Nuffnang

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang

Posted by Tanpa Nama | Posted on 9:18 PTG

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang


[ Parlimen ] Kenapa Ada Syarikat Yang Baru Ditubuhkan Mendapat Permit Import Daging Babi

Posted: 02 Apr 2012 06:32 PM PDT

PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN  : LISAN
TARIKH  : 27.03.2012

SOALAN : Minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSRI ASAS TANI menyatakan kriteria-kriteria yang akan dipertimbangkan semasa mengeluarkan permit import (AP) daging babi. Kenapa ada syarikat yang baru ditubuhkan mendapat permit import tersebut manakala ada syarikat lama terlibat dalam perniagaan import tetapi tidak diberi permit import.

JAWAPAN OLEH: Y.B. MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Tuan Yang Dipertua,

(More......)

[ Parlimen ] Petanyaan Berapak Jumlah OKU Berhidmat Dalam Kerajaan

Posted: 02 Apr 2012 06:11 PM PDT

PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN  : LISAN
TARIKH  : 21.03.2012

SOALAN: YB Teo Nie Ching [ Serdang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kakitangan Kerajaan dan daripadanya, berapa banyak adalah terdiri daripada golongan OKU.

JAWAPAN DARIPADA YB DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ
MEMTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang Di Pertua,

Sehingga 31 Disember 2011, jumlah kakitangan dalam perkhidmatan awam (tidak termasuk tentera dan polis) adalah seramai 1,076,405 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,686 orang adalah terdiri daripada OKU.

Sebagai makluman Yang Berhormat, keseluruhan OKU yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan OKU setakat ini ialah seramai 355,000 orang, namun yang memohon jawatan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam secara puratanya ialah 6,493 dalam tahun 2008 hingga 2010 dan hanya 3,684 dalam tahun 2011. Sekia,

Terima Kasih.
(More......)

Update on Teoh Beng Hock's Trust Fund

Posted: 02 Apr 2012 05:44 PM PDTDate EXPENSE ITEMS AMOUNT
3-Oct-2009 Allowance for Cher Wee for monthly maternity check up 2000.00
2-Oct-2009 Supplements for Cher Wee 186.90
2-Feb-2010 Cord Blood Banking 脐带血 4,500.00
2-Feb-2010 Monthly Allowance for Er Jia (Feb till April 2010) 2,002.15
4-Mar-2010 Inpatient Bill - Pantai Hospital, Batu Pahat 2,549.85
16-Jun-2010 Monthly Allowance for Er Jia (May till December 2010) 8,002.15
11-Oct-2010 Monthly Allowance for Er Jia (Jan till June 2011) 6,002.15
25-May-2011 Monthly Allowance for Er Jia (July till December 2011) 6,002.15
23-Nov-2011 Monthly Allowance for Er Jia (Jan 2012 till June 2012) 9,000.15
Total 40,245.50

Closing Balance as at 23 March 2012 441,193.25
Expenses 40,245.50
Education Insurance 2011
15,002.25
Medical Card 2011 3,602.15
Education Insurance 2012
15,002.15
TOTAL 515,045.30


The purpose of this education insurance is to cover Er Jia's higher education fees, which is abt 18years from now. We pay RM15,000.10 per year for 15 years, totalling RM225,001.50, and expect to get RM330,177 to RM407,470 in return upon maturity of the policy

(More......)

[Sidang Parlimen 27 Mac] Jawapan Menteri Kerja Raya mengenai Lebuhraya Cheras-Kajang

Posted: 02 Apr 2012 12:55 AM PDT


Datuk Seri Shaziman bin Abu Mansor: Duduk. Ahli Yang Berhormat dari Serdang telah membangkitkan mengenai isu berkaitan pemansuhan 50% kutipan tol di Lebuh Raya Cheras-Kajang (Grand Saga). Untuk makluman Dewan, kerajaan sememangnya telah berunding dan berbincang sebaik mungkin dengan pengendali konsesi berkenaan untuk mencari kaedah penyelesaian terbaik bagi meringankan beban pengguna di lebuh raya itu. Sehubungan itu, kerajaan telah bersetuju supaya kutipan tol di laluan Kuala Lumpur Plaza Tol Batu 9 dan laluan ke Kajang Plaza Tol Batu 11 dimansuhkan mulai 2 Mac 2012. Di samping itu, persetujuan juga telah dicapai supaya tiada kenaikan tol di lebuh raya berkenaan untuk tempoh tiga tahun bermula tahun 2012 hingga tahun 2014 bagi laluan plaza tol yang masih beroperasi. Berikutan itu sebagai balasan kerajaan antara lain akan membayar pampasan tunai sebanyak RM120.55 juta kepada Syarikat Grand Saga dan memberi lanjutan tempoh masa.

Tuan Yang di-Pertua, Ahli Yang Berhormat dari Permatang Pauh telah membangkitkan isu kelewatan pelaksanaan Projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 negeri Terengganu dan mengapa terdapat syarikat kontraktor yang telah ditamatkan kontrak untuk pakej LPT2...

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Sorry, Yang Berhormat Menteri sini Yang Berhormat Serdang.

Datuk Seri Shaziman bin Abu Mansor: Ya, Yang Berhormat Serdang.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Sorry. Saya hendak tanya tentang Lebuh Raya Cheras-Kajang highway itu sama ada kita akan melanjutkan konsesi itu lagi. Berapa tahun?
(More......)

Melawat Pesakit Kanser

Posted: 02 Apr 2012 12:28 AM PDT24hb Mac, 2012 - Melawat pesakit kanser Pn Suzana Binti Maaros yang tinggal di Apartmen Anggerik Bandar Baru Bangi, Seksyen 7. Selepas memahami keadaan yang dihadapi oleh keluarga Puan Suzana, saya menyampaikan cek sumbangan Kerajaan Selangor kepada Puan Suzana untuk meringan beban keluarga beliau. (More......)

Dialog Bersama Persatuan Penduduk Taman Bayu Parkville

Posted: 01 Apr 2012 11:44 PM PDT


Dialog semalam di Taman Bayu Parkville. Bergambar dengan AJK Persatuan Penduduk sebelum bersurai :-) (More......)

Comments posted (0)

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP