Sabtu, 17 November 2012

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Anwar: It's raining cash, but BN ouster is certain

Posted: 17 Nov 2012 05:37 PM PST

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Lawatan Kerja Ke Muzium Pertanian Di Sabak Bernam

Posted: 17 Nov 2012 09:48 PM PST

Aduan Spontan Dan Tindakan - Banjir Di Hadapan Stesyen Minyak

Posted: 17 Nov 2012 02:56 PM PST

Ahli Parlimen Kota Belud

Ahli Parlimen Kota Belud


Bekalan Air Kota Belud: Jawapan Kepada Penantian Puluhan Tahun

Posted: 17 Nov 2012 04:48 AM PST


Beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan blogger terkenal di Kota Belud iaitu Saudara Musram Rakunman. 

Menyedari minat beliau untuk menulis isu-isu semasa negara, negeri Sabah dan daerah Kota Belud, saya cadangkan kepada beliau untuk menulis artikel mengenai status terkini bekalan air di Kota Belud. Saya kata saya terlalu sibuk dengan tugasan dan ramai penduduk Kota Belud tidak tahu apa perkembangan projek-projek air yang sedang dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional. Saya minta beliau berjumpa dengan Jurutera Air Daerah Kota Belud untuk mendapatkan maklumat sahih dan terkini.

Saya sebenarnya ingin menulis tentang isu ini kerana isu air ini begitu dekat di hati saya. Sejurus saya menjadi Ahli Parlimen Kota Belud, soalan yang selalu ditanya oleh penduduk Kota Belud kepada saya ialah "Bolehkah YB selesaikan isu air di Kota Belud?".

Jawapan saya, "Dengan iltizam kerajaan, sokongan rakyat dan usaha pemimpin-pemimpin lain di Kota Belud, insyaallah masalah bekalan air Kota Belud akan kita atasi bersama. Doakan ya..".

Saya bersyukur kerana doa dan harapan orang Kota Belud kini menjadi kenyataan. Ikuti artikel Saudara Musram yang saya petik dari blog beliau di alamat http://www.one-kotabelud.blogspot.com/2012/11/bekalan-air-luar-bandar-kota-belud.html

Salam.

******** 

BEKALAN AIR LUAR BANDAR - KOTA BELUD

AIR merupakan keperluan asas bagi setiap mahkluk, tidak terkecuali manusia. Atas sebab itu, setiap penempatan penduduk biasanya berhampiran dengan sumber air. 

Akibat kemajuan industri, dengan terciptanya batang-batang paip, penempatan manusia tidak perlu lagi berdekatan dengan sumber air, atas sebab air boleh disalurkan berkilometer daripada sumber air ke rumah-rumah penduduk. 

Manakala, sumber air daripada tanah boleh dimanafaatkan melalui tubewell", manakala air daripada mata-air perbukitan, keadah yang digunakan adalah melalui graviti

Walaupun berbagai teknologi ditemukan untuk digunakan mendapatkan air untuk keperluan manusia, namun perkembangan pertanian yang terpengaruh menggunakan baja-baja kimia, menyebabkan sumber air tercemar. Hujan pula tercemar kerana perlepasan asap monokside ke udara, sehingga air daripada hujan bertukar kepada air asid.

Akibat pencemaran sumber air, maka terciptalah kaedah perawatan air, demi kegunaan manusia/penduduk.

Loji-loji besar perawatan air di bangun, terutama di Bandar-bandar dan pekan-pekan termasuk daerah Kota Belud.

Masalah bekalan air kepada penduduk daerah Kota Belud bermula sejak awal kemerdekaan lagi. Atas sebab itu, pada tahun 1978, kerajaan Berjaya pimpinan Datuk Harris Salleh (kini Tan Sri) mengarahkan pemasangan paip-paip ke kampung-kampung berdekatan pekan Kota Belud; namun kerana sumber air terawat terhad, maka akhirnya paip-paip itu hanya berjaya dipasang, namun tidak berair.

Keperluan air bagi Kota Belud, merupakan isu politik utama bagi daerah itu, atas sebab itu semasa kempen pilihanraya tahun 2008, calon BN bagi kawasan Parlimen Kota Belud, Rahman Dahalan (kini Datuk) berjanji akan memperjuangkan penyediaan air terawat kepada sebahagian besar penduduk.


Al-hasil perjuangan MP Kota Belud itu, pada tahun 2010, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah memperuntukan RM104 juta untuk maksud penyediaan air terawat bagai daerah Kota Belud dan jika siap kelak, akan meliputi 85 peratus penduduk luar bandar.
Walaupun program penyediaan air terawat bagi dearah Kota Belud sedang rancak berjalan, namun permintaan keperluan terhadap air terawat begitu sinonim dengan kehidupan; sehinggakan kekurangan air terawat, kelihatan sungguh krtikal.

Bagi peminat FB, saban hari kita akan terbaca komen-komen melalui FB persendirian penduduk Kota Belud, bahawa betapa kritikalnya bekalan air bagi daerah Kota Belud, terutama penduduk dikawasan luar bandar yang sudah mempunyai rangkaian perpaipan. Namun, penduduk yang terbiasa menggunakan "tubewell" desakan keperluan air untuk kegunaan harian, belum terasa kritikalnya, kerana sumber air alternatif itu telah menjadi kebiasaan berdekad lamanya, demikian juga bagi penduduk yang menggunakan sumber air graviti, masalah bekalan air bukan suatu masalah.

Penyediaan air terawat bagai daerah Kota Belud adalah perjuangan utama MP Kota Belud, atas usaha itu maka peruntukan besar diperolehi., Kalau dilihat sepintas lalu, perjuangan wakil rakyat adalah untuk mendapatkan dana dan pelaksanaan dan penyiapan projek pula tergantung kepada pihak pelaksana, yakni Jabatan Air dan kontraktor yang telah dilantik.; serta agensi kerajaan yang terbabit

Artikel Suara Rakyat kali ini akan menulis secara komprehensif dan detail mengenai sebab musabab mengapa projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) yang sepatutnya siap pada penghujung tahun ini terlewat dan tarikh baru penyiapannya adalah pada Mei 2013.

Maklumat yang dipaparkan selain maklumat lapangan juga dibantu melalui maklumat yang diperolehi daripada Jabatan Air Kota Belud, dengani kerjasama MP Kota Belud dan Jurutera Air Bahagian Kota Belud.

Maklumat Lapangan

Daripada maklumat lapangan pada masa artikel ini ditulis, semua kawasan yang diliputi projek BALB Kota Belud tahap pencapaian penyiapannya antara 55 peratus hingga 98 Peratus; berbanding dengan jadual asal tahap penyiapan adalah 100 peratus.

Antara punca kelewatan penyiapan ini disebabkan kelewatan kontraktor memasuki tapak akibat halangan daripada pemilik tanah di kawasan-kawasan tertentu, seperti di Pandasan, Rosok dan Ambong serta Timbang Dayang.

Disebabkan projek BALB menggunakan system retikulasi, maka jika sebahagian daripada projek itu terlewat maka akan memberi kesan terhadap usaha membekalkan air secara keseluruhan.

Sebagai contoh akibat halangan pemilik tanah di Kampung Pandasan, pembinaan loji rawatan air yang bernilai RM38 juta sepatutnya kontraktor mula berkerja pada November 2011, tetapi terlewat sehingga Julai 2012. Demikian juga di Kampung Rosok –penyambungan batang paip, pembinaan tangki, intake dan loji yang bernilai RM35 juta hanya bermula pada Jun 2012. Sementara di Kampung Ambong –pembinaan tangki simpanan dan rangkaian perpaipan yang bernilai RM9 juta sepatutnya bermula pada Oktober 2011, hanya dapat bermula September 2012. Manakala Kampung Timbang Dayang- penyambungan paip yang bernilai RM10 juta sepatutnya siap pada bulan September 2012, akan tetapi penyiapannya terbantut sehingga kini hanya disebabkan halangan pemilik tanah dimana melibatkan hanya 100 meter jarak batang paip. 

Mengapa Projek BALB menjadi keutamaan MP Kota Belud?

Ada tiga faktor yang dikenal pasti. Pertama beberapa kampung yang sepatutnya berada dalam liputan Bekalan Air Jabatan Air belum menikmati bekalan air terawat, manakala kampung-kampung yang telah mendapat bekalan, mengalami masalah bekalan yang dikategorikan oleh Jabatan Air sebagai, Langsung tiada bekalan walaupun batang paip telah tersedia-antaranya Tamau, Merabau, Tawadakan Suang Punggur; manakala yang kedua adalah bekalan air yang kerap terganggu antaranya-Kg. Labuan, sebahagian Kota Peladok, Taun Gusi Padang; dan yang ketiga bekalan air akan terganggu akibat kerosakan di loji air dan paip pecah.- meliputi kawasan pekan.

Kenapa Timbulnya Masalah Bekalan Air?

Penyebab utama gangguan terhadap bekalan air adalah jumlah permintaan yang melebihi kapasiti loji yang sedia ada (Loji Air Lama Pekan Kota Belud dan Loji Air Bayayat). Kedua-dua loji ini hanya mampu mengeluarkan pada kadar purata antara 28 Juta Liter Sehari (JLH) sehingga 33 juta liter sehari(JLH) berbanding dengan permintaan 36JLH atau peratus kekurangan mencecah 22 peratus. Selain daripada itu faktor ketiadaan paip transmisi utama yang yang digunakan untuk menghantar air ke tangki utama seperti paip transmisi ke tangki Timbang Dayang telah menyebabkan masalah bekalan air yang serius di kawasan Kulambai. Selain daripada itu Loji lama di kawasan Pekan kerap terganggu pengeluaran kerana kerosakan terhadap komponen utama mekanikal dan elektrikal. Faktor usia loji ini yang sudah lama menyebabkan komponen tersebut mengalami kerosakan.

Projek Mengatasi Bekalan Air

Pada tahun 2010 telah diluluskan peruntukan sebanyak RM104 juta untuk menaik taraf loji lama di Pekan, membina loji baru, membina rumah pam penggalak, memasang paip transmisi baru, menyediakan tangki takungan tambahan dan memperluas bekalan berasaskan gravitasi serta menaik taraf 30 peratus sistem perpaipan.

Apabila projek ini siap pada bulan Mei 2013, pengeluaran air terawat yang berjumlah 43JLH akan menjangkau 85 peratus penduduk keseluruhan, manakala kawasan pekan adalah 100 peratus. Dijangkakan juga, projek baru ini akan dinikamti antara 15-20 ribu penduduk buat pertama kali.

Sistem Baru

Melalui Projek BALB 2011-2012, sistem baruakan memperolehi sumber air daripada mukasauk (intake) menggantikan "borewell" yang menggunakan 13 "borewell" yang dibangun lebih 25 tahun lalu.

Kelebihan sistem baru ini, adalah sumber air yang diproses berpunca daripada Sungai Tempasuk, berbanding sistem lama yang menggunakan air bawah tanah.

Kelebihan menggunakan sumber air daripada sungai adalah daripada segi pemantuan, kerana adalah mudah memantau air yang kelihatan mengunakan pancaindera, berbanding sumber air bawah tanah, yang sukar diketahui statusnya.

Melalui sistem baru ini, terdapat empat pam digunakan, akan tetapi untuk satu-satu masa, hanya dua pam dioperasikan, manakala yang dua lagi digunakan untuk tujuan berjaga-jaga (standby) jika berlaku gangguan kerosakan. Inilah kelebihan sistem baru ini, berbanding sistem lama, di mana 13 "borewell" beroperasi secara serentak untuk menghasilkan 13JLH. Apabila ada "borewell" yang mengalami kerosakan maka sudah pasti pembekalan air tidak akan sampai ke tahap maksimum. Ini bermakna pengeluaran air di Kota Belud sentiasa terdedah kepada gangguan sekiranya berlaku kerosakan terhadap mana-mana pam diborewell tersebut.

Selain itu faktor usia paip yang sudah terlalu usang dan tua menyebabkan paip kerap mengalami kebocoran dan situasi ini sudah tentu akan mengurangkan tekanan air. Pertambahan penduduk juga merupakan faktor utama kerana banyak kawasan yang sudah meningkat bilangan penduduk tetapi saiz paip masih lagi tidak berubah sejak 30 tahun yang lalu.

Keupayaan BALB Baru

Keupayaan loji Pekan yang dinaik taraf akan mengeluarkan 22JLH, manakala Loji baru di Pandasan 6JLH dan Loji Bayayat 15JLH, ini menjadikan jumlah bekalan sebanyak 43JLH. Bekalan ini melebihi permintaan semasa 36JLH, dan perkirakan bekalan 43JLH akan mampu memenuhi keperluan penduduk Kota Belud sehingga tahun 2020.

Impak BALB Kota Belud

Apabila Projek BALB Kota Belud siap sepenuhnya pada Mei 2013, kawasan-kawasan yang selalu mengalami gangguan seperti di Timbang Dayang, Kulambai, Kota Peladuk, Wakaf, Taun Gusi, Sembirai, Kondis, Labuan, Suang Punggur, Gunding, Pantai Emas, Sangkir, Renig dan Tempasuk2 akan menikamti bekalan sepanjang masa, sementara kawasan-kawasan lain yang langsung tidak menerima bekalan air seperti Kinasaraban,Kelawat,Mingkop, Ambong,Tawadakan, Merabau, Tamau,Rampayan Laut,Kayu Puteh, Pandasan, Timbang, Rampayan Ulu, Sarang, Taburan, Bakilong, Gaur, Rajunah dan Tamui Darat akan juga turut menikamti bekalan sepanjang masa.

Menurut Jabatan Air, diperkirakan selepas BALB Kota Belud beroperasi sepenuhnya dijangka antara 15-20 ribu penduduk untuk pertama kali akan menikamti bekalan air terawat.

BALB Kota Belud juga akan mengatasi semua keperluan 4400 rumah bermeter.

Kesimpulan

 Disebabkan halangan yang dialami kontraktor, maka penyiapan BALB Kota Belud tidak mengikut jadual.

 BALB baru akan memperkenalkan system baru dan menggantikan system lama.

 Projek BALB Kota Belud akan menghasilkan 43 JLH (Juta Liter sehari) berbanding permintaan yang hanya 36JLH.

 15-20 ribu penduduk buat pertama kali menikmati air terawat.

 Tiada lagi ganguan bekalan air di kawasan liputan terutama di kawasan Pekan.

 Kampung-kampung yang belum pernah menikmati bekalan air, untuk pertama kalinya akan menikmatinya pada Mei 2013.

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang


Update on Teoh Beng Hock's Trust Fund

Posted: 16 Nov 2012 07:03 AM PST

In the month of October, Teoh Beng Hock Trust Fund received 5 donations amounting to RM520. So as at October 23, 2012, donations for Teoh Beng Hock Trust Fund totaled RM526,079.98 while disbursements for living expenses of Beng Hock’s son Er Jia amounted to RM63,354.90.

DATE EXPENSE ITEMS AMOUNT
3-Oct-2009 Allowance for Cher Wee for monthly maternity check up 2000.00
2-Oct-2009 Supplements for Cher Wee 186.90
2-Feb-2010 Cord Blood Banking 脐带血 4,500.00
2-Feb-2010 Monthly Allowance for Er Jia (Feb till April 2010) 2,002.15
4-Mar-2010 Inpatient Bill - Pantai Hospital, Batu Pahat 2,549.85
16-Jun-2010 Monthly Allowance for Er Jia (May till December 2010) 8,002.15
11-Oct-2010 Monthly Allowance for Er Jia (Jan till June 2011) 6,002.15
25-May-2011 Monthly Allowance for Er Jia (July till December 2011) 6,002.15
23-Nov-2011 Monthly Allowance for Er Jia (Jan 2012 till June 2012) 9,000.15
18-Apr-2012 Monthly Allowance for Er Jia (July 2012 till December 2012) 9002.15
18-Jun-2012 Accounting Fee for the Accounts of TBH Trust Fund (2009 & 2010) 862.15
18-Jun-2012 Audit Fee for the accounts of TBH Trust Fund (2009 & 2010) 4242.95
 9-Oct-2012 Monthly Allowance for Er Jia (Jan 2013 -till June 2013) 9002.15
Total 63,354.90

Closing Balance as at 23 Oct 2012 437,600.68
Expenses 63,354.90
Education Insurance 2011
15,002.25
Medical Card 2011 3,602.15
Education Insurance 2012
15,002.15
Medical Card 2012 3,602.15
TOTAL 526,079.98

(More......)

Dr Siti Mariah Mahmud

Dr Siti Mariah Mahmud


Kami tentera perjuangan Islam : DHPP

Posted: 16 Nov 2012 10:20 PM PST

KOTA BHARU: Dewan Himpunan Penyokong PAS (DHPP) menyifatkan diri mereka sebagai "tentera perjuangan Islam" dan secara sukarela bersama-sama dalam perjuangan PAS.

Perwakilan DHPP, K.Deepakaran berkata, ahli DHPP sudah faham perjuangan PAS dan tiada sesiapa yang memaksa mereka menyertai parti itu.

"Kita ikhlas dan sukarela nak memberi sokongan kepada sebuah parti Islam di Malaysia iaitu PAS.

"Saya selalu katakan DHPP adalah tentera perjuangan Islam. Kenapa saya katakan kami tentera Islam? kerana Islam untuk semua, Islam hadir untuk semua dan terima kasih untuk logo PAS For All," kata beliau sewaktu membahaskan ucapan dasar Presiden di Muktamar Tahunan PAS Kali Ke-58 di Putik hari ini.

Pengarah Jentera Pilihanraya DHPP itu juga berkata, usaha sesetengah pihak menakut-nakutkan DHPP terhadap PAS dan Islam menemui kegagalan apabila semakin ramai orang bukan Islam menganggotai DHPP dan bersama-sama dalam PAS.

"Objektf DHPP adalah merapatkan hubungan antara kaum. Pandangan orang bukan Islam, kalau kai sertai DHPP, kene peluk Islam, kena potong itu, macam-macam lagi.

"Apa yang ditakutkan lagi, kalau sokong PAS lama kelamaan tiada tempat ibadat untuk Hindu dan Buddha tapi pimpinan PAS boleh mengadakan perbincangan dengan pimpinan agama lain.

"Kami sudah faham kerana DHPP sudah ditarbiyah. Dulu kami tak faham, tapi sekarang kami faham setelah ditarbiyyah.

Tak ada paksaaan dari parti PAS," katanya disambut laungan takbir sidang muktamar.

Beliau juga berharap tiada ahli PAS yang menganggap DDPP sebagai ancaman kepada parti itu sebaliknya bersama-sama berganding bahu menguatkan parti itu.

"Kita adalah aset untuk PAS. kita datang nak membantu, jangan sesekali anggap DHPP sebagai ancaman kepada PAS.

"Kalau dahulu memang PAS untuk orang ISlam sahaja tapi sekarang PAS sudah terbuka kepada semua jadi kami juga ingin sama-sama berjuang dalam PAS," katanya.

Sementara itu, beliau meminta PAS dan Pakatan Rakyat menyelesaikan isu ketiadaan mykad di kalangan India dan Cina yang gagal diselesaikan kerajaan BN.

"Kira-kira 3,000 orang India termasuk Cina yang belum ada kad pengenalan. Jadi kami minta perkara pertama yang perlu diselesaikan selepas Pakatan Rakyat ke Putrajaya adalah soal kad pengenalan," katanya.

Comments for Wee Choo Keong

Comments for Wee Choo Keong


Comment on Complaints for DBKL by weechookeong

Posted: 17 Nov 2012 07:43 AM PST

logan

I am sorry to learn that your car has been towed away because you have parked at the prohibited place i.e. the bus stand area. DBKL has the power to tow away any car in such places. Please call En Yakob my PA at 0122186929 and we will try our best to assist you in whatever way we could.

Thank you

Yours truly
Wee choo keong

Comment on Complaints for DBKL by logan

Posted: 17 Nov 2012 02:21 AM PST

hi yb i stay in sri sabah flat 60 my flat dont have a lot parking for car so we park our car at road side so today i park my car at bus stand parking and today some of dbkl tree choper come to chop the tree without giving us a notice and when i go down to move my car is not there and i ask tree choper supevisor he scold me and ask me to take my at jinjang penguat kuasa stor and i ask he why u never give us notice he scold me and ask me to go and complaint to pengarah dbkl and i never scared for pengarah dbkl so i make complaint to dbkl cal care centre they never layan me at all and i make complaint to tree choper department until now no reply and when i cal to penguat kuasa to take my car they ask me to pay rm 205 cause we as summon u so u want to take car u have to pay rm205 if u dont want to pay we wont realese your car this not my foult cause no parking here for car so what to do now yb? rm 205 is not little money for me please yb ……….. tq

Comment on NOW EVERYONE CAN SUE & BE COMPENSATED FOR FLIGHT DELAY by Everyone Now Can Sue AirAsia for any flights delayed!!! | Air Asia's Story

Posted: 16 Nov 2012 08:34 PM PST

[...] Our small claim court has also made a similar decision against AirAsia for flight delay/cancellation in "Now Everyone Can Sue". [...]

Direct Free Kick

Direct Free Kick


Sarapan pagi di hari kedua Muktamar PAS 17 Nov 2012.

Posted: 16 Nov 2012 04:59 PM PST

17 Nov 2012 - Menunggu Muktamar dimulakan pada hari kedua di PUTIK, Kota Bharu.

Posted: 16 Nov 2012 04:54 PM PST

Blog@Wengsan...博客@永山

Blog@Wengsan...博客@永山


来次州议会的书面与口头问题

Posted: 17 Nov 2012 01:44 AM PST

Soalan-soalan Lisan Untuk Sidang DUN Yang Akan Datang

Posted: 17 Nov 2012 01:37 AM PST

Soalan-soalan Bertulis Untuk Sidang DUN Yang Akan Datang

Posted: 17 Nov 2012 01:33 AM PST

Anwar Ibrahim

Anwar Ibrahim


Peluang Paling Cerah Tawan Putrajaya

Posted: 17 Nov 2012 02:24 AM PST

Keadilandaily

Belum pernah jalan perjuangan untuk menawan Putrajaya secerah sekarang, kata Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim memetik kata-kata Mursyidul Am PAS, Datuk Nik Aziz Nik Mat.

"Saya masih ingat perbincangan dengan Tok Guru Nik Aziz. Kata beliau, setelah begitu lama dalam perjuangan, belum pernah nampak jalan menawan Putrajaya secerah ini, Insya-Allah. Ini doa, mudah-mudahan berhasil.

"Maka, dengan itu saya ulang. Sama ada pilihan raya Disember ini atau awal tahun depan, insya-Allah kita tawan Putrajaya," katanya disambut sorakan semangat.

Berucap depan kira-kira 40,000 orang pada Himpunan Kebangkitan Rakyat di Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Bharu, Kelantan semalam, Anwar berkata, Pakatan mahu membawa negara ke arah lebih baik, bukan sekadar menggantikan Umno BN.

"Tapi orang tanya untuk apa? Sekadar ganti ketua menteri, perdana menteri, ganti parti memerintah? Untuk anjakan kepada sistem nilai, fahaman etika dan tatakelola kerajaan," katanya.

Beliau kesal kerajaan pemimpin Umno BN tiada keberanian berhadapan 'tauke-tauke'  besar menyebabkan kekayaan negara berlegar di kalangan individu tertentu sahaja.

Turut berucap ialah Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Pemimpin Kanan DAP, Lim Kit Siang dan Timbalan Presiden PAS merangkap Pengarah Program, Mohamad Sabu.

Ia ialah program kedua selepas siri Himpunan Kebangkitan Rakyat dilancarkan di Taman Seremban Jaya Negeri Sembilan 2 November lalu.

Program bermula jam 5 petang dengan acara Ekspresi Anak Muda yang diwarnai  persembahan kebudayaan dan ucapan pimpinan muda Pakatan.

Konvoi motosikal dari NGO R untuk Royalti yang bergerak dari beberapa Dewan Undangan Negeri (DUN) tiba jam 4.15 petang.

Antara persembahan menarik perhatian hadirin di luar stadium ialah tarian Sewang dari orang Asal Kuala Betis dan gendang Siam dari penduduk Tumpat.

Artis, Abby Abadi pula penceritakan pengalamannya bersama PAS dan Pakatan Rakyat. Sham Kamikaze pula menunjukkan kemahiran memetik gitar dengan memainkan dua lagu.

Tiba senja, hadirin kian ramai dan mula memasuki stadium untuk solat Maghrib, solat Hajat dan Isyak berjemaah, sebelum mengambil tempat di tengah padang atau di tempat duduk stadium.

Acara malam dimulai ucapan wakil badan bukan kerajaan (NGO) iaitu Himpunan Hijau, Bersih 2.0, R untuk Royalti dan Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan (Anak).

Ia diikuti pidato pimpinan tertinggi Pakatan dimulai Pemimpin Kanan DAP, Lim Kit Siang; Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang; Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat.

Hadirin mengibar bendera kuning, hijau, oren dan merah pada satu-satu masa turut mewarnai lagi program malam tadi.

Tetamu dari Makah, Syeikh Dr Tahir al-Jaelani turut memberi ucapan dan diterjemah Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yakub manakala wakil Syria meminta rakyat mendoakan pejuang di negera mereka.

[VIDEO] Jelajah Merdeka Rakyat, Kuala Besut, Terengganu 17/11/2012

Posted: 16 Nov 2012 11:56 PM PST

It’s Raining Cash, But BN Ouster is Certain

Posted: 16 Nov 2012 09:39 PM PST

Malaysiakini

The rakyat are waiting to pocket the cash handouts that the government will be dishing out next year after polls are called but are just as eager to oust the ruling coalition, says Opposition Leader Anwar Ibrahim.

“Even though people will be receiving the (RM500) BR1M (Bantuan Rakyat 1Malaysia), but I am confident that they are biding their time to cast out the BN,” he declared at the Himpunan Kebangkitan Rakyat (People’s Uprising Assembly) in Kota Baru last night.

This uprising, Anwar said, was similarly reflected in rallies across the nation including Sabah and Sarawak previously described as the BN’s fixed deposit states.

“They (BN) are aware of this which is why they are becoming violent to the extent that we, including our friends in PAS, have become accustomed (to being targeted),” he said.

The night’s rally itself, Anwar said, was testimony to his declaration as some 50,000 people, armed with, yellow, orange, green and red flags thronged the Sultan Muhamed VI Stadium.

The colours represent several prominent protests groups of recent years, namely the Bersih, Felda rights, anti-Lynas and Kelantan royalty movements.

Beyond symbolism, the gathering tonight was part of a series of Pakatan-driven rallies to capitalise on the existence of the diverse dissenting groups united against the government ahead of the looming polls to culminate in the mother of all rallies in Kuala Lumpur on Jan 12.

Graft probe challenge to BN

“Once we capture Putrajaya, the demands of yellow, orange, green, red, we will fulfill them all,” declared PAS deputy president Mohamad Sabu as the sea of people waved the flags of four colours.

Taking the podium later, PAS president Abdul Hadi Awang broomed away Umno’s stand that corruption happens across the board in countering its self-confessed corruption perception problem, insisting that it wasn’t so in Pakatan-led states.

“If there are states led by Pakatan that indulge in corruption, then relinquish power, we do not want a corrupt state. If what Umno claim is true, then investigate,” he said.

However, DAP supremo Lim Kit Siang said Umno’s issue with corruption was not merely perception but fact.

Noting PAS’ commitment to join hands with Pakatan in capturing Putrajaya at its muktamar earlier in the day, Lim referred to several of the ruling coalition’s attack lines suggesting that the 'unholy union’ with the DAP would threaten the Malay community.

“They (BN) say if Pakatan wins power, Malays will lose power… the position of the monarchs would be threatened and Islam sidelined… Malays would be beggars in their own land… is this true?” he asked repeatedly to a loud “No!” from from the crowd each time .

Lim (left) said this was the first time since independence where a change of government was in sight with victory hingeing on the unity within Pakatan.

“Our success will depend on the unity and commitment of all parties within Pakatan by moving in unison with the same objectives, let’s show we are different from the BN,” he said.

[VIDEO] Pidato Dato Seri Anwar Ibrahim Di Himpunan Kebangkitan Rakyat Kota Bharu

Posted: 16 Nov 2012 01:42 PM PST

Lim Kit Siang

Lim Kit Siang


Two pre-conditions for Pakatan Rakyat to beat Umno/Barisan Nasional in the battle for Putrajaya in the 13GE

Posted: 16 Nov 2012 07:30 PM PST

PAS President, Datuk Seri Abdul Hadi Awang said in his speech at the opening of the 58th PAS Muktamar this morning that PAS is prepared to take federal power with its Pakatan Rakyat allies. Malaysians are at the crossroads in the 13th General Elections, to decide whether the country should have a new beginning by [...]

DUN KUBU GAJAH

DUN KUBU GAJAH


PM

Posted: 16 Nov 2012 11:29 PM PST

Kenduri

Posted: 16 Nov 2012 11:27 PM PST

Chong Chieng Jen's Blog

Chong Chieng Jen's Blog


3/11/2012赵明福悬案《坠落》影片分享会

Posted: 16 Nov 2012 06:41 PM PST


第二波 赵明福悬案《坠落》影片分享在古晋大洲酒店圆满举行

当我在报章上看到赵明福这三个字的时候,都感到非常的愤怒和悲哀,因为一个大好青年就这样不明不白的去世了。同时也看到赵家为了寻求真相,为了向赵明福讨回一个公道而面对的压力。

从赵丽兰的分享中,我们可以感觉时间并没有冲淡她的悲痛,赵家不止是为了追求真相讨回公道,而每天都要在外面奔波,而且还要面对的是整个政府机构的对抗。 这三年来对赵家来说是一个很大的考验也是一个很大的精神压力。我们能够希望的就是赵丽兰能够坚持下去。

从赵明福的事件及这几年许多有关警察打压在野党的事件,很明显,马来西亚的执法机构已经成为了国阵的爪牙,用以打压所有对国阵有异议的声音,以巩固国阵的政权。 反贪委员会是属于一个独立的,并不属于政府的任何机构,但是现在反贪污委员会却已沦为国阵的政治打手。

反贪委员会因为2, 400令吉购买小国旗的拨款结果丧失了一个大好青年的生命,我不相信赵明福是自杀,我相信他是被人谋杀。为何有那么多的迹象显示他是被人杀害,结果验尸庭却不敢作出一个结论说赵明福是被杀,皇家调查委员会也作出结论说赵明福是"被引导自杀",但是被引导自杀也是被杀。

相比一些涉及数亿甚至数十亿、数百亿令吉涉嫌贪污的嫌疑人物,尤其是当这些涉嫌人物是国阵的领袖,反贪污委员会却视而不见,完全没有采取行动。

我们看到首相在电台以及报章上向人民说要改革,说的天花乱坠,到最后,整个政府的操作还是充满着贪污,朋党和滥权这三个因素。

与其人民期待国阵政府改革,倒不如将政府换掉。人民要一个独立的司法,要一个独立的反贪污委员会,以及要一个独立的警察部队,这样我们才能够对马来西亚的法律有信心。当人民对法律有信心是,社会治安就会随之改善,而且这样人民才会尊重法律,人民尊重法律,国家才会有希望,如果国阵政府继续执政下去的话,赵明福的冤案永远都会是一个冤案,而且痛苦的不只是赵家,而是全马来西亚的人民。
Nuffnang