Sabtu, 1 Jun 2013

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


It's not 'demoralisation' Zahid should worry about

Posted: 01 Jun 2013 06:33 PM PDT

'Malaysians are demoralised by rogue police officers'

Posted: 01 Jun 2013 06:32 PM PDT

EC needs new blood more than extra bosses, Najib told

Posted: 01 Jun 2013 09:50 AM PDT

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Komitmen Terhadap Mempopularkan Bangi Bandar Ilmu - Menubuhkan Galeri

Posted: 01 Jun 2013 04:55 PM PDT

N45 Dr Halimah Ali

N45 Dr Halimah Ali


Kuasa Politik dan Kuasa Agama

Posted: 01 Jun 2013 04:44 PM PDT

Kuasa politik dan kuasa agama
   

Oleh  Prof Madya Dato Dr Mohd Asri Zainul Abidin   

Ada yang menyatakan kepada saya bahawa dia bimbang negara ini menjadi negara mullah (clergy state) yang akan melarang kebebasan bersuara seperti yang saya dan beberapa pendakwah lain alami. Kata mereka, apabila kuasa agama mencengkam, ramai yang akan terhalang haknya seperti apa yang berlaku di Eropah sebelum Revolusi Perancis.

Saya jawab, saya tidak bimbang dengan pengaruh Islam terhadap negara, bahkan itulah harapan saya sebagai Muslim. Islam dibina atas keadilan dan rahmat. Apa yang saya bimbang adalah cengkaman sesetengah kelompok bernama agama yang berfikiran sempit, fanatik atau berkepentingan sehingga meminggirkan prinsip-prinsip keadilan seperti yang berlaku di Afghanistan dan Nigeria. Bukan salah Islam, tapi salah guna kuasa.

Kita hendaklah mengenal pasti kerjasama antara golongan politik dan agama itu sama ada demi kepentingan kuasa atau kepentingan Islam yang berasaskan keadilan dan kerahmatan.

Begini...

Sepanjang sejarah kita lihat bukan sedikit pemimpin yang cuba mendakwa dirinya adalah jelmaan Tuhan, atau dia merupakan Tuhan. Jika tidak pun, ramai pemimpin tanpa mengira jenis agama, bangsa dan negara cuba menguasai upacara agama, atau menguasai orang agama. Mengapakah hal ini berlaku?

Sebenarnya, politik adalah penguasaan terhadap rakyat. Penguasaan yang paling kuat adalah apabila seseorang pemimpin berjaya menguasai kepercayaan, jiwa dan perasaan rakyat. Sehinggalah apabila 'iman rakyat' dikuasai olehnya, dia bererti benar-benar menguasai rakyat. Mengaitkan diri pemimpin dengan 'Tuhan' atau 'pegangan agama' adalah faktor terkuat untuk rakyat taat dan setia tanpa berbelah bahagi terhadap seseorang pemimpin.

Sebab itu, ramai pemimpin tanpa mengira agama akan mengaitkan dirinya dengan agama tertentu apabila dia dapati pengaruhi agama tersebut kuat menguasai rakyatnya. Dakwaan diri sebagai 'tuhan' atau 'jelmaan Tuhan' adalah termasuk dalam usaha menguasai jiwa dan perasaan rakyat atau menguasai 'iman rakyat'.

Begitulah juga penonjolan ciri-ciri agama seperti membawa orang agama menyokong atau berdoa atau berdampingan dengan sesebuah kepimpinan politik itu kadangkala atas tujuan sedemikian. Maka, sikap pemimpin atau raja menonjolkan unsur-unsur agama atau hubungannya dengan ahli-ahli agama mempunyai berbagai andaian; boleh jadi atas kesedaran dan kecintaan serta ikhlas kepada agama atau 'Tuhan', tetapi boleh jadi juga ada tujuan yang membabitkan agenda penguasaan politiknya.

Orang Agama

Rentetan dari itu, kita hendaklah sedar bahawa seseorang yang diberikan kepercayaan oleh orang ramai disebabkan faktor agama, dia sebenarnya telah memiliki sebahagian daripada kuasa penguasaan terhadap orang lain. Ertinya, dia mempunyai sebahagian 'penguasaan politik' atau kuasa yang menyebabkan orang lain hormat, patuh dan menurut arahannya.

Maka jangan hairan jika ada orang agama yang bersaing antara satu sama lain seperti mana orang politik bersaing. Jangan hairan jika ada imam yang 'senior' tidak mahu memberi laluan kepada 'imam junior' di sesebuah masjid yang hanya berada di hulu kampung. Walaupun kadangkala tiada elaun yang tinggi yang dibayar, namun 'pengaruh politik agama' amat besar harganya bagi seseorang yang terbiasa dengan kuasa penguasaan ke atas orang lain. Itu jika di hulu kampung, bagaimana pulak jika membabitkan tempat, atau wilayah yang lebih besar?

Maka janganlah hairan, jika tanpa keikhlasan iman golongan agama juga akan bertarung dan jatuh menjatuh sama seperti orang politik. Bukan kerana perbezaan idea, tetapi kerana 'kemaruk kuasa' seperti mana yang berlaku kepada ramai orang politik yang tidak bersandarkan wahyu. Mereka pun akan menghapuskan apa sahaja yang boleh mengikis penguasaan mereka.

Kata Sufyan al-Thauri (meninggal 161H): "Aku tidak melihat kezuhudan itu paling kurang melainkan dalam perkara kepimpinan (kuasa). Engkau akan dapati seseorang yang zuhud dalam makanan, minuman, harta dan pakaian tetapi apabila tiba soal kuasa maka dia akan mempertahan dan bermusuhan kerananya" (al-Zahabi, Siyar A'lam al-Nubala, 7/262).

Justeru itu juga, kita melihat bukan sedikit golongan agama yang cuba mendampingi pemerintah atau raja. Perdampingan mereka itu boleh jadi kerana keikhlasan untuk menerapkan nilai-nilai agama dan keadilan demi kebaikan rakyat, tetapi boleh jadi juga kerana tujuan untuk menguatkan penguasaan mereka terhadap masyarakat dan rakyat.

Perkongsian dan pertarungan kuasa
Sepertimana politik boleh menjadi saluran mendapat kemegahan, sanjungan, kekuasaaan dan harta, demikianlah agama. Maka sepanjang sejarah, bukan sedikit kita melihat dua kelompok ini berpakat untuk menguatkan antara satu sama lain. Tujuannya; sama ada demi mematuhi perintah agama, ataupun demi mengukuhkan cengkaman mereka ke atas orang lain.

Begitulah juga kita melihat kedua kuasa ini; kuasa politik dan kuasa agama kadangkala bersaing dan bertarung antara satu sama lain. Boleh jadi pertarungan itu disebabkan kuasa politik merasakan kuasa agama bersaing pengaruh terhadap rakyat, ataupun kuasa agama merasakan kuasa politik telah berperanan merentasi sempadan yang sepatutnya dikawal oleh pengaruh agama.

Maka kerja sama atau pertarungan antara dua kuasa ini boleh jadi atas asas menegakkan kebenaran dan keadilan di mana kuasa agama cuba mencegah kezaliman kuasa politik seperti para nabi menentang pemerintah yang zalim di zaman mereka.

Ataupun, kuasa politik cuba mencegah kezaliman atas nama agama seperti kebangkitan Eropah menentang kuasa gereja atau Pemerintah Inggeris yang menghapuskan beberapa amalan agama yang zalim di India seperti sati yang membakar hidup-hidup isteri bersama suami yang mati.

Islam Dan Pemerintah

Islam juga menyatakan pemerintah adalah khalifah yang bertanggungjawab terhadap menegakkan agama dan bersiasah dengan panduan agama. Namun, Islam menjadikan keadilan dan kebenaran yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah sebagai asas.

Pemerintah tiada kuasa mutlak atau dianggap maksum (infaillible). Pemerintah sentiasa terdedah kepada kritikan dan pembetulan. Ini terbukti dalam teksal-Quran dan al-Sunnah serta amalan Khulafa al-Rasyidin yang menegaskan prinsip ini.

Membetulkan pemerintah apabila salah adalah satu tanggungjawab. Islam tidak menyatakan semua perbuatan pemerintah itu divine atau diredhai Allah. Islam tidak menyatakan taatlah apa sahaja yang disuruh oleh pemerintah. Sebaliknya, Allah menyebut: (maksudnya)

 "Wahai mereka yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli al-Amr (pemimpin) dari kalangan kamu.  Kemudian jika kamu berselisih pendapat maka kembalilah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu yang paling utama dan paling baik akibatnya" (Surah al-Nisa' 59).

Ertinya, jika berlaku perselisahan, asasnya bukan pendapat pemerintah tetapi kembali kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. Selepas ayat ini, Allah menegaskan tanggungjawab rakyat melantik pemerintah yang berkualiti dan layak, dan tanggungjawab pemerintah yang dilantik melaksanakan keadilan: (maksudnya)

 "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu  menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu berhukum dalam kalangan manusia maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Surah al-Nisa: 58).

Terlalu banyak nas-nas yang melarang mentaati pemimpin secara 'membabi buta' (blind imitation). Antaranya, sabda Nabi s.a.w:
 "Dengar dan taat (kepada pemerintah) adalah kewajipan setiap individu Muslim dalam perkara yang dia suka atau benci selagi dia tidak diperintahkan dalam perkara maksiat. Apabila dia diperintahkan dalam perkara maksiat maka tiada lagi dengar dan taat".
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Islam dan ulama

Islam tidak pernah memaksumkan ulama. Seperti mana orang lain, ulama terdedah kepada salah dan silap. Sebab itu adanya istilah ulama al-suk atau ulama jahat yang menggunakan ilmu untuk kepentingan diri sehingga menggadaikan kebenaran. Bahkan al-Quran mensifatkan ulama jahat seperti anjing dalam Surah al-'Araf ayat 75-76.Ulama dilarang mengampu pemerintah atas kesalahan atau bersekongkol dengan mereka atas kezaliman. Sehingga Nabi s.a.w memberi amaran:

"Sesungguhnya selepasku ini akan adanya para pemimpin yang melakukan kezaliman dan pembohongan. Sesiapa masuk kepada mereka lalu membenarkan pembohongan mereka dan menolong kezaliman mereka maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya dan dia tidak akan mendatangi telaga (di syurga). Sesiapa yang tidak membenar pembohongaSesungguhnya selepasku ini akan adanya para pemimpin yang melakukan kezaliman dan pembohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka dia dari kalanganku dan aku dari kalangannya dan dia akan mendatangi telaga (di syurga)".
Riwayat Ahmad, al-Nasai dan al-Tirmizi, ia dinilai sahih oleh al-Albani).

Pemerintah dan ulama

Pemerintah dalam Islam tunduk kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan rakyat. Bukan kepentingan diri ataupun puak tertentu semata sehingga meminggirkan prinsip kepentingan umum. Pemerintah di suruh bersama ulama jujur demi memastikan mereka sentiasa berada atas landasan yang redhai Allah bukan untuk menguatkan cengkaman kuasa kedua kelompok itu. Sabda Nabi s.a.w:

"Tidak dilantik seorang khalifah melainkan akan ada baginya dua bitanah (penasihat yang rapat). (Pertama) Bitanah yang menyuruhnya untuk melakukan kebaikan serta menggalakkannya. (Kedua) bitanah yang menyuruhnya untuk melakukan kejahatan serta menggalakkannya. Hanya selamat ialah sesiapa yang diselamatkan Allah". (Riwayat al-Bukhari dan al-Nasai).

Inilah Perbezaannya...
Jika gabungan pemerintah dan golongan agama itu jujur, maka natijahnya akan ditegakkan kebenaran, keadilan dan kerahmatan kepada rakyat. Pemerintah akan tunduk kepada agama dan ulama akan bebas daripada kepentingan lantas rakyat menikmati keadilan. Sebaliknya, jika tujuannya untuk cengkaman kuasa, kita akan mendapati kedudukan kedua golongan bertambah selesa sedangkan rakyat bertambah resah.

Di dunia Islam, ada mufti-mufti yang berjenama besar, tetapi gagal untuk menasihati pemerintah mereka dengan tegas agar jangan bersekongkol dengan Israel yang menzalimi rakyat Palestin. Lihat apa yang Mesir, Jordan dan negara-negara lain lakukan terhadap nasib rakyat Palestin yang terkepung di sempadan mereka. Ketika golongan agamawan makan mewah di meja bersama penguasa, rakyat Palestin di sempadan mati kebuluran!!

Di negara kita juga mesti dilihat keadaan mana yang berlaku. Umpamanya, jika peraturan agama pencetakan atau selainnya dibuat dengan ditegaskan 'tidak boleh mengkritik mufti' atau sultan atau majlis agama, maka itu untuk cengkaman kuasa. Jika dimasukkan 'tidak boleh menghina Allah dan Rasulullah, itu untuk Islam dan kebenaran!!! Setiap pihak terdedahkan kepada kesilapan dan penilaian, sehingga Abu Bakr dan Umar membenarkan diri mereka dikritik, bagaimana ada kelompok yang tidak boleh dikritik!!

Apabila sesebuah buku diharamkan tanpa alasan melainkan 'panel kurang selesa' atau 'panel agama merasa keliru' maka itu ke arah negara primitive dan kepentingan kuasa. Namun jika dilarang dengan asas-asas ilmiah yang dibahas secara ilmu dan adil, maka itu prinsip Islam!!


Kita tidak takutkan prinsip Islam ditegakkan, kita takut nama agama digunakan untuk cengkaman kuasa dan kerjasama 'pintar dan putar' antara kedua kelompok ini untuk kepentingan masing-masing! Marilah kita nilai dengan teliti apa sebenarnya yang sedang berlaku...

Dr Siti Mariah Mahmud

Dr Siti Mariah Mahmud


SPR dibawah Parlimen

Posted: 01 Jun 2013 03:25 AM PDT

Bagi memperkukuhkan lagi kewibawaan dan kredibiliti Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), kerajaan memutuskan untuk memindahkan kawal selia dan fungsi SPR kepada satu jawatankuasa khas yang diwakili anggota Parlimen daripada semua parti politik sama ada kerajaan atau pembangkang.     

"Dengan langkah ini, diharap kebebasan SPR tidak dipersoal lagi dan keyakinan rakyat terhadap SPR akan dapat diperkukuhkan," kata Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.

Najib berkata demikian dalam ucapan sembah tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah sempena hari keputeraan Seri Paduka dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan di IstanaNegara.

Langkah itu, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibiliti SPR, dibuat ketika Pakatan Rakyat melancarkan kempen terhadap suruhanjaya itu berikutan dakwaan penipuan dalam pilihan raya umum ke-13 bulan lepas.

Pakatan pembangkang mendapat 51 peratus undi popular tetapi hanya memenangi 40 peratus kerusi di Parlimen berbanding dengan parti pemerintah, yang hanya menang 47 peratus undi popular tetapi memperolehi 60 peratus kerusi kerana amalan persempadanan kawasan pilihanraya.

Persempadanan semula kawasan pilihan raya oleh SPR dijangka dilaksanakan lewat tahun ini dan Pakatan dijangka mengenakan untuk membetulkan ketidakseimbangan jumlah pengundi, yang didakwa memberi kelebihan kepada BN

Lim Guan Eng

Lim Guan Eng


BN Fully Responsible Over Widening Polarisation Between The Majority 51% Malaysians Behind PR And BN, With The Abuse Of Powers By Registrar Of Society, Police, Immigration Department, Malaysian Anti-Corruption Commission & Election Commission To Benefit BN Over Public Interests.(en/bm/cn)

Posted: 01 Jun 2013 12:08 AM PDT

Press Statement by DAP Secretary-General and MP for Bagan Lim Guan Eng in Kuala Lumpur on 1.6.2013.

BN is fully responsible over widening polarisation between the majority 51% Malaysians behind PR and BN with the abuse of powers by Registrar Of Society(ROS), Police, Immigration Department, Malaysian Anti-Corruption Commission & Election Commission to benefit BN over public interests. The latest action by ROS against DAP implying possible deregistration and Immigration Department's ban of Lembah Pantai MP Nurul Izzah from entering Sabah shows that BN is willing to abuse its powers with lies and false charges. Such oppression and injustice is divisive and will not help national reconciliation but instead harm national unity.

DAP condemns Registrar of Societies (ROS) director Abdul Rahman Othman for making outright lies that over 700 DAP delegates were denied their right to vote during the party National Congress last year, because they were not notified. I have never seen a senior government servant openly lie without any sense of shame when ROS had written to us to demand evidence of notices to four DAP branches to attend the party congress – Taman Sri Sungai Pelek in Selangor, Taman Nesa in Skudai, Johor, Desa Dahlia in Seremban and Ladang Paroi, also in Negri Sembilan.

These 4 branches comprise less than 15 delegates, and not ROS's claim of over 700 delegates. How can Abdul Rahman magnify and exaggerate the disputed less than 15 delegates to suddenly become over 700 delegates? Clearly he is unqualified to be ROS director when he is a liar and a willing tool of UMNO and BN.

Yesterday, National Organising Secretary Anthony Loke had furnished proof that representatives from three out of the four branches – that had been mentioned by ROS in its letter to DAP – did attend the party congress, thus there was no question of them not being notified about the party congress nor being denied their right to vote.

DAP's condemnation of the ban on Nurul Izzah from entering Sabah has nothing to do with the Sabah 20 point agreement. DAP does not oppose the Sabah 20 point agreement but oppose any tyrannical abuse of power that is completely unfair, unjust and against the spirit of the 20 point agreement. Simlarly DAP's attack on the police and immigration department is directed at abuses of powers by the few top officers to benefit BN in winning the general elections and not against its entire personnel.

DAP express disgust that the police is conniving with Utusan Malaysia to conduct a witch hunt with baseless allegations and lies of a cyber army paid by DAP, known as the Red Bean Army, to overthrow the government in the internet. DAP states that it has no knowledge of a Red Bean Army and as a poor party can not afford to pay off any member of the so-called Red Bean Army. To date neither the police nor Utusan has said who are members of the Red Bean Army. Clearly these lies of a Red Bean Army able to overthrow a government through writings in the internet is to create fear, even though no dictatorship in history has been overthrown through the internet.

Why is the MACC refusing to even investigate BN leaders who possess unaccountable and extraordinary wealth like Sarawak Chief Minister Tan Sri Taib Mahmud? Worse is when the Chairman and Deputy Chairman of the Election Commission is more BN than BN in attacking PR because PR demands polls reforms to ensure a clean voter list and that the popular vote reflects the actual result.

DAP urges our supporters to remain calm and steadfast in fighting this latest ROS' false allegations against the DAP. DAP Central Executive Committee(CEC) will be holding an emergency meeting next Wednesday night at DAP headquarters to discuss the future course of action against the latest lie and attack by ROS director, which DAP sees as setting the ground and conditions to deregister the DAP.

LIM GUAN ENG
—–BM Version —

On the way

—-Mandarin Version

民主行动党秘书长兼峇眼国会议员林冠英于2013年6月1日在吉隆坡发表的声明:

国阵需对社团注册局、警方、移民厅、反贪委会及选委会滥用职权,把国阵利益置于人民利益之上,扩大民联51%的多数选民支持率与国阵支持率的鸿沟,负起全责。

国阵需对社团注册局、警方、移民厅、反贪委会及选委会滥用职权,把国阵利益置于人民利益之上,扩大民联51%的多数选民支持率与国阵支持率的鸿沟,负起全责。社团注册局最近可能撤销行动党注册的动作,以及移民厅禁止班底谷国会议员努鲁入境沙巴一事,显示了国阵愿意利用谎言和莫须有的罪名来滥用它的权利。这种压迫及不公平是分裂之举,它不会让国民和解,反之会破坏国民团结。

民主行动党谴责社团注册局总监阿都拉曼奥士曼公然撒谎,声称超过700名行动党中央代表在去年举行的党选因没有接到通知书而被拒绝投票。正当社团注册局致函行动党,要求我们提呈发给4个支部的行动党大会通知书证据,也即是雪州的斯里双溪比力花园支部、柔佛的士姑来尼莎花园支部、芙蓉迪沙达丽雅支部及森美兰拉当芭蕾支部的当儿,阿都拉曼竟然可以公然撒谎。我从来没有见过任何一名高级公务员如此毫不羞耻地公然撒谎。

这4个支部共有少于15名中央代表,而不是如社团注册局声称的超过700名中央代表。阿都拉曼何以能够将只有15名中央代表的争议,放大及夸大成突然变成超过700名中央代表?很明显的,他没有资格再出任社团注册局总监,因为他已经沦为愿意为巫统及国阵撒谎的工具。

昨天,行动党全国组织秘书陆兆福已提呈证据,证明在社团注册局发给行动党的来信中阐明,这4个支部当中,3个支部的中央代表都有出席党代表大会,因此他们就不可能没有接一以大会的通知,或者是被否决投票的权利。

行动党也谴责努鲁被禁足沙巴,与沙巴加入马来西亚的20条款没有任何关系。行动党不反对20条款,但是我们反对任何强横滥用权利的举动,包括不公平、不公正及违反20条款精神的事。同样的,行动党抨击警方及移民厅,是冲着滥用权力、协助国阵赢得大选的数名高官而来,而不是对整个团队作抨击。

行动党对警方纵容《马来前峰报》进行政治逼害,以毫无证据的指控与谎言称行动党支付统称"红豆兵"的网络兵团,以在互联网上推翻政府一事,表达厌恶。行动党重申,我们并不知道"红豆兵",还有,做为一个穷政党,我们没有能力支付任何被称为"网络红豆兵"的任何成员。截至 目前为止,不管是警方或《马来前峰报》,都没有说明谁是"网络红豆兵"的成员。很明显的, "网络红豆兵有能力透过网上文章来推翻政府"的谎言,是为了制造恐惧—虽然历史上根本没有任何的独裁统治者成功被互联网推翻。

为什么反贪委会依然不愿意介入调查那些如砂拉越首长丹斯里泰益马目般拥有不负责任及非凡财富的国阵领袖?更糟糕的是,选委会主席及署理主席比国阵更国阵,在民联要求选举改革,要更干净的选民册,以及较能反映真实成绩的多数票系统时,却面对选委会高层的攻击。

行动党呼吁所有支持者保持冷静,并坚定地与最近社团注册局对行动党展开的莫须有罪状继续抗战。行动党中委会将在下个星期三晚上于总部召开紧急会议,商讨应对社团注册局总监最新谎言及攻击的方案,因为这被行动党视为是要设下条件及理由以撤销行动党注册之举。

林冠英

Khalid Samad

Khalid Samad


Bertanding di Kota Damansara Dari Sudut Akhlak Jamaah Islam

Posted: 31 May 2013 06:30 PM PDT

Beberapa hari yang lalu telah saya bahas dari sudut ijtihad atau keputusan strategi. Hari ini saya ingin bahas dari sudut yang lebih berat iaitu akhlak jamaah Islam.

Untuk membahas dari sudut akhlak jamaah Islam, satu persoalan utama perlu dijawab terlebih dahulu. Persoalan ini ialah samada wakil rasmi PAS dalam mesyuarat perundingan kerusi di peringkat PR Pusat telah memberi persetujuan untuk menerima Dr. Nasir sekiranya beliau diturunkan sebagai calon PKR atau sebaliknya? Sekiranya persetujuan telah diberi oleh wakil rasmi PAS di mesyuarat tersebut, maka walau apa pun alasan yang diberi oleh kawasan dan cawangan-cawangan, tindakan PAS bertanding adalah salah dari segi akhlak jamaah Islam.

Sekiranya ianya tidak dibincang dan wakil PAS di mesyuarat perundingan kerusi PR Pusat telah dengan jelas menyatakan bahawa walau apa pun, calon PSM tidak boleh diterima, maka tindakan PKR meletak Dr. Nasir sememangnya menempah masalah.

Sememangnya setiap kerusi dibincang dan diputuskan di mesyuarat PR Pusat. Bukan untuk Kota Damansara sahaja tetapi untuk semua kerusi yang ditandingi. Setiap kerusi dibincang dan diagihkan di antara parti yang terlibat berdasarkan maklumat dari Negeri yang telah diambil dari kawasan. Oleh kerana PAS tiada pertindihan kerusi dengan DAP maka biasanya PAS akan berunding dengan PKR sambil PKR pula akan berunding dengan DAP berhubung kerusi majoriti bukan Melayu.

Dalam soal KD ianya telah ditandingi oleh PKR pada tahun 2008 dan Dr. Nasir jugalah calon yang diturunkan oleh PKR. PKR menurunkan Dr. Nasir sebagai calonnya di Kota Damansara pada 2008 dengan persetujuan mesyuarat PR dan beliau telah menang. Semua yang terlibat dengan mesyuarat PR mengetahui bahawa Dr. Nasir adalah dari parti PSRM pada asalnya tetapi keluar PSRM apabila PSRM disatukan dengan PKR. Dr. Nasir dan beberapa rakannya kemudiannya berusaha untuk mendaftarkan 'PSM' sejak sebelum 2008 lagi. Tanpa adanya parti sendiri maka mereka bersetuju untuk bertanding dengan menggunakan lambang PKR. PKR pun bersetuju untuk mengelak berlakunya 3 penjuru dan mesyuarat PR meluluskannya.

Pada 2013 PSM telah didaftarkan. Maka pada ketika itu mereka ingin bertanding atas lambang PSM. Perkara ini, sefaham saya, telah dibawa ke mesyuarat PR. Keputusan mesyuarat PR pada ketika itu ialah sekiranya mereka bertanding atas lambang PKR maka status quo akan kekal dan mereka akan diterima sebagai calon PKR dan dengan itu calon PR. Dan ini dipersetujui oleh wakil PAS di dalam mesyuarat tersebut yang turut menegaskan supaya elak pertandingan 3 penjuru.

Sebaliknya, sekiranya mereka bertanding atas lambang PSM maka mereka tidak mewakili PR. Dalam keadaan itu PKR akan bertanding juga walaupun berlaku 3 penjuru! Yang akan bertanding melawan PSM pada ketika itu adalah PKR bukan PAS! PAS tiada kena-mengena dengan kerusi tersebut kerana ianya kerusi PKR. Itu yang dipersetujui oleh wakil rasmi PAS.

Berbekalkan keputusan ini maka PKR berusaha memujuk ahli PSM untuk bertanding atas lambang PKR seperti pada 2008. Ini adalah untuk mengelak dari berlakunya 3 penjuru yang mungkin akan menyebabkan PKR dan PR kehilangan kerusi berkenaan. Calon PSM untuk DUN Semenyih yang bertanding atas lambang PKR pada tahun 2008 telah menolak tawaran tersebut. Maka PSM turun sebagai calon PSM dan oleh itu berlakulah 3 penjuru di antara PKR, PSM dan BN di Semenyih. PKR bertanding walaupun 3 penjuru adalah sepertimana yang diputuskan dan dipersetujui dalam mesyuarat PR. Hasilnya BN menang di Semenyih dan PSM dianggap membantu BN untuk mencapai kemenangan.

Di Kota Damansara, PKR berjaya memujuk Dr. Nasir untuk bertanding dengan lambang PKR. PKR mengarahkan bakal calon PKR sendiri, iaitu Sdr Razlan Jalaluddin seorang peguam untuk menarik diri dan beri laluan kepada Dr. Nasir. Sdr Razlan akur dengan keputusan tersebut dan menarik diri. Dr. Nasir seterusnya diturunkan sebagai calon PKR. PKR yakin keadaan 3 penjuru telah dielak dan terkejut apabila didapati PAS menurunkan calonnya untuk Kota Damansara pada pagi penamaan calon! Pada ketika itu, dan biarlah kita bercakap ikhlas dalam soal ini, jangan berputar-belit macam Yahudi, PAS turunkan calon menentang calon PKR bukan calon PSM!

Wakil rasmi PAS dalam mesyuarat PR Pusat telah dihubungi. Beliau berada di Sabah dan tidak ketahuan apa dan mengapa perkara tersebut berlaku. Setelah dimaklumkan, beberapa hari kemudian, beliau telah turun dari Sabah ke Kota Damansara untuk mengisytiharkan Dr. Nasir sebagai calon rasmi PR! Malangnya ahli PAS Kota Damansara menolak pendirian beliau sedangkan beliau adalah wakil rasmi PAS dalam soal perundingan kerusi!

Apa yang ditulis di atas adalah apa yang saya dimaklumkan oleh wakil rasmi PAS ke mesyuarat perundingan kerusi PR Pusat, iaitu Setiausaha Agung PAS, Dato Mustaffa Ali. Sekiranya apa yang diceritakan adalah benar, maka amat jelas PAS telah mungkiri janji.

Sekiranya begitu maka amat sangat malanglah keadaannya, lebih lebih lagi sekiranya PAS ingin terus menafikan bahawa PAS telah melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah dipersetujui bersama. Soal perjanjian dan berpegang kepadanya adalah sesuatu yang amat dipentingkan oleh Islam. Oleh itu tindakan melanggar janji adalah satu tindakan yang tidak boleh dibenarkan dan didiamkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran:

"Dan janganlah kamu jadikan perjanjian yang kamu sertai di antara kamu (sebagai bahan mainan). Akan tergelincir kaki setelah berdiri teguh. Dan akan kamu dilemparkan dengan kehinaan kerana kamu menjadi penghalang kepada jalan Allah (dengan perangai buruk kamu) dan di akhirat akan kamu menerima azab yang dahsyat."
(An-Nahl 94)

Tindakan langgar perjanjian di dalam ayat ini di samakan Allah dengan tindakan menghalang manusia dari jalan Allah! Kerana dilihat oleh mereka bahawa orang Islam tidak berpegang pada janji. Maka mereka memandang hina terhadap orang Islam dan dengan itu menjadi punca mereka menjauhkan diri dari jalan Allah. Fikir-fikirkanlah. Tindakan tersebut sebagai sebuah 'Parti Islam' mempunyai implikasi luas dan terus terhadap tanggapan manusia mengenai Islam itu sendiri.

Untuk makluman, di peringkat Negeri Selangor, soal PAS bertanding di kerusi Kota Damansara tidak pernah timbul walau dalam apa-apa perbincangan. PAS Negeri dan Kawasan telah bersetuju bahawa kerusi itu adalah milik PKR dan PAS tidak akan bertanding di situ! PAS Kawasan Subang, iaitu kawasan di mana terdapat DUN Kota Damansara, bertemu berkali-kali dengan PAS Negeri tetapi hanya untuk berbincang persoalan calon Paya Jaras SAHAJA! Pendirian Negeri inilah yang diulangi di peringkat Pusat.

Adalah merupakan kebiasaan bahawa janji dan persetujuan yang dibuat oleh wakil rasmi sesebuah pertubuhan adalah merupakan janji dan persetujuan pertubuhan tersebut. Sekiranya PAS mempunyai tanggapan berbeza, di mana janji dan persetujuan wakil rasmi yang diberi mandat untuk mewakili PAS di dalam sesuatu perbincangan tidak mengikat PAS, maka perlu diberitahu pada semua dari awal. Dalam ertikata lain, PAS perlu beritahu bahawa wakil PAS boleh berjanji tetapi janji dan persetujuan itu boleh dibatalkan dan dilanggar pada bila-bila masa mengikut keseuaian tempat dan keadaan semasa.

Saya minta pendirian jelas dikeluarkan yang mengatakan begitu sekiranya benar itulah sikap PAS terhadap janji dan persetujuan yang diberi. TETAPI ketahuilah, sekiranya itulah sikap PAS maka tiada siapa akan membuat perjanjian dengan PAS kerana janji tersebut tidak bermakna!

Dalam soal ini hujjah 'ijtihad pemimpin' tidak boleh diguna-pakai. Kerana pemimpin tidak boleh berijtihad untuk melanggar perjanjian dan persetujuan yang telah dicapai sebelumnya dengan begitu sahaja. Untuk makluman di antara matlamat utama PR ialah untuk menentukan satu lawan satu menentang BN. PAS telah beri komitmennya untuk mengukuhkan PR. Tindakan bertanding di Kota Damansara bercanggah dengan apa yang dijanji dan dipersetujui.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ "
[ رواه أبو داود والنسائي ] .


Dari Ayesyah (RA): Telah berkata Rasulullah (SAW):-
Sekiranya Allah inginkan kebaikan bagi seseorang pemimpin, akan diadakan untuknya wazir yang bersifat benar. Sekiranya dia lupa akan diingatkannya dan sekiranya dia ingat akan dibantunya. Sekiranya diinginkan Allah sebaliknya, maka diadakan untuknya wazir yang jahat. Sekiranya dia lupa tidak diingatkannya dan sekiranya dia ingat, tidak dibantunya.
(Riwayat Abu Daud dan An-Nasaii)

Biarlah ahli PAS menjadi sebagai wazir yang Siddiq yang membantu kearah pengukuhan PR sepertimana yang diinginkan PAS. Maka apabila pimpinan lupa, sama-sama kita ingatkan dan apabila pimpinan ingat dan berusaha keras untuknya, sama-sama kita bantu.

Maka sekali lagi saya nyatakan, sekiranya persetujuan telah diberi oleh wakil rasmi PAS dalam mesyuarat PR bahawa PAS tidak akan bertanding di Kota Damansara apabila PKR menurunkan calon, walaupun calon itu adalah Dr. Nasir, maka tindakan PAS bertanding di Kota Damansara adalah salah, bercanggah dengan akhlak jamaah Islam dan menjatuhkan imej PAS dan Islam dikhalayak ramai.

Saksikan ya Allah bahawa saya telah tunaikan tanggung jawab saya kepada pimpinan saya!

WaLlahu 'Alam
KHALID SAMAD

Piow With You 文标与你

Piow With You 文标与你


考红土砍海军基地而为保住州务大臣,证明赞比利不获得民心的州务大臣

Posted: 31 May 2013 10:38 PM PDT

图:黄文标( 坐者左5))与20132014年行动党小双溪槟榔支部新理事改选后进行合照。


霹雳州行动党副秘书黄文标指军警票在505全国大选的动向还是没有获得显著改变。特别是霹雳州务大臣拿督斯里赞比利代表的邦咯州议席,第一次在邦咯岛输了接近1300票。但是因为红土砍海军基地而为他保住了身份,也足以证明赞比利不获得民心的州务大臣
也是行动党德彬丁宜区候任州议员的他,今天是主持行动党小双溪槟榔支部改选后,表示军警为了"指定性"被指示效忠政府,国阵领袖把国阵和政府的关系合为一体,所以民联要在这群人士要寻求突破是有难度。国阵使用这种利用掌握政权的精神灌输法,也可以诠释为不民主和专制的施政。
与此同时他感谢支部理事以及当地选民的努力,协助民联候选人英兰赢取失去多年的红土砍国会议席,也在邦咯岛历史性民联票数多过国阵。虽然州议席无法打倒国阵,但是令赞比利在本身选区名称输掉,加上全霹雳州州总票数才获得44%的国阵。比起民联的54%,这是一个没有民意基础的政府。
以下是20132014年行动党小双溪槟榔支部新理事名单:
主席:杜福团
副主席:邓亚进
秘书:杨新来
副秘书:陈桂荣
财政:范昌楠
宣传秘书:郭和达
妇女事务秘书:郭桂金
理事:雷德胜,陈亚戈,陈成友,陈忠华,林亚六,黄亚明,郭亚珍,钟曼妹
 

DUN KUBU GAJAH

DUN KUBU GAJAH


Sukan

Posted: 01 Jun 2013 01:50 AM PDT

Kenduri

Posted: 01 Jun 2013 01:48 AM PDT

View issues with Tan Seng Giaw

View issues with Tan Seng Giaw


A truly independent Election Commission

Posted: 01 Jun 2013 01:17 AM PDT

In a parliamentary system of government with general elections, the election commission must be fair. Since 1957, Malaysia has had 13 general elections. At the beginning, the difference in the number of voters between constituencies was not more than 15%. The Federal Constitution was amended to make it 50%. Then,  a further amendment abolishes the limits.

The 13th General Election on May 5, 2013 showed weaknesses and discrepancies such as doubts on immigrants becoming voters. The Election Commission (EC) insists that there are no major weaknesses. But, many Malaysians believe that it should not be under the Prime Minister's Department. It must be truly independent.

Today, Prime Minister Datuk Seri Najib announces a Special Parliamentary Committee to oversee EC. The public would like to know how it ensures independence of EC.

YAB Najib should get the views of various parties and organizations such as Pakatan Rakyat and NGOs to find out the acceptable ways of making sure that EC is seen to be fair. For example, the ways with which important personnel such as secretary-general and secretaries are appointed should be transparent.


The cost of Mass Rapid Transit?

Posted: 31 May 2013 06:34 AM PDT

The traffic problem is serious.  Mass Rapid Transit (MRT) project is meant to overcome it. But this project is huge, costing multibillion ringgits. It faces many problems such as land acquisition.

Today,  the Prime Minister Datuk Seri Najib talks about the ability of local firm to implement MRT project and the job opportunities. People want to know, among other things, its open tender system and the actual cost.


Nuffnang