Nuffnang

My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉

Posted by Awanama | Posted on 11:13 PG

My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉


Ucapan Penggulungan di Dewan Undangan negeri Pulau Pinang

Posted: 06 May 2011 08:24 PM PDT


Ucapan Penggulungan oleh Wong Hon Wai - EXCO (Perancang Bandar dan Desa, Perumahan dan Kesenian) merangkap ADUN Air Itam


Kesenian


Tahun 2010 dan 2011 telah membuka lembaran baru bagi Muzium dan Balai Seni Lukis Pulau Pinang.

Antara beberapa pencapaian:

1. Statistik pengunjung ke Muzium dan Balai Seni Lukis Pulau Pinang menunjukan peningkatan yang memerangsangkan

Muzium:
2006: 31141
2007:41808
2008:48521
2009:55747
2010:56799

Balai Seni Lukis Pulau Pinang
2006: 4059
2007:4395
2008:5709
2009:6691
2010:11,428

2. Pihak Muzium bersama MPPP telah menggariskan terma penggunaan No. 57, Jalan Macalister sebagai sayap tambahan untuk menonjolkan lagi kekuatan warisan sejarah dan kesenian negeri Pulau Pinang.


3. Beberapa pameran kesenian dan sejarah telah diadakan di No.57, Jalan Macalister antaranya: Pameran International Print Exhibition, Pameran Sejarah Sun Yat Tsen dan hubungannya dengan Pulau Pinang, Pameran Kesenian Japanese Foundation dan juga baru-baru ini Pameran ulangtahun 46 penubuhan muzium.


4. Pihak Muzium juga menganjurkan sambutan ulangtahun ke 46 dan ini merupakan kali pertama kita meraikan sambutan ulangtahun sejak penubuhan pada tahun 1964.

5. Pihak Muzium juga merekodkan detik-detik dan membukukan apa yang berkisar dalam buku laporan tahunan 2010 Lembaga Muzium dan Balai Seni Lukis Pulau Pinang. Kali terakhir penerbitan buku laporan ialah pada tahun 1993 iaitu 17 tahun lalu. Ia telah merakamkan carta organisasi, aktiviti-aktiviti, sumbangan ahli Lembaga dan Jawatankuasa, komen-komen pengunjung muzium, senarai sumbangan orang ramai dan sebagainya.Setelah George Town dinobatkan sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO, usaha kerajaan negeri dari segi penonjolan dari segi warisan, kebudayaan dan kesenian telah dirancakkan. Kerajaan negeri telah memberi dinamisme baru kepada Lembaga Muzium dan Balai Seni Lukis Pulau Pinang. Kerajaan negeri juga telah meubuhkan George Town World Heritage Incorporated dan pelabagai inisiatif serta usaha telah dijalankan. George Town Festival telah dirayakan dengan meriahnya pada bulan Julai 2010 dan akan dianjurkan juga George Town Festival 2011 yang merupakan kombinasi kesenian, kebudayaan dan warisan.
Perancang Bandar dan Desa

Pengiktirafan George Town sebagai tapak warisan Dunia UNESCO oleh World Heritage Committee pada 7 Julai 2008 di Seville, Spain memerlukan Kerajaan untuk menyediakan Pelan Pengurusan Pemuliharaan sebagai satu mekanisme dalam pemeliharaan dan pengurusan Tapak Warisan Dunia. Oleh itu Draf Rancangan Kawasan Khas (Draft Special Area Plan) dan Pelan Pengurusan Pemuliharaan Bandaraya Bersejarah Selat Melaka: George Town telah disediakan mengikut seksyen 16B, Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 bagi memastikan bahawa kawalan pembangunan dan polisi berkenaan warisan dapat diimplementasikan dengan sewajarnya.

Program Seranta dan publisiti sedang dilangsungkan di tiga lokasi dalam George Town dari 11 April 2011 hingga 9 Mei 2011 iaitu:
(1) Ruang Konkos, Tingkat 2, Komtar
(2) Bangunan George Town World Heritage Incorporated, No. 116 dan 118, Lebuh Acheh.
(3) Dewan Perbandaran MPPP, Jalan Padang Kota Lama.

Kaunter pameran bagi tiga lokasi ini dibuka dari pukul 9 pagi hingga 4.30 petang pada setiap hari bekerja. Sesi taklimat kepada orang awam telah diadakan dan sesi seterusnya adalah pada 8 Mei 2011 pukul 930 pagi di Dewan Perbandaran MPPP, Jalan Padang Kota Lama.

Pihak Awam adalah berpeluang mengemukan pandangan berhubung cadangan-cadangan yang dibuat dengan mengemukakan Borang Bantahan Awam.
PerumahanY.B. ADUN Dato' Keramat telah membangkitkan isu hakmilik strata flat Rumah Pangsa Taman Free School.

Sebagai makluman Ahli Yang Berhormat, flat perumahan awam di Taman Free School yang terletak di atas lot 3404, PT 126, Seksyen 2, George Town, Daerah Timur Laut ialah sebuah projek Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah didirikan pada tahun 1981. Bangunan tersebut masih belum menerima hakmilik strata ini adalah kerana bangunan ini dikategorikan sebagai 'bangunan khas' di dalam Akta Hakmilik Strata 1985 kerana bangunan ini diduduki sebelum tahun 2006. Antara langkah-langkah yang telah diambil oleh Bahagian Perumahan adalah dengan melantik pihak Arkitek untuk penyediaan 'As Build Plan' dan mengemukakan permohonan kepada pihak MPPP untuk mendapatkan OC Khas. OC Khas untuk TFS telah dikeluarkan pada 28 Mac 2011. Sehubungan itu, pihak juruukur yang dilantik sedang menyediakan plan ulasan untuk dikemukakan kepada PTG untuk kelulusan. Jangkamasa untuk proses pengeluaran hakmilik strata ini dijangka mengambilmasa 6 hingga 12 bulan tertakluk kepada kelulusan agensi berkenaan.Kerajaan Negeri merupakan sebuah Kerajaan Berjiwa Rakyat dan berhubung cadangan Y.B Dato Keramat untuk menghapuskira tunggakan caj penyelenggaraan bagi golongan miskin dan Orang Kelainan Upaya (OKU) yang menghuni Rumah Kos Rendah Kerajaan Negeri, Kerajaan Negeri sedang mengkaji cadangan tersebut yang mana ianya juga merupakan cadangan daripada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam (PAC).

Y.B. ADUN Seberang Jaya, Telok Bahang, Sungai Bakap, Padang Lalang, Sungai Bakap, Pengkalan Kota turut membangkitkan isu harga rumah.


Menurut Laporan Pasaran Harta 2010 yang diterbitkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Kementerian Kewangan Malaysia, pasaran harta tanah negeri mencatat prestasi lebih baik. Terdapat 25, 986 transaksi bernilai RM9.37 billion direkodkan dalam tahun 2010 berbanding 22,724 transaksi yang bernilai RM6.53 bilion pada tahun 2009).

Harga rumah di Pulau Pinang adalah stabil dengan peningkatan ketara direkodkan di kawasan mampan (established neighbourhood). Juga menyaksikan pasaran sewa yang stabil dengan pergerakan menaik dicatat di beberapa kawasan terpilih.


Langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri bagi menstabilkan harga rumah adalah seperti berikut:

i) Memperluaskan stok tanah perumahan.

Kaedah penambahan stok tanah bagi tujuan untuk pembangunan perumahan yang boleh mengurangkan kenaikan kos tanah di kawasan pilihan.

ii) Kerajaan Negeri melalui MPPP membenarkan ketumpatan yang lebih tinggi iaitu 87 unit per ekar di kawasan yang dizonkan sebagai perumahan am dalam Pelan Dasar Perancangan dan Kawalan Pemajuan MPPP, 1996. Dengan peningkatan unit ini, kawalan harga telah dikenakan ke atas pemaju, iaitu:

• 5% harga rumah hendaklah dijual kurang RM200,000.00.
• 10% harga rumah hendaklah dijual kurang RM300,000.00.
• 15% harga rumah hendaklah dijual kurang RM500,000.00.

iii) Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) pula sentiasa mengambil kira kemampuan kuasa beli di kalangan rakyat dalam setiap perancangan untuk membangunkan projek-projek perumahan. Sehingga kini, PDC masih terus melaksanakan projek-projek perumahan kategori kos rendah dan kos sederhana rendah bagi menampung keperluan pembeli-pembeli yang berpendapatan rendah dan sederhana rendah. PDC juga akan menumpukan projek-projek perumahan kos sederhana yang mampu dimiliki oleh rakyat tempatan.

iv) Kerajaan Negeri juga memberikan insentif dan had ketumpatan yang lebih tinggi bagi pemajuan perumahan kos rendah dan kos sederhana rendah agar bekalan rumah di Pulau Pinang adalah mencukupi bagi semua penduduknya. projek perumahan kos sederhana rendah diberikan ketumpatan sehingga 120 unit seekar manakala tiada had ketumpatan bagi perumahan kos rendah (dengan syarat mematuhi semua kehendak perancangan).

vi) Kerajaan Negeri menetapkan perkiraan sumbangan kuota pembinaan rumah kos rendah pada kadar minimum 30% tambahan kepada jumlah unit yang dibenarkan terpakai kepada pembangunan yang melebihi 150 unit bagi "kawasan luar pembangunan" atau 100 unit bagi "kawasan pembangunan".

vii) Kerajaan Negeri menetapkan perkiraan sumbangan kuota pembinaan bercampur rumah kos rendah dan kos sederhana rendah pada kadar minimum 20% sehingga 30% tambahan kepada jumlah unit yang dibenarkan mengikut garis panduan yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri, dan

viii) Kerajaan Negeri juga menetapkan syarat kelayakan rumah yang lebih realistik bagi golongan pertengahan iaitu individu yang berpendapatan RM2,501.00 hingga RM3,500.00 sebulan dan merendahkan had kelayakan umur dari 21 tahun kepada 18 tahun.


Selain itu, Kerajaan Negeri telah membuat perancangan untuk membina perumahan kos rendah iaitu pembangunan semula Kampung Pisang Awak Fasa II di atas tanah Plot A, bersebelahan Lot Pt 51, Seksyen 4, Bandar Jelutong, Daerah Timur Laut. Pembangunan semula ini melibatkan pembinaan sejumlah 384 unit rumah yang terdiri daripada 192 unit rumah kos rendah dan 192 unit rumah kos sederhana rendah.

Kerajaan Negeri juga bercadang untuk menender semula pembangunan perumahan kos rendah di Ampang Jajar/Ujung Batu.

Selain itu, Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) iaitu agensi dibawah Kerajaan Negeri sedang membina perumahan kos rendah sebanyak 204 unit dan rumah kos sederhana rendah sebanyak 705 unit.

Y.B ADUN Pulau Betong dan Y.B ADUN Bayan Lepas membangkitkan isu berhubung situasi pertukaran milik tanah, pengusiran penduduk keluar daripada tanah yang diduduki dan bertanyakan perancangan Kerajaan Negeri untuk menetapkan polisi supaya pemaju untuk memberikan pampasan yang adil dan munasabah supaya penduduk tidak teraniaya.

Untuk makluman Y.B, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mempunyai satu dasar penempatan semula setinggan/penduduk yang terlibat dengan projek kerajaan. Dasar tersebut menyatakan bahawa penduduk-penduduk yang terlibat dengan pembangunan projek kerajaan akan ditempatkan semula sama ada dengan penyediaan unit rumah kos rendah atau diberikan bayaran exgratia mengikut perincian butir-butir yang digariskan dalam dasar tersebut. Walau bagaimanapun, nilai bayaran ex-gratia / pampasan dikaji semula dari masa ke semasa mengikut kesesuaian disebabkan perubahan semasa.

Bagi tanah milikan swasta, Kerajaan Negeri menggalakkan suatu penyelesaian yang munasabah kepada semua pihak yang mungkin melibatkan gantian rumah ataupun wang ganti rugi. Bentuk pampas an adalah tertakluk kepada keadaan tertentu masing-masing. Sekiranya suatu penyelesaian tidak tercapai maka COW tidak dibenarkan.

Y.B ADUN Sungai Dua bertanyakan berhubung penyaluran peruntukan bayaran sumbangan pelepasan kuota Bumiputera.
Untuk makluman Y.B, sebanyak RM23,674,288.86 oleh Kerajan Negeri telah dikutip atas sumbangan pelepasan kuota Bumiputera sejak tahun 2008 dan wang ini adalah dalam akaun amanah Kerjaan Negeri.

Y.B ADUN Sungai Bakap meminta supaya Kerajaan Negeri membuat proses pemgambilan balik tanah di Makau Suah untuk dibangunkan dengan Projek Perumahan Rakyat (PPR).

Untuk makluman Y.B, di bawah Rancangan Malaysia Ke-10, Kerajaan Negeri melalui UPEN telah mengemukakan empat Projek Perumahan Rakyat (PPR) yang dirancangkan untuk dibina di atas tanah kerajaan di Ladang Kaledonia, Seberang Perai Selatan, di Teluk Kumbar, Daerah Barat Daya, di Relau, Daerah Timur Laut dan di Bukit Tengah, Daerah Seberang Perai Tengah. Berhubung permintaan Y.B untuk dibuat pengambilan balik tanah di Makau Suah untuk dibangunkan projek PPR, Kerajaan Negeri mengambil maklum dan akan mengkaji cadangan tersebut.
Y.B ADUN Seberang Jaya meminta supaya Kerajaan Negeri untuk memperjuangkan hak-hak penduduk bangunan bertingkat supaya disediakan peruntukan kepada bangunan-bangunan yang mengalami masalah penyelenggaraan.

Untuk makluman YB, Kerajaan Negeri telahpun memperkenalkan Dasar Menaik Taraf Rumah Awam Kerajaan dan dasar ini memerlukan masa sekurang-kurangnya 5 tahun bagi melengkapkan kerja memperbaiki kemudahan keseluruhan projek-projek rumah awam kerajaan yang sebelum ini tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh. Kerajaan Negeri telah menyediakan peruntukan sejumlah RM9.94 juta dalam tahun 2010 dansebanyak RM13.51 juta untuk memperbaiki dan menyediakan kemudahan yang lebih selesa kepada penghuni-penghuni rumah awam kerajaan yang melibatkan pembaikan kerosakan lif dan penggantian, membaiki kebocoran paip air, pendawaian semula elektrik, penggantian railing dan sebagainya demi memastikan keselamatan dan keselesaan penduduk.

Untuk makluman Y.B ADUN Datok Keramat dan Y.B Telok Bahang, konsep mengecat 80:20, iaitu 80% daripada kos kerja-kerja mengecat tersebut akan dibiayai oleh Kerajaan Negeri manakala 20% lagi akan dibiayai oleh para penduduk dilaksanakan adalah untuk memberikan kesedaran kepada penghuni dan penduduk berhubung tanggungjawab bersama dan kepentingan untuk menjaga dan memelihara tempat kediaman mereka sendiri.

Sehubungan itu, tumpuan menaiktaraf dan pembaikan rumah- rumah pangsa kos rendah akan difokuskan kepada projek-projek rumah pangsa kos rendah Kerajaan Negeri terlebih dahulu

Y.B ADUN Telok Ayer Tawar membangkitkan isu berhubung projek terbengkalai Taman Aman Bayu yang mana terdapat penduduk-penduduk yang menetap di dalam kontena dan menyewa diluar disebabkan pembinaan rumah kos rendah yang disyaratkan masih tidak dibangunkan lagi.
Jawapan telah diberi secara bertulis. Kerajaan Negeri akan memantau dan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan pemaju tersebut mematuhi setiap syarat-syarat yang telah ditetapkan Kerajaan Negeri sebelum Sijil Layak Menduduki (OC) dikeluarkan bagi memastikan hak penduduk setinggan-setinggan tersebut akan diberikan perhatian yang sewajarnya.

Y.B ADUN Pulau Tikus bertanyakan berhubung keperluan pembinaan rumah kos rendah di Daerah Barat Daya, Seberang Perai Utara dan Seberang Perai Selatan berdasarkan perancangan 5 tahun penubuhan Lembaga Perumahan Pulau Pinang.

Untuk makluman Y.B, merujuk kepada statistik permohonan sehingga 31 Mac 2011, terdapat sebanyak 4,472 permohonan di Seberang Perai Utara dan 1,225 permohonan di Seberang Perai Selatan. Sehubungan itu, perancangan pembinaan rumah kos rendah di daerah-daerah ini adalah diperlukan pada masa kini mahupun pada masa akan datang melalui perancangan pembangunan oleh Lembaga Perumahan Pulau Pinang.

Y.B Sungai Pinang membangkitkan isu berhubung kualiti pembinaan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah yang dibina tidak mencapai standard kualiti yang ditetapkan dan memberikan cadangan supaya liability period dipanjangkan tempohnya daripada tempoh yang sediada. Liability period adalah sebahagian daripada Schedule G dan Schedule H dan perlu pindaan terhadap Akta Parlimen.

Y.B. Dato' Speaker, saya mohon menyokong.

Comments posted (0)

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP