Nuffnang

Gwo-Burne for Kelana Jaya

Posted by Tanpa Nama | Posted on 1:34 PTG

Gwo-Burne for Kelana Jaya


RELA vs Polis Bantuan

Posted: 31 Aug 2011 06:40 AM PDT

JAWAPAN PERTANYAAN LISAN AHLI PARLIMEN KELANA JAYA, GWO-BURNE LOH PADA 13 JUN 2011 SOALAN: Tuan Gwo-Burne Loh [Kelana Jaya] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan perbezaan bidang kuasa antara polis bantuan dengan polis biasa dan adakah status anggota Ikatan Relawan (RELA) yang menjadi polis bantuan sama dengan polis bantuan. JAWAPAN: Tuan Yang Di Pertua, Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang [...]

CCTV di Balai Polis

Posted: 31 Aug 2011 05:55 AM PDT

JAWAPAN PERTANYAAN LISAN AHLI PARLIMEN KELANA JAYA, GWO-BURNE LOH PADA 22 MAC 2011 SOALAN: Tuan Gwo-Burne Loh [Kelana Jaya] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah bilangan lokap dan bilik soal siasat yang masih idak memasang CCTV dan nyatakan sebabnya secara munasabah memandangkan Kerajaan telah memberikan peruntukan yang mencukupi. JAWAPAN: Tuan Yang Di Pertua, Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang [...]

Choice for Prime Minister

Posted: 23 Jul 2011 05:23 PM PDT

MCA president Chua Soi Lek challenged DAP & Penang chief minister to name Pakatan’s choice for Prime Minister if it wins the next general election while declaring MCA would whole heartedly support Najib Razak as its sole selection for the post. Before answering Chua, I think it is only appropriate for me to post him the question [...]

Comments posted (0)

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP