Sabtu, 16 Februari 2013

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Time to go for total change at the next general election.

Posted: 16 Feb 2013 11:24 PM PST

The right to free education is a basic, fundamental, human right that should be accorded to the citizens

Posted: 16 Feb 2013 11:15 PM PST

N45 Dr Halimah Ali

N45 Dr Halimah Ali


YANG MANA SATU PILIHAN ANDA

Posted: 16 Feb 2013 09:30 AM PST


Jambatan Ketiga Klang Akan Disiap Dalam Tempoh Yang Ditetapkan

Siraj Mohd Zaini/ Mediaselangorku

KLANG, 15 FEB: Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim memberi jaminan bahawa pembinaan jambatan ketiga Klang akan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.
Katanya, peruntukkan pembinaan jambatan sepanjang 500 meter itu sudah disediakan melalui wang rizab simpanan negeri sejumlah RM300 juta.

"Negeri Selangor sudah ada dana yang kita umumkan dalam sidang Dewan Negeri Selangor (DNS) tahun lepas bahawa rizab RM300 juta sekurang-kurangnya akan digunakan untuk pembangunan jambatan di Klang," katanya.

Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Jambatan Ke-Tiga Klang di Jalan Tepi Sungai, Klang hari ini.

Turut hadir, barisan ahli Exco Selangor, Ahli Parlimen Klang, Charles Santiago, Adun Meru, Dr Rani Osman, Pemangku Yang Dipertua Majlis Perbandaran Klang (MPK), Ehsan Mukri serta ahli-ahli Majlis MPK.

Menurut Abdul Khalid, proses memilih reka bentuk jambatan baru itu akan dimulakan mulai minggu depan sebelum tender dikeluarkan.

"Selepas kita tender, kita juga akan mengumumkan pemenangnya," katanya lagi.

Katanya, tempoh pembinaan jambatan itu juga akan ditetapkan iaitu diantara 18 bulan sehingga 24 bulan.

Sebelum ini, Kerajaan Umno-BN berjanji untuk membina jambatan ke-tiga ini pada tahun 2008 tetapi tidak menunaikannya walaupun Majlis Pecah Tanah pembinaan jambatan itu telah dilakukan.

Pembinaan jambatan merentasi Sungai Klang ini penting kepada pengguna jalan raya khususnya penduduk di Klang kerana tidak perlu meredah kesesakan di tengah bandar Klang untuk ke Kuala Lumpur atau ke Pelabuhan Klang.

KENAPA PENDIDIKAN MESTI PERCUMA

Posted: 16 Feb 2013 02:19 AM PST

 Pembiayaan pendidikan tinggi di Amerika Syarikat ditanggung oleh individu manakala kebanyakan negara Eropah pula menyediakan pendidikan tinggi secara percuma di institusi-institusi awam. Sistem Eropah lebih sesuai dan baik untuk diamalkan di Malaysia. Harus diingat, pembentukan dasar pendidikan negara tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi melibatkan interaksi pelbagai faktor ekonomi, sosial dan politik dalam jangka masa yang panjang. Kenapa penting untuk kerajaan membiayai pendidikan tinggi sepenuhnya. Pertama Faedah pendidikan itu dinikmati segenap masyarakat. Kedua Malaysia kini terperangkap di tengah-tengah status maju dan mundur. Ketiga Pendidikan sebagai batu asas ekonomi berdaya saing tinggi. Keempat Ekonomi berteraskan kecekapan dan ekonomi berteraskan inovasi. Kelima Pendidikan merupakan satu pelaburan. Keenam Potensi  pulangan pelaburan bersih yang positif. Ketujuh Pendidikan berkadar langsung dengan kekayaan dan pendapatan. Kelapan Pendidikan solusi untuk merapatkan jurang pendapatan kaya miskin.


Lapan realiti mengapa kerajaan Malaysia wajar biayai pendidikan tinggi 

Anas Alam Faizli/Malaysian Insider


16 FEB — Penubuhan institusi pendidikan ialah satu usaha murni dalam mewartakan proses penggarapan ilmu pengetahuan dan penyelidikan secara formal. Universiti-universiti terawal dalam sejarah dunia seperti Al-Azhar, Bologna, Oxford, Palencia, Cambridge dan University of Naples (universiti awam tertua dunia, 1224) telah dibina oleh tamadun-tamadun awal dunia berlandaskan satu tujuan — sebagai pusat penyelidikan, penyampaian ide, pendidikan dan pembelajaran, serta perkembangan ilmu pengetahuan melalui medium penulisan.

Realitinya hal ini bercanggah sama sekali dengan tujuan penubuhan kebanyakan universiti hari ini yang kelihatan berubah menjadi institusi pengiktirafan, pengijazahan dan yang paling malang sekali, sebagai satu perniagaan bertunjangkan keuntungan.

Ibnu Khaldun, tokoh sejarawan, sosiologi dan ekonomi dalam makalah beliau Muqadimmah (Prolegomenon) telah mengemukakan hujah berikut: rakyat ialah wadah mencapai kedaulatan dan kekuatan sesebuah kerajaan. Kekuatan ini lahir daripada kemakmuran ekonomi yang dibina oleh pembangunan modal insan (pendidikan). Kemajuan ini hanya boleh terhasil melalui keadilan dan keterangkuman untuk semua. Aristotle turut mencadangkan bahawa "Pendidikan itu seharusnya bersifat tunggal dan sama rata untuk semua."

Sesebuah sistem yang mengamalkan diskriminasi dalam pendidikan berdasarkan kemampuan ekonomi bakal menatijahkan ketidakseimbangan dalam kualiti modal insan dan tenaga kerja yang bakal menjadi tulang belakang sesebuah masyarakat. Kedua-dua hujah di atas ialah tesis utama artikel ini.

Pembiayaan pendidikan tinggi di Amerika Syarikat ditanggung oleh individu manakala kebanyakan negara Eropah pula menyediakan pendidikan tinggi secara percuma di institusi-institusi awam. Sistem Eropah lebih sesuai dan baik untuk diamalkan di Malaysia. Harus diingat, pembentukan dasar pendidikan negara tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi melibatkan interaksi pelbagai faktor ekonomi, sosial dan politik dalam jangka masa yang panjang. Berikut terdapat beberapa realiti tentang Malaysia yang disingkap dan disampaikan di sini untuk memahami peri pentingnya untuk kerajaan membiayai pendidikan tinggi sepenuhnya.

Realiti #1: Faedah pendidikan itu dinikmati segenap masyarakat

Nilai positif sebenar sesebuah masyarakat yang berpendidikan itu sukar diukur dari segi kuantitatif semata-mata. Dalam konteks Malaysia sebagai negara yang sedang membangun, pendidikan tinggi menjadi resipi utama dalam membentuk masyarakat berkesedaran sivik, tenaga kerja berkemahiran tinggi dan nilai modal insan serta hasil keluaran negara yang kompetitif. Tidak dinafikan pembiayaan pengajian tinggi oleh kerajaan memerlukan pengorbanan dari segi wang ringgit, tetapi jika kita lalai dalam pelaburan ini, masa depan negara yang bakal "terkorban". Walter W. McMahon (pakar ekonomi University of Illinois) telah menggariskan manfaat individu berkelulusan ijazah seperti kesihatan tubuh badan yang lebih baik serta pembangunan kognitif yang lebih baik di kalangan anak-anak mereka. Kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, penurunan kadar dan kos jenayah seperti kos penjara adalah antara manfaat lain yang disumbangkan oleh individu berpendidikan kepada masyarakat.

Realiti #2: "Terperangkap di tengah-tengah"

Malaysia kini terperangkap di tengah-tengah status maju dan mundur, dan peluang pendidikan merupakan salah satu faktor utama penyebab keadaan ini. Hujah Robert Reich, mantan Setiausaha (Menteri) Tenaga Buruh dan Profesor di UC Berkeley, boleh dianggap cocok untuk menerangkan belenggu yang sedang dihadapi oleh Malaysia kini. Untuk menarik pelaburan modal dan kontrak asing, sesebuah negara itu mempunyai dua pilihan; sama ada menawarkan kepada para pelabur asing sebuah ekonomi yang bersaing melalui harga yang rendah dengan mengenakan cukai dan gaji pekerja yang rendah, ataupun ekonomi yang menawarkan modal kerja dan infrastruktur berkualiti tinggi hasil pelaburan kerajaan yang tinggi.

Di Malaysia, pertumbuhan gaji hanya setanding dengan pertumbuhan produktiviti sehingga lewat 1990-an. Sejak 1996 pula, kita terperangkap dalam "middle-income trap", di mana majoriti isi-isi rumah Malaysia berpendapatan sederhana-tinggi, menurut definisi World Bank. Malah, Malaysia mengalami pertumbuhan gaji riil (real) yang negatif secara puratanya sejak 10 tahun lepas; pertumbuhan gaji di Malaysia negatif jika tidak kerana inflasi. Bagaimanakah Malaysia ingin memacu ke arah negara berpendapatan tinggi jika 77 peratus tenaga kerja Malaysia hanya berkelulusan SPM atau lebih rendah? Majoriti pekerja Malaysia dikategorikan sebagai kurang mahir yang mana tidak akan memungkinkan mereka mendapat gaji yang lebih tinggi.

Realiti #3: Pendidikan sebagai batu asas ekonomi berdaya saing tinggi

Dalam konteks pelaburan asing secara langsung (FDI) pula, Malaysia perlu menawarkan sesuatu yang mampu menarik minat pelabur asing secara komersial. Permasalahannya berlaku, sekali lagi di mana Malaysia berada di tengah-tengah; tenaga kerja Malaysia tidak murah namun tidak juga berkemahiran tinggi. Justeru itu, nilai komersial yang ditawarkan oleh Malaysia kepada bisnes-bisnes asing tampak kerdil berbanding negara-negara seperti Vietnam, yang tenaga buruhnya murah atau Singapura, yang tenaga kerjanya mahal tetapi berkemahiran tinggi. Hasilnya, proses-proses yang bernilai rendah seperti pemasangan dan pembungkusan berlokasi di Malaysia menggunakan khidmat mesin dan teknologi sederhana moden, manakala proses-proses yang bernilai lumayan seperti R&D dan inovasi tidak mampu ditawarkan kerana kurangnya dari segi kemahiran dan kepakaran. Sehubungan dengan itu, tidak hairanlah jika Malaysia satu-satunya negara di rantau ini yang mengalami kemasukan FDI bersih yang negatif sejak 2007.

Hal ini menggagalkan Malaysia menaik taraf menjadi ekonomi perkhidmatan bernilai tinggi dan tetap terus bergantung kepada pengeluaran bahan agrikultur dan minyak. Kita hanya berjaya dalam industri ringan seperti barangan pengguna dan perkakasan elektrik. Malaysia memerlukan lebih ramai tenaga pekerja mahir serta berpendidikan tinggi untuk memperkasakan sektor perkhidmatannya.

Realiti #4: Ekonomi berteraskan kecekapan dan ekonomi berteraskan inovasi

Kajian yang dijalankan oleh Global Entrepreneurship Monitor (GEM) melabel Malaysia sebagai ekonomi yang berteraskan kecekapan, meletakkan Malaysia di belakang ekonomi-ekonomi berteraskan inovasi. Kita hanya mampu menambahbaik sistem dan proses yang sedia ada, tetapi ketinggalan dari segi daya inovasi yang membolehkan negara mencapai pendapatan yang jauh lebih lumayan. Malaysia wajar bergerak ke arah ekonomi berteraskan inovasi. Kita tidak lagi berdaya saing tinggi menawarkan tenaga buruh mahupun tanah dan kilang-kilang yang murah lagi seperti dahulu.

Kekuatan tenaga penyelidik di Malaysia bagi setiap 1 juta penduduk hanyalah 365 orang berbanding 5,416 orang di Jepun dan 4,231 di Korea Selatan. Berapa banyakkah bakat yang boleh muncul sebagai tenaga penyelidik hebat dari Malaysia tetapi malangnya tidak dapat dicungkil kerana kurang peluang melanjutkan pendidikan tinggi?

Realiti #5: Pendidikan merupakan satu pelaburan…

Seperti ibu bapa yang melabur demi kecerahan masa hadapan anak-anak mereka, kerajaan juga wajib melabur dalam masa depan modal insan rakyat Malaysia. Negara-negara maju seperti Denmark dan Norway melaburkan 7.8 peratus dan 6.8 peratus daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK) mereka untuk pendidikan, manakala Malaysia hanya membelanjakan peruntukan sebanyak 4.1 peratus! Majoriti daripada peratusan itu dilaburkan untuk infrastruktur dan gaji! Malah, bajet pendidikan telah dicantas daripada RM50 bilion kepada RM37 bilion tahun ini. Bayangkan logikanya, jika Cuba (13.6 peratus) dan Timor Leste (16.8 peratus) sekali pun mampu membelanjakan lebih daripada Malaysia.

Kira-kira 80 peratus daripada isi rumah dalam kelompok 40 peratus pendapatan paling rendah di Malaysia hanya mempunyai kelulusan setinggi sijil SPM atau lebih rendah, manakala hanya 5 peratus yang menerima pendidikan peringkat tinggi. Baki selebihnya langsung tidak pernah bersekolah. Hal ini berbeza dengan kelompok tertinggi pendapatan yang 65 peratus berpendidikan tinggi. Jelaslah bahawa taraf pendidikan berkadar langsung dengan pendapatan. Peluang pendidikan tinggi yang sama rata dapat menegakkan keadilan sosial serta memberi peluang yang sama rata kepada semua terutamanya golongan miskin. Seterusnya, apabila golongan ini diberi peluang pendidikan tinggi, sekurang-kurangnya negara akan mendapat pulangannya melalui cukai pendapatan.

Realiti #6:… dengan pulangan pelaburan bersih yang positif

Jika kerajaan menanggung penuh pembiayaan pendidikan tinggi kosnya berjumlah sekitar RM60,000 (kejuruteraan) dan RM160,000 (perubatan), 94 peratus dan 90 peratus daripada kos-kos ini sudahpun dibiayai kerajaan kini. Jika graduan itu mula bekerja dengan gaji RM2,500 dan mendapat peningkatan sebanyak 5 peratus setahun secara purata selama 30 tahun, graduan tersebut akan telah membayar lebih daripada RM290,000 kepada kerajaan hanya dalam bentuk cukai pendapatan. Jika graduan dengan prestasi minimum ini mampu membayar pulangan kepada kerajaan bayangkan graduan berprestasi tinggi dengan kadar peningkatan gaji yang lebih tinggi?

Realiti #7: Pendidikan berkadar langsung dengan kekayaan dan pendapatan

Individu yang berpendidikan tinggi secara puratanya memiliki harta bernilai RM182,000, iaitu 2.2 kali ganda berbanding individu lepasan SPM dengan RM82,000 sahaja. Akan tetapi, kadar kemasukan rakyat Malaysia ke dalam sistem pendidikan tinggi cuma 36.5 peratus. Nombor ini bukan sahaja jauh  di belakang berbanding purata negara-negara "very high human development" iaitu 75 peratus, malah juga di belakang negara-negara "high human development", iaitu 50 peratus. Sebagai perbandingan, kadar kemasukan di negara lain adalah; Amerika 86 peratus, New Zealand 84 peratus, Korea 100 peratus, British 99 peratus, Thailand 45 peratus, Turki 38.4 peratus.

Hal ini menyebabkan majoriti pekerja di Malaysia hanya mampu memenuhi keperluan sektor tenaga pekerja kurang mahir. Bagaimanakah Malaysia mampu memacu seluruh rakyatnya ke arah negara berpendapatan tinggi secara sama rata? Perbelanjaan dalam projek-projek mega yang menjadi shortcut sebagai satu usaha untuk melonjakkan pendapatan purata rakyat Malaysia sebelum ini bukanlah satu solusi yang mapan dan bersifat jangka panjang. Penyediaan pendidikan tinggi secara percuma kepada seluruh rakyat ialah satu-satunya usaha penggerak Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi secara holistik.

Realiti #8: Pendidikan solusi untuk merapatkan jurang pendapatan kaya miskin

Malaysia menduduki tempat ketiga tertinggi di Asia dari segi jurang antara golongan kaya dan miskin, mengikut ukuran GINI 0.4621 (sumber: World Bank). Memang zahirnya rakyat Malaysia tidak semiskin kebanyakan rakyat Indonesia ataupun India namun jurang antara kaya dan miskin kita sangat besar. Dengan pendapatan isi rumah RM15,000 sebulan (jumlah) sahaja sudah boleh meletakkan anda sebagai 1 peratus terkaya di Malaysia. 75 peratus isi rumah Malaysia berpendapatan di bawah RM5,000 sebulan!

Cuba kita teliti statistik ini; 60 peratus isi rumah berpendapatan tertinggi mempunyai sekurang-kurangnya seorang ahli yang menerima pendidikan tinggi manakala 60 peratus daripada isi rumah berpendapatan paling rendah di Malaysia pula paling tinggi kelulusannya ialah SPM. Jurang pendapatan di antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar sejak tahun 1970. Hanya peluang pendidikan tinggi yang adil untuk semua rakyat yang akan dapat merapatkan jurang pendapatan ini, lalu menggerakkan Malaysia menjadi satu negara yang ekonominya lebih adil.

Amerika mengganggap bahawa manfaat pendidikan tinggi adalah lebih kepada individu, maka rakyat Amerika membiayai pendidikan tinggi mereka sendiri. Warga Skandinavia pula percaya bahawa kerajaanlah yang bertanggungjawab membiayai kos pendidikan tinggi. Bagaimana pula situasi jurang pendapatan di negara-negara terbabit? Di Amerika, hutang pinjaman pelajar melarat sehingga sebesar US$902 bilion (sumber: Federal Reserve New York). Natijahnya, jurang kaya dan miskin Amerika juga antara yang semakin melarat di dunia. Negara-negara Skandinavia yang memberikan pendidikan tinggi percuma pula diletakkan pada kedudukan tertinggi di kalangan negara-negara paling sama rata di peringkat global. Justeru, hubungkait sistem pendidikan dan akibatnya terhadap jurang pendapatan kaya dan miskin sukar dinafikan.

Pendidikan percuma akan memberikan individu yang layak satu peluang untuk menaikkan taraf kehidupan mereka serta generasi seterusnya dan juga merapatkan jurang pendapatan. Jika halangan ekonomi ini tidak dibantu, nasib kelompok berpendapatan rendah ini tidak akan berubah. Mereka akan tetap dalam kepompong yang sama, dan jurang pendapatan di Malaysia akan terus melebar dengan parah.

Satu Keluarga, Satu Graduan

Malaysia memerlukan satu sistem pendidikan yang merangkumi setiap pelusuk masyarakat, bagi yang cemerlang mahupun yang lemah dalam bidang akademik. Bagi mereka yang lemah akademik, kemahiran vokasional perlu diberi penekanan yang lebih berat. Paling penting, sistem pendidikan itu perlu memastikan pelajar tidak menamatkan pendidikan dengan bebanan hutang di atas bahu mereka, tanpa kemahiran mahupun prospek pekerjaan, meskipun sekadar untuk membayar kembali hutang itu.

Malaysia telah menikmati banyak manfaat positif dengan menyediakan pendidikan rendah dan menengah percuma. 100 peratus rakyat Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan sekolah rendah dan 68 peratus berjaya tamat Tingkatan Lima.

Tetapi, keadaan sosio-ekonomi Malaysia dewasa ini menuntun kepada semua rakyat Malaysia diwajibkan secara undang-undang untuk sekurang-kurangnya menamatkan tingkatan lima, serta sebuah sistem pembiayaan pendidikan tinggi oleh pihak kerajaan.

Saya dengan rendah diri menyeru kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, pembuat dasar, dan kumpulan-kumpulan lobi untuk memastikan pendidikan tinggi yang percuma di semua IPTA. Jika IPTA tidak mampu menampung bilangan pelajar yang layak, adalah dicadangkan jumlah yang sama dibiayai oleh kerajaan melalui IPTS, secara berperingkat. Ini bertujuan memastikan peluang pendidikan tinggi disediakan sebanyak mungkin dan terbuka kepada semua rakyat Malaysia.

Saya turut mencadangkan sasaran Satu Keluarga, Satu Graduan; iaitu setiap satu keluarga mempunyai minimum satu graduan. Tuntasnya sasaran ini bakal menyaksikan mobiliti antara generasi direalisasikan; di mana seorang anak nelayan, mahupun anak pekerja kilang bergaji rendah, bakal menjadi ejen pengubah yang membawa keluarganya keluar dari status ekonomi rendah kepada kehidupan yang lebih selesa. Mekanisme ini seterusnya dijangkakan bercambah kepada generasi-generasi berikutnya, dan memakmurkan keadaan ekonomi bagi kelompok-kelompok rakyat yang asalnya terperangkap dalam kemiskinan.

Pendidikan merupakan asas paling penting dalam memastikan kedaulatan sesebuah negara. Tiada sebarang salah tadbir atau kesalahan polisi dalam pendidikan yang mampu ditoleransi, sama ada dari sudut pelaksanaan, pengawasan mahupun perbelanjaan. Sebuah sistem pendidikan yang berkualiti dengan urus tadbir yang cekap bakal menjadi penentu hala tuju Malaysia. Sekiranya baik sistem itu, maka baiklah negara Malaysia. Hanya dengan menyediakan peluang pendidikan kepada semua, Malaysia mampu menuju ke arah negara berpendapatan tinggi yang bersifat inclusive dan untuk semua. Di sini marilah kita muhasabah kata-kata Nelson Mandela: "Pendidikan merupakan senjata yang paling berkuasa untuk mengubah dunia."

* Anas Alam Faizli berkhidmat di industri minyak dan gas dan sedang menamatkan ijazah kedoktoran serta merupakan pengarah eksekutif Teach for the Needs (TFTN).

* Data dan statistik diperolehi dari EPU, DOSM, HIS 2009, HDR 2011, World databank dan BNM. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk BLINDSPOT (http://www.facebook.com/blindspot.msia).

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Dialog Penduduk Kajang Impian Dengan Adun Bangi Dll.

Posted: 16 Feb 2013 03:35 PM PST

SERVANTHOOD

SERVANTHOOD


反对党国会议员服务表现不输国阵,促请交代选区拨款去向‏

Posted: 16 Feb 2013 07:35 AM PST

倪可汉在班台新春大团拜致词

(班台 16日讯) 反对党国会议员不输前部长议员,在任一届发展速度可媲美四届速度!

木威区国会议员拿督倪可汉相信,平时他平日默默耕耘,为木威国会选区人民服务,人民是有目共睹的。人民可从他平时的服务记录判断他的服务是否好过前任木威国会议员敦林敬益医生。

倪可汉今日在班台镇龙宫新春大团拜上说,在发展方面绝不会输给本区前任国会议员。他进一步指出,在他任期一届里五间学校即爱大华华小、民德华小、爱大华淡米尔小学、爱大华卫理学校和班台直民华小的建筑物已被建立。反之,部长级的林敬益担任四届国会议员时只建立大约8间学校建筑物。所以,由他来担任国会议员绝不会输过林敬益时代的学校发展。

两千多人出席行动党新春大团拜

主动出击走访民间,公平政策带来改变

倪氏最自豪的是,308后他在木威区设立3间服务中心。除了等待人民亲自到访服务中心,自己和政治秘书与助理还主动出击,每星期四风雨不改巡视选区,走访8站了解民生问题。这是林敬益部长无法做到底事情。

他续说,民联在2008年成为民选霹雳州政府后,最大的突破是在政策上带来改变。当他担任霹雳州高级行政议员时,发现国阵一直以来都奉行种族歧视政策。他发现巫裔与华裔给一样的地价,但华人只拿到60年地契,反之马来人可以拿到99年地契。倪氏要郑可扬澄清为何在担任霹雳州三届行政议员时支持巫统这些种族歧视的政策。为了纠正这几十年的荒谬政策,他与时任霹雳州务大臣尼查讨论后,一致通过决定对各族一视同仁,得到同等年的地契。


促请交代选区拨款用途
另一方面,因为反对党赢得木威国会议席,行动党议员无法直接获得国会选区拨款,100万令吉拨款直接让国阵党员分发。倪可汉促请郑可扬清楚列出100万令吉拨款去向,好让木威区人民可以知道拨款的用途。选区拨款一定要透明化处理,要不然人民感受不到这钱有用在木威区里。

倪可汉和倪可敏(左四和五)移交1万令吉模拟支票给育青独中董事部副总务吴光兴和校长林惠洲(右五和四)

倪可汉和倪可敏(左四和五)移交1千令吉模拟支票给玄天上帝庙

倪可汉和倪可敏(左四和五)移交红包给最近屋子遭撞毁的巫裔莫哈末再迪

Lim Guan Eng

Lim Guan Eng


Tan Sri Nor Mohamad Yakcop Tidak Harus Cakap Bohong Tetapi Menjelaskan Mengapa Agensi Kerajaan Pusat Tidak Menjalankan Tanggungjawab Sepenuhnya Membina Rumah Kos Rendah Atau Mampu Milik Bila Mendapat Tanah Murah Menerusi Pengambilan Tanah Untuk Tujuan Awam.(bm/cn)

Posted: 15 Feb 2013 06:02 PM PST

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng Di Komtar, George Town Pada 16.2.2013.

Kerajaan negeri Pulau Pinang merasa kesal bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nor Mohamad Yakcop berniat jahat dan tidak bertanggunjawab dengan mengikut rentak pemimpin UMNO negeri yang bercakap bohong. Pemimpin UMNO telah menunjukkan mereka suka buat fitnah dan tidak cakap serupa bikin bila sebelum ini mendakwa kerajaan negeri menghalau orang Melayu daripada tanah mereka.

Sebenarnya Timbalan Pengerusi UMNO Pulau Pinang, Datuk Musa Sheikh Fadzir dan Pengerusi UMNO Bahagian Bukti Glugor Datuk Omar Faudzar yang buat demikian dengan mengaut keuntungan peribadi sebanyak RM5 juta sebagai broker tanah dalam tempoh tiga bulan sahaja hasil jualan 10 ekar tanah milik 31 pemilik tanah Melayu di Kampung Terang, Balik Pulau, Pulau Pinang.

Adalah tidak benar sekali bahawa kerajaan negeri tidak meluluskan projek agensi kerajaan pusat atau menetapkan syarat tidak munasabah untuk membina projek rumah kos rendah. Sebenarnya hanya kerana kerajaan negeri bertindak tegas barulah agensi kerajaan pusat terpaksa untuk menjalankan tugas membina rumah kos rendah dan kos sederhana rendah seperti yang diamanahkan.

Tanah yang dimiliki oleh agensi kerajaan pusat di Pulau Pinang kebanyakan diperolehi dengan harga murah kerana dibuat secara pengambilan daripada milikan orangramai untuk tujuan awam bina rumah kos rendah. Sungguhpun kos pengambilan murah, tidak semua rumah yang dicadangkan dibina adalah rumah kos rendah atau kos sederhana rendah. Ada juga projek hotel dicadangkan dan ini pun dipertimbangkan dengan syarat rumah kos rendah dibina.

Oleh itu, Tan Sri Nor Mohamad Yakcop tidak harus cakap bohong tetapi harus menjelaskan mengapa agensi kerajaan pusat tidak menjalankan tanggungjawab sepenuhnya membina rumah kos rendah bila mendapat tanah murah menerusi pengambilan tanah untuk tujuan awam. Kerajaan negeri telah mengarahkan pegawai kerajaan negeri untuk menyegerakan semua permohonan pembinaan rumah kos rendah tertakluk kepada spesifikasi teknikal yang ditetapkan. Pada masa yang sama, tanah yang diperolehi oleh agensi kerajaan pusat dengan harga murah mestilah ditumpukan untuk membina rumah kos rendah.

Adalah tidak adil agensi kerajaan pusat angkat tanah orangramai dengan harga murah tetapi buat projek yang lain daripada rumah kos rendah. Itulah sebabnya kerajaan negeri mensyaratkan agensi kerajaan membina lebih banyak rumah kos rendah. Pegawai kerajaan negeri di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, MPPP dan MPSP akan mengumpulkan maklumat untuk status semua projek agensi kerajaan pusat untuk mendedahkan kisah benar pada minggu depan.

Lim Guan Eng

——Mandarin Version —–

槟州首席部长林冠英于2013年2月16日在乔治市发表声明:

丹斯里诺莫哈末不应该说谎,他应该解释清楚,为何联邦政府机构通过征地获得廉价土地后,没有完全履行职务,为公众利益兴建廉价屋或可负担房屋。

槟州政府对于首相署部长丹斯里诺莫哈末意图不良及不负责任地跟着槟州巫统领袖一起撒谎感到遗憾。巫统领袖一再证明他们喜欢散布谣言、讲一套做一套,之前他们还说州政府要把马来人赶出他们的土地。

其实槟州巫统副主席拿督慕沙赛法迪兹及武吉牛汝莪巫统区部主席拿督奥玛法再尔就以土地经纪的身份,出售槟州浮罗山背甘榜直浪31户马来地主的土地。在三个月内,赚取了500万令吉的私利。

州政府没有批准联邦政府机构的工程或为廉价屋工程订下不合理的条件是不正确的。事实上,正因为州政府态度强硬,联邦政府才被迫履行职责兴建廉价屋及中廉价屋。

联邦政府机构在槟州所拥有的土地大多数是以非常低廉的价格获得,因为他们以兴建廉价屋为由,通过征收公众的土地获得。征地的价格很低廉,但不是所有建议中的房屋都是廉价屋或中廉价屋。他们也考虑兴建酒店,这也被列为兴建廉价屋的考虑条件。

因此,丹斯里诺莫哈末不应该说谎,他应该解释清楚,为何联邦政府机构通过征地获得廉价土地后,没有完全履行职务,为公众利益兴建廉价屋或可负担房屋。州政府已经指示州政府的官员,加速批准兴建廉价屋的申请,前提是他们必须符合所有的技术条件。同时,联邦政府机构以低价收购的土地必须集中起来兴建廉价屋。

如果联邦政府以低廉价格收购人民的土地后,不兴建廉价屋,而是用作其它用途,这是不公平的。因此,州政府规定联邦政府机构兴建更多廉价屋。州政府官员包括城乡规划局、槟岛市政局及威省市政局将会收集所有联邦政府机构的工程资料,在下个星期公布真相。

林冠英

Dr Siti Mariah Mahmud

Dr Siti Mariah Mahmud


Himpunan Kebangkira Tentera

Posted: 15 Feb 2013 11:13 PM PST

Sekretariat Rangkaian Bekas Tentera (Kerabat) mengajak orang ramai khususnya anggota dan bekas tentera ke Himpunan Kebangkitan Tentera, Veteran dan Rakyat Ke Putrajaya pada 22 Februari ini.

Menurut Presiden Kerabat, Leftenan Kolonel (B) Nazari Mokhtar, himpunan itu akan diadakan di Padang Awam AU 2, Keramat bermula jam 9 malam.

Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang akan menyampaikan amanat menjelang Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU13) manakala Timbalannya, Mohamad Sabu dan ahli jawatankuasa PAS, Mazlan Aliman serta Nazari sendiri akan turut menyampaikan ceramah.

Selain itu, semua jentera PAS dan Adun di Dun yang mempunyai pengundi pos di kalangan tentera dialu-alukan untuk hadir sebagai persediaan menghadapi PRU13.

"Kita menjangkakan 10 ribu tentera dan veteran akan hadir dan kata hikmat dari Presiden dan Timbalan Presiden amat penting sebagai azimat menghadapi PRU13," kata beliau kepada Harakahdaily hari ini.

Kerabat merupakan organisasi bebas yang ditubuhkan pada 18 Julai 2011 bertujuan menuntut hak dan kebajikan bekas tentera.

Direct Free Kick

Direct Free Kick


Sambutan Tahun Baru Cina Chempaka di Kg Baru Ampang 15 Feb 2013.

Posted: 15 Feb 2013 05:51 AM PST

Comments for Wee Choo Keong

Comments for Wee Choo Keong


Comment on Azahari Dahlan: Was SRT’s statement referring to a possible joint venture with MAS? by Kamal

Posted: 15 Feb 2013 10:07 PM PST

Anonymous & Isa

Good one. For a start this pariah’s cybertrooper or budak suruhan should start his own blog and he can praise sky high the low caste carrier in his own blog. I bet you if the Gooberman start his own blog it will be visited by a handful of readers one of which will be the master, the pariah.

Lets the cybertrooper, Gooberman, will have anything to reply to the comments reply Isa. Everyone know what the Sleepy Head or Slumber Jack had done for the low caste airline. Concession after concession. The then Minister of Transport Chan Kong Choy had to lean over backward to spoon feed the pariah’s set up. Yet, he had the bloody face to talk big as though he single handedly bring up the low caste without any help from the Slumber Jack.

The Slumber Jack had contributed more problems for MAS and caused major problems for the country. Thank God that Slumber Jack is now history which will soon be forgotten otherwise the pariah will be more arrogant. Let wait for Malindo to commence operations. By that time the Pariah will have to run for cover. But with no more concession from the Slumber Jack.

Comment on Azahari Dahlan: Was SRT’s statement referring to a possible joint venture with MAS? by Goblokman

Posted: 15 Feb 2013 10:00 PM PST

Sori, can’t do that. I got a lot of arses to feed.

Comment on Azahari Dahlan: Was SRT’s statement referring to a possible joint venture with MAS? by Anonymous

Posted: 15 Feb 2013 06:57 PM PST

Gooberman
Stop being such an asshole
Start yer own website if u have so much respect for AA

Comment on Azahari Dahlan: Was SRT’s statement referring to a possible joint venture with MAS? by Pak Lan

Posted: 15 Feb 2013 04:39 AM PST

Nice rebuttal Sir. Keep it up!

DUN BUKIT PAYONG

DUN BUKIT PAYONG


Gerakan PAS Betul dan Syumul

Posted: 15 Feb 2013 09:42 AM PST

Petikan : Buletin Online
 
http://www.buletinonline.net/images/stories/aberita15/rasmi%20itqan.jpgKUALA TERENGGANU - PAS sebagai sebuah parti politik dan gerakan Islam, melangkah luas serta memasuki semua medan yang ada dalam negara ini, dengan pendekatan dakwah yang berbeza-beza mengikut sasaran.

Setiausaha Majlis Syura Ulama' PAS, Ustaz Nik Muhammad Zawawi Nik Salleh berkata, medan dakwah sangat luas, daripada masyarakat asli hingga kepada pembesar-pembesar serta tokoh-tokoh dalam negara yang terdiri dari pelbagai bangsa dan agama yang berlainan.

Menurutnya, pendekatan dakwah diambil kepada masyarakat kristian, budha, hindu dan lain-lain mengikut kaedah serta cara-cara yang berbeza.

"Pendekatan dakwah diambil kepada masyarakat Kristian, pendekatan dakwah diambil kepada masyarakat Budha, masyarakat Hindu dan sebagainya.

"Alhamdulillah, menggambarkan gerakan yang kita (PAS) bawa ini adalah gerakan yang betul, gerakan yang syumul dan tidak ada selain gerakan Islam di Malaysia ini kecuali Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang boleh melangkah begitu luas dan memasuki semua medan yang ada di dalam negara.

"Kita (PAS) menceburi bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial dan berbagai-bagai bidang," ujarnya.

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Institut Itqanul Muluk atau Pusat Kajian dan Pengajian Strategi Pembangunan Terengganu, di Km 14 Kampung Tok Jiring, dekat sini, pada Khamis, 14 Februari.

Ustaz Nik Zawawi menjelaskan, situasi tersebut bukan sahaja baru berlaku di zaman ini tetapi sejarah telah berlaku di zaman Rasulullah SAW yang diukirkan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa surah al-Quran seperti dalam surah at-taubah.

Katanya, Islam meletakkan cara pendekatan yang berbeza-beza antara satu sama lain mengikut tahap serta kemampuan kumpulan sasaran tersebut.

Inilah, kata beliau yang juga Ketua Penerangan PAS Terengganu cara pendekatan yang diambil oleh Rasulullah dalam dakwah Baginda SAW.

"Islam meletakkan cara pendekatan yang berbeza antara satu sama lain. Cara kita (Islam) mendekati mereka dan mengajak mereka supaya balik ke jalan agama Allah SWT adalah jalan yang berbeza di antara satu sama lain.

"Inilah pendekatan yang diambil oleh Rasulullah dan apa yang hendak dibentuk melalui Institut Itqanul Muluk iaitu untuk menyampaikan mesej Islam ini tepat sebagaimana yang disusun atur dalam agama,"jelasnya di hadapan 100 hadirin.
.
Hadir sama pada majlis tersebut Setiausaha Ulama' PAS Pusat, Dr Khairuddin Aman Razali at-Takiri, Pengerusi Eksekutif Institut Itqanul Muluk, Dato' Abu Bakar Chik, Timbalan Ketua Ulama' PAS Terengganu, Ustaz Abu Bakar Abdullah, Presiden Yayasan Amal Malaysia, Haji Hussin Ismail dan Ketua Muslimat PAS Terengganu, Safinah Jusoh.

.

.


PAS Pekan bantu mahasiswa sewa bas balik KL

Posted: 15 Feb 2013 04:30 PM PST

Harakahdaily,15 Feb 2013
KUALA LUMPUR: Sekumpulan 30 mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa PRU13 (GM13) yang dikepung samseng di sebuah madrasah di Pekan, kawasan parlimen Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah dihantar pulang ke Kuala Lumpur menggunakan bas yang disewa PAS Kawasan Pekan.

Menurut Pesuruhjaya PAS Pahang Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang menghubungi Harakahdaily jam10.30 malam ini berkata pelajar sedang menaiki bas untuk bertolak ke Kuala Lumpur sambil diiringi polis sehingga ke Gambang.

"PAS Pekan sewa sebuah bas RM1,600 untuk hantar pelajar ke terus ke KL, polis iring sampai Gambang," katanya.

Petang tadi, Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) mengerahkan anggota di sekitar Pekan, Pahang ke Madrasah Darul Husna, bagi membantu mahasiswa yang dikepung samseng.

30 mahasiswa dikepung di madrasah tersebut yang merupakan markas PAS.

Menurut maklumat daripada mahasiswa yang berada di sana, sekumpulan samseng mengepung mereka di luar pagar bagi menghalang mereka meneruskan program edaran risalah ke kampung-kampung.

"Sebelum ini Anak diserang kini mahasiswa,  apa nak jadi dengan politik negara kita?

"Saya nasihatkan rakan-rakan mahasiswa sabar hadapi ujian ini dan jangan gentar untuk terus berjuang menepati idealisme mahasiswa dan lunas demokrasi negara," kata kata Ketua Pemuda PAS Malaysia, Nasrudin Hassan.

Beliau juga berharap agar pihak polis memberikan jaminan keselamatan kepada mahasiswa.

"Malaysia bukan negara gengster dan mafia. Semoga pihak PDRM dapat bantu memberi hak aman dan selamat kepada mahasiswa G13 di Pekan," katanya.

Sebelum ini, mahasiswa dua siswa dan dua siswi dari kumpulan GM13 diserang dengan parang oleh samseng di Felda Chini 4.

Kumpulan itu diserang ketika mengedar risalah dan surat 'Harapan mahasiswa untuk rakyat Pekan' dari rumah ke rumah di kawasan Felda berkenaan.

Terdahulu, seorang aktivis GM13, Ekhsan Bukhari diserang di Kampung Datuk Keramat dalam Dun Pulau Manis.

MAHASISWA DITAMPAR? 10,000 risalah GM13 dibakar, seorang mahasiswa ditampar

Posted: 15 Feb 2013 02:00 PM PST

SHAH ALAM – Sebanyak 10,000 risalah dirampas dan dibakar oleh sekumpulan lelaki yang didakwa tidak berpuas hati terhadap tindakan ahli Gerakan Mahasiswa PRU13 (GM13) mengedarkan risalah terbabit di kawasan Parlimen Pekan petang tadi.
Setiausaha Media Soladariti Mahasiswa Malaysia (SMM), Shukri Kamarudin berkata, dalam kejadian yang berlaku sekitar jam 3.00 petang itu, kumpulan lelaki terbabit mengarahkan beliau membuka keretanya yang menempatkan semua risalah tersebut lalu dirampas dan lalu dibakar di hadapan ramai.
"Kumpulan kami seramai 80 orang berkumpul di hadapan sebuah lot kedai berdekatan Pasar Besar Pekan selepas selesai mengedarkan risalah dan surat harapan Mahasiswa kepada penduduk Pekan. Secara tiba-tiba kami didatangai 10 lelaki dewasa lalu mengepung kami.
"Tidak lama kemudian datang lagi beberapa lagi lelaki sehingga menjadi semuanya seramai 40 hingga 50 orang. Mereka bertindak mengepung lalu merampas risalah-risalah yang dipegang oleh Mahasiswa," katanya ketika dihubungi Sinar Harian Online.
Katanya lagi, turut dirampas kamera dan telefon bimbit Mahasiswa yang cuba merakam video kejadian, tetapi kumpulan Mahasiswa berjaya menyelamat kamera dari dirampas.
Tiga hari lalu, Sinar Harian Online melaporkan serangan dua hari berturut-turut membabitkan beberapa ahli GM13 ketika sedang mengedarkan risalah mahasiswa dan surat harapan mahasiswa di kawasan Parlimen Pekan iaitu di kawasan Dun Pulau Manis dan kawasan Dun Chini.
Minggu lalu, GM13 telah mengumumkan akan meletakkan seorang calon mahasiswa untuk bertanding di Pekan.
Sebaik pengumuman itu dibuat, GM13 mula merangka siri jelajah di kawasan Parlimen Pekan untuk mengedar risalah dan surat harapan Mahasiswa di empat Dun yang berada di bawah parlimen itu.
Hari ini merupakan hari terakhir ahli GM13 edar risalah di kawasan Dun Pramujaya dan semalam di kawasan Dun Bebar.
Shukri menambah, salah seorang penyerang terbabit menarik tudung, baju dan tangan dua orang mahasiswi yang sedang memegang risalah dan beliau turut menyatakan kekesalan terhadap perkara itu.
Dalam pada itu katanya, Shukri berkata, seorang anggota Aksi Mahasiswa Peduli Unisel, Ekhsan Bukhary Badarul Hisham yang telah dipukul beramai-ramai termasuk disepak di kepala dua hari lalu di sebuah kampung di kawasan Dun Pulau Manis turut ditampar seorang lelaki dalam kejadian itu.
Shukri menambah, penyerang itu berkata, "muka ni aku dah tengok hari tu. Aku dah suruh balik tapi tak balik."
Kemuncak kemarahan kumpulan itu terjadi katanya, berlaku sebaik melihat kelibat aktivis mahasiswa, Adam Adli.
Shukri bagaimanapun menafikan berlaku provokasi daripada pihak GM13 yang menyebabkan rakan mereka diserang.
Katanya, "kami hanya mendiamkan diri ketika kami dimarahi."

Pegawai Felda enggan ulas video mesyuarat sekat ceramah

Posted: 15 Feb 2013 11:00 AM PST


 
Pegawai Felda yang didakwa mempengerusikan mesyuarat untuk menyekat NGO ANAK daripada memasuki Felda Sungai Tengi enggan mengulas lanjut berkenaan kandungan mesyuarat itu yang dirakam dan dimuatnaik ke laman Youtube.

Pengurus Felda Sungai Tengi, Alias Hussein, yang dikenal pasti sebagai pegawai di dalam rakaman itu, hanya menjelaskan bahawa rakaman itu adalah mesyuarat Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) sahaja.

BeliauNONEsebaliknya menjemputMalaysiakini ke pejabatnya jika mahukan penjelasan lanjut.

Ini kerana, beliau perlu memohon kebenaran ibu pejabat Felda 
sebelum memberikan ulasan seterusnya.

"Itu mesyuarat JKKR sahaja. Saya kena rujuk dengan ibu pejabat (Felda) dahulu dan saya minta awak datang ke pejabat Sungai Tengi jika mahu tahu ceritanya," katanya ringkas kepadaMalaysiakini.

Presiden ANAK Mazlan Aliman sebelum ini mendedahkan satu video yang didakwa menunjukkan satu mesyuarat yang diadakan untuk menghalang ceramah NGO itu di Felda Sungai Tengi.

Tambahnya, mesyuarat tersebut antara lain turut dihadiri wakil PERKASA, Umno, Majlis Belia Felda dan Jabatan Seranta Felda.

Dakwanya lagi, mesyuarat itu turut membincangkan cubaan untuk menggagalkan program ANAK di Felda Sungai Tengi pada 4 Februari, termasuk mengadakan "huru-hara" dan juga untuk menghalang mereka daripada memasuki kawasan tanah rancangan tersebut.

"Huru-hara" yang dimaksudkan oleh pegawai Felda berkenaan, seperti yang dapat dikesan dalam video tersebut, merupakan tindakan untuk "membuat bising"

Sumber : http://www.malaysiakini.com/news/221424

Anwar Ibrahim

Anwar Ibrahim


MEDIA RELEASE: Detention of Senator Nick Xenophon is Gross Abuse of Power And Violation of International Protocol

Posted: 15 Feb 2013 09:37 PM PST

I condemn in the strongest terms the detention of Australian senator Nick Xenophon at the KL International Airport who is said to be a security threat and branded an "enemy of the state." The allegations are completely without foundation.

I would like to remind Prime Minister Najib Razak that he has no right to treat visitors as enemies of the state merely because they are critical of his UMNO led administration. Malaysia does not belong to UMNO. It belongs to all Malaysians regardless of political affiliation.

While it is true that Senator Xenophon has raised concerns about the probity of our coming general elections, he has neither violated any written law nor conducted himself in a manner which may be constituted as a threat to our security. Furthermore, he is here to be joined later by other Australian lawmakers for talks with us as well as officials of the Election Commission. These reasons cannot be grounds to black list him.

This act of detention and proposed deportation for partisan political reasons is therefore a gross abuse of power. It is also clearly a violation of international protocol in the treatment of visiting law makers from abroad, particularly from member countries of the Commonwealth.
Senator Xenophon must be released immediately and allowed to enter the country without further hindrance.

Anwar Ibrahim
16th February 2013

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS Senator the Hon. Bob Carr

Posted: 15 Feb 2013 08:46 PM PST

NICK XENOPHON

Foreign Minister Bob Carr today said Australian officials were seeking the immediate release of independent Senator Nick Xenophon who was detained this morning while seeking to enter Malaysia through Kuala Lumpur's international airport.

"I'm advised Senator Xenophon has been detained by Malaysian authorities with a view to deportation," Senator Carr said.

"Preliminary reports suggest the detention is under Malaysia's national security laws.

"Our High Commissioner, Miles Kupa has now made direct contact with Senator Xenophon at the airport and is seeking his release.

"Mr Kupa is also urgently pursuing an explanation from Malaysian authorities regarding the reasons for this detention.

"Australia's concerns have been raised with Malaysia's Foreign Minister and the Minister for Home Affairs and the Malaysian High Commissioner to Australia. Their support is requested in securing Senator Xenophon's swift release from custody.

"Senator Xenophon's detention is a surprising and disappointing act from a country with which Australia routinely maintains strong diplomatic relations."

Nick Xenophon Denied Entry to Malaysia, Expects Deportation

Posted: 15 Feb 2013 06:39 PM PST

TheAustralian.com

INDEPENDENT senator Nick Xenophon has been refused entry to Malaysia and now expects to be deported.

Senator Xenophon, who has raised serious concerns about the probity of the upcoming Malaysian elections, flew to Kuala Lumpur this morning but was stopped by immigration officials.

"I am effectively a prisoner here. I’m being held in an area with all these holding cells which are full of women. They have basically told me I am an enemy of the state,” he told the Adelaide Sunday Mail.

"They are trying to get me on the next plane out of here and back home.”

A spokesman for his office said he had been informed he would be deported under the country’s security legislation.

Senator Xenophon planned to stay in Malaysia until Tuesday, meeting election commission officials and opposition leader Anwar Ibrahim.

He has been highly critical of preparations for the election to be held later this year. In particular, he’s pointed to serious concerns about the integrity of the country’s election rolls.

Senator Xenophon said today that Malaysian immigration officials told him there was a technical glitch with his passport and then escorted to an area of holding cells, although he was not put in a cell.

"I was eventually told apologetically by immigration officials that I am on a watchlist, that there are orders from above in terms of security concerns and I have to be deported on the next flight out of here,” he told Sky News.

Senator Xenophon said he had visited Malaysia previously at the invitation of Mr Ibrahim, participating in the elections observer group last year.

"We found there are some serious systemic concerns about the Malaysian elections that are coming up. They are due to be called any day,” he said.

Senator Xenophon said he was participating in a delegation with other Australian MPs including Liberal Mal Washer, Nationals senator John Williams and ALP MP Steve Georganas, who were due to arrive in the next 24-36 hours.

He said the delegation had meetings arranged with the Malaysian government minister responsible for the election process as well as with Mr Ibrahim.

"It seems I won’t be doing any of that because I am deemed to be a security risk,” he said.

Senator Xenophon admitted he had been and remained critical of Malaysia’s human rights record.

He said he had he had talked with Australia’s High Commissioner Miles Cooper, who planned to visit him later today.

"Malaysia and Australia are great friends. The Australian government is willing to do a people swap deal with the Malaysians, which must involve a lot of trust on their part,” he said.

"It seems that a member of the Australian parliament is now not allowed into Malaysia because I am a supposed security risk. I just wanted to arrive here quietly and do our work. I didn’t ask to be deported, believe me.”

Nick Xenophon Detained in Malaysia

Posted: 15 Feb 2013 06:34 PM PST

The Age

Independent Senator Nick Xenophon has been detained in Malaysia as a ”security threat” and is to be deported back to Australia within hours.

Senator Xenophon, who has raised serious concerns about the probity of the upcoming Malaysian elections, was stopped by immigration officials this morning on his arrival at Kuala Lumpur airport and told he was on a blacklist.

Senator Xenophon was in Malaysia leading a bipartisan visit of Australian politicians for talks with the country’s opposition party about electoral systems.

He has been highly critical of preparations for the election to be held later this year. In particular, he's pointed to serious concerns about the integrity of the country's election rolls.

Advertisement
''I am effectively a prisoner here. I'm being held in an area with all these holding cells which are full of women. They have basically told me I am an enemy of the state,'' he told the Adelaide Sunday Mail.

''They are trying to get me on the next plane out of here and back home.''

NSW Senator John Williams, WA MP Mal Washer and South Australian MP Steve Gorganas were due to fly out Sunday night to join Senator Xenophon.

Senator Williams said he knew that Senator Xenophon had been travelling on his private passport and not his official one.

Senator Williams said he will wait until the dust settles to decide whether he will continue with his planned visit. He told Fairfax Media that Senator Xenophon might have been blacklisted after he was incorrectly quoted last year in the Malaysian paper The New Straits Times saying Islam was a cult.

He had said that the Church of Scientology was a cult not Islam. The newspaper later issued an apology acknowledging that Senator Xenophon did not make the comments.

A spokesman for his office said he had been informed he would be deported under the country's security legislation.Senator Xenophon planned to stay in Malaysia until Tuesday, meeting election commission officials and opposition leader Anwar Ibrahim.

Aussie Senator Detained at LCCT, Called ‘Security Risk’

Posted: 15 Feb 2013 06:30 PM PST

The Malaysian Insider

Australian Senator Nick Xenophon was detained at the Low-Cost Carrier Terminal (LCCT) in Sepang this morning and will be deported as Immigration called him a security risk, Datuk Seri Anwar Ibrahim's chief of staff said today.

Ibrahim Yaacob told The Malaysian Insider that Xenophon was here to meet Opposition Leader Anwar on Monday as well as Minister in the Prime Minister's Department Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz and Election Commission (EC) officials on Tuesday.

"(Immigration said that) he's a security risk. Orders from above," Ibrahim said.

Australian Senator Detained at KLIA, Awaiting Deportation

Posted: 15 Feb 2013 06:27 PM PST

Malaysiakini

Australian senator Nick Xenophon has been detained at the KL International Airport and is awaiting deportation for allegedly being an "enemy of the state".

Xenophon, who arrived at KLIA early this morning, has been held at the Immigration holding pen over the past few hours.

“I am effectively a prisoner here,” Xenophon told Australia's Sunday Mail. “I’m being held in an area with all these holding cells which are full of women. They have basically told me I am an enemy of the state. They are trying to get me on the next plane out of here and back home.”

According to the senator, while he was not allowed to make any telephone calls, he managed to make a call to the Australian newspaper when he was left unattended in the interrogation room.

Xenophon is scheduled to meet with parliamentarians, the Election Commission and Minister in the Prime Minister’s Department Nazri Abdul Aziz on electoral issues.

Three other Australian politicians are to join him as part of the fact-finding delegation – Liberal MP Mal Washer, Nationals senator John Williams, and Labor MP Steve Georganas. However, they have yet to leave for Malaysia. It is unclear whether they will reconsider their travel plans given the latest development.

Xenophon attended the Bersih 3.0 rally last year as an international observer and was teargassed by the riot police, who were clamping down on demonstrators demanding electoral reforms.

‘Orders from above’

He told Australia’s ABC News 24 he had not expected to be detained on arrival in Kuala Lumpur.

He said the immigration officials have been “incredibly polite” but they have told him they received “orders from above” to detain him.

“I just find it extraordinary. I’ve been here before [and] I’ve made statements about the state of Malaysian democracy previously,” he said.

“But on this occasion clearly someone high up in the Malaysian government doesn’t want me here.”

Nuffnang