Khamis, 4 April 2013

N45 Dr Halimah Ali

N45 Dr Halimah Ali


BELUM APA-APA RASUAH DICEGAH EXCOS PAKATAN RAKYAT SELANGOR

Posted: 04 Apr 2013 09:16 PM PDT

Datuk Menteri Besar Selangor serta saf Exco beliau telah memulakan langkah mencegah rasuah dari peringkat awal lagi iaitu sebelum bermulanya mesyuarat Exco dan sebelum membuat sebarang keputusan dengan memohon pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu watalla. Doa dipanjatkan agar terhindar dari memberi dan menerima rasuah. Amalan ini telah bermula sejak Pakatan Rakyat Selangor mengambil alih pentadbiran kerajaan. Di bawah adalah bunyi doa yang dibaca oleh Datuk MB Selangor. s

Perjuangan PAS mata rantai PERJUANGAN ..........................

Posted: 04 Apr 2013 09:14 AM PDT

 Memahami perjuangan gerakan Islam   

YB Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang,     29 Mac 2013

Perjuangan Islam bermaksud perihal umat Islam berusaha mempertahankan agamanya dan mengatasi pihak-pihak yang menentangnya. Oleh sebab perkataan juang itu sendiri bermaksud melawan, maka persoalan perjuangan Islam itu menggambarkan betapa unsur perlawanan dan persaingan adalah satu perkara rutin dan lumrah yang pasti ada dalam Islam dah dihadapi oleh umat Islam tidak kira bila atau di mana mereka berada.

Mahu tidak mahu, setiap Muslim terpaksa menghadapi realiti perlawanan atau perjuangan sama ada dalam bentuk perseorangan atau perkumpulan, hebat atau hanya pertentangan kecil mengikut tahap keimanan seseorang. Demikianlah, sejak generasi Islam yang pertama pada zaman Rasulullah lagi, umat Islam telah dihadapkan dengan suasana perjuangan yang penuh dengan tekanan dan ujian.


Perjuangan dan Jihad

Di dalam bahasa Arab, perkataan yang paling sesuai dan sinonim dengan perjuangan adalah jihad. Jihad adalah kata terbitan (masdar) yang berasal dari perkataan "Jahada" bererti bersungguh-sungguh dan tekun mengerjakan sesuatu. "Jahada" pula bererti memerah tenaga. Jahada al-'aduww, bererti memerangi musuh. Dari segi bahasa, jihad membawa pengertian berjuang berhabis-habisan untuk meningkatkan sesuatu matlamat. Al-Jihad menurut kebanyakan kamus bererti perang mempertahankan agama.

Dalam konteks Islam, pekerjaan yang paling bersungguh dan paling banyak berisiko adalah peperangan atau usaha menegakkan kalimah Allah di hadapan ancaman pemerintah yang zalim sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi; Daripada Abu Sa'id al-Khudri katanya, Rasulullah telah bersabda; "Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim."

Oleh sebab itulah kebanyakan pentakrifan jihad pada zaman silam lebih merujuk kepada aspek peperangan. Contohnya, ulama Mazhab Syafie memberi definisi jihad sebagai perang ke atas orang kafir untuk memenangkan Islam. Manakala ulama Mazhab Hanafi pula mendefinisikannya sebagai menyeru kepada agama yang sebenar dan memerangi orang yang tidak menerimanya, dengan harta dan nyawa.

Imam Hassan al-Banna pula menyatakan bahawa, "Islam mewajibkan jihad ke atas penganut-penganutnya bukanlah bertujuan untuk mencari permusuhan antara sesama manusia. Bukan pula untuk membuka jalan ke jurang tamak dan haloba kepada harta benda dunia secara merampas dengan kekerasan. Sebaliknya jihad itu diwajibkan semata-mata bertujuan untuk menjamin keamanan dan perdamaian dengan menunaikan perutusan agama yang diamanahkan Allah ke atas pundak tiap-tiap Muslim. Amanah menyampaikan risalah agama yang memberi petunjuk kepada manusa menuju ke arah pintu gerbang keadilan dan kebenaran."

Persoalan mengenai perjuangan dalam Islam juga merangkumi usaha umat Islam mengembangkan agama ini dengan menjalankan gerakan dakwah ke merata tempat di serata pelosok dunia. Lalu, dalam usaha berdakwah itu, mereka menghadapi sekatan, ancaman dan cabaran yang datang dari kebanyakan orang- orang kafir serta sasaran dakwah yang tidak bersikap terbuka untuk mendengar dahulu seruan Islam.

Dalam suasana ini, timbul perlawanan dan perjuangan menentang halangan, sekatan dan ancaman dari musuh dakwah. Namun dalam konteks zaman mutakhir ini, perjuangan Islam khususnya dengan pengertian jihad, merangkumi aspek yang luas dengan tidak tertumpu kepada aspek peperangan bersenjata sahaja. Bahkan ia lebih banyak cenderung kepada persoalan memperbaiki umat dan mempertahankan hak-hak umat Islam sama ada melalui gerakan bersenjata, penentangan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan Islam dengan saluran pilihan raya, penulisan dan sebagainya.

Pokoknya, di dalam usaha tersebut pada sepanjang zaman, mereka akan menghadapi cabaran dan tentangan dari musuh yang merupakan sebahagian daripada ujian Allah Taala. Cabaran dan tentangan tersebutlah yang melahirkan reaksi dalam bentuk perjuangan.

Akidah Asas Perjuangan

Islam meletakkan akidah sebagai asas utama dalam perjuangan. Bahkan ia merupakan rahsia kekuatan Islam sepanjang zaman. Dengan kata lain, Islam tidak menjadikan isu sebagai landasan utama kerana persoalan akidah adalah bersifat menyeluruh dan evergreen. Perjuangan yang berasaskan isu akan tamat dengan selesainya isu berkenaan. Sebaliknya Islam sentiasa mengetengahkan isu-isu yang berpaksi pada akidah untuk menjelaskan tuntutan sebenar tauhid. Kalimah syahadah La ilaha illa Allah yang menjadi tema tauhid itu sendiri adalah suatu cetusan revolusi atau perubahan besar-besaran dalam jiwa dan kehidupan manusia kerana ia bererti pengakuan kepada kekuasaan menghukum dan memerintah tertinggi yang diserahkan hanya kepada Allah.

Ia adalah cetusan revolusi terhadap kuasa duniawi yang telah merampas suatu sifat khusus Tuhan yang utama iaitu menentukan perjalanan dan peraturan hidup manusia. Islam adalah revolusi terhadap kenyataan hidup yang bersandarkan kepada rampasan hak Tuhan itu dan juga merupakan suatu pukulan maut ke atas sebarang peraturan dan kekuasaan yang tidak diredhai Allah. Sebaliknya Islam menuntut manusia tunduk dan patuh kepada Allah selaras dengan pengertian kalimah Islam sendiri.

Syed Qutb menyifatkan Islam merupakan revolusi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini Syed Qutb menyatakan, "Seorang yang menganut Islam itu sebenarnya telah melucutkan dari dirinya segala sesuatu dari zaman lampaunya pada alam jahiliyah. Dia merasakan ketika dia mula menganut Islam bahawa dia memulakan zaman baru dalam hidupnya; terpisah sejauh-jauhnya daripada hidupnya yang lampau di zaman jahiliyah. Sikapnya terhadap segala sesuatu yang berlaku di zaman jahiliyah dahulu ialah sikap seorang yang sangat berhati-hati dan berwaspada."

Dalam perkara ini, Allah Taala berfirman dalam Surah al-Nahl ayat 36:

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka); Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-rasulnya."

Peranan utama para Rasul yang diutuskan Allah adalah membawa petunjuk kepada hamba-Nya. Ia terdiri dari dua perkara penting yang saling perlu-memerlukan dan menyempurnakan antara satu sama lain iaitu :

1. Menyeru supaya beribadah dan mengabdikan diri hanya kepada Allah Yang Maha Esa.
2. Menyeru supaya menjauhi taghut.

Jelas bahawa seruan Islam bukan setakat mengajak kepada kebaikan dengan menyembah Allah dan mentaati-Nya, tetapi dalam masa yang sama hendaklah menjauhi dan menentang taghut.

Matlamat Perjuangan Islam

Matlamat utama perjuangan Islam adalah untuk meninggikan kalimah Allah iaitu dengan terlaksananya syariat-Nya dan tunduknya segala fahaman, agama dan ajaran yang lain. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud; Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari bahawa sesungguhnya seorang lelaki Badwi datang menemui Baginda Nabi SAW dan bertanya, "Wahai RasulAllah! Ada seseorang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, ada juga seseorang yang berperang untuk membuktikan kejaguhannya. Oleh itu, siapakah di antara mereka yang berada di jalan Allah?"


Rasulullah SAW menjawab, "Barangsiapa yang berperang demi menegakkan kalimah Allah, maka beliaulah yang berada di jalan Allah." - Riwayat Muslim

Allah Taala menuntut agar agama-Nya ini diletakkan mengatasi segala ajaran yang lain. Tuntutan ini jelas dinyatakan oleh Allah ketika menjelaskan tentang matlamat pengutusan Rasulullah SAW kepada manusia. Firman Allah Taala:

"Dialah (Allah) yang telah mengutus Rasul-Nya dengan hidayah petunjuk dan agama yang sebenar supaya dimenangkan-Nya atas segala agama walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin." (surah al-Saff : ayat 9)

Imam Abu A'la Al-Maududi menyatakan, "Sebagaimana halnya dengan din (agama) lainnya, din Allah ini juga menuntut bahawa seluruh wewenang mesti diserahkan kepadaNya semata-mata. Sedangkan semua din yang berlawanan dengannya mesti ditundukkan. Kalau tidak, ia akan dapat menuntut kepatuhan rakyat, kerana dalau din ini telah berlaku, maka tidak akan ada lagi din kerakyatan, kerajaan atau din kaum komunis."

Tuntutan ini tidak bererti bahawa Islam bertindak memaksa manusia memeluk Islam dan menghapuskan terus ajaran lain secara kekerasan kerana kekerasan dan paksaan tidak akan menghapuskan apa yang ada dalam hati dan fikiran manusia. Ini dijelaskan dalam konsep dan etika peperangan dalam Islam antaranya ialah larangan manakut-nakutkan orang ramai, melampau, membunuh wanita, kanak-kanak, orang tua yang sudah kabur pandangan, paderi-paderi, penjaga gereja, membakar pokok dan membunuh haiwan tanpa maslahah. Demikian juga difahami dari ayat ke 40 Surah al-Hajj:

"Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata; Tuhan kami ialah Allah. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya (ugama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa."

Tuntutan itu sebenarnya adalah supaya Islam mendominasikan seluruh suasana dan kekuasaan pemerintahan agar manusia dapat melihat kehebatan dan keagungan Islam lalu mereka akan menerima Islam sama ada sebagai agama anutan atau sebagai pemerintahan yang adil dengan secara rela.

Firman Allah di dalam Surah at-Taubah, ayat 40:

"Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya; Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan Kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."

Tuntutan menzahirkan agama ini dijelaskan sehinggalah dalam soal peperangan. Tujuan peperangan dalam Islam sendiri adalah untuk memastikan bahawa Islam menjadi penentu dalam percaturan politik dan hidup manusia. Firman Allah:

"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah agama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan gangguannya, nescaya mereka diberikan balasan yang baik) kerana sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang mereka kerjakan." (Surah al-Anfal : ayat 39)

Perjuangan Tidak Bernoktah

Islam sentiasa menghadapi tentangan. Hasil daripada dua faktor di atas, lalu timbul pula reaksi di kalangan manusia yang enggan tunduk kepada seruan dakwah Islam. Reaksi itulah yang menyemarakkan lagi pertentangan di antara Islam dengan musuh-musuhnya. Contoh yang paling ketara daripada sirah Rasulullah SAW ialah apabila Baginda berdakwah dengan orang ramai tentang Islam supaya mengucap syahadah, dua orang lelaki Badwi dari kalangan yang hadir berkata, "Ini adalah perkara yang dibenci oleh raja-raja (pemerintah). Kerana inilah kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan orang-orang 'Ajam (bukan Arab)."

Peristiwa ini menggambarkan bahawa penentangan terhadap Islam adalah perkara yang sentiasa berlaku sebagaimana ia telah berlaku ke atas Para Nabi yang terdahulu. Namun faktor utama penentangan itu bukanlah kerana faktor batang tubuh individu atau golongan yang menyeru, tetapi kerana seruan Islam itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri ditentang bukan kerana peribadi Baginda yang sudah terkenal sebagai al-Amin dan pernah diberi kepercayaan menjadi hakim menyelesaikan masalah perletakan Hajar al-Aswad dalam peristiwa banjir besar di Makkah sebelum kenabian Baginda SAW.

Rasulullah SAW bersabda (bermaksud), "Jihad itu berterusan sejak aku dibangkitkan sehingga umatku yang terakhir membunuh Dajjal."

Konsep Kemenangan Islam Yang Hakiki

Kemenangan adalah satu perkara yang sentiasa menjadi matlamat dalam setiap perjuangan. Tidak kira perjuangan itu benar (haq) atau batil, pejuang itu Muslim atau tidak, masing-masing meletakkan harapan untuk mencapai kemenangan dengan berusaha untuk mengatasi yang lain. Islam mempunyai pandangannya yang tersendiri tentang kemenangan, berbeza dengan konsep kemenangan dalam agama atau ideologi serta fahaman lain. Di dalam al-Quran, Allah Taala menggunakan beberapa istilah kemenangan iaitu al-falah, al-fawz, al-nasr dan al-fath. Masing-masing mempunyai pengertian yang berbeza.

Kemenangan dengan istilah "al-falah" melambangkan kemenangan yang umum dan menyeluruh meliputi segala aspek individu, masyarakat umum, dunia dan akhirat. Kemenangan "al-fawz" pula digunakan secara lebih khusus kepada kemenangan atau kejayaan di akhirat. Manakala kemenangan "al-nasr" pula adalah kemenangan dalam jihad kerana membela agama Allah ke atas musuh-musuhNya. "Al fath" pula kejayaan yang diperolehi setelah melalui pelbagai jenis ujian seperti kekalahan, kelemahan, kesedihan dan kesengsaraan.

A. Kemenangan di Dunia

Di dalam al-Quran, golongan yang memperolehi kemenangan dunia (al-nasr) ini disebut sebagai ghalibun dan dzahirun. Ghalibun memberi maksud orang-orang yang mengalahkan, manakala dzahirun bermaksud orang yang menang. Kemenangan di dunia disebut juga al-fath. Istilah al-fath digunakan oleh al-Quran dalam banyak ayat yang menyentuh tentang kemenangan besar. Contohnya, Allah Taala berfirman dalam Surah al-Fath ayat 1:

"Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata."

Ulama sejarah menggunakan istilah al-fath (pembukaan) di dalam setiap kejayan tentera Islam menawan sesuatu wilayah kerana mengambil pengajaran dari al-Quran. Sifat penaklukan itu bukan pemaksaan dan penjajahan, tatapi ia adalah pendedahan manusia kepada Islam, pemerintahannya dan keadilannya. Kemenangan di dunia dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dinyatakan di dalam Surah al-Nur ayat 55:

"Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai Muhammad!) bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah yang berkuasa dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka dan Dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh)."

Tiga bentuk kemenangan al-nasr yang dijanjikan itu adalah:

1. Mendapat kuasa pemerintahan di muka bumi dengan penguasaan pendokong-pendokong ke atas negara atau wilayah dan memegang tampuk pimpinan.
2. Menguatkan agama Islam dengan mengurniakannya kewibawaan untuk menentukan kehidupan manusia. Dengan kata lain, Islam menjadi asas kehidupan dan undang-undang dalam negara.
3. Mewujudkan keamanan dalam kehidupan setelah mereka berhadapan dengan pelbagai ancaman, rintangan dan risiko dalam mengharungi perjuangan.

B. Kemenangan Di Akhirat

Kemenangan di akhirat (al-fawz) adalah kemenangan yang sebenar. Walaupun pejuang-pejuang Islam itu kalah atau gugur di medan peperangan atau sebarang medan perjuangan lain, namun pada hakikatnya mereka telah beroleh kemenangan. Kemenangan inilah yang menjadi matlamat sebenar di dalam perjuangan Islam. Allah Taala menawarkan kemenangan di dalam firman-Nya dalam Surah al-Saff ayat 10-12:

"Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?"

"Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui."

"(Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman ( syurga) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga 'Adn. Itulah kemenangan yang besar."

Berdasarkan ayat di atas, kemenangan di akhirat itu meliputi empat perkara :

1. Mendapat jaminan keselamatan dari azab yang pedih di akhirat.
2. Mendapat keampunan dari Allah Taala di atas segala dosa yang telah dilakukan.
3. Dimasukkah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai yang mengalir.
4. Mendapat tempat tinggal yang baik khusus di yurga yang bernama 'Adn.


C. Kemenangan Adalah Janji Allah

Di dalam Islam, kemenangan adalah suatu yang pasti dan perlu diyakini oleh setiap Muslim. Mereka perlu mengimani masa hadapan yang baik dan gemilang untuk Islam. Hal ini kerana terdapat banyak nas al-Quran dan al-Hadis yang memberitakan bahawa Islam akan berjaya pada suatu hari kelak. Ayat 55 Surah al-Nur di atas tadi dimulakan dengan lafaz - wa'ada - bermaksud "telah menjanjikan", di mana kemenangan di dunia (al-nasr) telah dijanjikan oleh Allah sebagai satu kemestian kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh apabila tiba masanya.

Janji ini bukan sahaja dikhususkan buat umat Muhammad SAW, bahkan ia telah dinyatakan oleh Allah Taala sejak zaman Nabi Daud AS lagi. Firman Allah Taala dalam ayat ke-105 Surah al-Anbiya':

"Sesungguhnya telah kami wartakan dalam kitab Zabur selepas peringatan bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh."

Janji Allah Taala ini disebut pula dalam hadis Rasulullah SAW (maksudnya); Dari Tamim al-Dari katanya; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Akan sampai urusan ini (agama Islam) ke setiap tempat yang sampai padanya malam dan siang. Dan Allah tidak akan membiarkan walau sebuah rumah di bandar dan perkampungan mahupun di pedalaman melainkan akan dimasukkan-Nya agama ini melalui kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Dengan kemuliaan Allah memuliakan Islam dan dengan kehinaan Allah menghina kekufuran."

Tamim al-Dari menyatakan bahawa aku telah mengalami perkara itu dalam keluargaku, yang Islam mendapat kebaikan, kemuliaan dan kehebatan, manakala yang kafir mendapat kehinaan, merasa kerdil dan membayar jizyah.

Hadis ini menerangkan bahawa agama Islam akan berkembang seluas-luasnya ke setiap penjuru dunia. Janji Allah dan Rasul-Nya ini telah berlaku untuk peringkat pertamanya dengan berlakunya peristiwa pembukaan negara Islam dan berkembangnya wilayah taklukan Islam sejak zaman Rasulullah SA. hingga kurun ke-14 Hijrah.

D. Kemenangan Adalah Pertolongan Allah

Persoalan pokok dan perkara penting yang membezakan konsep Islam terhadap kemenangan dengan konsep-konsep agama, ideologi dan fahaman lain adalah unsur pertolongan Allah, Islam amat menitik-beratkan hubung-kait manusia Islam dengan Tuhannya dalam perjuangan bahkan dalam setiap aspek kehidupan. Para pendukung perjuangan Islam sentiasa diingatkan tentang peri pentingnya bergantung kepada Allah dan menyakini bahawa kemenangan hanya datang dari Allah apabila dikehendakiNya. Allah Taala berfirman dalam ayat 160 Surah al-Imran:

"Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu; dan jika Ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri."

Al-Nasr dalam ayat ini memberi pengertian pertolongan dan kemenangan di dalam perjuangan. Allah Taala mengaitkan persoalan kemenangan dalam ayat ini dengan pernyataan bahawa Allah Yang Maha Perkasa untuk menunjukkan bahawa Dia-lah yang berkuasa memberi kemenangan kepada orang-orang beriman sekalipun jumlah mereka sedikit dan kelengkapan mereka kurang berbanding dengan pihak lawan. Manakala pernyataan bahawa Allah Maha Bijaksana menegaskan bahawa Dia-lah yang lebih mengetahui bilakah masa yang paling sesuai untuk mengurniakan kemenangan dan sebab apakah kemenangan itu tidak diberikan dalam semua keadaan.

Setiap pejuang Islam perlu menyakini bahawa kemenangan adalah kurniaan Allah dan bergantung kepada izin dan kehendak Allah. Bila-bila masa Dia (Allah) boleh mengurniakan kemenangan atau menarik nikmat itu dan memberikan kekuasaan kepada golongan lain. Justeru, para pejuang Islam perlu mengambil berat hakikat ini agar kemenangan Islam itu dibina atas dasar kefahaman dan penghayatan Islam dalam mengisi kemenangan.

http://www.tarbawi.my harakahdaily

R Sivarasa - Ahli Parlimen Subang

R Sivarasa - Ahli Parlimen Subang


Posted: 04 Apr 2013 06:05 PM PDT

Pujukan penyokong, Anwar tangguh 24 jam pengumuman kerusi Parlimen - http://www.keadilandaily.com/pujukan-penyokong-anwar-tangguh-24-jam-pengumuman-kerusi-parlimen/

Posted: 04 Apr 2013 12:04 AM PDT

PRU-13: SPR perlu pastikan daftar pemilih telus - http://www.keadilandaily.com/pru-13-spr-perlu-pastikan-daftar-pemilih-telus/

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Promising to help Indians is not 'plagiarism'

Posted: 04 Apr 2013 08:55 PM PDT

Politicians among 1,500 who own offshore companies

Posted: 04 Apr 2013 08:51 PM PDT

Kula defends Kit Siang in wake of Dr M's attack

Posted: 04 Apr 2013 03:30 AM PDT

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Menyampaikan Peruntukan Bagi Membaiki Surau At-Taqwa, Jalan 6 BBB

Posted: 04 Apr 2013 08:24 PM PDT

Bertazkirah Mengenai Bandar Ilmu Di Masjid Salak Tinggi, Sepang

Posted: 04 Apr 2013 04:56 PM PDT

ZULKIFLI BIN NOORDIN

ZULKIFLI BIN NOORDIN


ALHAMDULILLAH!

Posted: 04 Apr 2013 07:06 AM PDT

Parti itu hanyalah wadah, Islam itu aqidah! Islam itu bukan parti, dan parti itu bukan agama! Jangan kerana taksub kepada wadah, sehingga kita menggadaikan aqidah!
Bila wadah bercanggah dengan aqidah; wajib kita menolak wadah & pertahankan aqidah!

Salam 2 all.

Alhamdulillah! Alhamdulillah! Alhamdulillah!

Tepat jam 11.30 pagi Rabu 03.04.2013 bersamaan 22 Jamadil Awal 1434, maka tamatlah tempoh Parlimen ke 12 setelah pengumuman rasmi dibuat oleh YAB Perdana Menteri, Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak mengenai pembubaran Parlimen yang sudah diperkenan oleh Tuanku YDP Agong pada sebelah pagi.

Tepat dengan pengumuman itu, maka tempoh teman sebagai Ahli Parlimen P-018 Kulim Bandar Baharu juga turut berakhir dengan rasminya. Mulai hari ini, teman adalah rakyat biasa yang akan menjalani kehidupan biasa insyallah.

Ada juga yang bertanya apa yang teman nak buat selepas ini?

Agaknya dema lupa teman seorang Peguambela & Peguamcara, Mahkamah Tinggi Malaya. Teman juga adalah seorang Peguam Syari'e. Dan teman adalah seorang peguam kanan  yang telah menjalankan amalan guaman selama lebih daripada 20 tahun. Kalau ikut Perlembagaan Persekutuan, teman dah layak jadi Hakim Mahkamah Tinggi yop!

Oleh itu, teman bercadang untuk kembali menjalankan amalan guaman sebagaimana dahulu. Mungkin teman akan aktifkan semula firma guaman teman, atau menubuhkan perkongsian. Apa pun, sebagai peguam insyallah teman mempunyai beberapa pilihan dan alternatif meneruskan karier guaman.

Teman juga bercadang untuk aktif semula dalam NGO sebagaimana dahulu, terutama NGO yang terlibat dalam hal-hal misi kemanusiaan dan juga yang khusus berkaitan dengan menjaga hal ehwal dan kepentingan Melayu-Islam insyallah.

Teman juga bercadang kembali menjalankan misi dakwah yang tergendala buat sementara. Dengan masa yang ada, insyallah teman akan mengatur semula program misi dakwah yang merupakan aktiviti teman sebelum menjadi wakil rakyat.

Apa pun, teman mengucapkan ribuan  terima kasih kepada rakyat Parlimen Kulim Bandar Baharu khasnya dan rakyat Malaysia amnya yang telah memberi kepercayaan kepada teman sejak 08.03.2008 sehingga hari ini untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat.

Teman menyusun sepuluh jari memohon kemaafan andai kata berlaku kesilapan dan kesalahan, apatah lagi kelemahan selama teman menjadi wakil rakyat. Al maklumklah, sebagai Ahli Parlimen yang baru buat pertama kalinya, banyak kelemahan dan kesilapan yang sudah pasti teman lakukan.

Apatah lagi kesilapan teman bersama dengan pembangkang yang hanya mengamalkan "Politik NATO - No Action Talk Only".

Teman berharap rakyat tidak mengulangi kesilapan mengundi pembangkang DAP-PKR-PAS dalam PRU-13 akan datang. Rakyat boleh menilai sendiri bagaimana undi yang diberikan disia-siakan dengan "Politiking 24 Jam" pembangkang DAP-PKR-PAS, langsung tidak ada apa-apa perancangan untuk pembangunan dan kebajikan rakyat dan negara.

Yang ada hanya politik adu domba, fitnah-memfitnah, pembohongan, putar belit, tuding jari mencari kesalahan orang lain -  tapi mereka sendiri tidak ada apa pun yang bermenafaat untuk rakyat dan negara yang dilakukan. Malah dok bergaduh sama sendiri berebut jawatan, kedudukan dan habuan!

Kepada mereka yang terpilih menjadi calon dalam PRU-13 tidak lama lagi, teman ucapkan selamat dan semoga berjaya.

Kepada rakyat Malaysia, gunakanlah hak mengundi itu dengan sebaik-baiknya. Janganlah mengundi kerana emosi, atau sentimen sempit dan jumud. Janganlah ulangi kesilapan PRU-12 dengan memberi undi kepada pembangkang DAP-PKR-PAS!

Berikanlah kepada pembangkang DAP-PKR-PAS isyarat yang jelas; rakyat Malaysia tidak redha,tidak setuju dan menolak sepenuhnya politik cauvinis, ekstremis, perkauman, anti-agama, pelampau dan jumud yang mereka amalkan! Tolak mereka, jangan beri satu undi pun kepada calon DAP-PKR-PAS!

Ingatlah, parti itu hanyalah wadah, Islam itu aqidah! Islam itu bukan parti, dan parti itu bukan agama! Jangan kerana taksub kepada wadah, sehingga kita menggadaikan aqidah!

Apabila wadah bercanggah dengan aqidah, adalah wajib bagi kita menolak wadah dan mempertahankan aqidah!

Kalau kalimah ALLAH pun mereka boleh gadai, kalau kalimah ALLAH pun mereka boleh politikkan; cuba bayang apa yang mereka mampu buat!

Apa yang pasti, teman akan mengundi calon Barisan Nasional dalam PRU-13 ini nanti insyallah!

Yang baik datang daripada ALLAH, yang tidak adalah kelemahan teman sendiri; tapi yang burok semuanya daripada pembangkang DAP-PKR-PAS!

Wallahua'lam dan wassalam.

Adios amigos, grasias senor.

Zulkifli Bin Noordin
Khamis
23 Jamadil Awal 1434
04 April 2013

Comments for Haniza Talha - Landscaping New Politics

Comments for Haniza Talha - Landscaping New Politics


Comment on Majlis Pelancaran Bantuan Untuk Warga Emas, OKU, dan Orang Miskin by aduntamanmedan

Posted: 03 Apr 2013 07:43 PM PDT

Cik boleh hadir ke Pusat Khidmat Rakyat (No. 25, Jalan PJS 1/32, Taman Medan Pejasa) untuk perbincangan lanjut. Terima kasih.

Comment on Pusat Dialisis Rakyat Taman Medan by aduntamanmedan

Posted: 03 Apr 2013 07:40 PM PDT

Wa’alaikumussalam,
Maaf ya, buat masa ini tiada kekosongan di PDR. Utk maklumat lanjut boleh hubungi Hj Farid 012-361 7758.
- Admin

Comment on Pusat Dialisis Rakyat Taman Medan by aduntamanmedan

Posted: 03 Apr 2013 07:40 PM PDT

Wa’alaikumussalam,
Maaf ya, buat masa ini tiada kekosongan di PDR. Utk maklumat lanjut boleh hubungi Hj Farid 012-361 7758.
- Admin

Comment on Pusat Dialisis Rakyat Taman Medan by aduntamanmedan

Posted: 03 Apr 2013 07:40 PM PDT

Wa’alaikumussalam,
Maaf ya, buat masa ini tiada kekosongan di PDR. Utk maklumat lanjut boleh hubungi Hj Farid 012-361 7758.
- Admin

Comment on Pusat Dialisis Rakyat Taman Medan by aduntamanmedan

Posted: 03 Apr 2013 07:39 PM PDT

Wa’alaikumussalam,
Maaf ya, buat masa ini tiada kekosongan di PDR. Utk maklumat lanjut boleh hubungi Hj Farid 012-361 7758.
- Admin

Comment on Pusat Dialisis Rakyat Taman Medan by aduntamanmedan

Posted: 03 Apr 2013 07:36 PM PDT

Wa’alaikumussalam,
Maaf ya, buat masa ini tiada kekosongan di PDR. Utk maklumat lanjut boleh hubungi Hj Farid 012-361 7758.
- Admin

Comment on Pusat Dialisis Rakyat Taman Medan by aduntamanmedan

Posted: 03 Apr 2013 07:36 PM PDT

Wa’alaikumussalam,
Maaf ya, buat masa ini tiada kekosongan di PDR. Utk maklumat lanjut boleh hubungi Hj Farid 012-361 7758.
- Admin

Comment on Pusat Dialisis Rakyat Taman Medan by norisymayaty

Posted: 21 Mar 2013 10:39 PM PDT

assalamualaikum….saya adalah graduan diploma kejururawatan pada jun 2011..saya berminat untuk memohon jawatan sebagai staffnurse di pusat dialisis rakyat ini sekiranya ada kekosongan…saya lulus peperiksaan Lembaga Kejururawatan dan sudah berdaftar dgn Lembaga Jururawat Malaysia…jikalau ada kekosongan bolehlah pihak tuan/puan menghubungi saya di nombor 012-2599975..terima kasih..

SERVANTHOOD

SERVANTHOOD


MCA & Chua Soi Lek proven no power in BN. Will him respond to Najib's snub?

Posted: 04 Apr 2013 12:36 AM PDTMEDIA STATEMENT 

Media Conference (I) by DAP Perak State Committee at DAP Perak HQ, Ipoh on 4th April 2013 in response to the Dissolution of Parliament on 3rd April 2013


Chua Soi Lek and MCA proven to have no say and irrelevant in BN. Will Chua Soi Lek respond to Najib's snub?

The Perak DAP State Committee and the people of Perak have long awaited the dissolution of Parliament by Prime Minister Dato' Seri Najib Bin Tun Razak. The dissolution of Parliament announced by Dato' Seri Najib Bin Tun Razak yesterday (3/4/2013) however, came as a complete surprise. This is because the MCA President, Dato' Seri Chua Soi Lek has on the day before (Tuesday, 2/4/2013) stated that Dato' Seri Najib has informed him that there was still plenty of time before the 13th General Election.

DAP has repeatedly asserted in the past that though MCA is a component party in the ruling BN coalition government it has no power or say in the decisions made by the BN Government.

The above said episode proves that not only MCA has no power or say in the decisions made by the BN Government, MCA is irrelevant in the BN Government.

MCA was clearly not consulted on the appropriate date for the dissolution of Parliament and PM Dato' Seri Najib thinks that it is alright to mislead and takes MCA off guard. Will the MCA President, Chua Soi Lek who claims to be brave and vocal respond to this snub?

I hope voters who still habour hopes that MCA will be able to represent them will be convinced that MCA is a lost hope.


Dated this 4th day of April 2013.NGEH KOO HAM

DAP Perak Chairman &

DAP Deputy Secretary General
11 reasons why Perakians must replace BN with PR as the Perak State & Federal Governments

Posted: 03 Apr 2013 09:57 PM PDT
MEDIA STATEMENT 

Media Conference (II) by DAP Perak State Committee at DAP Perak HQ, Ipoh on 4th April 2013 in response to the Dissolution of Parliament on 3rd April 2013

The people of Perak has at least 11 reasons to replace BN with PR as Government in both the Perak State and the Federation Malaysia in the coming 13th General Election.


The people of Perak must be reminded of the dark and tumultuous power grab in Perak on 6/2/2009 by BN.

A survey conducted not long after the power grab showed that PR would have won 40 out of 59 seats had the State Assembly been dissolved and a fresh election been conducted then.

Parliament and the Perak State Assembly have been dissolved yesterday (3/4/2013). Number 11 may be Najib's favourite number but the people of Perak have a duty to support PR for at least the following 11 reasons:-

1. They must tell all Malaysians and the world that they are principled people who were angry with BN for its power grab in 2009 and will remain angry with BN until BN is punished and justice meted out. They will not be bought with the little goodies that BN recently showered on them which in any case are monies which belong to the people.

2. They must back those who were in the forefront fighting against the power grab. On 6/2/2009, a group of brave Perakians tried to prevent the undemocratic appointment of Dato' Seri Zambry Bin Abdul Kadir as the Menteri Besar of Perak at the Kuala Kangsar Palace. Some of them risked their lives by laying across the road to prevent the appointment ceremony from taking place. They are now being charged in court and face possible jail sentences. We must show solidarity with them.

3. The economic boom in Perak which would have occurred under PR Perak Government was derailed by the power grab. In 2008 under the PR Government, Perak State registered an investment of RM3.2 billion the highest in the history of Perak. Huge number of local as well as foreign investors were lining up to invest in Perak due to the efficient and graft free PR Perak government. These investors have put on hold their investments awaiting a fresh election to be held which unfortunately did not occur until now.

4. Democracy must be restored in Perak. A strong message must be sent to all that any undemocratic means of power grab is not acceptable. A police state is not acceptable. The police force must not be used to overpower the State Assembly using brutal force. The incident where the legitimate State Assembly Speaker, YB V. Sivakumar being manhandled and imprisoned in order to install BN appointed Speaker must never be allowed to happen again.

5. Laws must be enacted to restore the democratic norms which were violated by BN just to ensure their power grab was successful and preserved. Laws must be enacted to ensure that the Speaker and not the Election Commission decides if an election or a by election needs to be carried out. The place to decide which Assemblyman/woman commands the support of the State Assembly must be conducted in the State Assembly and not at any other place.

6. Dato' Seri Najib Bin Tun Razak and Dato' Seri Zambry Bin Abdul Kadir the chief criminals in the power grab must not be allowed to lead the Perak State or the Federation of Malaysia.

7. Land grab by BN leaders and their cronies must be stopped. Since the power grab, Perak BN Government has approved 112,546.7 acres of land equivalent to an area of 455 km in length by 1 km in width. The distance of 455 km is about the distance from Alor Star to Kuala Lumpur ! Most of them approved to cronies and despite repeated demands both within and outside the State Assembly, BN Perak Government under the leadership of Dato' Seri Zambry has refused to answer as to who the lands were approved to. Billions of Ringgit of the people's monies were lost as the lands were approved without any open tender. Deserving cases of the landless were however ignored by the BN Government.

8. PM Dato' Seri Najib has been proven to be a liar. He lied when he said that the Kelantan State Government gave 10,000 acres of land to DAP leaders namely, YB Ngeh Koo Ham and YB Nga Kor Ming. Witnesses have come forward to show that he is suspected of being involved in the murder of Altantuya and the second sodomy charge against Dato' Seri Anwar Ibrahim.

9. We need to save Malaysia from bankruptcy. Dato' Seri Najib is the most irresponsible Prime Minister in the Malaysian history. He adds on about RM50.0 billion every year to our national debt. Our national debt now stands at around RM502.00 billion and if the debt continue to increase at RM50.0 billion a year we will be a bankrupt nation by 2019. Our annual repayment is now at RM22.3 billion and it will take us more than 40 years (taking into account interest on the existing debts to repay the existing loans. RM22.3 billion is about 12.0% of our Government's yearly income. We have wronged children and grand children by requiring them to settle the debt incurred by us caused by massive corruption and wastages.


10. In solidarity with the hundreds of thousands of Malaysians who have come forward in Bersih I, Bersih II and Himpunan Rakyat to demand for clean and fair elections and various other issues affecting us and our environment.

11. The people centric policies as contained PR National Manifesto and the PR Perak Manifesto which will be unveiled soon.


Dated this 4th day of April 2013.


NGEH KOO HAM

DAP Perak Chairman &

DAP Deputy Secretary General

Lim Guan Eng

Lim Guan Eng


Attorney-General Opposes Penang State Government’s Application For Leave To Allow 1.6 Milion Penangites To Choose Their Own Councillors Proves Again That BN Opposes Local Government Elections And Democracy.(en/bm/cn)

Posted: 04 Apr 2013 02:39 AM PDT

Press Statement by Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town on 4 April 2013

Attorney-General Opposes Penang State Government's Application For Leave To Allow 1.6 Milion Penangites To Choose Their Own Councillors Proves Again That BN Opposes Local Government Elections And Democracy.

Attorney-General opposes Penang state government's application for leave to allow 1.6 milion Penangites to choose their own councillors proves again that BN opposes local government elections and democracy.

The Attorney General’s Chambers, representing Najib’s Government, turned up to the Federal Court to object to the leave application of the State Government of Penang and former Aliran President Mr P Ramakrishnan Both of us are petitioning the Federal Court to declare that Penang State Legislature has the right to allow the voters of Penang to elect their local councillors, in accordance with the Local Government Elections (Penang Island and Province Wellesley) Enactment 2012, which was passed by the State Assembly in May 2012.

Malaysians had the right to elect their local councillors for over a decade between 1951 and 1965, when elections were suspended because of the Indonesian Confrontation. The then-Prime Minister, Tunku Abdul Rahman, promised the Dewan Rakyat that local government elections would be restored once the Confrontation was over. He said:

"As soon as this peace and quietness has returned we would make haste with all proper preparations for the local council elections … The very moment peace is declared I can assure this House that the elections will be held. "

The Indonesian Confrontation ended in 1966. For 47 years, we have been waiting for this promise to be fulfilled and for the Federal Government to allow local elections to be held.

On 29 May 2013, a single judge of the Federal Court will hear the State Government and Ramakrishnan's application for leave under Article 4(4) of the Federal Constitution to file a petition challenging sections 10 and 15 of the Local Government Act 1976, which prevent the holding of local government elections. If successful, the petition will be heard before a bench of the Federal Court, exercising its original jurisdiction under Article 128(1), on a later date.

Because of the Attorney General’s objection, the Federal Court has fixed 29 May 2013, after the 13th General Election, for the hearing of the leave application. If Pakatan Rakyat wins a majority in the Federal Parliament in the General Election, we will immediately withdraw the Federal Government's opposition to this case and take steps to reintroduce local democracy in Malaysia by repealing the Federal prohibition on local government elections.

The Penang PR State Government’s desire to restore local government elections is based on our belief in democracy, in a system of government of the people, by the people, for the people. We believe in particular that the past 18 years of neglect suffered by Penang can be blamed in part on the system of political appointment of councillors by the BN State Government, which saw the MPSP become practically bankrupt after losing RM230 million before 2008.

LIM GUAN ENG

——- BM Version ——-

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng pada 4 April 2013 di George Town, KOMTAR

Bantahan Jabatan Peguam Negara Terhadap Permohonan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Untuk Membenarkan 1.6 juta Rakyat Pulau Pinang Memilih Ahli Majlis Sendiri Membuktikan Barisan Nasional (BN) Menentang Pilihan Raya Kerajaan Tempatan dan Demokrasi.

Bantahan Jabatan Peguam Negara terhadap permohonan Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk membenarkan 1.6 juta rakyat Pulau Pinang memilih Ahli Majlis sendiri membuktikan Barisan Nasional (BN) menentang pilihan raya kerajaan tempatan dan demokrasi.

Jabatan Peguam Negara yang mewakili Kerajaan Najib telah merujuk kepada Mahkamah Persekutuan untuk membantah permohonan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan bekas Presiden Aliran Mr P Ramakrishan. Kedua-dua kami telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan untuk mengisytiharkan bahawa Pelembagaan Negeri Pulau Pinang diberi hak untuk membenarkan pengundi Pulau Pinang untuk memilih Ahli Majlis Tempatan sendiri, selaras dengan Enakmen Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 2012 (Pulau Pinang dan Seberang Perai) sepertimana yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Mei 2012.

Rakyat Malaysia mempunyai hak untuk memilih Ahli Majlis Tempatan selama lebih satu dekad antara tahun 1951 dan 1965, apabila pilihan raya kerajaan tempatan terpaksa digantung atas sebab Konfrontasi Indonesia. Perdana Menteri ketika itu, Tunku Abdul Rahman telah berjanji kepada Dewan Rakyat bahawa Pilihan Raya Kerajaan Tempatan akan dipulihkan apabila Konfrontasi berakhir. Beliau berkata:

"Sebaik sahaja keamanan dan ketenangan pulih kembali kita akan segera membuat persiapan untuk pilihan raya kerajaan tempatan… Sebaik sahaja keamanan diisytiharkan saya memberi jaminan kepada Dewan bahawa pilihan raya akan diadakan."

Konfrontasi dengan Indonesia telah berakhir pada tahun 1966. Selama 47 tahun kita telah menunggu janji ini dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan bagi membenarkan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan.

Pada 29 Mei 2013, seorang hakim Mahkamah Persekutuan akan mendengar permohonan Kerajaan Negeri dan Ramakrishnan di bawah Perkara 4(4) Perlembagaan Persekutuan untuk memfailkan petisyen bagi mencabar Seksyen 10 dan 15 Akta Kerajaan Tempatan 1976, yang menghalang dari mengadakan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan. Sekiranya berjaya, petisyen itu akan didengar di hadapan barisan hakim Mahkamah Persekutuan bagi menjalankan bidang kuasa asalnya di bawah Perkara 128(1), pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian.

Disebabkan bantahan daripada Jabatan Peguam Negara, Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 29 Mei 2013, selepas Pilihan Raya Umum ke-13 untuk mendengar permohonan kebenaran itu. Sekiranya Pakatan Rakyat menang majoriti di Parlimen Persekutuan pada Pilihanraya Umum kali ini, kita akan segera menarik balik bantahan daripada Kerajaan Persekutuan terhadap kes ini dan mengambil langkah-langkah untuk memperkenalkan semula demokrasi tempatan di Malaysia dengan memansuhkan larangan Persekutuan terhadap Pilihan Raya Kerajaan Tempatan.

Hasrat Kerajaan Negeri PR Pulau Pinang untuk memulihkan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan adalah berdasarkan kepercayaan kita terhadap demokrasi, dalam sistem kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kerajaan Negeri percaya pengabaian selama 18 tahun yang ditanggung oleh Pulau Pinang boleh dipersalahkan di atas sistem lantikan politik Ahli Majlis oleh Kerajaan Negeri BN, di mana MPSP hampir menjadi bankrap setelah ketirisan sebanyak RM230 juta sebelum tahun 2008.

LIM GUAN ENG

======== Mandarin Version ====================
槟州首席部长林冠英于2013年4月4日在乔治市光大发表的文告:

总检察长反对槟州政府申请让全槟160万人民自己选出他们属意的市议员,再次证明了国阵反对地方选举及反民主。

总检察长反对槟州政府申请让全槟160万人民自己选出他们属意的市议员,再次证明了国阵反对地方选举及反民主。

代表纳吉政府的总检察署在联邦法院反对槟州政府及前人民醒觉运动(Aliran)会长P拉玛克里斯南先生,根据槟州议会在2012年5月通过的2012年地方政府法案(包括槟岛与威省),双双上书向联邦法院申请赋予槟州议会有权力允许选民选出槟州地方政府的市议员。

马来西亚人曾经在1951年至1965年间,整整十多年间有权力选出他们所属意的市议员,但在印尼冲突事件中,地方选举从此被搁置。时当首相的国父东姑阿都拉曼答应国会下议院,一旦冲突结束,地方选举将会恢复。他当时说:
"只要尽快恢复和平与宁静,我们将会赶紧竭尽所能筹备地方选举…… 一旦宣布和平的到来,我向国会保证,将会进行选举"

印尼冲突事件于1966年结束。自此,我们为了联邦政府恢复地方选举这个承诺,苦等了47年。

在2013年5月29日,联邦法院单一大法官将会聆听槟州政府将联同P拉玛克里斯南,在联邦宪法第4(4)条款下绕过高庭与上诉庭,入禀联邦法院,挑战1976年地方政府法令中禁止地方政府选举的第10及第15条文的上诉。一旦成功,这项上诉将会在较后的日期,由联邦法院多司会审,以在联邦宪法第128(1)条款下,行使其原有的司法权。

因为总检察长的反对,联邦法院定下2013年5月29日,也就是在第13届全国大选后,以聆听上诉许可的申请。若民联在大选中获得大多数的委托,我们立刻取消联邦政府在此个案中的反对立场,并采取行动,恢复马来西亚的地方民主,废除联邦政府禁止地方选举的禁令。

槟州民联政府希望能够尽快恢复地方政府选举,是根据我们的民主信念,也即是民有、民治及民享。我们认为,槟州在过去18年遭受忽视的遭遇,在一定程度上,可归咎于前朝国阵州政府的政治委任市议员制度。此举更让威省市政局在2008年之前,因亏损了2亿3千万令吉而几乎破产。

林冠英

Open Letter By DAP Secretary-General Lim Guan Eng To All Malaysian Voters(en/bm/cn)

Posted: 03 Apr 2013 11:52 PM PDT

Open Letter By DAP Secretary-General Lim Guan Eng To All Malaysian Voters Following The Dissolution Of Parliament To Make Way For The 13th General Elections

To All Malaysians Who Believe That Malaysia Deserves Better

As we count down towards this ground-breaking 13th General Election, you can play a significant role in changing the course of our country's history. By simply daring to change, you bring a brighter future for a Malaysia free from fear, free from ignorance and free from corruption.

Malaysia Deserves Better!

This historic general election will be about the economy and which party has the correct policies, ideas, ideals and principles to make our livelihood better.

Malaysia is caught in a middle-income trap. Many find it hard to believe that in 1966 Malaysia's GDP per capita of USD350 was ahead of South Korea's USD130. Almost fifty years later, Malaysia has improved to USD9,977 whilst South Korea jumped ahead of Malaysia to USD22,424.

Since March 2008, a 2-party system gives us both a choice but also make our choices count. Countries that were once less developed than us like South Korea and Taiwan have transformed into high-income economies while we remain stuck in the middle-income trap.

In 1963, Malaysians were richer than the Koreans and Taiwanese, with a per capita income of 13.6% relative to US income, whereas Korea and Taiwan per capita incomes were both lower at 10.7% and 12.6% respectively. 50 years later today, Malaysia is way behind being only half as rich as Korea and Taiwan.

Income as % of US income (in GDP per capita)

There are 3 critical success factors namely a functioning democracy, fighting corruption and building human talents. Bad governments that fail to deliver are replaced through democratic elections by good governments resulting in progressive reforms and improvements. Corrupt leaders are replaced by those with integrity. And the country's prosperity is underpinned by building and retraining human talent.

The greatest gift that a good government can bestow to our future generation is not cash handouts but knowledge, education, a just system with integrity and equal opportunity. Only then can we live with dignity and our young live better than us.

Malaysia Deserves Better.

In contrast to these two countries, Malaysia is No.1 in the world in terms of illegal capital flight per capita, with a loss of RM 32,000 for every Malaysian, which is more than even China with a loss of RM6,400 per capita during the same period of time. No wonder then, that our national debt has doubled from RM267 billion in 2007 to over RM502 billion today, five years later.

To top it off, Malaysia has been running a budget deficit for 15 years in a row. The last time Malaysia recorded a surplus was when Dato Seri Anwar Ibrahim was Deputy Prime Minister. It is imperative that he be elected as Prime Minister to put Malaysia back in the black.

By learning from South Korea's three critical success factors, we can arrest Malaysia's graceful decline. Pakatan Rakyat has proven that we can run a clean, accountable and transparent state governments. We have overturned deficits into surpluses, reduced our state debts, increased our assets and reserves, and managed to save billions of public funds through open competitive tenders. More importantly, we have channelled our savings to the people through our people-centric social programmes. With your help and support, we can do the same for Malaysia.

Malaysia Deserves Better!

I also wish to assure you that policies which will benefit the people will not bankrupt our country – only corruption will. Our promises in our Pakatan Rakyat Manifesto amounting to RM46 billion can easily be funded by an "anti-corruption dividend" of 25% from the RM206 billion worth of annual government procurements and projects. 25% amounts to RM51 billion in savings that we can potentially reap, which is more than enough to pay for our promises.

Let us move forward to an international and intelligent state – one that educates and nurtures talent; one that promotes and rewards diligence, expertise and entrepreneurship; one that is liveable by being clean, green, safe and healthy; and one that practices integrity, justice and people-centric governance.

Malaysia Deserves Better.

The only progress is change. Only when you have the courage to change, then can you live with dignity. The time has come for us to connect with each other as Malaysian brothers and sisters.

Where your problems be it Malay, Chinese Indian, Kadazan or Iban are our problems. Where your leaders, are our leaders. And where your children, are also our children. And where your hopes are our aspirations.

We do not want to fear the government but the government to fear us. Join us in giving hope to you and the young.

Let us connect with each other so that we can face the challenges of the future together. In preparing for the future, let us not let BN steal our children's future as they have stolen ours for the last 56 years. Ini kali lah!

Malaysia Deserves Better.

Sincerely,

Lim Guan Eng
DAP Secretary-General

—–BM Version—–

Surat Terbuka Oleh Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng Kepada Semua Pengundi Malaysia Berikutan Pembubaran Parlimen Bagi Membuka Jalan Untuk Pilihan Raya Umum ke-13

Untuk Semua Rakyat Malaysia Yang Percaya Bahawa Malaysia Berhak Menikmati Masa Depan Yang Lebih Baik.

Sambil kita menantikan detik berlangsungnya Pilihan Raya Umum ke-13 yang bersejarah ini, anda boleh memainkan peranan yang penting dalam mengubah perjalanan sejarah negara kita. Hanya dengan keberanian untuk berubah, anda dapat menggalas masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia yang bebas daripada ketakutan, bebas daripada kejahilan dan bebas daripada rasuah.

Malaysia berhak menikmati masa depan yang lebih baik!

Pilihan Raya Umum yang bersejarah ini berkisar pada ekonomi negara serta parti mana yang mempunyai dasar yang betul, idea, aspirasi dan prinsip untuk membina kehidupan rakyat dengan lebih baik.

Malaysia tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana. Ramai yang sukar percaya bahawa pada tahun 1966, KDNK per kapita Malaysia adalah sebanyak USD350, jauh mendahului Korea Selatan dengan USD130. Hampir lima puluh tahun kemudian, KDNK Malaysia meningkat kepada USD9,977 sementara Korea Selatan melonjak mendahului Malaysia kepada USD22,424.

Sejak Mac 2008, sistem dwi-parti bukan sahaja memberikan kita pilihan malah memberi nilai kepada pilihan kita. Negara-negara yang dahulunya kurang maju daripada kita seperti Korea Selatan dan Taiwan telah berubah menjadi negara ekonomi berpendapatan tinggi sementara kita masih tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana.

Pada tahun 1963, rakyat Malaysia lebih kaya daripada Korea dan Taiwan, dengan pendapatan per kapita sebanyak 13.6% berbanding dengan pendapatan AS, manakala Korea dan Taiwan pula mempunyai pendapatan per kapita lebih rendah pada 10.7% dan 12.6% masing-masing. 50 tahun kemudian hari ini, Malaysia jauh di belakang dengan hanya menjadi separuh kaya daripada Korea dan Taiwan.

Pendapatan sebagai % pendapatan AS (dalam KDNK per kapita)

Terdapat 3 faktor kejayaan yang kritikal, iaitu demokrasi yang berfungsi, memerangi rasuah dan membina modal insan. Kerajaan yang gagal untuk melaksanakan tugas dengan baik akan digantikan melalui pilihan raya demokratik oleh kerajaan yang baik, lantas menghasilkan pembaharuan dan penambahbaikan progresif. Pemimpin yang korup digantikan oleh mereka yang berintegriti. Sementara itu, kemakmuran negara pula disokong dengan membina dan melatih semula modal insan.

Hadiah terbaik yang boleh diberi oleh sesebuah kerajaan kepada generasi masa depan kita bukanlah pemberian wang tunai tetapi pengetahuan, pendidikan, serta sistem yang adil dengan integriti dan peluang yang saksama. Barulah kita boleh memastikan kehidupan yang bermaruah serta kehidupan yang lebih baik untuk generasi masa depan kita.

Malaysia berhak menikmati masa depan yang lebih baik!

Jauh berbeza dengan kedua-dua negara di atas, Malaysia merupakan jaguh No.1 di dunia dari segi aliran keluar modal haram per kapita, dengan kerugian RM32,000 bagi setiap rakyat Malaysia, iaitu angka yang lebih teruk berbanding China dengan kerugian RM6,400 per kapita dalam tempoh masa yang sama. Tidak hairanlah bagaimana hutang negara kita telah meningkat dua kali ganda daripada RM267 bilion pada tahun 2007 kepada lebih RM502 bilion pada hari ini, lima tahun kemudian.

Tambahan pula, Malaysia telah mencatat belanjawan defisit selama 15 tahun berturut-turut. Kali terakhir Malaysia mencatat lebihan adalah ketika Dato' Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Adalah penting supaya beliau dilantik sebagai Perdana Menteri untuk meletakkan Malaysia kembali ke keadaan sepatutnya.

Dengan mengambil iktibar daripada faktor-faktor kejayaan Korea Selatan, kita boleh menyanggah kejatuhan ekonomi Malaysia. Pakatan Rakyat telah membuktikan bahawa kita boleh mentadbir negeri dengan bersih, bertanggungjawab dan telus. Kami telah menukar defisit menjadi lebihan, mengurangkan hutang negeri, meningkatkan aset dan rizab kami, dan berjaya menyelamatkan berbilion dana awam melalui tender terbuka yang berdaya saing. Lebih penting lagi, kami telah menyalurkan simpanan negeri kepada rakyat melalui program-program berjiwa rakyat. Dengan bantuan dan sokongan anda, kita boleh melakukan perkara yang sama untuk Malaysia.

Malaysia berhak menikmati masa depan yang lebih baik!

Saya juga ingin memberi jaminan kepada anda bahawa dasar-dasar yang memanfaatkan rakyat tidak akan membankrapkan negara – hanya rasuah yang akan membankrapkan negara. Janji-janji dalam Manifesto Pakatan Rakyat berjumlah RM46 bilion dapat dibiayai dengan mudah melalui "dividen anti-rasuah", iaitu simpanan 25% daripada semua pemerolehan dan projek kerajaan yang berjumlah RM206 bilion setahun. Simpanan 25% adalah bersamaan dengan RM51 bilion, iaitu lebih daripada cukup untuk membiayai janji-janji kami.

Mari kita bergerak ke hadapan untuk menjadi sebuah negara pintar yang bertaraf antarabangsa – negara yang mendidik dan memupuk bakat; negara yang memberi galakan dan ganjaran untuk ketekunan, kepakaran dan keusahawanan; negara yang sesuai didiami dengan menjadi bersih, hijau, sihat dan selamat; serta negara yang mengamalkan integriti, keadilan dan tadbir urus berjiwa rakyat.

Malaysia berhak menikmati masa depan yang lebih baik!

Satu-satunya langkah ke hadapan adalah perubahan. Hanya apabila anda mempunyai keberanian untuk berubah, maka anda boleh hidup dengan bermaruah. Masanya telah tiba untuk kita bersatu padu sebagai satu keluarga rakyat Malaysia.

Masalah anda sebagai orang Melayu, Cina, India, Kadazan atau Iban turut menjadi masalah kami. Pemimpin anda menjadi pemimpin kami. Anak-anak anda adalah juga anak-anak kami. Harapan anda menjadi aspirasi kami.

Kita tidak mahu takut kepada kerajaan tetapi sebaliknya kerajaan takut kepada kita. Sertailah kami dalam perjuangan untuk memberi harapan kepada anda dan anak-anak muda.

Marilah kita bersatu supaya kita dapat menghadapi cabaran masa depan bersama-sama. Dalam persediaan untuk masa depan, janganlah kita membiarkan BN mencuri masa depan anak-anak kita sepertimana mereka telah merompak masa depan kita selama 56 tahun yang lalu. Ini kali lah!

Malaysia berhak menikmati masa depan yang lebih baik!

Yang ikhlas,

Lim Guan Eng
Setiausaha Agung DAP

============= Mandarin Version =======================

民主行动党秘书长林冠英于国会解散、迎接第13届全国大选之际,写给全体马来西亚人的公开信:

写给全体相信马来西亚值得更好的马来西亚人

正当我们倒数这场历史性的第13届全国大选,你们在改变我国历史方向扮演重要的角色。只要你们勇于改变,你们将为马来西亚带来一个免于恐惧、免于无知、免于贪污的未来。

马来西亚值得更好!

这场历史性的全国大选将是关于经济、关于哪一个政党的政策、理念、理想及原则可以让我们生活得更好。

马来西亚陷入中等收入陷阱。很多人难以相信,1963年,马来西亚的人均国内生产总值为350美元,超越韩国的130美元,近50年后,马来西亚的人均国内生产总值为9千977美元,但是韩国已经领先达2万2千424美元。

自2008年3月以来,两线制给了我们选择的机会,也让我们的选择有了份量。那些从前在我们后头的国家如韩国、台湾,如今已经转型成为高收入经济体,而我们却还陷在中等收入陷阱。

1963年, 马来西亚人民比韩国人、台湾人还富有,人均国内生产总值是美国的13.6%, 而韩国及台湾的人均国内生产总值分别是美国的10.7%及12.6%。50年后的今天,马来西亚远远落后韩国及台湾,人均国内生产总值只达他们的一半。

占美国收入的百分比(人均国内生产总值)

成功的三个关键因素是:作用性民主、肃贪及培育人才。一个无法表示的坏政府通过民主选举被好的政府取代,然后带来进步改革及改善。廉洁的领袖取代贪污的领袖,国家的繁荣昌盛取决于培育人才、再培训人才。

一个良好政府所给予下一代最好的礼物,不是现金,而是知识、教育、免于恐惧及贪污。唯有如此,我们才能活得有尊严,我们的年轻一代才能活得比我们好。

马来西亚值得更好的。

比起上述两个国家, 我国在非法资金外流外面的人头比例倒是世界第一,估计每一名马来西亚人损失3万2000令吉,比起中国,每一名中国人在同一时期损失6400令吉。怪不得,我国的国债从2007年的2670亿令吉,五年后增加至今天的5020亿令吉。

最重要的是,马来西亚已经连续15年都面对财政赤字。最后一次我们财政预算出现盈余的年代是拿督斯里安华担任副首相的时候。因此, 让他当选成为首相,才能让马来西亚回到正轨。

如果我们愿意学习韩国三个成功的关键因素,我们可以挽救马来西亚国力日渐走下坡的局面。民联州属已经证明, 我们可以把州政府管理得当,我们的施政廉洁、负责任、具透明度,财政预算转亏为盈,债务缩减、资产及储备金增加;通过公开竞争招标,我们节省了上百亿令吉的公款。更重要的是,我们把省下来的钱,通过社会福利计划还给人民。只有得到你的协助及支持,我们才能在全国推行同样的措施。

马来西亚值得更好!

我借此向你们保证,上述利民政策不会导致国家破产,只有贪污才会亡国。我们在民联宣言中承诺460亿令吉的利民计划,能够在每年价值2060亿的政府采购及工程中,截取25%的"反贪利息"。省下25%相等于省下510亿令吉,足以支付我们所承诺的利民计划。

让我们迈进成为一个国际化、智能化的州属,共同实现教育、培育人才;奖赏勤勉、专才及企业精神;打造净绿安康的宜居地;推崇廉洁、公义及民本施政。

马来西亚值得更好!

唯一进步的做法就是改变。唯有你有勇气改变,你才能活得有尊严。是时候让我们联系在一起,视彼此为手足。

无论你是马来人、华人、印度人、卡达山或伊班人,你的问题就是大家的问题。你们的领袖,也是我们的领袖。你们的孩子,也是我们的孩子。你的希望,就是我们的启示。

我们不要畏惧政府,反而应该是政府畏惧人民。让我们把希望给予为你及你的下一代。

让我们联系在一起,一起面对未来的挑战。为未来做好准备,别再让国阵一直重复他们过去56年的做法,继续窃取我们孩子的未来。这一次,让我们改朝换代!

马来西亚值得更好的。

林冠英
民主行动党秘书长

I have sought an audience with the Governor of Penang TYT (en/bm/cn)

Posted: 03 Apr 2013 11:45 PM PDT

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 4.4.2013.

I have sought an audience with the Governor of Penang Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman Bin Haji Abbas at his official residence in Seri Mutiara this morning to seek his consent for a dissolution of the Penang State Assembly in accordance with Article 19(2) of the Penang state constitution.

The Penang state EXCO have met on 3.4.2013 and agreed with me that the Penang state government accept the Prime Minister Dato Seri Najib Tun Razak's written request to me to have a dissolution. This will allow for simultaneous 13th general elections to be held at both the state and federal level.

I have also submitted to the Governor that tomorrow will be the suggested date for dissolution.

As I am rushing off to Kuala Lumpur now to attend a Pakatan Rakyat Leadership Council meeting, I will be arranging for a press conference at Komtar tomorrow at 10.30 am.

LIM GUAN ENG

—–BM Version —–

Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Komtar, George Town pada 4.4.2013

Pagi tadi, saya telah menghadap Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Dato' Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman Bin Haji Abbas di kediaman rasminya Seri Mutiara untuk memohon perkenan beliau bagi pembubaran Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang mengikut Artikel 19(2) Perlembagaan Negeri Pulau Pinang.

Dalam mesyuarat pada 3.4.2013, barisan EXCO kerajaan negeri Pulau Pinang telah bersetuju dengan saya untuk menerima permintaan bertulis Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak untuk membubarkan DUN. Ini akan membenarkan Pilihan Raya Umum ke-13 untuk diadakan secara serentak di peringkat negeri dan juga persekutuan.

Saya juga telah mencadangkan kepada TYT Yang Dipertua Negeri untuk mempertimbangkan hari esok sebagai tarikh pembubaran.

Oleh kerana saya terpaksa bergegas ke Kuala Lumpur untuk menghadiri mesyuarat Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat, saya akan mengaturkan sidang akhbar di Komtar pada pukul 10.30 pagi hari esok.

LIM GUAN ENG

—-Mandarin Version —-

槟州首席部长林冠英于2013年4月4日在光大乔治市发表声明:

我已在今早州元首府经觐见槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯,寻求御准,以根据槟州宪法第19(2)条文,解散州议会。

槟州行政议员已经于2013年4月3日开会,同意我的建议,即接受首相拿督斯里纳吉的书面要求,以解散州议会,让槟州选举与全国选举同步举行第13届大选。

我也向州元首建议,明天为解散槟州议会的日期。

我目前正赶往吉隆坡参与民联最高理事会会议,我将于明日早上10时30分于光大召开记者会。

林冠英

Nuffnang