Nuffnang

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang

Posted by Awanama | Posted on 9:38 PTG

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang


[August 8] Melawat Surau Al-Husna untuk menyampaikan cek sumbangan, buah kurma dan Quran

Posted: 08 Aug 2011 08:26 AM PDT

Melawat Surau Al-Husna untuk menyampaikan cek sumbangan, buah kurma dan Quran :-)

(More......)

【念念有辞】明福6点前已经出事?

Posted: 08 Aug 2011 06:04 AM PDT

Article published on the Website of Chinese newspaper Chinapress.com.my

两年前的716,当赵明福坠楼的悲剧发生后,雪州反贪会的说辞是在他们录取完明福的口供,大约凌晨3点45分的时候,明福已经是被允许离开反贪会。可是,或许是反贪会总部太舒服反贪会的官员太亲切,明福在被扣留了近10个小时后依然舍不得离开,所以主动要求留在反贪会休息。

在皇委会的听审过程中,反贪会的官员重复着同样的说法。被皇委会标签为“滥权者”的反贪会官员阿斯拉夫(Mohd Asraf Mohd Yunus)言之凿凿的表示,他在凌晨4点40分准备离开反贪会时,看到明福正舒舒服服的躺在沙发上。在明福的要求下,阿斯拉夫亲自到茶水间为明福捧来一杯水。(皇委会报告第55段)

另一位官员雷蒙也表示,他在凌晨6点离开反贪会时也曾见到明福。雷蒙在2009年7月16日的打卡记录显示他在早上6时04分离开,但是在6时05分时再次打卡进入办公室。雷蒙解释说那是因为当天需到法庭工作,担心来不及返回办公室,因此直接就打卡记录当作是隔天的上班时间。

基于多个理由,雷蒙的证词和牵强的解释不被皇委会接受。

(More......)

Comments posted (0)

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP