Nuffnang

Chong Chieng Jen's Blog

Posted by Awanama | Posted on 1:21 PG

Chong Chieng Jen's Blog


砂旅游部长超能干,明年拨款仅2千700万

Posted: 27 Nov 2012 05:55 PM PST

 我问阿邦佐哈里,砂州政府在明年的财政预算案中,共有34亿的发展拨款,惟旅游部只获得2千700万零吉,不及总拨款的1%.

这是否意味旅游部有一位"超级能干"的部长,不需要太多拨款就能把旅游业做得很好。
花2亿兴建,婆罗洲会展中心(BCCK ), 从营运至今是否已经看到回酬?

州议会短短的6天2次停电

Posted: 26 Nov 2012 05:11 PM PST
Comments posted (0)

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP