Selasa, 25 Februari 2014

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Jalan Menuju Kajang Berlainan Sebab Dan Tujuan

Posted: 25 Feb 2014 04:48 PM PST

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Feb 23 was a Pathetic Day for MCA

Posted: 24 Feb 2014 09:33 PM PST

Nuffnang