Nuffnang

N45 Dr Halimah Ali

Posted by Awanama | Posted on 11:31 PTG

N45 Dr Halimah Ali


DEDIKASI UNTUK PARA PEJUANG PERKAUMAN

Posted: 21 Feb 2012 08:46 PM PST

Apakah Islam dan Nabi Islam Muhammad SAW menggalakkan perjuangan yang bersifat perkauman?


Islam agama universal ini wajarkah dikaitkan dengan 'jihad perkauman' yang telah mencetuskan pelbagai perbalahan sepanjang sejarah?

Wajarkah Islam dikaitkan dengan perjuangan perkauman?

Sehingga semasa saya di Malaysia baru-baru ini, dalam seminar bersama para penulis maya, seorang tokoh agama berjawatan tinggi dalam forum melahirkan rasa tidak puas hati kerana di Tanah Melayu ini ada masjid India, Benggali dan Cina.

Kelihatan, begitu sekali Islam itu diacuankan secara perkauman sehingga menafikan hak budaya muslim kaum lain. Untuk menjawab persoalan ini, saya ingin sebutkan beberapa noktah berikut;

Tiada siapa yang mampu menentukan bangsanya sebelum dia lahir samada untuk dia menjadi Arab, atau Melayu, atau Inggeris atau India atau selain itu. Ia adalah ketentuan Allah, bukan atas usaha atau kejayaan seseorang.

Maka hakikat ini mestilah difahami supaya kita tidak menyalahkan atau menghina seseorang atas sebab bangsa atau keturunannya kerana itu bukan pilihan atau kesalahannya. Sebaliknya kita menilai seseorang berdasarkan perbuatan dan akhlaknya. Inilah sikap yang adil.

Dosa keturunan tidak ditanggung oleh anak cucu. Dosa seseorang tidak boleh dibebankan atas orang lain yang sebangsa dengannya yang tidak terlibat dengan kesalahan itu.

Allah menjelaskan prinsip ini dalam al-Quran: (maksudnya) "dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. dan tiadalah Kami (Allah) mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah). (Surah al-Isra, ayat 15).

Maka, perjuangan apapun yang mahu ditegakkan, hendaklah menilai setiap insan berdasarkan kepada akhlaknya, bukan titih keturunannya. Keadilan dalam Islam buta warna bangsa dan agama sekalipun. Keadilan untuk semua.

Sabda Nabi SAW:
"Wahai manusia! Sesungguhnya tuhan kamu sama, bapa kamu sama (Adam). Ketahuilah! Tiada kelebihan orang arab ke atas 'ajam (yang bukan arab), atau 'ajam ke atas arab, atau yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah melainkan ketakwaan" (Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi, dinilai hasan oleh al-Albani).

Jika hal ini tidak dihayati, perkauman atau racism akan berlaku. Akan ada pihak yang teraniaya hanya kerana keturunannya walaupun mungkin dia tidak bersalah.

Diskriminasi seperti ini pernah berlaku di Amerika, sehingga Martin Luther King dalam pidatonya yang terkenal 'I have a dream' menyebut: "I have a dream that my four little children one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin but by the content of their character".

Maka, berdasar dua asas di atas, apa-apa sahaja tindakan atau pembahagian ekonomi dan sosial yang berasaskan bangsa terdedah kepada unsur-unsur ketidakadilan disebabkan faktor di atas. Hakikatnya, menilai berdasarkan agama lebih luas dari berasaskan bangsa. Kemudian, menilai keperluan kehidupan berdasarkan latar ekonomi seseorang lebih luas dari penilaian berdasarkan agama atau bangsa.

Tujuan Allah menciptakan berpuak dan berbangsa agar saling kenal mengenali antara satu sama lain.

Firman Allah: (maksudnya) "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuanNya. (Surah al-Hujurat: 13).

Lihat dalam ayat ini, Allah memanggil "Wahai manusia!". Panggilan yang sangat adil merangkumi setiap bangsa dan puak. Bukan panggil perkauman atau fanatik keturunan.

Kata Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat ini: "Penciptaan manusia berbagai bangsa dan suku puak bukan untuk berperang dan bergaduh, tetapi untuk berkenalan dan bermuwafakat. Perbezaan bahasa, warna kulit, tabiat, perangai, kelebihan dan kemampuan adalah kepelbagaian yang bukan bertujuan untuk perbalahan dan perkelahian. Sebaliknya, untuk bantu membantu dalam menunai tanggungjawab dan keperluan. Tiada bagi warna kulit, jenis bangsa, bahasa, negara segalanya itu nilai dalam timbangan Allah.

Sebaliknya, di sana hanya satu timbangan yang menentukan nilai dan kelebihan manusia, iaitu "Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu". (Fi Zilal al-Quran 6/3348. Cairo: Dar al-Syuruq).

Maka, apa-apa sahaja tindakan atau peraturan yang boleh membawa permusuhan kaum, atau permusuhan atas dasar bangsa dan etnik, maka ia menjurus kepada unsur ketidakadilan yang ditolak oleh prinsip asas Islam.

Tiada kaum yang boleh menganggap mereka 'lebih tuan' dalam ertikata racial supremacy. Adapun hadis Nabi: "Para pemimpin dari Quraish" (Hadis sahih riwayat Ahmad, al-Tabarani, al-Baihaqi dll) tidak boleh dijadikan hujah ketuanan sesuatu bangsa. Hadis ini bukan soal ketuanan, tetapi soalan kemampuan dan pengaruh politik diambil kira dalam perlantikan pemimpin. Oleh kerana Quraish mempunyai pengaruh dan kemampuan politik dalam kalangan Arab ketika itu, maka mereka paling layak.

Dalam masa yang sama Nabi bersabda:"Sekalipun jika memerintah kamu seorang hamba habsyi, jika dia memimpin kamu dengan Kitab Allah, maka dengar dan taatlah" (Riwayat Muslim).

Hadis ini menafikan ketuanan kaum (racial supremacy) tertentu.

Di samping itu, kita hendaklah tahu bahawa setiap mukmin itu bersaudara tanpa mengira bangsa dan puak. Hak-hak persaudaraan Islam telah ditentukan oleh Allah dan rasulNya. Nilai persaudaraan ini hendaklah sentiasa kita pegang. Perbezaan keturunan dan bangsa tidak boleh menjejaskan hal ini.

Inilah asas perpaduan yang terpenting. Inilah perpaduan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Firman Allah: (maksudnya) "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah (Islam), dan janganlah kamu berpecah-belah; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara jantung hati kamu, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara (persaudaraan Islam).

Dan kamu dahulunya berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu darinya (disebabkan nikmat Islam). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya." (Surah Ali 'Imran ayat 103).

Menolong seseorang berdasarkan agama memberikan ruang yang lebih terbuka daripada menolong seseorang berdasarkan bangsa. Ini kerana seseorang boleh memilih agamanya, tetapi tidak boleh memilih bangsanya.

Menolong Kaum Dalam Islam

Setelah kita faham dan beriman dengan asas-asas yang disebutkan di atas. Bertindak berteraskan asas ini, maka tidaklah menjadi kesalahan jika kita dalam masa yang sama berusaha memajukan bangsa atau keturunan kita dengan syarat kita tidak menzalimi dan menghina kaum yang lain. Dalam Islam pun, harta pusaka juga diwarisi oleh kaum keluarga.

Kita juga disuruh menghubungkan silaturrahim sesama keluarga dan al-Quran juga menyuruh kita membantu keluarga di sudut harta. Firman Allah: (maksudnya) "Maka (sebagai tanda syukur) berikanlah kepada kaum kerabatmu, miskin dan orang musafir akan haknya masing-masing; pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredhaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya." (Surah al-Rum, ayat 37)

Nabi juga memuji sikap tolong menolong dalam memajukan atau membantu kaum atau puak sendiri, dengan syarat tidak menzalimi puak yang lain. Sabda Nabi: "Sesungguhnya kaum al-`Asy`ariyin apabila habis bekalan mereka dalam peperangan, atau kurang makanan keluarga mereka di Madinah, mereka himpunkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain. Kemudian mereka membahagikan dalam satu bekas dengan sama rata. Sesungguhnya mereka daripadaku dan aku daripada mereka." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Ertinya, walaupun Islam menentang 'asabiyyah namun Islam tidak menentang usaha membantu dan memartabatkan kaum sendiri, jika ada keperluan ke arah itu dan tidak membawa kepada pemusuhan antara puak dan kaum.

Adapun asabiyyah sebenarnya adalah sikap berpuak yang membawa kepada membelakangkan kebenaran dan kezaliman kepada kepada pihak lain. Sikap fanatik puak itu mungkin menjelma dalam bentuk bangsa, ataupun parti politik, atau mazhab, atau kumpulan atau apa sahaja yang fanatik dan menolak kebenaran orang lain.

Sabda Nabi: "Sesiapa yang berperang di bawah rayah 'immiyyah (bendera kebutaan) dan menyeru kepada 'asabiyyah atau marah kerana 'asabiyyah maka kematiannya adalah jahiliyyah". (Muslim).

Rayah 'immiyyah (bendera kebutaan) adalah kiasan kepada suatu puak yang berhimpun atas suatu perkara yang tidak diketahui sama ada benar atau batil, namun membela atas dasar ketaksuban. Ertinya, jika ada ciri demikian maka itu 'asabiyyah yang dilarang; samada perjuangan parti atau perjuangan kaum. Maka, bukan sahaja perjuangan politik bangsa boleh menjadi 'asabiyyah, perjuangan atas nama Islam jika fanatik dan menolak kebenaran hanya kerana keputusan parti juga boleh dinamakan 'asabiyyah.

Usaha memartabatkan kaum bukan prinsip perjuangan tetapi boleh menjadi keperluan sementara yang dilakukan apabila keadaan mendesak seperti yang berlaku kepada kabilah al-Asy'ariyyin dalam hadis di atas. Sebab itu al-Quran bukan sahaja menyebut membantu kaum kerabat yang susah, tetapi juga membantu golongan miskin, orang musafir yang kesusahan tanpa dikaitkan dengan kaum kerabat atau bangsa.

Ertinya; prinsip Islam mengatasi segalanya termasuk isu bangsa. Perjuangan bangsa jika bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang disebutkan tadi adalah diharamkan. Namun, usaha memartabatkan bangsa jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti prinsip persaudaraan Islam, keadilan untuk semua dan tidak menghina bangsa lain, maka ia diizinkan, bahkan terpuji.

Namun, berjihad menentang kaum lain atas nama bangsa, bukan ajaran Islam.

Penulis bekas mufti Perlis dan kini bertugas sebagai zamil di Universiti Oxford.
Sumber:


Malaysiakini

Dr Shafie Abu Bakar

Posted by Awanama | Posted on 11:03 PTG

Dr Shafie Abu Bakar


Gelombang Kesedaran Rakyat: 10 Ribu Membanjiri Kompleks Sukan Bangi

Posted: 21 Feb 2012 04:36 PM PST

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang

Posted by Awanama | Posted on 9:06 PTG

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang


张念群:马华基层企图以误导性的言论来歪曲事实

Posted: 21 Feb 2012 08:02 PM PST

民主行动党全国副宣传秘书张念群21-2-2012(星期二)发表文告:

(吉隆坡21日讯)民主行动党全国副宣传秘书张念群指出,在"双王辩"中, 虽然马华总会长蔡细历拒绝为本身与对手的表现打分,反说这场辩论中没有赢家与输家,真正的赢家是人民;然而,一些马华基层卻迫不及待地跳出来为蔡细历"加分",甚至还企图以误导性的言论来歪曲事实。

她直斥马华柔州联委会副主席张秀福,对槟州首长林冠英作出"只顾在外喊打喊杀,没以实际行动为人民谋求福祉"的言论,完全就是胡扯。

她今天发表文告说,自民联执政槟州後,不论是经济或其他领域都有良好表现;槟州民联政府执政3年以来也没有增加税务,包括调涨门牌,但依然可以妥善维持市政局的运作,甚至还有盈余派钱给人民,这主要是因为民联政府理财有道及不贪污。"

她表示,槟州民联政府秉持以民为本的施政理念,许多发展项目公开聆听民众意见,尽管过程中或会拖缓进展,但政府还是以大部分民众的意见为参考,甚至定期举办论坛,聆听民众针对课题发表意见,证明槟州政府注重人民的声音与意见。

 "此外,槟州民联政府落实全民免费无线上网措施,虽然这只是一个附加功能,但对人民带来的帮助却无法计算,商家可以透过上网做交易丶学生可以上网学习新知识等,有助于提升人民生活素质与效率。"

张念群反问张秀福,国阵执政槟州时期,有否采取上述只属部分的实际行动和措施?

她说,槟州民联政府秉持能干丶公信及透明政策,重视全民权益与福利,自308後,就在隔年透过州财政预算案制度化拨款给州内的独中丶华小丶国民型中学丶教会学校及人民宗教学校。

"反观国阵,等大选近了才来关心独中,才来献殷勤;不像民联深谙要培养人才,就必须民主化教育,而不是5年一次的'政治化教育'。"

(More......)

www.telokkemang.blogspot.com/

Posted by Awanama | Posted on 7:20 PTG

www.telokkemang.blogspot.com/


Anwar: Nik Aziz terima penjelasan saya

Posted: 20 Feb 2012 10:25 PM PST

LINK SINAR HARIAN: http://www.sinarharian.com.my/nasional/anwar-nik-aziz-terima-penjelasan-saya-1.25471


ZULAIKHA ZULKIFLI
21 Februari 2012
Anwar Ibrahim

KUALA LUMPUR - Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengadakan pertemuan kira-kira sejam dengan Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat di sini pagi ini berkata, Mursyidul Am Pas menerima penjelasan beliau berkenaan pendiriannya mengenai kedudukan Israel, yang disiarkan oleh akhbar Wall Street Journal (WSJ), bulan lalu.

Ketua Pembangkang itu tiba di apartmen PNB Darby Park di sini kira-kira jam 9.15 pagi dan keluar sejam kemudian.

Turut hadir pada pertemuan itu ialah Ketua Penerangan Pas Pusat, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man.

Sejurus selepas pertemuan itu, Anwar menuju ke Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur.

"Alhamdulillah, pertemuan saya bersama Nik Aziz baik. Kita bukan sahaja membincangkan tentang soal Israel, tetapi mengenai Pakatan Rakyat (PR) juga.

"Saya menjelaskan kenyataan saya di Wall Street Journal dan saya turut menyebut tentang reaksi Ketua Hamas, Khaled Mashal. Nik Aziz dengar dan faham pendirian saya. Saya sendiri pun faham pendirian Pas yang tegas tentang Israel, " katanya selepas pertemuan Nik Abdul Aziz.

Minggu lalu, Nik Abdul Aziz menggesa Anwar, yang juga Ketua Umum PKR agar menarik balik kenyataannya berkaitan dengan Israel, yang disiarkan dalam akhbar WSJ.

Nik Aziz berkata, jika kenyataan itu dilaporkan secara salah atau membawa maksud yang berbeza, maka beliau dan seluruh ahli Majlis Syura Ulama menasihatkan Anwar untuk mengambil tindakan undang-undang dengan menyaman WSJ bagi membersihkan nama beliau.

Selain itu, Anwar menegaskan, dalam kenyataan beliau dalam WSJ, penekanan terhadap syarat-syarat tertentu perlu bagi pembebasan Palestin.

"Saya juga sebut tentang reaksi Ketua Hamas apabila dia melihat kenyataan saya itu. Saya ingin memberi penekanan di sini iaitu prasyarat, pertama undurkan tentera Israel dari Palestin; kedua, hentikan keganasan; ketiga, hentikan kepungan di Gaza dan keempat, Iktiraf Baitulmaqdis.

"Ini syarat-syarat yang saya sebut tetapi media di sini hanya gunakan bahagian pertama iaitu kesediaan mengiktiraf keselamatan Israel tetapi tidak letak kontinjen dan prasyarat," katanya

Direct Free Kick

Posted by Awanama | Posted on 1:48 PTG

Direct Free Kick


Jom Shopping Chempaka di Giant Pandan Jaya 20 Feb 2012.

Posted: 20 Feb 2012 06:56 PM PST

Comments for Wee Choo Keong

Posted by Awanama | Posted on 1:44 PTG

Comments for Wee Choo Keong


Comment on AJ & Rashdan: What “COST CUTTING”? – Part 1 by zafre

Posted: 21 Feb 2012 10:36 AM PST

Good One YB…
Sumore pls..

Comment on Parliamentary Questions for March 2012 Session by sajshar

Posted: 21 Feb 2012 10:34 AM PST

This what we want. Not the crap debate and yelling ceramahs by PAS and PKR with all the cursing, blaming and fowl language. This is quality questions. We need more of this kind of people.

Comment on AJ & Rashdan: What “COST CUTTING”? – Part 1 by Anonymous

Posted: 21 Feb 2012 10:30 AM PST

jack1960

you are right. AJ, Rashdan and Tan Sri Azman Mokhtar must be personally held liable if what AJ and Rashdan have caused the collapsed of MAS. Now these two idiots, a crony (Rashdan) and a AJ (the budak suruhan and Mr Blur) have started a new company called MAS Sdn Bhd. What the hell they are doing?

If anything goes wrong with MAS after MAS SDN BHD then these two idiots will point their finger to the CON-sultants that have wrongly advised them. Typical Bina TAk Fikir Con-sultant mentality. The Malaysians public must hold these three idiots Azman Mokhtar and his crony Rashdan and AJ FOR ALL THINGS HAPPENED IN MAS FATER THE SHARE SWAP. THey must not be allowed to walk away scot free after being drawing big salaries and perks from MAS.

Comment on AJ & Rashdan: What “COST CUTTING”? – Part 1 by jack1960

Posted: 21 Feb 2012 09:52 AM PST

Cost cutting whatever…

Regardless of the real intentions behind this new initiative to save MAS, the appointed persons & those acting in concert, who now yeild authority must be held responsible by the government & the people of Malaysia. We must not repeat past history, whereby these govt appointees can just wipe their hands & walk away unscathed, if they fail. It has got to cost them because their decisions & strategies would have wider & deeper repurcussions on the country, not only the national carrier but also air transport network/connectivity, Malaysia Airports, tourism etc. This is more than national pride. They fail, they go to jail. By the way, after they go to jail, the country will have to rebuild again with more taxpayers money. Ultimately, its the current goverment who will have to bear responsibility. On that score, they got to get it right.

Comment on AJ & Rashdan: What “COST CUTTING”? – Part 1 by abdul rahim ibrahim

Posted: 21 Feb 2012 06:13 AM PST

these people in most GLCs are a bunch of ‘figure juggler’, they don’t have real business acumen. They only know how play with figures in their books. Their role are more like brokers, that’s the reason most GLCs are rotten.

Comment on Issues for your MP by weechookeong

Posted: 21 Feb 2012 04:28 AM PST

Hubert Lee

Can you please call En Yakob at his handphone 012-2186929 anytime now and he will attend to it. I am in overseas at the moment.

I regret that i am so helpless from London.

Please call En Yakob and I am sure that he will be able to asset you in whatever way he could.

THank you.

with kindest regards

wee choo keong

Comment on Issues for your MP by Hubert Lee

Posted: 21 Feb 2012 03:21 AM PST

YB Wee,

Sir, we are currently facing problems with our water supply. It is said that some authorities are fixing/repairing/checking our water source/pipes. It has been OVER 24 hours since the last drop of water came. During the time of this post, it was the 2nd day of our “water-less daily life”. Sir, are you able to help us solve this problem? We are really frustrated, not only ME alone, sir. I’m sure EVERYONE, including students, aunties, uncles etc of this area are frustrated as well.

I’m Hubert Lee, sending this on behalf of Wangsa Maju Seksyen 2, Taman Desa Setapak.

Hubert Lee,
Taman Desa Setapak,
Wangsa Maju Seksyen 2.

THANK YOU sir.

Comment on Parliamentary Questions for March 2012 Session by hamid hussein

Posted: 21 Feb 2012 12:56 AM PST

YB,’detailed questions but I do not expect the government to reply honestly to them especially those on MAS/AA bungle by khazanah Would you also consider seeking the truth on the medini blunder in Iskandar Johor since it also involve the same culprits from khazanah but the bungling is very much bigger than in MAS Peace

Comment on Dr Don: MAS-AIRASIA share swap is a “NATIONAL TRAGEDY!” by Mohamadon Abdullah

Posted: 21 Feb 2012 12:32 AM PST

Olik Skilgannon

I did not “trot out the convenient excuse that MAS was forced by the Malaysian Government to do “national service”………..” in any of my statement but merely highlightings the development over the years since its incorporation.

The right to choose is yours and nobody can take that right from you.

Comment on Parliamentary Questions for March 2012 Session by anonymous

Posted: 20 Feb 2012 11:54 PM PST

I love all the questions on AirAsia and MAS. Please whack Rashdan, Azman Mokhtar, Omar Ong and Azman Yahya. Mereka yang tiada maruah. Puak-puak kuncu Pariah. Don’t give them any chance. These are all the 4th floor ghosts lurking around.

YB Ahmad Razif Blog's

Posted by Awanama | Posted on 1:30 PTG

YB Ahmad Razif Blog's


Forum Perdana Cakna Keluarga

Posted: 20 Feb 2012 03:48 PM PST
Pada 19 Februari 2012 yang lalu, Forum Perdana Cakna Keluarga : "Inilah Keluarga Ku" anjuran Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu dengan kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat DUN Seberang Takir telah diadakan di Dataran Permata, Kg. Baru, Seberang Takir. Moderator Forum ialah Y.Bhg. Ustaz Wan Akashah Wan Abd Hamid, manakala ahli-ahli panel ialah Y.B Ustaz Muhammad Ramli bin Haji Nuh dan Y.Bhg. Dato' Siti Nor Bahyah Mahamood.

Blog@Wengsan...博客@永山

Posted by Awanama | Posted on 11:42 PG

Blog@Wengsan...博客@永山


Thank you card from voter in Kampung Tunku

Posted: 20 Feb 2012 08:02 PM PST

:: cina islam | 2011 ::

Posted by Awanama | Posted on 7:48 PG

:: cina islam | 2011 ::


Noh Omar Di Cabar Hadir Sesi SELCAT

Posted: 21 Feb 2012 01:00 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

SHAH ALAM, 21 FEB : Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Noh Omar dituntut untuk mengadakan sesi pendengaran awam atau mahkamah rakyat bagi membongkar penyelewengan dana NFC sekiranya beliau benar-benar ikhlas mahu memperjuangkan ketelusan dalam sesuatu pentadbiran.

Bagaimanapun, Noh Omar terlebih dahulu dituntut Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor, Faekah Husin untuk hadir pada sesi pendengaran awam terhadap pengendalian pasir di Selangor yang melibatkan anak syarikat Kerajaan Negeri, Kumpulan Semesta Sdn Bhd (KSSB), Yayasan Selangor dan dua anak syarikat Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor (PKPS).

"Datuk Seri Noh Omar dijemput untuk menghadirkan diri sepanjang sesi pendengaran awam ini berlangsung supaya beliau dapat memberikan maklumat dan bukti apa yang didakwa penyelewengan dalam KSSB khususnya.

"Kehadiran beliau amat penting, selain dapat menunjukkan keikhlasan beliau dalam membenteras rasuah, beliau juga boleh mendapat idea, inspirasi dan semangat untuk melakukan perkara yang sama dalam pentadbiran Kerajaan Pusat BN," ujar Faekah tegas.

Sementara itu, Faekah turut mengulas kesediaan Kerajaan Negeri melalui Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan (SELCAT) membuktikan kesungguhan Kerajaan Negeri dalam membanteras segala bentuk penyelewengan dan salahguna kuasa.

"Usaha ini sejajar dengan aspirasi pentadbiran Kerajaan Pakatan yang mahukan pentadbiran kerajaan ini bersih daripada sebarang penyelewengan dan ketirisan dana awam.

"Ini penting untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran awam yang sebelum ini teruk tercemar disebabkan tindakan sesetengah pemimpin Umno/BN yang tamak dan mengamalkan kronisme," jelas Faekah lagi.

Faekah juga menegaskan bahawa tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab sekiranya terdapat bukti penyelewengan dan salah guna kuasa dalam pentadbiran kerajaan negeri.

"Selain itu, pendengaran SELCAT juga akan mampu menghapuskan reputasi buruk yang cuba dibayangkan sesetengah pihak terhadap anak-anak syarikat Kerajaan Negeri," kata Faekah.

tv news/-

Swastakan Loji Benih Padi, Petani Derita

Posted: 21 Feb 2012 12:50 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

PERMATANG, 21 FEB: Tindakan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menswastakan loji benih padi di Negeri Selangor bukan sahaja menyebabkan pesawah terpaksa membeli harga benih tinggi.


Demikian menurut Pegawai Penyelaras Pusat Khidmat Rakyat Dun Permatang, Mohd Yahya Mat Sahri ketika dihubungi Selangorkini baru-baru ini.

Menurut beliau, tindakan tersebut menyebabkan pesawah-pesawah di Tanjung Karang termasuk di Dun Permatang terpaksa membeli benih padi pada harga RM28 berbanding sebelum penswastaan RM22 tetapi dibekalkan benih yang tidak berkualiti.

"Dahulu kerajaan ada memiliki loji benih padi sendiri, jadi pesawah dapat beli benih padi dengan harga RM22 sahaja bagi setiap kampit 20kg.

"Tetapi apabila Datuk Seri Noh Omar jadi Menteri Pertanian, dia swastakan loji benih padi di sini dan menyebabkan pesawah terpaksa beli dengan harga RM28.

"Malangnya, sepatutnya apabila diswastakan kualiti benih dan sistem pembekalan jadi lebih baik tetapi menjadi teruk dan kucar kacir dan mampu menjejaskan pengeluaran padi negara ini," ujar Yahya.

Tegasnya, Inilah jadinya apabila kerajaan memberikan tanggungjawab ini kepada syarikat yang kurang pengetahuan dan keupayaan teknikal dalam mengeluarkan benih padi.

Yahya turut mendesak menteri terbabit yang juga merupakan Ahli Parlimen Tanjung Karang agar menjelaskan butiran subsidi RM20 bagi setiap kampit yang diberikan kepada pegusaha loji terbabit.

"Selain harga RM28 yang dibayar oleh pesawah, kerajaan turut membayar subsidi sebanyak RM20 kepada pengusaha logi benih terbabit bagi setiap kampit seberat 20kg.

"Kita menyokong subsidi untuk meringankan beban pesawah, tetapi soalnya subsidi RM20 itu adalah tinggi, tetapi tiada perincian untuk menampung kos apakah subsidi itu diberikan," katanya lagi.

tv news/-

Penjara Filipina dihujani peluru, 3 terbunuh

Posted: 21 Feb 2012 12:40 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

MANILA - Puluhan lelaki bersenjatakan grenad dan bom, menyerang penjara selatan Filipina dalam cubaan membebaskan rakan mereka yang ditahan, tetapi dihalang polis sehingga mencetuskan pertempuran dan meragut tiga nyawa, kelmarin.

Menurut pegawai, 13 orang cedera dalam serangan itu dan orang awam terperangkap dalam pertempuran di luar dewan bandar raya Kidapawan, utara Cotabato dan di sepanjang jalan komersial utama.

Pegawai polis dan tentera menyalahkan bekas anggota Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF), tetapi jurucakap bagi kumpulan itu menafikannya.

Kejadian yang turut mengorbankan pemandu palang merah yang membawa orang awam ke hospital, berlaku apabila tiga penyerang membaling bom tangan ke dalam pintu pagar penjara sehingga mencetuskan tembak-menembak.

sinar harian/-

Roboh Rumah Allah Di Melaka : Kezaliman Melampau

Posted: 21 Feb 2012 12:30 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

Pesuruhjaya Pas Melaka, Adly Zahari melahirkan rasa kecewa kerana sebuah surau di robohkan di Ujong Pasir oleh pihak berkuasa baru-baru ini.

"UMNO gagal menjaga Islam, surau dirobohkan adalah bukti kegagalan UMNO

"Menurut penduduk setempat di Ujong Pasir, tapak surau itu telah puluhan tahun diwakafkan" ujar Adly yang juga merupakan Yang Dipertua PAS Kawasan Alor Gajah.

Adly mempersoalkan mengapa tanah-tanah wakaf sebegini tidak diselenggara dengan betul dan diwartakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Melaka MAIM) yang dipengerusikan Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd Ali Rustam.

"Kegagalan kerajaan negeri mewartakan tanah wakaf ini menyebabkan tanah tersebut terjual kepada pihak ketiga".

"Akhirnya surau yang didirikan oleh penduduk kampung di Ujong Pasir itu dirobohkan, atas alasan Pembangunan oleh pemaju" katanya dalam posting terbaru blog peribadi beliau adlyzahari.blogspot.com.

Menurutnya Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung (JKKK), Penghulu, Wakil Rakyat dan Ketua Menteri sendiri tidak dapat menyelamatkan sebuah surau yang menjadi tempat ibadat dan aktiviti lain di kawasan tersebut.

"MAIM dan Ketua Menteri harus bertanggungjawab terhadap perobohan surau ini" tambah Adly.

Difahamkan Adly dan Yang Dipertua PAS Kawasan Kota Melaka, Harun Mohammed telah membuat lawatan ke surau tersebut baru-baru ini.

Dalam lawatan itu mereka mendapati masih terdapat banyak sejadah dan tikar sembahyang yang dibiarkan begitu sahaja bersama timbunan batu dan pasir kesan perobohan tersebut.

"Mereka tidak mengalihkan sejadah yang digunakan ketika operasi merobohkan surau tersebut"

"Surau itu dirobohkan 20 Januari lalu atas alasan tapak tanah surau itu hendak dibangunkan dan telah jatuh kepada pihak ketiga".

"Umno sering melaung-laungkan pembela Islam dan agama tetapi mereka sanggup membiarkan surau ini dirobohkan sedangkan mereka adalah parti yang berkuasa" ujar Harun yang juga Penyelia Dun Telok Mas.

selatan online/-

Musim Debat Bermula : Ibrahim Ali Berani Dalam Takut

Posted: 21 Feb 2012 12:25 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

Debat di antara Dr Chua Soi Lek dan Lim Guan Eng baru-baru ini telah berjaya membuka gelanggang debat terbuka di antara tokoh politik dan masyarakat negara kita.

Datuk Mahfuz Omar mengembalikan nostalgia 12 tahun yang lalu dengan mencabar Datuk Hishamudin untuk berdebat.

Saya menghubungi beliau sebentar tadi untuk bertanyakan perkembangan baru sama ada Hisham telah pun memberikan respon terhadap cabaran tersebut. Manalah tahu Hisham akan menghantar wakilnya seperti satu masa dahulu.

Terbaru, tiba-tiba Presiden Perkasa juga mencabar Ketua Menteri Pulau Pinang untuk berdebat di atas tajuk siapa yang paling rasis, DAP atau Perkasa. Pada umumnya, saya boleh menerima tajuk tersebut kerana Perkasa sentiasa dipalitkan dengan perjuangan yang berlandaskan rasis, ruang yang ada ini dapat memberikan ruang Perkasa untuk membuktikan semua yang dilemparkan itu fitnah belaka.

Cuma yang agak melucukan adalah permintaan Datuk Ibrahim Ali yang mahu debat tersebut diadakan tanpa kehadiran hadirin atau penyokong. Saya tidak pasti apakah muslihat Datuk Ibrahim namun saya merasakan bahawa Datuk Ibrahim tidak mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan suasana tekanan daripada hadirin khususnya yang tidak menyebelahinya.

Saya katakan begitu kerana saya teringat bagaimana Datuk Ibrahim pernah 'naik angin' semasa dalam perbahasan Parlimen apabila beliau diprovok oleh ahli Parlimen yang lain.

Pada pandangan saya, jika debat tersebut diadakan tanpa penyokong maka saya cadangkan Datuk Ibrahim kembali semula ke alam persekolahan kerana di peringkat sekolah kerana debat diperingkat sekolahpun mempunyai penyokong kedua-dua pihak.

Tahniah Datuk Ibrahim Ali kerana mencabar YAB Lim Guan Eng walaupun cabaran tersebut dapat dikategorikan sebagai cabaran BERANI DALAM TAKUT.

selatan online/-

Abdul Hadi: Pas tidak jadikan Islam senjata politik

Posted: 21 Feb 2012 12:20 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KUALA PILAH – Pas tidak pernah menjadikan Islam sebagai senjata politik untuk meraih kuasa.

Sebaliknya, Presiden Pas, Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, politik adalah sebahagian daripada ajaran Islam yang telah menjadi tanggungjawab bagi umatnya untuk berjuang menegakkan hukum Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk urusan politik.

Sehubungan itu, menu­rutnya, tanggapan pihak tertentu bahawa parti itu menggunakan agama sebagai senjata politik, sama sekali tidak benar.

"Politik adalah sebaha­gian daripada ajaran Islam, bukan sebaliknya. Kita tidak boleh mempolitikkan Islam, tetapi perlu mengislamkan politik. Siapa kata politik terpisah daripada Islam?," katanya ketika diminta mengulas kenyataan bekas Mufti Perlis, Profesor Madya Dr Mohd Asri Zainul Abidin yang menggesa pemimpin politik supaya berhenti daripada menggunakan agama sebagai senjata politik.

Abdul Hadi berkata, Islam sentiasa mengajar umatnya supaya ikhlas dalam melakukan sesuatu.

"Bukan sahaja ikhlas dalam bersolat, tetapi dalam politik juga kita perlu ikhlas. Ada orang ber­juang dalam politik hendak dapatkan nama, pangkat, projek atau harta, ini adalah tidak betul dan sudah tentu tidak dapat pahala," katanya ketika menghadiri Majlis Pelancaran Dokumen Negara Berkebajikan dan Mesyuarat Agung Cawangan-cawangan Pas kawasan Kuala Pilah, di sini, kelmarin.

Hadir sama, Pesuruhjaya Pas negeri, Mohd Taufek Abdul Ghani; Ahli Jawatan­kuasa Pas Pusat, Zulkefly Mohamad Omar; Timbalan Pesuruhjaya II Pas Negeri, Abdul Rahman Ramli dan Yang Dipertua Pas Kuala Pilah, Zaharuddin Othman.

sinar harian/-

Polis tumpaskan sindiket curi kenderaan, 12 suspek ditahan

Posted: 21 Feb 2012 12:14 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

SHAH ALAM - Polis menumpaskan satu sindiket curi kenderaan bernilai jutaan ringgit, yang dipercayai aktif sejak 10 tahun lepas, dengan tertangkapnya 12 suspek dalam serbuan berasingan di Selangor dan Perak pada Khamis dan Jumaat lepas.

Ketua Polis Selangor Datuk Tun Hisan Tun Hamzah berkata tangkapan pertama membabitkan tiga lelaki berusia antara 22 dan 33 tahun di belakang sebuah pasar raya di Rawang ketika kesemua mereka cuba mencuri sebuah lori pada 16 Feb lepas.

Beliau berkata polis kemudian memeriksa kenderaan dinaiki suspek dan menemui pelbagai barangan dipercayai digunakan untuk mencuri seperti pemutar skru, gunting, playar, wayar yang diubah suai dan 'test pen'.

"Susulan tangkapan itu, polis menahan seorang lagi lelaki berusia 25 tahun kira-kira 4 pagi pada 17 Feb lepas di Sabak Bernam yang membawa kepada serbuan di sebuah premis di Kampung Air Putih, Simpang di Perak pada hari sama," katanya pada sidang media di Pusat Media Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor di sini, hari ini.

Tun Hisan berkata dalam serbuan di premis itu, polis menahan tiga lelaki dan seorang wanita tempatan serta empat lelaki warganegara Bangladesh berusia antara 18 dan 50 tahun, yang dipercayai anggota sindiket curi kenderaan terbabit.

Polis turut merampas 1,040 pintu lori, 1,101 enjin lori, 102 enjin kereta, 128 buah kenderaan jenama tempatan, 30 kepala lori, tiga buah lori, tiga bahagian hadapan kereta, dan beberapa kunci lori.

Kesemua nombor casis enjin telah dikikis bagi mengelak dikesan pihak berkuasa namun polis akan menggunakan khidmat forensik untuk mengesan nombor casis asal enjin berkenaan, katanya.

Tun Hisan berkata sehingga kini, polis mendapati kes terawal yang membabitkan sindiket itu adalah laporan kecurian sebuah lori pada 1999.

Berikutan itu, katanya polis meminta supaya seorang lelaki dikenali sebagai R. Muniandy, 38, iaitu pemilik premis berkenaan supaya tampil membantu siasatan kes itu.

Menurutnya premis berkenaan terletak di atas tanah persendirian di kawasan terpencil sebuah ladang kelapa sawit dan beroperasi tanpa lesen dari pihak berkuasa.

Polis juga masih menyiasat modus operandi sindiket berkenaan namun siasatan awal mendapati sindiket itu mencuri kenderaan di parkir, menyamun dan merampas kenderaan daripada pemilik, katanya.

Tun Hisan berkata kesemua suspek ditahan reman sehingga esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 (A) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum tujuh tahun dan denda.

Sehubungan itu, beliau meminta kerjasama orang ramai supaya membuat laporan kepada polis sekiranya mendapati premis yang mencurigakan di kawasan perumahan mereka.- Bernama

Sinar Harian

Israel: Bantahan esok solidariti rakyat Malaysia

Posted: 21 Feb 2012 12:08 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR, 21 Feb: Kelab Anwar Ibrahim (AIC) mendokong dasar satu bantahan aman anjuran Jingga 13 dengan dokongan AMK, Pemuda PAS dan Kesatuan Pekerja North Port berikutan kemasukan kapal ZIM Europa kepunyaan Israel dan menyeru rakyat Malaysia untuk sama-sama berhimpun di hadapan pagar Westport, Pelabuhan Klang pada 22 Februari (esok), jam 5.00 petang.

"Bantahan ini adalah solidariti rakyat Malaysia terhadap kezaliman yang ditunjukkan Yahudi Israel dan penyokongnya termasuklah kerajaan Umno Barisan Nasional kepada rakyat Palestin," kata setiausahanya, Nor Mazli Muhammad dalam satu kenyataan.

Katanya, AIC merasa simpati dengan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Palestin dengan peperangan fizikal dan mental yang dilancarkan oleh rejim Israel.

Tambahnya, keadaan diburukkan lagi dengan pencabulan pendirian Kerajaan Malaysia dengan membenarkan kapal-kapal kargo dari Israel berlabuh di pelabuhan negara kita.

Menurutnya, Malaysia mengamalkan diplomasi serantau tetapi dengan tegas tidak mempunyai hubungan perdagangan atau diplomatik dengan negara haram Israel.

Walau bagaimanapun, AIC mendapati tindakan kapal kargo Israel berlabuh di Pelabuhan Klang sebagai tamparan hebat buat rakyat Malaysia yang percaya Kerajaan Malaysia menolak sepenuhnya hubungan dengan Israel.

"Tindakan Kerajaan Malaysia ini merupakan satu penghinaan kepada agama Islam dan perjuangan rakyat Palestin.

"Tindakan ini secara tidak langsung menggambarkan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak mengiktiraf kerajaan haram Israel," ujarnya lagi.

Katanya, polisi yang selama ini dilaungkan kerajaan Malaysia adalah satu penipuan kepada dunia dan rakyat Malaysia khususnya.

"Kita menentang sekeras-kerasnya tindakan kapal kargo Israel berlabuh di pelabuhan negara kerana akan membawa kepada satu perubahan kepercayaan terhadap ketegasan negara melawan regim Israel," ujarnya.

Harakah Daily

Berlagak ‘suci’

Posted: 21 Feb 2012 12:00 AM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

SAKIT...Muhamad Hafiz menunjukkan muka isterinya, Nuramiza Ezzanie yang cedera. ALOR SETAR: "Dia cuma berani di belakang, orang macam ini perlu diberi pengajaran," kata Muhamad Hafiz Azizan, 23, suami mangsa ragut di Jalan Gelam-Jalan Datuk Kumbar, di sini, Jumaat lalu.

Muhamad Hafiz berkata, hatinya geram apabila menerima SMS dipercayai daripada peragut yang menggunakan telefon bimbit isteri yang berada di dalam beg diragut.

SMS berbunyi 'Kami minta maaf, bukan niat kami benda nak jadi tak diduga, kami Mat Rempit tak diiktiraf tapi itulah salah dia (mangsa) sampai menggadai nyawa.'

Dia berharap, peragut terbabit ditangkap polis dan dihadapkan ke muka pengadilan.

SMS itu juga membuatkan, isterinya, Nuramiza Ezzanie Azmi, 21, semakin marah kerana peragut menyalahkan dirinya

my metro/

Debaran Villas-Boas

Posted: 20 Feb 2012 11:50 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

LONDON – Pengurus Chelsea, Andre Villas-Boas berdepan satu ujian sukar dalam karier pada pertemuan kalah mati pertama Liga Juara-Juara menentang Napoli awal pagi esok.

Selain misi peribadi untuk menyelamatkan kariernya, Villas-Boas turut berdepan ujian penting untuk menggembalikan semula kegemilangan sku- ad The Blues musim ini.

Pada perlawanan tersebut, tumpuan sudah pasti terarah kepada Villas- Boas di tepi padang selepas rakan se- jawatannya di Napoli, Walter Mazzarri menjalani penggantungan dan hanya dibenarkan memberi arahan dari tempat duduk penonton sahaja.

Selepas hanya mencatat dua keme- nangan daripada 10 perlawanan terakhir Liga Perdana England, Chelsea perlu menewaskan Napoli bagi mengembalikan semula keyakinan pasukan itu selepas seri 1-1 dengan Birming- ham City di pusingan kelima Piala FA, Sabtu lalu.

Spekulasi pula bertiup kencang mengatakan Villas-Boas mungkin dipecat sekiranya tewas kepada Napoli.

"Anda perlu kekuatan mental tambahan untuk mendapatkan keputusan yang baik. Hanya kemenangan boleh membantu untuk keluar daripada saat buruk ini," kata Villas-Boas.

Ditanya kenapa beliau fikir Chelsea boleh menang di San Paolo, Villas- Boas berkata: "Ini adalah bola sepak. Kadangkala ia boleh berlaku sebalik- nya kerana Napoli kuat dan kami juga kuat."

Bagaimanapun, Chelsea dijangka turun tanpa ketua pasukan, John Terry yang masih cedera. – Reuters

Kapal terbang tersepit dengan helikopter

Posted: 20 Feb 2012 11:40 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

CALIFORNIA - Sebuah kapal terbang kecil dan helikopter tersepit antara satu sama lain di laluan udara di Utara California, menyebabkan dua juruterbang pesawat itu mengalami kecederaan ringan.

Pesawat enam tempat duduk Beechcraft Bonanza terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang, manakala helikopter dua tempat duduk Robinson R22 mendarat di atas padang berhampiran lebuh raya negeri, Highway 160.

Menurut jurucakap Pentad­biran Penerbangan Persekutuan, Ian Gregor, kemalangan itu berlaku berhampiran selatan Lapangan Terbang Kecil Bandaran Rio Vista, diantara Oakland dan Sacramento.

Dua juruterbang yang mengemudi pesawat persendirian itu terus dikejarkan ke hospital, dan pihak berkuasa tidak menemui penumpang lain selain mereka berdua.

sinar harian/-

2 maut, seorang parah kereta terbabas

Posted: 20 Feb 2012 11:30 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KUANTAN — Dua maut manakala seorang cedera parah selepas kereta yang dinaiki mereka terbabas ke dalam longkang di Km 10.5 Jalan Kuantan Bypass lewat petang semalam.

Pegawai Turus Trafik Pahang, DSP Mohd Rizal Abdullah berkata, Norhazana Che Hasim, 28, yang memandu kereta itu dan Ismail Hassan, 48, penumpang hadapan, mati di tempat kejadian, manakala Suzilawaniasama Harun, 27, yang duduk di belakang cedera parah.

"Mereka yang menaiki sebuah kereta Proton Waja dalam perjalanan dari arah Kuantan ke Pelabuhan.

"Apabila sampai di tempat kejadian berhampiran Taman Pertanian, mangsa dipercayai gagal mengawal kenderaan sebelum kenderaan yang dinaiki tiga rakan sekerja itu terhumbang ke dalam longkang," katanya kepada pemberita, di sini hari ini.

Beliau berkata kesemua mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. — BERNAMA

Pasir: Noh dijemput beri bukti kepada Selcat

Posted: 20 Feb 2012 11:23 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

SHAH ALAM, 21 Feb: Timbalan Pengerusi Umno Selangor, Datuk Seri Noh Omar dijemput hadir pada sesi pendengaran awam Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan (SELCAT) Negeri Selangor berhubung skandal pasir.

Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor, Faekah Husin (gambar) berkata, kehadiran Noh itu penting bagi memberikan maklumat dan bukti apa yang didakwanya sebelum ini kononnya wujud penyelewengan dalam pengendalian pasir oleh Kumpulan Semesta Sdn Bhd (KSSB).

"Datuk Seri Noh Omar dijemput untuk menghadirkan diri sepanjang sesi pendengaran awam ini berlangsung supaya beliau dapat memberikan maklumat dan bukti apa yang didakwa penyelewengan dalam KSSB khususnya.

"Kehadiran Noh Omar pada hari sesi pendengaran ini berlangsung amat penting, selain dapat menunjukkan keikhlasan beliau dalam membenteras rasuah, beliau juga boleh mendapat idea, inspirasi dan semangat untuk melakukan perkara yang sama dalam pentadbiran Kerajaan Pusat BN," katanya dalam satu kenyataan media hari ini.

Pendengaran awam terhadap KSSB, Yayasan Selangor dan dua anak syarikat Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor (PKPS) yang ditangguhkan sebelum ini disambung semula selama tiga hari bermula 5 Mac ini.

Pengerusi Selcat Datuk Teng Chang Khim berkata keputusan untuk mengadakan pendengaran awam itu diambil selepas Selcat bermesyuarat pada 16 Feb lepas.

Menurut Faekah, meskipun ramai yang sangsi akan kesediaan Noh untuk hadir kerana berpendapat bahawa Noh berkobar-kobar dalam isu KSSB semata-mata mahu menutup skandal NFC yang telah mempalit lumpur kepada Umno dan seluruh kabinet BN, namun beliau masih mahu memberi faedah dari keraguan (benefit of the doubt) kepada Noh.

Tambah Faekah lagi, pendengaran Selcat akan mampu menghapuskan reputasi buruk yang cuba dibayangkan sesetengah pihak terhadap anak-anak syarikat kerajaan negeri tersebut.

Pada masa yang sama, jika benar terdapat penyelewengan dan salah guna kuasa katanya, tindakan sewajarnya akan tetap diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab.

"Dasar kerajaan negeri adalah jelas- tidak akan berkompromi dalam isu-isu rasuah dan salah guna kuasa.

"Justeru itu, kita mencabar, jika benar ketelusan yang mahu diperjuangkan oleh Noh, maka Kerajaan Pusat atau Noh Omar selaku Menteri Pertanian turut mengadakan sesi pendengaran awam atau mahkamah rakyat bagi membongkar penyelewengan dana NFC yang disalah guna oleh keluarga rakan baiknya, Datuk Seri Shahrizat Jalil," cabarnya.

Harakah Daily

Dua beranak bermalam di hutan

Posted: 20 Feb 2012 11:19 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

LANCHANG – Dua beranak yang dilaporkan hilang selepas masuk ke hutan di belakang rumah dekat Kampung Bolok Hilir di sini sejak kelmarin ditemui selamat di belakang sebuah Tabika Kemas kampung berkenaan pagi semalam.

Mariana Mohd Zakaria, 28, dan anaknya Siti Alia Natasha Azli, 2, ditemui seorang guru Tabika Kemas dalam keadaan lemah di belakang bangunan Tabika berkenaan jam 10 pagi semalam kira-kira dua kilometer dari rumahnya.

Mangsa bersama anak tunggalnya keluar dari rumah adiknya dekat Taman Lanchang Permai di sini kira-kira jam 8.30 pagi selepas dikatakan cuba mengikut suaminya.

Mangsa dipercayai diganggu makhluk halus sejak sebulan lalu keluar dari rumah selepas mendengar panggilan suami dan cuba mengikut jejak suaminya ke dalam hutan.

Suami mangsa Azli Shaharudin 36, berkata, dia tinggal di Felda Lepar 3, Jerantut dan pada Sabtu lalu dia membawa isterinya ke Lanchang untuk mendapatkan rawatan tradisional selepas dikatakan diganggu penyakit misteri.

Menurutnya, sebelum berubat dia bermalam di rumah adik iparnya dan kelmarin dia keluar mengikut biras ke ladang.

"Pada masa itu, ahli keluarga maklumkan isteri saya keluar mengikut jejak saya ke dalam hutan dan terus hilang bersama anak saya," katanya.

Azli percaya isterinya bukan keluar rumah untuk mengikutnya sebaliknya mengikut gangguan makhluk halus yang menyerupainya ke dalam hutan.

"Isteri pernah keluar rumah dua kali sebelum ini, dia cakap nak ikut 'suami yang berambut panjang," katanya.

Ketua Polis Daerah, Asisten Komisioner Mohd Nor Mansor berkata, usaha menjejak mangsa diadakan sejak berita kehilangan mangsa dan anaknya dilaporkan kepada polis pagi kelmarin.

Menurutnya, polis dengan bantuan hampir 100 pegawai anggota, Ikatan Relawan Rakyat, PGA dan penduduk kampung memulakan gerakan mencari sejak tengah hari kelmarin.

"Kita juga telah meminta bantuan udara dalam menjejak mangsa sebelum mangsa dan anak ditemui selamat oleh guru tabika di kira-kira dua kilometer dari rumahnya," katanya.

Mohd Nor berkata, pasukan mencari dan menyelamat telah bertungkus lumus mencari mangsa sehingga jam 4 pagi semalam sebelum menghentikan operasi akibat hujan lebat.


Guru Tabika tak tahu kejadian orang hilang

Guru Tabika Kampung Bolok Hilir, Azizah Wahid yang menjumpai mangsa dalam keadaan lemah pagi semalam tidak tahu mengenai kejadian yang menimpa dua beranak berkenaan.

Azizah berkata, dia tidak tahu langsung usaha mencari sedang giat dijalankan bermula kelmarin dan hanya mengetahui mangsa adalah orang hilang selepas seorang penduduk kampung menghantar anaknya ke Tabika terbabit.

"Saya menemui mangsa secara kebetulan, masa itu saya nak keluar untuk buat panggilan telefon, sebaik membuka pintu belakang saya lihat dua beranak dalam keadaan lemah di penjuru bangunan Tabika.

"Dia hanya cakap tolong saya, bila diaju soalan langsung tidak jawab, saya kemudian buatkan air milo dan beri sedikit makanan dan tolong bersihkan anaknya.

"Masa itu keadaan mangsa sangat kotor dan seluar terkoyak, anaknya ada kesan calar pada kaki dan banyak gigitan nyamuk," katanya.

Azizah berkata, lebih kurang 15 minit kemudian kawasan Tabika tempatnya mengajar dipenuhi polis dan pasukan mencari dan menyelamat membawa mangsa dan anaknya menerima rawatan kecemasan di Poliklinik Lanchang.

Sinar Harian

Hidup diselubungi bau busuk

Posted: 20 Feb 2012 11:17 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

PONTIAN – Kira-kira 30 keluarga yang tinggal di Projek Rakyat Termiskin (PPRT) Desa Murni, Pontian, di sini, terpaksa membuang sampah di merata tempat berikutan tiada tong khas disediakan untuk ­kemudahan membuang sisa pepejal itu.

Rata-rata penduduk mengakui ­tiada pilihan selain terpaksa menjadikan kawasan belukar, sungai, parit serta belakang rumah, sebagai ­tempat pembuangan 'sampah haram'­ ­sejak lebih 10 tahun lepas.

Seorang penduduk, Abd Wahab Busharani, 60, berkata, penduduk terpaksa membuang sampah yang diisi dalam beg plastik ke kawasan tersebut atau membakarnya sahaja bagi melupuskan sisa pepejal itu.

"Ketiadaan perkhidmatan ­mengutip sampah di kawasan perumahan ini hanya menyebabkan ­lambakan sampah serta boleh mencemar keadaan alam sekitar di ­kawasan ini," katanya.

Abd Wahab berkata, tindakan membuang sampah di merata-rata tempat itu terpaksa dilakukan kerana ia adalah langkah terakhir memandangkan bahan buangan itu sentiasa bertambah setiap hari.

"Sudah puas kami merayu ­kepada pihak berwajib supaya menyediakan satu tempat pembuangan sampah khas dan perkhidmatan mengangkut sampah di kawasan perumahan ini, namun ia masih belum ada jalan ­penyelesaian," katanya.

Menurutnya, dia juga terpaksa meletakkan dan melonggokkan ­sampah di belakang rumahnya ­sebelum membakar sisa pepejal itu bagi ­mengurangkan masalah ­pencemaran bau yang terpaksa ­dihadapi mereka setiap hari.

"Kami sekeluarga terpaksa menghadapi bau busuk, pembiakan lalat dan nyamuk serta menyebabkan ­selera makan kami sekeluarga sering terganggu akibat daripada masalah ini," katanya.

Lebih memburukkan keadaan, katanya, mereka sekeluarga juga ­sukar untuk membakar sampah pada ­musim tengkujuh apabila keadaan cuaca hujan berterusan hingga menyebabkan sampah berbau busuk.

"Kami minta pihak berwajib supaya menyelesaikan masalah ini segera kerana kami sudah tidak sanggup dikelilingi sampah bertimbun setiap hari akibat daripada pertambahan bilangan anggota keluarga," katanya.

Sinar Harian

Kenderaan berat dikompaun

Posted: 20 Feb 2012 11:14 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KLANG - Sebanyak 32 kenderaan berat termasuk bas dikenakan kompaun dalam operasi bersama melibatkan Majlis Perbandaran Klang (MPK) dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat (SPAD) yang diadakan sekitar daerah ini.

Pengarah Jabatan Komunikasi dan Pengaduan Awam (JKPA), Norfiza Mahfiz berkata, antara kawasan yang terlibat dalam operasi itu ialah sekitar bandar Klang, Hentian Bas Pelabuhan Klang dan Bandar Sultan Sulaiman (BSS) serta beberapa lokasi lain menjadi tumpuan
pemandu meletakkan kenderaan mereka di situ.

Menurutnya, kesemua kenderaan itu dikenakan tindakan di bawah Seksyen 46, Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 kerana menyebabkan halangan dan denda tidak melebihi RM 1000 ke atas setiap kenderaan.

"Operasi yang diadakan ini merupakan tindakan kali kedua bersama SPAD dan kami akan mempertingkatkan ia pada masa akan datang untuk memastikan tiada pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

"Malah pemantauan juga akan diadakan dari masa ke semasa terutama di kawasan bandar ini dan pada masa yang sama lokasi lain termasuk di kawasan perumahan," katanya.

Norfiza berkata, operasi terdahulu pada November lalu juga menyasarkan kawasan yang sama terutama di P1 di mana lokasi itu hanya untuk menurunkan dan mengambil penumpang namun terdapat segelintir pemandu yang tidak bertanggungjawab meletakkan kenderaan mereka di situ.

Tambahnya, operasi berkenaan juga secara tidak langsung melicinkan perjalanan aliran trafik yang sebelum ini sering tergendala gara-gara pemandu yang meletakkan kenderaan mereka termasuk bas dan lori di tepi-tepi jalan dan perumahan.

Sinar Harian

Polis tahan 21 orang, rampas mesin judi

Posted: 20 Feb 2012 11:11 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR - Polis menahan 21 orang, merampas 83 mesin judi berkomputer serta wang tunai RM1,479 dalam serbuan di lima premis perjudian tanpa lesen di Taman Cahaya, Ampang, dekat sini malam tadi.

Pegawai Turus Bahagian Kongsi Gelap, Perjudian dan Maksiat (D7) Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Selangor, DSP Izwan Abdul Karim berkata mereka yang berumur antara 20 dan 38 tahun terdiri daripada l6 lelaki dan lima wanita itu ditahan kerana dipercayai terbabit dalam aktiviti tersebut.

Bercakap kepada pemberita di sini, Izwan berkata dalam serbuan itu juga polis mendapati pengusaha premis judi menggunakan gerai makan di hadapan premis mereka untuk "menutup" pusat perjudian bagi mengaburi mata pihak berkuasa.

Pemilik premis cuba menarik minat pelanggan dengan menawarkan pelbagai bentuk cabutan bertuah menerusi pengumpulan mata tertinggi yang boleh diguna untuk menambah mata judi bagi permainan seterusnya atau ditukar kepada wang tunai.

Izwan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 4B(a) Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 (Pindaan 2001) yang memperuntukkan denda RM10,000 bagi setiap unit mesin atau penjara sehingga lima tahun.

Beliau berkata operasi dua jam bermula 11.15 malam itu disertai 10 pegawai dan 35 anggota dari D7 IPK Selangor dan Polis Daerah Ampang Jaya. - Bernama

Sinar Harian

9 kereta di PJ dipecah, barang bernilai dilarikan

Posted: 20 Feb 2012 11:08 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

PETALING JAYA - Sembilan pemilik kenderaan mengalami kerugian apabila cermin kereta dipecahkan dan barangan berharga dilarikan penjenayah dalam satu kejadian di Taman Desaria di sini, awal pagi ini.

Kenderaan itu diletakkan di kawasan lapang berhampiran Pusat Rukun Tetangga Taman Indah Jaya.

Difahamkan, kenderaan itu dipecahkan sekitar jam 4 pagi dan hanya disedari pemilik-pemilik kereta terbabit ketika hendak keluar bekerja.

Agency

Kapal Isreal: Kerajaan BN lukakan hati umat Islam

Posted: 20 Feb 2012 11:00 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR, 21 Feb: Tindakan Kerajaan BN yang sanggup menjalinkan hubungan dagang dengan Israel benar-benar melukakan hati majoriti rakyat negara ini terutama yang beragama Islam.

Kehadiran dua buah kapal dagang milik rejim Israel, Zim Atlantic dan Zim USA ke Westport, Pelabuhan Klang pada 16 Februari lalu benar-benar mengejutkan seluruh rakyat negara ini sehingga memperlihatkan wajah sebenar Umno BN di mata orang ramai.

Dewan Ulama PAS Pusat sehubungan itu menuntut Kerajaan Malaysia segera membuat penjelasan mengenai kedudukan sebenar perkara itu kepada rakyat.

Setiausahanya, Dr Khairuddin Aman Razali berkata, umat Islam yang cintakan akhirat sewajarnya tidak menjalin sebarang bentuk kerjasama dan perhubungan sosial atau ekonomi dengan mereka yang melakukan kezaliman sama ada kezaliman itu dilakukan oleh orang Islam sendiri atau bukan Islam.

"Negara haram Israel telah menzalimi umat Islam Palestin dalam tempoh yang panjang dengan merampas tanah air mereka dan membunuh ratusan ribu umat Islam," katanya ketika dihubungi Harakahdaily, di sini, hari ini.

Sebuah NGO, Jingga 13 seperti yang dilaporkan Harakahdaily semalam mendedahkan bahawa Kerajaan Malaysia mempunyai hubungan dagang dengan negara rejim Israel.

Hubungan tersebut terbukti dengan kehadiran dua buah kapal, Zim Atlantic dan Zim USA yang telah berlabuh di Westport, Pelabuhan Klang pada 16 Februari lalu yang dimiliki oleh ZIM Integrated Shipping Services Ltd hak milik rejim Israel.

Koordinator Jingga 13, Fariz Musa menjelaskan, pihaknya juga telah mendapatkan bukti jelas bahawa hubungan antara Kerajaan Malaysia dan rejim Israel telah wujuh walaupun pemimpin Umno menafikan wujud hubungan dagang.

"Kehadiran ZIM USA yang sebelum ini didaftarkan di Haifa, Israel pada 25 Oktober 2010 dan kini didaftarkan di Republic Of Liberia pada 2 Februari 2012 dan ZIM Atlantic yang turut didaftarkan di Republic Of Liberia adalah milik Israel melalui Israel Corporation dengan pegangan saham sebanyak 98 peratus iaitu salah satu syarikat besar dimiliki oleh Israel," katanya.

Menurut Khairuddin, sebarang kerjasama sosial dan politik dengan mereka yang terang-terang melakukan kezaliman adalah satu keredhaan terhadap kezaliman.

Katanya, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 113 bermaksud: "Dan janganlah kamu cenderong hati terhadap orang-orang yang zalim, pasti kamu disentuh oleh api neraka."

"Jadi, sekiranya benar laporan yang menyatakan kapal-kapal yang dimiliki sebuah syarikat yang didakwa dikuasai oleh kerajaan Israel mempunyai akses bebas ke Westport, Pelabuhan Klang, ia memang benar-benar melukakan hati majoriti rakyat Malaysia beragama Islam," katanya yang lebih dikenali sebagai Ustaz Mohd Khairuddin At-Takiri.

Harakah Daily

Anwar jumpa Nik Aziz perjelas isu Israel

Posted: 20 Feb 2012 10:57 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR, 21 Feb: Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau berasa lega kerana dapat memberikan penjelasan kepada Mursyidul Am PAS, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berhubung kenyataan kontroversinya tentang Israel.

Beliau juga berkata dengan penjelasan itu, beliau mengaggap salah faham yang timbul sebelum ini selesai.

"Tok Guru Nik Aziz dengar dan faham pendirian saya, dan saya pun faham pertimbangan PAS yang cukup tegas dan keras dalam soal Israel. Bagi saya, kita dah jelaskan dan perkara ini tidak berbangkit dan kita akan terus dengan program bersama seperti biasa.

"Saya rasa baik kerana telah beri penjelasan terhadap sedikit sebanyak keraguan dalam hal ini," katanya yang juga ketua pembangkang kepada pemberita selepas pertemuan itu.

Pertemuan kira-kira 45 minit itu berlangsung di sebuah hotel di ibu negara pagi ini.

Turut serta pada pertemuan itu, Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man.

Menurut Anwar, beliau menjelaskan kepada Nik Aziz bahawa salah faham isu itu timbul ekoran media Umno yang hanya menggunakan sebahagian sahaja daripada kenyataannya yang disiarkan oleh akhbar Wall Street Journal bulan lalu.

Ianya sekaligus memberi salah tafsiran terhadap pengiktirafan Israel sedangkan ia bukan bermaksud sedemikian.

"Masalahnya saya sebut, media Umno hanya guna bahagian pertama sahaja, bahawa ada kesediaan mengiktiraf dan mengawal keselamatan tetapi tidak ditekankan 'tertakluk kepada syarat-syarat, contingent'," katanya lagi.

Antara syarat tersebut katanya termasuk pengunduran tentera Israel dari Palestin dan negara arab lain, menghentikan kepungan terhadap Gaza dan mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin.

Turut dikongsi kepada Nik Aziz katanya pendirian pemimpin Hamas Khaled Mashal yang menerima penjelasan beliau sebelum ini.

"Dalam perbincangan dengan Khaled Mashal dia sebut "I know the word contingent".

"Akhirnya saya bagi tahu (Nik Aziz), saya tunduk dengan apa yang dikehendaki Hamas dan Fatah dan apa yang dirunding di Doha dua minggu lalu," katanya.

Dalam pada itu, Anwar juga mendakwa pendiriannya dengan PAS bukan perbezaan ketara namun yang berbeza sebenarnya adalah dengan Umno.

Menurutnya, Umno hipokrit dalam isu Israel ini apabila mendabik dada kononnya mereka tidak mengiktiraf Israel sedangkan kata Anwar pada masa sama Umno juga mengadakan hubungan perdagangan dengan negara itu.

Malah perdana menteri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan sendiri masing masing mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat dari negara itu, kata Anwar.

Harakah Daily

Debat: Umno tunduk pada MCA untuk talian hayat

Posted: 20 Feb 2012 10:56 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR, 21 Feb: Majlis debat antara Setiausaha DAP, Lim Guan Eng dengan Presiden MCA, Datuk Seri Dr Chua Soi Lek, Sabtu lepas membuktikan Umno terpaksa menggunakan talian hayat Presiden MCA untuk mendapat sokongan pengundi Cina.

"Umno di bawah kepimpinan Najib yang sudah hilang sokongan orang bukan Melayu.

"Orang bukan Melayu sudah beralih sokongan kepada Pakatan Rakyat, terutama selepas PRU 2008," kata AJK PAS Pusat, Idris Ahmad (gambar).

Justeru, katanya MCA cuba meniupkan semangat anti Islam dengan memburukkan ajaran Islam kepada orang Cina supaya jangan memberikan undi kepada DAP.

Manakala Umno pula, ujarnya memainkan semangat perkauman Melayu supaya orang Melayu jangan memberi undi kepada PAS, nanti DAP akan menguasai politik Malaysia.

"Inilah dasar lidah bercabang dua parti yang menguasai BN untuk memastikan undi Melayu dan Cina berpecah, maka senang mereka untuk terus menindas rakyat dan memfaraid khazanah negara," ujarnya kepada Harakahdaily.

Sehubungan itu, beliau mempersoalakan di mana pergi Datuk Seri Jamil Khir Baharom, Dr Mashitah Ibrahim dan Ustaz Fathul Bari.

"Kenapa kamu membisu dan tidak menegur rakan sejawat kamu menakutkan Islam kepada orang bukan Islam?" tanya beliau.

Katanya, tokoh-tokoh agama di dalam Umno boleh nilai bahawa itulah hasil tarbiah agamawan Umno kepada Chua Soi Lek.

Beliau menambah, boleh perhatikan perbezaan ucapan dua tokoh Cina di dalam debat tersebut.

Katanya, Soi Lek dengan bangga mengatakan: "Kita orang Cina, berani menentang-menentang dan melawan Umno terutama dalam bab hudud, adakah DAP berani dalam hal ini?.

Ini pula, ujarnya jawapan Lim Guan Eng: "Kita orang DAP tidak boleh menghalang kepercayaan orang Islam dalam hal agama mereka, begitu juga orang PAS tidak pernah menghalang dalam bab agama kita.

Harakah Daily

Pergaduhan di penjara Mexico ragut 44 nyawa

Posted: 20 Feb 2012 10:51 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

BANDAR MEXICO - Pergaduhan di penjara pinggir bandar Monterrey, Mexico, menyebabkan sekurang-kurangnya 44 terbunuh selepas mangsa-mangsa dipukul, ditikam dan dibaling batu..

Pergaduhan kelmarin, bermula apabila sebahagian kumpulan banduan membakar tilam-tilam dan seku­rang-kurangnya 12 banduan yang lain parah.

Pihak berkuasa menyuarakan kebimbangan insiden di penjara yang dihuni 3,000 banduan itu kemungkinan dicetuskan ahli-ahli kartel Teluk Mexico dan kartel Zetas.

Penjara itu mengalami kesesakan banduan yang luar biasa selepas Presiden Felipe Calderon melakukan serangan agresif menentang penjenayah dadah.

Sinar Harian

Apakah Adik Ke Surga?

Posted: 20 Feb 2012 08:30 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

Seorang bapak bersama istri dan putrinya datang ke Rumah Amalia, setahun lalu beliau dan keluarganya menyaksikan anaknya yang berusia tiga tahun meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Hingga kini masih menyisakan ruang kepedihan didalam relung hati beliau dan keluarga.

Terbayang wajah yang lucu dan menggemaskan, berlarian, tertawa, menangis. Kepedihan itu dirasakan semakin dalam disaat memikirkan bagaimana memberitahukan kepada sang kakak bahwa adik yang sangat disayang telah tiada. Akhir diajaklah sholat berjamaah dan berdoa bersama memohon kepada Allah agar adiknya yang telah berpulang diterima disisi Allah.

Sang kakak bertanya pada beliau, "Ayah, apakah adik ke surga?" Pertanyaan dengan tatapan polos tidak mampu untuk dijawab, air mata beliau dan istri bercucuran dengan anggukan kepala dan serta merta dipeluknya. Sungguh betapa berat melepas kepergian anak yang begitu sangat dicintainya.

Sahabatku, kehilangan orang yang kita cintai begitu teramat berat ,maka pilihannya hanya satu keikhlasan atau menerima ketetapan Allah akan membuat hati kita menjadi kuat dan sabar. Kehilangan atau ketiadaan orang yang kita cintai bisa terjadi tiba-tiba, tanpa pernah kita sangka dan kita duga. Jadikan, hidup ini selalu berserah dan ikhlas apapun yang Allah telah tetapkan untuk hidup kita.

Bahkan kita juga harus memiliki keyakinan apapun dimuka bumi ini tidak ada yang abadi. Semua yang bernyawa pasti akan mati. "Kullu nafsin dzaiqatul maut." Semua yang bernyawa pasti akan mati. (QS. al-Ankabut:57).

posted by :agussyafii

Serangan di Sembrong: Empat dipanggil polis

Posted: 20 Feb 2012 08:25 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

Empat individu telah dipanggil bagi membantu siasatan polis berhubung kejadian di Sembrong pada malam Ahad lalu.

Menurut Ketua Polis Daerah Kluang Asisten Komisioner Abdul Majid Mohd Ali, kejadian yang menyebabkan kereta ketua umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, rosak dan kemek itu akan disiasat di bawah Seksyen 148 dan 440 Kanun Keseksaan.

Seksyen itu berkaitan dengan rusuhan yang menggunakan senjata.

"Antara mereka yang dipanggil adalah saksi kejadian dan mereka yang membuat laporan itu," katanya dalam perbualan telefon dengan Malaysiakini lewat petang semalam.

Beliau berkata polis masih belum mengenal pasti mana-mana suspek lagi.

Abdul Majid, bagaimanapun, enggan mengesahkan dakwaan PKR bahawa kejadian berkenaan berlaku, di sebalik kehadiran sekurang-kurangnya 20 anggota polis yang berpakaian seragam.

"Kami memang mengawal keadaan pada malam itu dan akan menyiasat perkara (yang didakwa) tersebut," katanya.

Semalam, pada sidang akhbarnya, setiausaha agung PKR Datuk Saifuddin Nasution berkata kejadian di pejabat PKR di Jalan Mersing di Sembrong itu membabitkan kira-kira 50 hingga 80 anak muda yang berusia dalam lingkungan 15 hingga 18 tahun.

NONEBeliau juga mendakwa bahawa penduduk tempatan memaklumkan kepada mereka bahawa remaja bermotosikal itu membaling kayu, batu dan juga mercun ke arah kereta Anwar dan mereka dipercayai adalah ahli Umno.

Pada kejadian itu, cermin depan kereta Anwar retak manakala pintu Mercedes Benz miliknya telah kemek. Ketua Pembangkang itu, bagaimanapun tidak mengalami sebarag kecederaan tetapi terpaksa menaiki kereta lain untuk perjalanan pulangnya ke Kuala Lumpur.

Seorang pemimpin PKR tempatan dilaporkan mengalami kecederaan ringan dalam pertengkaran berkenaan.

Sembrong adalah kawasan parlimen Menteri Dalam Negeri yang juga adalah Naib Presiden Umno, Datuk Seri Hishammuddin Hussein.

malaysiakini/-

Himpunan Hijau 2.0 diadakan di luar Kuantan juga

Posted: 20 Feb 2012 08:00 PM PST

28 Rabi'ul Awal 1433H. [MOD] -

Sekumpulan NGO sedang mengenal pasti beberapa lokasi di negeri-negeri lain bagi menyokong Himpunan Hijau 2.0 yang dijadualkan di Kuantan pada Ahad ini bagi menjadikan bantahan terhadap pembinaan pusat memproses nadir bumi di Gebeng, Pahang itu acara seluruh negara.

Antara tempat-tempat yang sedang dikenal-pasti bagi membantah kilang Lynas Advanced Materials Plant (Lamp) itu adalah di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh dan Kota Kinabalu.

Perhimpunan di lokasi-lokasi itu akan bermula serentak pada jam 9.30 pagi bersamaan dengan Himpunan Hijau 2.0 yang akan diadakan di padang MPK1 di Kuantan. Menurut pihak penganjur, himpunan itu akan diadakan dalam suasana seperti pesta.

"Ini adalah untuk manfaat orang ramai dari negeri-negeri lain yang tidak mempunyai masa atau cara untuk datang ke Kuantan. Mereka boleh datang ke lokasi-lokasi berkenan," kata seorang ahli jawatankuasa penganjur yang enggan namanya disiarkan.

"Terpulang kepada setiap individu untuk memilih sama ada datang ke Kuantan atau mana-mana lokasi yang lain," katanya.

anti lynas shave hair event 190212 2Kempen di seluruh negara itu adalah anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor, Saya Anak Bangsa Malaysia, Asalkan Bukan Umno (Umno), Suara Rakyat Malaysia (Suaram), Pasukan Bertindak Interlok Kebangsaan Interlok dan Jawatankuasa Selamatkan Jalan Sultan.

Sementara itu, sekumpulan penduduk Kuantan pada Ahad lalu secara beramai-ramai menggondolkan kepala mereka bagi persiapan menyertai perhimpunan Ahad depan.

Kira-kira 16 daripada mereka berkumpul di sebuah pasar di Kuantan sewal jam 8 pagi. Menurut kumpulan itu, mereka mahu kerajaan memastikan kilang memproses nadir bumi itu tidak didirikan di bumi Malaysia.

anti lynas shave hair event 190212 kid"Isu Lamps ini menjadi kebimbangan alam sekitar yang utama, jadi peserta ingin merakamkan kebimbangan dengan tindakan mencukur rambut mereka," kata penganjurnya, Winson Ooi.

Antara mereka yang membotakkan kepala adalah seorang budak lelaki berusia dua tahun.

Pengkritik loji kontroversi itu bimbang, kilang yang akan memulakan operasinya lewat tahun ini, akan menghasilkan pencemaran radiasi dan mungkin menimbulkan masalah kesihatan kepada penduduk sekitar.

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP