbelanjaan yang berhemat. Permasalahannya, pengurusan kewangan oleh pihak kerajaan Malaysia yang menampakkan defisit fikcal berlarutan telah menimbulkan keraguan tentang kemampuan kerajaan semasa dalam menangani hutang Negara yang kian memuncak dan dalam merangka perbelanjaan Negara secara berhemat.

  Najib Beri Lampu Hijau Untuk Media BN Serang Pakatan – Surendran

  Posted: 15 Jun 2012 01:25 AM PDT

  KeadilanDaily

  Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak adalah orang yang bertanggungjawab memberi keizinan kepada media Umno BN untuk memburuk-burukkan pimpinan Pakatan Rakyat (Pakatan) terutamanya Ketua
  Umum KEADILAN, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

  Naib Presiden KEADILAN, N Surendran berkata, serangan itu pastinya selepas mendapat kelulusan daripada Najib.

  "Adalah mustahil bagi semua media tersebut untuk mengeluarkan laporan yang tidak bertanggungjwab dan menyerang Pembangkang tanpa pengetahuan dan keizinan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak," katanya dalam satu kenyataan.

  Ini berikutan kekerapan pimpinan Umno menyerang peribadi dan berniat jahat terhadap Pembangkang menerusi New Straits Times (NST), Utusan Malaysia dan beberapa media lain sebagai saluran untuk memaparkan laporan palsu serta memburukkan Pakatan, kata Surendran.

  "Ia menunjukkan Najib semakin terdesak untuk memenangi hati rakyat sehingga ke tahap menggunakan taktik murahan,"katanya.

  Beliau membidas laporan NST yang menuduh Anwar yang juga Ketua Pembangkang kononnya telah mengarahkan CEO
  sebuah bank untuk memindahkan sejumlah bilion wang ke beberapa akaun pada tahun 1999.

  "Laporan itu adalah palsu, tidak bertanggungjawab dan bersifat politik. Berita itu sendiri menyatakan penyiasat tidak menemui sebarang bukti untuk menyokong tuduhan itu mahupun membawa kes ke mahkamah," katanya.

  Jelas Surandran lagi, siasatan terhadap kes itu telah ditutup sejak tahun 2000. Ini membuktikan tuduhan terhadap Anwar adalah liar dan tidak berasas.

  "Kita (KEADILAN) menyeru agar Najib membina hubungan rasional dengan Pembangkang dan menghentikan segera
  politik fitnah dan bohong," katanya lagi.

  Sebelum ini, mahkamah pernah memutuskan bahawa NSTP telah memfitnah Anwar dalam artikel yang disiarkan dalam
  akhbar NST pada 2 Mac 2002 dan diarahkan membayar gantirugi RM100,000 serta kos RM20,000 kepada Anwar
  berhubung penyiaran artikel berunsur fitnah itu.

  Baru-baru ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengesahkan sedang menyemak status siasatan
  berhubung akuan berkanun bekas Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM), Datuk Abdul Murad Khalid mengenai akaun induk Anwar bernilai RM3 bilion.

  Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abu Khassim Mohamed semalam dilapor menegaskan, pihaknya
  akan melakukan siasatan tanpa rasa takut atau menyebelahi mana-mana pihak.

  Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Ahad lalu dilapor berkata, Anwar perlu tampil memberi penjelasan berhubung perkara sama.

  Katanya, jika Anwar merasakan dakwaan berkenaan tidak betul, beliau perlu mengambil tindakan terhadap mereka yang mendedahkannya.

  Bagaimanapun, Anwar pada hari yang sama berucap pada program Dialog Ekonomi di Petaling Jaya menyambut cabaran Muhyiddin dan bersedia menyerahkan segala dokumen pemilikan hartanya dengan syarat Timbalan Perdana Menteri itu terlebih dahulu mengisytiharkannya.

  Anwar juga sedia untuk disiasat sepenuhnya berhubung dakwaan berkenaan dan menyerahkan semua akaun terbabit.

  "Jika Muhyiddin setuju, maka siasatan itu perlu disegerakan," katanya.

  Mengapa Tiada Tindakan Keatas Musa Aman?

  Posted: 15 Jun 2012 01:20 AM PDT

  Setelah dikejutkan dengan skandal RM250 juta NFC dan jualan rahsia pertahanan negara dalam kes Scorpene, rakyat Malaysia dikejutkan sekali lagi oleh skandal rasuah yang maha besar. Kali ini, perlakuan rasuah didakwa dilakukan salah seorang pemimpin kanan Barisan Nasional di Sabah, iaitu tidak lain dan tidak bukan Ketua Menteri Sabah sendiri, Datuk Seri Musa Aman.

  Laman web "Sarawak Report" dalam beberapa artikel sejak bulan April 2012 telah mendedahkan Datuk Seri Musa secara sistematik merompak harta pusaka rakyat Sabah sejak tahun 1996 dengan mengaut keuntungan haram melalui rasuah jualan balak.

  Dalam satu artikel bertarikh 10 Jun 2012, "Sarawak Report" telah mempamerkan dokumen-dokumen yang mendedahkan Datuk Seri Musa telah menyimpan wang haram yang dianggar melebihi USD90 juta di bank-bank di Hong Kong dan Zurich. 

  Kami difahamkan bahawa kes tersebut telah disiasat badan anti-rasuah di Hong Kong iaitu Independent Commission Against Corruption (ICAC), yang menyatakan bahawa Datuk Seri Musa telah menggunakan sistem "money-laundering" melalui beberapa ajen – termasuklah Michael Chia dan peguam Richard Barnes – serta akaun-akaun di luar negara untuk cuba menyembunyikan identiti beliau.

  Pada masa yang sama, "Sarawak Report" turut mendedahkan terdapat usaha melengahkan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ke atas kes rasuah ini yang dilakukan oleh Peguam Negara Tan Sri Abdul Gani Patail. Untuk makluman semua, Tan Sri Abdul Gani Patail juga mempunyai pertalian persaudaraan dengan Datuk Seri Musa Aman.

  Maka KEADILAN menggesa pihak-pihak bertanggungjawab memberi penjelasan berkaitan hal-hal yang berikut:

  1) Demi membuktikan sama ada dakwaan "Sarawak Report" adalah benar atau tidak, Datuk Seri Musa Aman wajib membuat deklarasi aset sepenuhnya dalam masa yang terdekat, termasuklah segala aset dan harta yang disimpan dalam semua akaun-akaun bank di luar negara di atas nama beliau ataupun ahli-ahli keluarga terdekat.

  2) SPRM wajib perjelas status siasatan ke atas Datuk Seri Musa Aman, sama ada pihak ICAC ada meminta bantuan siasatan di bawah "Mutual Assistance in Criminal Matters Act (2002)" berkaitan kes rasuah ini, serta apakah tindakan lanjut pihak SPRM berkaitan skandal ini.

  3) Tan Sri Abdul Gani Patail wajib menjawab dakwaan bahawa beliau telah melengahkan siasatan SPRM sama ada secara langsung ataupun tidak, hingga mengakibatkan pihak ICAC tidak dapat mengambil tindakan terhadap Datuk Seri Musa.

  4) Difahamkan siasatan terhadap bank UBS AG, yang didakwa membantu menyalurkan wang haram ("money-laundering") Datuk Seri Musa, akan bermula di Switzerland – mengapa Kerajaan Malaysia kelihatan seperti enggan melaksanakan sebarang tindakan undang-undang berkaitan dakwaan rasuah Datuk Seri Musa Aman?

  YB Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Lembah Pantai merangkap Naib Presiden KEADILAN
  YB Tian Chua, Ahli Parlimen Batu merangkap Naib Presiden KEADILAN
  YB Sivarasa Rasiah, Ahli Parlimen Subang merangkap Ahli Majlis Pimpinan Pusat KEADILAN
  Darrell Leiking, Timbalan Setiausaha Agung KEADILAN

  Projek Anak Bekas Menteri Bahayakan Negara

  Posted: 15 Jun 2012 12:57 AM PDT

  Harakah

  Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nurul Izzah Anwar mendapati, projek sistem baru kawalan trafik yang mengancam ruang udara negara diberi kepada anak Jamaludin Jarjis, Pengarah Pilihanraya BN sekarang.

  Menurutnya, dalam carian syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), tertera nama Ikhwan Hafiz Jamaluddin iaitu ahli keluarga bekas menteri itu sebagai Pengarah Tirai Variasi Sdn Bhd Advanced Air Traffic System (M) Sdn Bhd.

  "…Saya tanya, dan ini belum dijawab oleh Kementerian (Pengangkutan)," katanya pada sidang media di Parlimen hari ini.

  Naib Presiden PKR itu turut mempersoal adakah menjadi norma Kerajaan Umno BN menganugerahkan satu daripada projek kerajaan kepada keluarga menteri.

  "Apakah alasan Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Penerbangan Awam (DCA) memberi kontrak sistem yang cukup penting ini secara rundingan tertutup?" soalnya lagi.

  Beliau turut menunjukkan salinan dokumen dari SSM kepada media yang mempamerkan Ikhwan Hafiz Jamaluddin, 25, sebagai Pengarah Tirai Variasi Sdn Bhd.

  Tirai Variasi adalah pemegang saham utama Advanced Air Traffic System (M) Sdn Bhd yang dianugerahkan kontrak bernilai RM280 juta itu.

  Apabila ditanya wartawan mengenai kesahihan dakwaan tersebut, Izzah menjawab, kementerian patut menafikannya jika dakwaan itu tidak benar.

  "Sekali lagi, saya persoalkan nama tersebut dan (saya) belum terima sebarang jawapan," katanya.

  "Saya sudah hantar surat pertanyaan (kepada Kementerian Pertahanan dan DCA) sebelum ini, namun masih belum terima maklum balas dari mereka," jelas Izzah lagi.

  Bagaimanapun, carian media mendapati Ikhwan adalah anak kepada Datuk Seri Jamaluddin Jarjis, bekas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi.

  Sistem yang gagal dan bahaya

  Pada 8 Jun lalu, Izzah bersama-sama Naib Presiden KEADILAN, N Surendran dan Tian Chua menyerahkan memorandum kepada DCA mengenai sistem baru Human Trafic Interface yang membahayakan ruang udara negara.

  Sistem itu turut dibangunkan bersama syarikat Selex Sistemati Integrati dari Itali yang dikaitkan dengan pelbagai tuduhan rasuah di Itali, Cyprus, Panama dan Namibia.

  Siri Jelajah Dato’ Seri Anwar Ibrahim Ke Johor

  Posted: 14 Jun 2012 08:52 AM PDT

  Merdeka Rakyat

  16 Jun 2012 (Sabtu)

  1)    12.00 – 2.00 ptg – Jamuan Rakyat Pakatan Rakyat

                 Lokasi : Pekan Tongkang Pecah, Batu Pahat 

  2)    3.00 – 5.00 ptg – Perjumpaan Bersama Pimpinan Masyarakat Tionghua

                Lokasi : Pulai Spring Resort, Kulai

  3)    8.00 – 12.00 mlm – Jamuan Makan Malam & Ceramah Perdana

                Lokasi : Pejabat PKR Kulai, Taman Tropika, Kulai

               Penceramah:

  i.                    YB Dato' Seri Anwar Ibrahim

  ii.                  YB Dato' Seri Chua Jui Meng

  iii.                YB Tian Chua

  iv.               YB Sivarasa Rasiah

  4)    9.00 – 12.00 mlm – Ceramah Perdana 1 – Merdeka Rakyat

                Lokasi: Pejabat PKR , Jalan Pejabt POS, Layang-Layang, Kluang

                Penceramah:

  i.                    YB Dato' Seri Anwar Ibrahim

  ii.                  YB Manikavasagam

  iii.                YB Sivarasa Rasiah

  iv.               YBhg Ust Badrul Amin Baharom

  v.                 YB Dr Boo Cheng Hau

  5)    9.00 – 12.00 mlm – Ceramah Perdana 2 – Merdeka Rakyat

                Lokasi: Pejabat PKR Sembrong, Batu 4, Jalan Mersing-Kluang, Kluang

               Penceramah:

  i.                    YB Dato' Seri Anwar Ibrahim

  ii.                  YBhg Dato' Seri Chua jui Meng

  iii.                YB Tian Chua

  iv.               YB Manikavasagam

  v.                 YBhg Utz Badrul Amin Baharom  

  YB BN

  YB PAS

  YB PKR

  YB DAP