Selasa, 4 Disember 2012

N45 Dr Halimah Ali

N45 Dr Halimah Ali


ROADMAP HALATUJU PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN MODAL INSAN SELANGOR

Posted: 04 Dec 2012 08:14 PM PST


ADAKAH SEKADAR PRODUK "SYARIAH- COMPLIANT"?

Posted: 04 Dec 2012 05:27 AM PST

Ke mana sistem kewangan Islam di Malaysia?Oleh Dr Dzulkefly Ahmad

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, 2012 (APKI), telah pun dibentang dan diluluskan di Dewan Rakyat.

Terdahulu Akta Perkhidmatan Kewangan (APK) diluluskan utuk menggantikan BAFIA, Akta Kawalan Pertukaran Asing, Akta Insuran dan Akta Sistem Pembayaran.

APKI pula untuk menggantikan Akta Perbankan Islam dan Akta Takaful. Kedua-dua akta yang dimansuhkan ini akan diletakkan di bawah akta baru ini.

Tujuan pengenalan akta-akta baru ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang sedia ada sekaligus memangkin pertumbuhan Malaysia sebagai hub kewangan antarabangsa.

Tidak dinafikan bahawa Malaysia adalah antara negara ummat Islam yang banyak berperanan mendayakan dan mengarusperdanakan Kewangan Islam.

Usaha-usaha perintis tentunya merujuk seawal penubuhan institusi Tabung Haji dalam tahun 1969, seterusnya penubuhan Bank Islam pertama pada tahun 1983 sehingga terkini cadangan menubuhkan Mega Bank Islam.

Kemelut kewangan antarabangsa mutakhir ini, khasnya kemelut kewangan di Amerika, krisis zon Euro yang menyaksikan Greece, dan terkini Itali dan Sepanyol juga di ambang kebankrapan, meletakkan Kewangan Islam kembali mendapat perhatian.

Sebut-sebutan bahawa Kewangan Islam mampu mengambil alih dan diarusperdanakan menjadi teras kewangan antarabangsa sudah tidak lagi menjadi rahsia dan ditakuti masyarakat antarabangsa.

Pun begitu malangnya, Kewangan Islam belum lagi difahami betul-betul oleh ummat Islam sendiri.


Lebih malang kalau penganjur dan penaja Kewangan Islam sendiri masih belum berpuashati tentang kefahamannya oleh pihak penguasa politik dan pemerintah.

Kegagalan menghayati tasawur dan tujuannya, meletakkan 'Maqasid (Matlamat) Kewangan Islam' ini tidak mampu dicapai. Penulisan ini dibuat bertujuan memaparkan aspek ini.

Umumnya Kewangan Islam difahami sebagai satu 'industri berorientasi pencegahan' atau 'prohibition-oriented industry'.

Kewangan Islam lazimnya diertikan dengan mencegah Riba, Gharar (Penipuan) dan Masyir (spekulasi) dalam transaksi serta kontrak dan mengelakkan dari terlibat dalam pelaburan serta pembiayaan sektor dan perniagaan 'haram'.

Lebih khususnya lagi, sisi-sisi pandang mengikut kerjaya dan pengkhususan juga turut mewarnai kefahaman dan persepsi tentang Kewangan Islam.

Seorang pengamal undang-undang, seorang ahli ekonomi, seorang 'regulator' dan seorang penasihat Syari'ah punya perspektif masing-masing.

Justeru amat mustahak untuk ummat ditegaskan kembali 'Apa itu Kewangan Islam'? Lebih penting,'Bagaimanakah Kewangan Islam seharusnya berperanan membangunkan ummat dan negara'?

Penulis juga akhirnya akan memaparkan bagaimana, dalam usaha penguasa dan pemerintah menaja Kewangan Islam, amalan tadbir-urus dalam negara tampak semakin mengalami percanggahan dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan tadbir-urus Islam dengan laporan Ketua Audit Negara dan pendedahan pelbagai skandal kewangan.

Wajar ditegaskan Kewangan Islam bukan hanya untuk mengelakkan muamalat atau transaksi pengurusan perniagaan yang bebas unsur-unsur riba, gharar dan spekulasi.

Sudah sampai waktunya Kewangan Islam ini kembali diletakkan berperanan untuk sentiasa mencapai 'Maqasid Syari'ah' itu sendiri khasnya 'Pemeliharaan Harta' atau Hifzul Maal.

Malah lebih fundamental dan luas dari itu Kewangan Islam mesti juga diletakkan berperanan dalam kerangka untuk mencapai 'Maqasid Syariah'atau Matlamat-Matlamat Syariah yang lebih luas yakni 'Keadilan (Justice), Kemakmuran (Prosperity) dan Kelestarian (Sustainability).

Sudah sampai waktunya satu 'penilaian kritikal' dibuat terhadap matlamat yang seharusnya dicapai oleh perlaksanaan Kewangan Islam ini di segi kayu ukur kemakmuran rakyat dan tadbir-urus yang menjadi lebih bersih, beretika, bebas rasuah serta salahguna kuasa.

Syariat Islam terbahagi kepada dua jenis hukum hakam yang bersifat Kekal (Thawabit) dan Berubah (Mutaghyyirat).  Muamalat tergolong dalam hal perkara yang bersifat "Mutaghayyirat".

Meniliti perkembangan Kewangan Islam menyerlahkan betapa Syariat Islam itu adalah sangat  anjal (flexible) dan berdaya-maju (dyamics).

Dengan gandingan pelbagai pihak serta penubuhan beberapa badan penting terkini seperti MIFC (Malaysian International Islamic Financial Cetre), ISRA (BNM), ASAS (Association of Syariah Advisors), pacuan pengembangan Kewangan Islam terus diterokai.

Ini mengizinkan pembangunan produk-produk kewangan Islam secara inovatif dan agresif dalam dekad-dekad mutakhir.

Pengukuhan amalan perbankan, pasaran kewangan dan pelaburan Islam berlaku ketika wujudnya pelbagai produk yang mampu memenuhi pelbagai keperluan instrumen pelaburan dan kecairan (liquidity).

Permintaan yang meluas serta produk yang diterima di peringkat global dengan peraturan yang kukuh juga turut menstabilkan pasaran keseluruhannya.

Justeru, perkembangan dan inovasi dalam industri kewangan adalah sangat pesat samada dalam produk  sector perbankan,insuran, pasaran saham, pasaran wang termasuk terkini derivatif  yang "Patuh-Syariah" atau "Syariah-Compliant".

Pun begitu, kelangsungan perkembangan kewangan Islam terkekang dengan pelbagai faktor. Antara yang menghalang kepesatannya ialah kewujudan modal insan yang terlatih dan berkepakaran – skilled human capital.

Penjanaan produk baru adalah satu usaha menuntut sumber yang lebih besar dari kewangan konvensional. Adalah diakui pelbagai pihak pengamal Kewangan Islam sendiri, bahawa ketika Institusi Perbankan Islam (IPI) ini terpaksa juga menggunakan pakar institusi perbankan kovensional, produk-produk yang terhasil tidak dapat tidak adalah sebahagian besarnya 'Syariah-Compliant' dan bukan sebenar-benarnya produk Syariah.

Ini membawa kita kepada contoh produk Sukuk Bai' Bithaman Ajil (BBA) yang diizinkan oleh Majlis Penasihat Syariah atau Syariah Advisory Council (SAC), Bank Negara Malaysia.

Namun Sukuk BBA ini adalah tidak diterima dan tidak diluluskan (prohibited) oleh badan "Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Istitutions (AAOIFI) justeru kerana 'aqadnya'.

Badan ini mengenalpasti bahawa 'Aqad' atau 'Contract' yang melandasi Sukuk BBA itu adalah aqad "Bai Al-Inah" yang sifat kewangannya ialah "Ribawi" atau 'riba-based financing'.

Pembelian semula asset oleh cotohnya pihak mudharib semasa matang sukuk tersebut pada harga nominal, mengandungi unsur ribawi.

Amat mustahak bagi pengamal Kewangan Islam, berbeza dengan kewangan konvensional, yang mesti meletakkan pelbagai langkah-langkah kawalan dan pemantauan supaya ia tidak terdedah kepada salah-laku mereka yang mahu memanipulasi pasaran kewangan dan sebagainya.

Ini membawa kepada topik yang terakhir dalam penulisan ringkas ini.

Sesungguhnya, Kewangan Islam adalah satu juzuk penting dalam mengatursusun kehidupan ummat yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.Kewangan Islam juga berpaksikan nilai moral Islam yang tinggi sebagai 'Moral Compass' yang bertanggungjawab membenteras segala tabiat yang curang dan khianat.

Penghayatan Etika yang murni ini akan dapat menangani amalan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pemborosan, pembolotan kekayaan di kalangan segelintir manusia rakus dengan cara monopoli, kronisme dan pengepungan (kartel) dan pengherotan pasaran.

Wajar bagi ummat Islam khasnya dan rakyat seluruhnya, membuat penilaian secara kritis, ikhlas, terbuka dan berani, supaya tadbir-urus kewangan dan pembangunan ekonomi di negara dilakukan dalam etika dan semangat ruh syariat Islam.

Ataukah sebaliknya, sementara kita ghairah memacu pengembangan amalan Kewangan Islam, negara ini semakin tercabar kewibawaan dan integritinya kerana kebejatanrasuah dan salah guna kuasa yang endemik atau semacam tidak dapat dibendung lagi.

Kejatuhan kedudukan dalam 'Indeks Persepsi Rasuah' (CPI) negara di peringkat antarabangsa adalah petanda buruk bagi kita.

Hakikat wujudnya kesenjangan atau jurang kaya-miskin yang terus melebar dan pembolotan kekayaan negara yang juga semakin terserlah, mengesahkan bahawa Matlamat murni Kewangan Islam danEkonomi Islam itu masih jauh untuk direalisasi dan didayakan.

Jangan hanya sukuk atau bon yang diterbitkan sahaja 'komplian-syariah' atau Patuhi Syariah, tetapi amalan dan tadbri-urusnya bobrok dan melanggari good-governance atau tadbir-urus Syariah seumpama yang mencetuskan skandal kes PKFZ dan berhubung kegagalan pengurusan Pelabuhan Antarabangsa Tuna Malaysia di Batu Maung oleh Malaysia International Tuna Port Sdn Bhd dan Bindforce Sdn Bhd.

Selama skandal NFC menjadi 'lambang penularan tadbir-urus buruk' yang dilakukan oleh golongan yang memilikki kuasadan PKFZ sebagai mercu-tanda keberanian 'perkongsian rompakan pihak penguasa politik pemerintah', maka cita-cita Matlamat Kewangan Islam untuk membangunkan negara dan rakyat yang makmur dan sejahtera akan terus dicabar dan tersudut.

 Dr Dzulkefly Ahmad adalah Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penyelidikan Pas Pusat merangkap Ahli Parlimen Kuala Selangor


Sumber: Harakahdaily

R Sivarasa - Ahli Parlimen Subang

R Sivarasa - Ahli Parlimen Subang


Posted: 04 Dec 2012 10:14 PM PST

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Come and see ‘land grab’ plots, Tee Yong told

Posted: 04 Dec 2012 08:37 PM PST

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Y.A.B. Dato` Menteri Besar Selangor Bertsama Dalam Majlis Penerangan Balakong

Posted: 04 Dec 2012 09:34 PM PST

Karnival Wanita Sihat Di Seri Kenari, Sg. Ramal Luar

Posted: 04 Dec 2012 05:20 PM PST

Lim Guan Eng

Lim Guan Eng


Speech By Penang Chief Minister Lim Guan Eng At The ASEAN Coalition For Clean Governance Leaders’ Lecture(en/cn)

Posted: 04 Dec 2012 07:17 AM PST

Penang's Clean Governance Revolves Around Benchmarking Government Decision-Making Against CAT And Formulating A System Of Institutions Built Around The 6 Integrity Measures Of Fighting Corruption That Can Both Strengthen Democracy And Sustain Socio-Economic Justice.

I would like to begin by congratulating the Penang Institute for bringing to Penang another ASEAN great. It is not every day that a former head of state visits our island, and what's more the former President of Indonesia. On behalf of the Penang state government, I wish to warmly welcome His Excellency Dr BJ Habibie, the third President of Indonesia, for his first ever visit to Penang.

Ladies and gentlemen,

Penang is proud to play a small role in forwarding and strengthening the regional effort towards clean governance through initiating the ASEAN Coalition for Clean Governance. Last June, Penang was honoured to host a regional conference featuring prominent advocates of clean governance from around the region. Our keynote speaker, His Excellency Abhisit Vejjajiva, former Prime Minister of Thailand, pointed out in his speech that "it is not enough to put our own houses or our countries in order. ASEAN will only be as strong as our weakest link."

During the inaugural conference last June, the delegates from around the region produced a document called the Penang Declaration, which among other things affirms that "the ideals of truth, freedom and transparency should be universally embraced and that the ASEAN people deserve the right to enjoy the essential values of a good, clean and efficient government that dignifies, engages, safeguards and delivers the aspirations of the people."

Penang aspires to be the clean governance capital of the region, but we do not want to be the sole holder of the title. We hope to see as many capitals of clean governance as possible all across ASEAN. After all, while Penang may be known for exporting electronic products, we should aspire to export clean governance in the future.

Clean governance can be attained by practical application and a system of institution-building. Penang's CAT administration of competency, accountability and transparency and 6 integrity measures to establish clean governance that can both strengthen democracy and sustain socio-economic justice.

Penang's clean governance revolves around benchmarking government decision-making against CAT and formulating a system of institutions built around the 6 integrity measures of fighting corruption that has won praise from Transparency International of making a public declaration of assets, implementing open competitive tenders, bar family members from being involved with government contracts, protect genuine whistleblowers, remove leaders with extravagant lifestyles and come clean on political donations.

The clean government initiatives have strengthened democracy and sustained socio-economic justice as seen by these achievements:-

1. Penang became No.1 in investment in Malaysia for the first time in our history in 2010. We repeated that again in 2011, proving that our success was no fluke but a fact. Penang contributed 28% of Malaysia's FDI during those 2 years. 10 days ago Agilent Technologies announced a USD 200 million investment and B. Braun a RM1.75 billion investment in Penang;
2. Penang remains No.1 in medical tourism with 60% of total medical receipts. Penang was voted as one of the top 8 islands in the world you must explore before you die by Yahoo Travel. The George Town Heritage Festival and our efforts at heritage conservation has brought George Town back to life, with our mural painting on the walls of old shop houses gaining international recognition. The tourism sector has grown with the capacity of Penang International Airport reaching the new capacity of 5 million passengers a year by next year. There has to be a new expansion project immediately upon completion of the Airport next year;
3. The yearly record budget surpluses and 95% reduction in state government debts that was commended by the Auditor-General's Report;
4. Building intelligence with emphasis on science and technology through Penang Tech Centres, providing free wifi in public places and attracting a world-class university assisted by Smith College, the top women's college in USA;
5. Allocating RM500 million for the Penang Affordable Housing Programme to build 18,000 units throughout the state including the island, the largest amount by any state government. To ensure quality affordable housing, HDB Singapore has been appointed to ensure that good quality public housing in Singapore will also be available in Penang. 12,000 units of public housing has been built over the last 5 years, 4,000 units by Penang Development Corporation and 8,000 units by the private sector;
6. Spending RM100 million in cash to the people under the various "golden" programmes to senior citizens, disabled, single mothers, public university students, new parents, primary and secondary school children as well as annual allocations to Sekolah Agama Rakyat, Chinese and Tamil schools;
7. Becoming the first state in Malaysia to wipe out hard-core poverty in 2009 and will become the first in Malaysia to wipe out poverty by 2013 under the Equitable Economic Agenda or Agenda Ekonomi Saksama(AES). As the poverty line indicator is RM763 per month for every household, Penang can only be free from poverty if every family is assured of receiving RM770 per month.To ensure every family gets RM770 per month, the state government will make up the shortfall monthly. In other words, if a family gets RM600 per month, the state government will top up with RM170 every month – not every 5 years or every 50 years;
8. Implementing democratic reforms such as the setting up the first Speakers Corner in Malaysia, passing the Freedom of Information and the Penang Local Government Elections Enactment to provide for freedom of speech and information as well as the 3rd vote to strengthen grassroots democracy;
9. Respecting Islam as the religion of Penang and freedom of religion by increasing allocation funding, land and setting up Majlis Syura and the non-Islamic Religious Affairs EXCO portfolio to manage matters relating to non-Muslims. No tokong, kuil and surau has been torn down except for one Hindu shrine by the Federal Government's Penang Port Sdn Bhd(PPSB). Instead the Kek Lok Si Temple and Murugan Waterfall Temple was finally opened during the PR state government.
10. Spending 55% more on development infrastructure than the previous government in building roads on the island and the mainland, futsal courts, public halls, Syariah courts and drainage. Proposing major infrastructure projects such as the 3rd link of a sea tunnel between Gurney Drive and Butterworth as well as revitalising Komtar and a new exhibition and convention centre in sPice at PISA. There will also be a new exhibition and convention centre to be announced next week.
11. Becoming the first to adopt green initiatives such as no free plastic bags, banning polystyrene bags, no-smoking zones, creating more public parks and bicycle lanes, car-free Sundays and achieving a recycling rate of 26 % this year when the national target is 20% by 2020;
12. Making George Town the most livable city(according to ECA International) for the first time in Malaysia in 2011 and repeated again in 2012

Failure to establish integrity in politics and clean government is “corrosive of democracy”. The electoral process is meaningless when citizens have no faith in government integrity or ethical measures because the choice between competing policies and programs is irrelevant when there is no expectation such policies will be carried out,”

The Western debt crises that have erupted in both Europe and the United States can be said to be due to irresponsible corporatocracy, to borrow Jeffrey Sachs's word, or simply financial pirates who take advantage of the system in order to enrich themselves. In this context, we can safely say that that had strong, prudent and responsible fiscal institutions been in place, and had its regulations been enforced meticulously, the crises would not have had the impact it has had today.

Therefore, it is imperative that countries all over the world work together to put in place the proper mechanisms to ensure that public institutions are able to provide clean, accountable and transparent interaction within and between governments, markets and society. This is especially critical for us in Southeast Asia. Since the end of the colonial era, most ASEAN countries have been ruled by authoritarian regimes which have undermined public institutions.

However, the last two decades have witnessed a radical shift in the region. Indonesia, after half a century of authoritarian rule, witnessed a tectonic transformation into one of the most democratised countries in ASEAN. In the Philippines, a corrupted regime was replaced by a political campaign focussed on anti-corruption as its central message. Meanwhile, Myanmar is currently undergoing drastic changes as the junta attempts to pacify the people's growing thirst for democratisation. Even the Singapore government was dealt their biggest electoral blow since independence. Finally, Malaysia has not been spared as well, though our biggest battle is yet on the horizon.

As we can see, ASEAN is a region in transition, and coupled with the global economic currents, the fate of our countries depends very much on how we are able to salvage and rebuild our public institutions in order to ensure that our core institutions such as the judiciary, executive, legislative, financial as well as electoral system are functioning efficiently, transparently and with full accountability. Only strong and clean public institutions can ensure that we are prepared for the challenges of this new century.

Therefore, the next phase of development in our region will require an undivided commitment towards clean governance. We must ensure that the poor and the weak are not marginalised because public institutions are manipulated to serve the interests of the rich and the strong. We must ensure that the wealth of the country can be enjoyed by all our citizens, not just the privileged few. We must ensure that the public delivery system delivers both efficiency and equality so that businesses may flourish and social justice is ensured. We must ensure that integrity is rewarded and corruption is punished so that no one including the highest leadership of the country is enriched from wrongful gains.

We know this effort towards clean governance is not easy. The corrupt cronies are strong but let us prove that honesty and people's power is stronger.

Ladies and gentlemen,

Finally, we are indeed honoured today to have President Dr BJ Habibie with us to deliver this second ACCG Leaders' Lecture. His presence here is encouraging to all advocates of clean governance and represents another step forward for the ASEAN Coalition for Clean Governance.

With that, I welcome all of you to this auspicious event. Your participation is important to ensure not just the success of this programme but the success of our ultimate objective to implement and promote clean governance.

Thank you.
—–Mandarin Version—-

槟州首席部长林冠英于2012年12月4日在东南亚廉正领袖联盟讲堂发表演讲,重点如下:

槟州廉洁施政建立于政府的能干、公信及透明施政及六大廉政体制建设,这些都得以强化民主、维护社会经济公义。

槟州希望成为本区域的廉政之都,但是我们不想独享这个称号。我们希望东南亚各国都出现廉政之都。槟城可能以出口电子电气产品闻名,我们也应该要出口廉洁施政。

廉洁施政可以通过实际应用及体制建设达致。槟州通过能干、公信、透明施政方针及六大廉正措施打造廉洁施政,可以强化民主、维护社会经济公义。

槟州廉洁施政建立于政府的能干、公信及透明施政及六大廉政体制建设,获得国际透明的赞扬,我们推行公布民选高官资产、公开招标、禁止民选禁止官员家庭成员涉入政府合约、保护真正的吹哨人、撤掉生活奢华的国阵领袖、坦白交代政治献金。

一个廉洁政府已经强化了民主及维护了社会经济政议,从下列成就可以看出:

1. 槟州在2010年的所获投资额全马居冠。2011年再创高峰,证明我们的成功不是侥幸的。过去两年,槟州的外国投资额占全马28%。10天前,美国安捷伦科技宣布投资2亿美元、B.Braun 医药股份公司宣布投资 17亿5000万令吉;
2. 槟城在医药旅游方面进账第一名。槟城被雅虎旅游选为世界八大有生之年必游的岛屿。乔治市古迹庆典及维护古迹的努力让乔治市起死回生,我们在孝店屋上的壁画获得国际认同。旅游业成长迅速,槟城国际机场明年将可以承载500万名搭客。机场扩建工程一完工,明年必须再进行新的扩建计划。
3. 财政预算年年有余、州政府缩减95%债务,获得总稽查的表扬。
4. 打造智能都市,强调科学及工艺,兴建槟州科学中心,在公共场所提供免费Wi-Fi,招揽世界一流的大学美国最顶尖的女性大学;
5. 拨出5亿令吉给槟州可负担房屋计划,在州内各地兴建1万8000个单位,破了各州政府的记录。为了确保可负担房屋的素质,我们委任新加坡建屋局为顾问 ,确保槟城也有像新加坡那样的高素质公屋。过去5年,我们已经建了1万2000个公屋单位,槟州发展机构建了4000个,而私人界建了8000个;
6. 我们耗资1亿令吉推行福利金计划,拨款给乐龄人士、体障人士、单亲妈妈、国立大学生、新生儿、中小学生,以及常年制度化拨款给宗教学校、华校及淡米尔学校。
7. 2009年.槟州成为第一个扫除赤贫户的州属。在经济平等议程下,我们希望能在2013年成为第一个扫除贫穷户的州属。为了确保每户家庭每月收入达770令吉,州政府将会每个月"加额",换句话说,如果一个家庭月入只有600令吉,那么州政府会另外每个月"补贴"170令吉 - 不用等到每五年,或每50年;
8. 推行民主改革,如设立全马第一个演说者角落、通过资讯自由法、立法推行槟州地方政府选举,提供言论及资讯自由之便利,同时通过第三票强化草根民主;
9. 尊重伊斯兰为槟城的官方宗教及宗教自由,增加拨款、土地、设立伊斯兰咨询理事会及非伊斯兰行政议员职,专司非穆斯林事务。我们没有拆除任何神庙、印度庙或祈祷堂,除了联邦政府属下槟州港口公司捣毁的兴都教神龛。反之,在民联执政期间,极乐寺及植物园路Murugan兴都庙终于举行盛大的开幕礼。
10. 我们比前朝政府花费多55%来筑路、室内5 人足球俱乐部、民众会堂、伊斯兰法庭、排水系统。我们也建议兴建第三通道,在关仔角及北海之间兴建海底隧道、复兴光大、在湖内体育馆兴建新的国际会展中心sPICE。下个星期我们会再宣布另一个新的会展中心。
11. 成为第一个采取各种环保措施的州属如无免费塑料袋、禁用保丽龙、禁烟区、打造公共空间及脚车道、星期日无车日、今年再循环率为26%(全国目标为2020年20%);
12. 让乔治市在2011年及2012年被ECA国际选为我国最宜居的城市。

如果无法打造廉洁政治及政府,这是对民主的腐蚀。如果公民对政府廉正或伦理措施没有信心,那么选举是毫无意义的,因为人们无法在政策及计划竞争中做出选择,人民对于政策的推行也没有期望。

过去20年,人们见证本区域的激进变化。印尼,经历了半个世纪的极权统治后,在激烈的转变中,大家看着它转型成为东南亚最民主的国家。菲律宾的贪污政府正被反贪为主轴的政治运动取代。而缅甸军政府为了安抚人民对民主化的渴求也经历着激烈的改变。就连新加坡,也面对独立以后选民最强烈的冲击。最后,马来西亚也难逃改革的命运,我们最大的改革正要开始。

东南亚是转型中的区域,我们受全球经济浪潮的影响,因为我们的命运很大程度上,要看我们是否可以抢救及重建我们的公共机构,确何我们的核心机构如立法、司法、行政、财政以及选举机关可以有效地、透明地、负责任地操作。唯有强大及廉洁的公共机构才能确保我们为本世纪的挑战做好准备。

本区域下一阶段的发展,需要各界对廉洁施政的不懈意志。我们要确保贫者、弱者不会因为公共机构被操纵来服膺于富者、强者而被边缘化。我们要确保国家的财富为民所享,而不是几个有特权的人。我们要确保公共传递系统是有效及公平的,生意兴隆、社会公义有保障。我们必须确保廉正有赏、贪腐有罚,那么没有人包括国家最高领导可以钻漏洞自肥。

Dr Siti Mariah Mahmud

Dr Siti Mariah Mahmud


Umno tiup api perkauman

Posted: 03 Dec 2012 05:44 PM PST

Perhimpunan Agung Umno yang berakhir semalam tidak memfokuskan terhadap dasar kerajaan dan masalah yang dihadapi rakyat sebaliknya hanya berminat meniup api perkauman termasuk cuba menghidupkan kembali ‘hantu 13 Mei’.

Tindakan Umno itu disebabkan timbulnya perasaan ketakutan pemimpin Umno akan kehilangan kuasa apabila ditolak rakyat dalam Pilihan Raya Umum ke-13 nanti, kata Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim (gambar).

“Tindakan menyeru kembali ‘hantu’ 13 Mei itu adalah untuk menimbulkan kebencian antara masyarakat Melayu dengan bukan Melayu.

“Seterusnya menyemai budaya ketakutan dalam kalangan rakyat bahawa pertumpahan darah akan berlaku sekiranya Umno kehilangan kuasa,” kata Anwar di dalam satu kenyataan akhbar sebagaimana dilaporkan oleh Selangorku.

Anwar juga berkata tindakan tersebut merupakan suatu hasutan dan boleh dianggap sebagai satu jenayah.

Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Ketua Wanita Umno, Datuk Seri Sharizat Abdul Jalil dalam ucapan beliau ketika membuka mesyuarat himpunan Wanita Umno minggu lalu.

Anwar mendakwa kenyataan Shahrizat adalah percubaan untuk menghidupkan kembali karier politiknya setelah didesak meletak jawatan berhubung skandal National Feedlot Corporation.

Dalam persidangan tiga hari itu, Presiden Umno yang juga Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak juga mengambil kesempatan menyerang Anwar dan pemimpin Pakatan Rakyat (PR).

“Mana idea untuk ekonomi dan keadilan sosial, kesihatan, perumahan dan pendidikan?

“Jikalau beliau punyai alasan yang kukuh untuk menyaingi Pakatan Rakyat, beliau sepatutnya menyahut cabaran saya untuk bersemuka dan berbahas. Supaya rakyat dapat menilai dengan sebaiknya siapa bercakap benar dan siapa yang gemar menipu.

“Janganlah berselindung di sebalik jentera propaganda murahan kamu dan jadilah anak jantan sebenar sebagai Perdana Menteri dan turun berdebat dengan saya di dalam gelanggang,” ujar Anwar.

Najib turut mendakwa Anwar adalah proksi kepada kuasa asing Amerika Syarikat dan China dalam satu masa, murtad akan dilestarikan dan Malaysia dijadikan negara Kristian jika Umno pupus pada pilihanraya akan datang.

Comments for Wee Choo Keong

Comments for Wee Choo Keong


Comment on AirAsia did not meet regulatory standard? by Anti Pariah

Posted: 03 Dec 2012 11:50 PM PST

That pariah once said: If you price the fare low enough, Malaysians are prepared to risk their life. This speaks volume. This is the attitude and the business model of that pariah and his outfits. Now is the the time for the public to be aware of getting cheap fare when it is unsure whether you will finally reach the destination. Why risk our lives. Soon Everyone can flt Malindo. Then we will see whether the pariah could still open his big mouth. DCA should just ground them until they have fully complied with all regulations. Bloody unscruplous …

Comment on New Datuk Bandar met MPs on 30-11-2012 by Lim of Danau kota

Posted: 03 Dec 2012 11:23 PM PST

I am a Danau Kota resident.I hope that the pasar larut will be moved as soon as possible as it is causing havoc to the residents. Anyway thank you YB for all the help.

Comment on AirAsia did not meet regulatory standard? by Mohamed

Posted: 03 Dec 2012 07:29 PM PST

Ngan

Consumers must be protected st all times from unscrupulous advertisers. The Ministry of Consumer Affair must not only taking action against the advertiser like AirAsia, it must also take action against Star for publishing misleading advertisement that will expose the public to risk.

Comment on AirAsia did not meet regulatory standard? by Ngan

Posted: 03 Dec 2012 07:10 PM PST

What is the Ministry of Consumer Affairs is doing about the AA’s advertisement promoting sale well after the dateline 31 March 2013. The Ministry must take actions to stop such misleading advertisment to protect the unsuspecting travelers from buying tickets beyond March 31.

Comment on AirAsia did not meet regulatory standard? by Now Everyone Can Risk Their Live!

Posted: 03 Dec 2012 06:55 PM PST

The pariah’s cybertroopes could try to twist and turn but the fact remain that the AA’s AOC has been granted until 31 March 2013. Until this day not a single officer in AA dares to come out in the open to announce that it was not true. As we know that the pariah and others in the outfits have been very good in their publicity stance and the Star is always willing to lend a hand in publicizing what they uttered. Now Everyone Can Risk Their live!

Comment on AirAsia did not meet regulatory standard? by Anonymous

Posted: 03 Dec 2012 06:41 PM PST

@Retired Airliner,

Tony has fooled too many people too many times. His lies are being uncovered constantly. This is just another one of his lies to fool the public to part with their money.

God only know what other transgressions he is hiding. It is also by God’s grace that nothing untowards has happened.

The public deserves to know that Air Asia is unsafe airline.

I fear that the DCA unwillingness to take more punitive action against Air Asia is purely out of fear of the ramifications.

Thank you YB for exposing this.

YB Ahmad Razif Blog's

YB Ahmad Razif Blog's


Menziarahi Mangsa Kebakaran

Posted: 03 Dec 2012 05:01 PM PST
Semalam 3 Disember 2012 telah berlaku letupan dari tong gas yang mengakibatkan kebakaran di sebuah rumah bertempat di Kg. Teluk Ketapang dan menghulurkan sedikit bantuan kepada mangsa.

Nurul Izzah Anwar

Nurul Izzah Anwar


Siapa yang betul?

Posted: 03 Dec 2012 08:23 PM PST

Saya gusar membaca kenyataan Datuk Mortadza Nazarene, Pengarah Pengurusan PDRM yang menyatakan nisbah anggota polis kepada penduduk adalah 1:500 menyanggah jawapan Menteri Dalam Negeri di Parlimen pada 1 November 2012 seperti berikut:

“Di negara ini, nisbah anggota polis kepada orang awam umumnya adalah seorang anggota polis kepada 270 orang penduduk (1:270) yang mana ia adalah hampir dengan nisbah yang disarankan oleh INTERPOL.”

Justeru, agenda utama Pakatan Rakyat adalah penugasan semula anggota polis yang bertumpu kepada pencegahan dan siasatan jenayah, digandingkan dengan kenaikan elaun dan peningkatan kebajikan secara am.

Nurul Izzah Anwar
Ahli Parlimen Lembah Pantai
merangkap Naib Presiden KEADILAN

Khalid Samad

Khalid Samad


Perbahasan Twitter Dengan Fathul Bari: Sejarah Latarbelakang Kenyataan Karpal “Langkah Mayat Saya Dulu”

Posted: 03 Dec 2012 04:21 PM PST

Setelah dibentangkan hujjah berhubung 2 isu utama perbahasan saya dengan Fathul Bari, saya dapati dia masih belum mampu memberi jawapan balas. Walaubagaimanapun, saya difahamkan ini bukanlah sesuatu yang menghairankan bagi dirinya. Oleh itu saya akan teruskan dengan hujjah saya untuk menangkis tuduhan-tuduhannya sebelum ini. Isu ketiga yang ingin saya jelaskan ialah latar belakang kenyataan Karpal.

Dalam kita menilai sejauh mana seriusnya kenyataan Karpal dewasa ini, perlu kita mengambil kira keadaan dan suasana apabila Karpal mengeluarkan kata-kata "over my dead body" tersebut. Ianya berlaku pada tahun 1990 sebelum adanya sebarang interaksi serius di antara DAP dan PAS.

Sepertimana yang diketahui, PAS telah bersama Keadilan dan DAP dalam Barisan Alternatif (BA) sebelum adanya PR hanya pada tahun 1998. Dalam PRU 1999, undi DAP jauh merosot dan ini, mengikut analisa mereka, adalah disebabkan hubungan DAP dengan PAS melalui BA. Oleh itu DAP pada tahun 2002 menuntut supaya PAS menggugurkan agenda Islamnya atau DAP akan keluar dari BA. PAS menolak permintaan tersebut dan DAP keluar.

Pada tahun 2008, PAS bersama PKR sebagai BA telah membuat 'election pact' atau persetujuan semasa pilihan raya bersama DAP. Persetujuannya adalah untuk mengelak berlakunya pertandingan 3 penjuru. Dalam ertikata yang lain, di mana ada calon PR menentang calon BN, DAP tidak bertanding dan begitu juga sebaliknya.

Setelah mengetahui keputusan PRU ke 12, didapati BA bersama DAP boleh membentuk kerajaan di beberapa Negeri. Pada masa itu baru PR dibentuk. Dalam PR ianya dipersetujui, setiap parti berhak berpegang dan mengusahakan agenda parti sendiri di atas nama parti masing-masing tetapi apa yang diterima sebagai agenda PR mesti dipersetujui ketiga-tiga parti.

Ini bermakna PAS bebas mengusahakan agenda PAS di atas platform PAS tapi bukan atas platform PR. Begitu juga dengan DAP dan PKR. Dalam keadaan ini diamalkan dasar 'agree to disagree' atau 'bersetuju untuk tidak bersetuju' yang pada hakikatnya merupakan sebahagian dari prinsip demokrasi yang diamalkan dalam politik gabungan atau 'coalition politics'. Dalam keadaan ini, PAS tidak lagi dituntut untuk menggugurkan agenda Islamnya sebelum DAP turut bersama dalam PR.

Maka, walaupun pendirian Karpal secara peribadi tidak banyak berubah, namun dia tidak lagi mengeluarkan pendirian yang sekeras itu terhadap apa yang diusahakan PAS. Ketidak-setujuan beliau dijelaskan melalui hujjah dan saya pun telah memberi respon saya sebelum ini di dalam tulisan saya; Hudud: Di Antara Karpal dan UMNO. Yang penting, walaupun beliau tidak setuju dengan agenda yang ingin dibawa PAS, beliau mengakui hak PAS untuk memperjuangkan dasar dan keyakinan PAS sendiri.

Sikap 'demokratik' yang sebegini tidak ditunjukkan sama sekali oleh MCA dan CSL. Dimana secara jelas MCA dan CSL telah memberi kata dua kepada UMNO bahawa sekiranya UMNO ingin membawa agenda Islam, khususnya perundangan hudud, maka MCA akan keluar dari BN.

Bersambung...

WaLlahu 'Alam

KHALID SAMAD

:: cina islam | 2011 ::

:: cina islam | 2011 ::


Jangan beri kepercayaan kepada yang 'desperate'

Posted: 04 Dec 2012 12:28 AM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

Perhimpunan Agung UMNO yang baru selesai pada 1 Disember 2012, mudah bagi kita untuk merumuskannya dan apa yang berlaku dalam perhimpunan itu sangat tepat dengan apa yang kita telah tahu  selama ini. 

UMNO itu sungguh tertekan dan akan menghadapi pilihanraya yang paling getir dalam sejarah parti itu. Segala apa yang berlaku dalam perhimpunan itu merupakan satu manifestasi yang jelas tentang tekanan yang parti itu hadapi.

Setakat ini UMNO telah melakukan banyak usaha untuk mendapatkan keyakinan rakyat dan salah satu dari perkara yang dilakukan ialah berbai'ah di depan Dr Mahathir supaya ahli-ahli parti tidak melakukan sabotaj terhadap calon-calon BN. 'Initiative' yang dilakukan oleh Mahathir memanggil pemimpin-pemimpin Bahagian UMNO di seluruh negara untuk berjanji dan bersumpah tidak mensabotaj parti itu menunjukkan yang sabotaj-mensabotaj calon merupakan masalah yang terbesar dalam UMNO.

Jika berbai'ah itu di jadikan sebagai salah satu usaha besar untuk bertahan, maka itu sekali gus membayangkan kepada kita UMNO sudah terlalu hampir kepada kekalahan. Jika isu sabotaj-mensabotaj itu tidak besar masakan tindakan bersumpah itu di jadikan usaha yang dilakukan oleh pemimpin besar yang pernah menjadi PM selama lebih dari dua dekad. Tindakan bekas PM ini memanggil pimpinan bahagian untuk bersumpah itu juga mengiyakan apa yang di pandang oleh rakyat yang Mahathir merupakan orang yang paling takut jika UMNO itu jatuh. Sebab beliau merasa takut itu boleh lah tuan-tuan agak dan agakan saudara-saudara itu tidak mungkin salah.

Kenapa sampai bersumpah?

Kalau parti itu (UMNO) kuat dan mendapat sokongan, apa yang perlu bersumpah-sumpah itu? UMNO sepatutnya memberikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin mereka di peringkat bahagian tetapi sebaliknya UMNO tidak yakin dan tidak mempercayai ahli-ahlinya sendiri. UMNO mempunyai masalah dalaman yang ketara. Orang ramai tidak tahu masalah ini asalnya, tetapi setelah berlakunya angkat sumpah di depan Mahathir itu sudah cukup untuk menyatakan dengan 'conclusive' UMNO dalam kesempitan.

"Yang lebih lucunya kami terpaksa angkat sumpah dengan orang yang menjadi penyebab kepada perpecahan kami dalam UMNO ini. Nampak sangat Mahathir terlalu takut dengan masalah beliau jika UMNO tewas dan dia mahu kita jadi pelindung dia setiap masa. Kita di bawah ni hanya diperguna macam lembu saja" kata seorang AJK Bahagian yang saya kenali sebegitu lama.

Lebih banyak bercakap lebih banyak kelemahan kita lihat dalam UMNO ini. Kata Najib dalam perhimpunan itu, "satu undi untuk DAP merupakan satu undi untuk tekanan terhadap orang Melayu". Kata perpatah 'bercakap di siang hari pandang-pandang, bercakap malam hari di dengar-dengar'. Najib tidak langsung nampak musuhnya di dalam BN sendiri yang bercakap bertentangan dengan kata-kata pemimpin tertingginya. "Chua Soi Lek pula berkata satu undi untuk DAP itu adalah satu undi untuk tekanan terhadap orang Cina". Apa maknanya semua ini?

Kata-kata ini sahaja sudah menunjukkan kecelaruan dalam hala tujuan parti-parti dalam BN. MCA ke hulu UMNO pula ke hilir.

Dalam bercakap dengan gegaran tinggi tentang penyatuan kaum-kaum di negara ini UMNO dan Najib masih bercakap isu yang berteraskan elemen rasis yang merbahaya dan ingin melihat rakyat yang berbilang kaum ini untuk mengesyaki di antara satu dengan lain. Ini merupakan manifestasi yang UMNO sedang tersepit apabila Pakatan Rakyat mampu untuk mencari formula penyatuan kaum yang ampuh yang tidak mungkin boleh dicapai oleh BN.

UMNO memusuhi DAP seolah-olah kami dalam DAP ini seperti haiwan dan binatang liar. UMNO tidak mahu mengakui yang DAP lebih di yakini oleh sesiapa yang ikhklas mahu melihat kerjasama di antara kaum itu. UMNO masih menakut-nakutkan orang Melayu dengan mangatakan jika PR memerintah maka DAP dan orang Cina akan berkuasa. DAP hanya akan meletakkan lima puluh calon di dalam PRU ini dan jika calon-calon parti ini menang kesemua kerusi sekali pun, orang-orang Cina tidak akan menguasai politik negara ini.

Lagi pun, adalah di perkatakan yang di antara lima puluh calon-calon DAP itu berkemungkinan ada calon Melayu yang akan menunjukkan yang DAP bukannya parti rasis seperti UMNO dengan Melayunya dan MCA dengan chauvinis Cinanya. Sesungguhnya kemampuan DAP untuk lebih bertanggungjawab terhadap siasah yang realistik dan politik keamanan ini menjadikan BN khususnya UMNO begitu goyah dari hari ke hari kerana yang pasti MCA akan kehilangan undi Melayu dan UMNO juga bertambah kurang sokongan dari orang Melayu itu.

UMNO sekarang ini sedang kehilangan sokongan dari orang Melayu kerana PAS telah menunjukkan kemantapannya untuk menarik sokongan Melayu Islam. Isu ini lebih membuatkan UMNO tidak tentu arah dan menyebabkan pucuk pimpinannya bercakap dengan nada yang tinggi dalam PAU baru-baru ini. Laungan dan jeritan pucuk pimpinan UMNO itu hanya melambangkan betapa runsingnya UMNO dalam menghadapi pilihanraya kali ini, yang merupakan ibu segala pilihanraya dalam sejarah kemerdekaan negara.

Hanya saya ingin mengingatkan parti-parti dalam PR agar sentiasa bersyukur dengan perkembangan ini dan jangan sekali-kali bersikap takbur dan mendahului Tuhan. Sikap parti-parti dalam PR setakat ini baik dan diharapkan ia akan bertambah baik dari masa ke semasa. Saya sendiri sangat berbesar hati yang PR tidak henti-henti berusaha untuk mencapai matlamat yang satu negara kita, iaitu perpaduan kaum atau yang di sebut selalu sebagai 'national unity' ini.

Perjuangan ini merupakan perjuangan 'ultimate' rakyat. Rakyat sudah tidak mahu lagi diperguna oleh mana-mana pihak untuk memecahkan perpaduan di antara rakyat berbilang kaum semata-mata kerana sikap 'desperado' mereka dalam politik kepartian yang jumud dan merekahkan kesatuan yang sedang kita pupuk sekarang ini.

Apa yang perlu sekarang hanyalah kesedaran rakyat yang orang Melayu khususnya tidak menolak perpaduan tetapi biarlah perpaduan itu berlaku di luar UMNO dan BN. Inilah perubahan yang sedang jelas berlaku di negara ini dan fenomena ini nampaknya akan membuahkan masyarakat yang berpadu walaupun di bawah naungan siasah yang berbeza.

Rakyat wajar melakukan perbezaan ini. Kita sudah muak dan jemu dengan kata-kata yang memecah belahkan kita semua. Ingat! yang rugi hanya kita rakyat di bawah ini jika kita masih mahu berfikir cara yang dikehendakki oleh UMNO.

Kita perlu menolak isu rasis terus-terusan dan ini akan menjamin keamanan negara yang kita cintai ini. Ingat betul-betul, memberikan kepercayaan kepada pihak yang 'desperate' amat merbahayakan negara pada masa yang akan datang. - http://aspanaliasnet.blogspot.com/

harakah/-

Himpunan bersebelahan: Ali resahkan rakyat Melaka

Posted: 04 Dec 2012 12:25 AM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -


(Poster Himpunan Kebangkitan Rakyat peringkat negeri Melaka)

MELAKA: Tindakan Ketua Menteri Melaka Mohd Ali Rustam yang mengarahkan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan (JKKK) Kampung Bukit Palah  menganjurkan karnival di sebelah tapak Himpunan Kebangkitan Rakyat Melaka pada 8 Disember di Bukit Palah dikecam.

Tindakan Ali Rustam ini suatu tindakan tidak sesuai dan wajar, kata Pesuruhjaya PAS Melaka, Adly Zahari melalui blognya adlyzahari.blogspot.com

"Provokasi pemimpin sebegini mengundang keresahan di kalangan rakyat, Umno akar umbi pun resah," ujar Adly.

Beliau juga melahirkan kekesalan dengan sikap kerajaan dan agensi kerajaan negeri yang tidak melayan permintaan Pakatan Rakyat (PR) untuk mendapatkan tempat awam seperti Dataran Sejarah dan Stadium Tun Fatimah.

"Oleh kerana permohonan kami tidak dilayan maka kami bersetuju untuk menjalankan program tersebut di tanah persendirian, di Kampung Bukit Palah yang di kejar oleh Ali Rustam.

"Mungkin pada pandangan Ali bahawa kerja buat mengganggu ceramah pembangkang semenjak 1999 itu mendatangkan kemenangan kepada Umno Melaka," tambah Adly.

Menurut Adly, sekarang ini tahun 2012 sudah hampir masuk 2013. Media baru boleh menceritakan perangai buruk Ali ini.

"Apakah Ali berhajat rakyat 'bertembung' pada 8 haribulan ini?" soal Adly.

"Pakatan Melaka menyeru rakyat Melaka memberi mesej jelas kepada Ali Rustam pada 8 haribulan ini, ayuh orang Melaka, hentikan politik dengki dan busuk hati," tambahnya lagi.

Beliau menyeru seluruh rakyat Melaka berhimpun pada 8 haribulan ini di Bukit Palah Melaka.

"Gelombang ribuan rakyat sahaja yang boleh menghentikan sombong dan bongkak politik Ali Rustam," katanya.

Roadshow Himpunan Kebangkitan Rakyat di seluruh negara telah mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Terbaru kira-kira 30,000 rakyat berkumpul di Batu Pahat pada program tersebut.
Pada 8 Disember, Pakatan Rakyat Melaka akan menganjurkan program ini peringkat negeri Melaka.

Dijangkakan sekali lagi rakyat akan menzahirkan sokongan padu kepada Pakatan Rakyat seperti yang ditunjukkan di negeri-negeri lain.

Beberapa pemimpin utama PR Pusat akan berkumpul di Melaka antaranya Timbalan Presiden PAS, Muhammad Sabu; Naib Pengerusi DAP, Dr Tan Seng Giaw dan Setiausaha PKR, Datuk Saifuddin Nasution Ismail.

harakah/-

Pampasan RM207b: Harapan mangsa jika Pakatan menang

Posted: 04 Dec 2012 12:07 AM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -


(Gambar: Rombongan Nizar bertemu dengan Pak Hashim di kediamannya di Changkat Jering baru-baru ini)

TAIPING: Selepas menunggu sekian lama, buruh paksa pembinaan landasan keretapi maut kini menggantungkan harapan mereka untuk mendapat bayaran itu jika Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya umum nanti.

Sehubungan itu juga, mereka berterima kasih kepada Datuk Seri Mohamad Nizar Jamaluddin di atas inisiatif beliau menubuhkan Sekretariat Jejak bagi menuntut wang pampasan yang dinafikan kerajaan.

Namun Mohamad Nizar ketika ditemui tidak dapat memberikan sebarang jaminan kerana beliau sendiri tidak tahu dimanakah wang itu berada kini.

Kerajaan Barisan Nasional (BN) pimpinan Umno pula sehingga kini senyap seribu bahasa walaupun ia sudah dibangkitkan di Dewan Rakyat oleh Mohamad Nizar.
TerkejutSalah seorang dari mereka yang masih hidup, Hashim Yaakub, 122, berkata, beliau terkejut dengan maklumat bahawa kerajaan Jepun telah membayar pampasan kepada kerajaan Malaysia sebanyak RM207 bilion sejak lama dahulu, sedangkan beliau tidak mendapat apa-apa.

Perasaan itu dizahirkan beliau ketika menerima kunjungan Mohamad Nizar yang juga Ahli Parlimen Bukit Gantang di kediamannya di Changkat Jering di sini baru-baru ini.

Beliau yang masih kuat ingatannya menceritakan, beliau menjadi buruh paksa zaman Jepun itu ketika beliau baru berusia 26 tahun.

Menurut Pak Hashim, beliau menjadi buruh paksa selama tiga tahun lapan bulan dan hanya menerima gaji sebanyak 3 bath duit Siam.

Ekoran kehilangannya dan tidak dapat dikesan pada waktu itu, ahli keluarganya telah membuat kenduri tahlil kepada Pak Hashim.

Sebaik selesai perang dunia kedua, Pak Hashim bagaimanapun selamat pulang ke kampung halamannya bertemu keluarga, dan kepulangannya disambut dengan kenduri kesyukuran.

Justeru, dengan perkembangan terbaru ini beliau meletakkan harapan tinggi kepada Pakatan Rakyat agar membela nasib mereka yang telah dinafikan hak mendapat pampasan tersebut oleh kerajaan Barisan Nasional.

Mohamad Nizar dalam pada itu berjanji akan membangkitkan isu tersebut dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri Perak yang akan bersidang 17 Disember ini.

Malah kata Adun Pasir Panjang itu, satu sidang media bersama bekas buruh dan waris mereka akan diadakan dalam masa terdekat.

Isu landasan maut ini sebelum ini didedahkan Mohamad Nizar Nizar yang mempersoal ke mana perginya wang pampasan berjumlah RM207 billion yang telah dibayar oleh kerajaan Jepun itu.

Nizar berkata seramai 72,000 penduduk Tanah Melayu pada ketika itu dikerah menjadi buruh paksa membina landasan itu dan hanya 30,000 orang daripada mereka yang kembali ke Malaysia sementara selebihnya gagal dikesan.

Sekembalinya mereka ke tanah air, satu pertubuhan dibentuk yang digelar Persatuan Kebajikan Bekas Dan Waris Buruh Binaan Landasan Kereta Api Siam Ke Burma Tahun 1942-1946.

Mengikut pecahan, jumlah 30,000 buruh ini mellibatkan 60 peratus bangsa Melayu, 20 peratus India, 15 peratus Cina dan 5 peratus bangsa lain.

Nizar berkata, dengan jumlah RM207 bilion itu setiap keluarga dianggarkan layak menerima sehingga RM3 juta wang pampasan.

Sejak didaftarkan secara rasmi pada 11 Januari 2011, persatuan terbabit telah memohon beberapa kali untuk mendapatkan wang pampasan dari kerajaan Malaysia tetapi hingga kini masih gagal.

harakah/-

Anak tidak sah taraf perlu tindakan Majlis Fatwa

Posted: 03 Dec 2012 11:56 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -


KUALA LUMPUR: Senator Khairiah Mohamad meminta kerajaan khususnya Majlis Fatwa Kebangsaan mengambil serius masalah peningkatan anak tidak sah taraf kerana ia melibatkan akhlak dan moral rakyat negara ini khasnya yang beragama Islam.
 "Bila kita sebut anak tidak sah taraf bermakna ada kaitan dengan di luar perkahwinan," katanya dalam sidang media di lobi Parlimen.

Mengulas jawapan kepada soalan lisannya yang dikemukakan semalam, Khairiah berkata 10 peratus jumlah anak tidak sah taraf untuk tahun 2010 sahaja sudah menunjukkan perlakuan tidak bermoral berlaku dengan serius.

Kementerian Dalam Negeri (KDN) memaklumkan seramai 52,982 anak tidak sah taraf yang telah didaftar daripada 510,462 kelahiran pada tahun 2010.

Manakala bagi jumlah anak tidak sah taraf mengikut tiga kategori umur yang paling tinggi antara umur 21 hingga 30 tahun seramai 130,775 orang bagi tahun 2008 hingga November 2011.

Dan diikuti umur 16 hingga 20 tahun seramai 67,755 dan umur antara 31 hingga 40 tahun seramai 44,359 anak tidak sah taraf.

Dalam tempoh lima tahun itu, negeri Sabah mencatat jumlah anak tidak sah taraf paling tinggi iaitu 72,939 diikuti Selangor seramai 32,992 dan Sarawak seramai 30,187 orang.

Katanya, bagi orang Islam Majlis Fatwa Kebangsaan telahpun mengeluarkan fatwa berkenaan penamaan anak tidak sah taraf pada tahun 1981, di mana anak dilahirkan lebih dari enam bulan tempoh perkahwinan boleh dibinkan ayahnya.

Tetapi jika kurang dari enam bulan perkahwinan anak tersebut tidak boleh dibinkan bapanya.
Justeru, beliau memohon Majlis Fatwa Kebangsaan melihat kemaslahatan anak-anak tidak sah taraf ini yang semakin hari semakin ramai demi kebaikan dan masa depan mereka.

"Dari sudut Islam sendiri anak yang dilahirkan melalui penzinaan tidak berdosa yang berdosa adalah ibu bapanya. Wajarlah Majlis Fatwa melihat semula fatwa yang telah dikeluarkan agak lama sejak 1981," katanya.

Sementara itu Senator Datuk Dr Johari Mat berkata, anak-anak ini akan mengalami tekanan jiwa apabila mengetahui mereka tidak sah taraf menyebabkan ramai yang tidak bersekolah akhirnya mereka tercicir.

Tegasnya, anak itu boleh dibinkan bapanya walaupun tidak cukup enam bulan selama mana ayahnya tidak menafikan anak berkenaan.

Malah beliau percaya jika Majlis Fatwa berbuat demikian secara tidak langsung boleh mengurangkan atau mengelakkan gejala pembuangan bayi.

"Kita perlu lihat mengapa kes buang bayi semakin berleluasa antara sebabnya anak yang dilahirkan tidak boleh dibinkan bapanya.

"Yang perlu ditangani adalah anak yang menjadi mangsa, ibu bapa boleh bertaubat," katanya.

harakah/-

90 cedera struktur pelantar minyak condong

Posted: 03 Dec 2012 11:54 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

SINGAPURA - Beberapa pegawai berkata, seramai 90 orang pekerja cedera, 23 orang lagi serius dalam satu kemalangan di sebuah dermaga kapal di sini, semalam. 

Kementerian Sumber Manusia menyatakan, kejadian itu berlaku ke atas struktur pelantar minyak yang dalam pembinaan.

Syarikat Jurong Shipyard Pte. Ltd., membina struktur tersebut. 

Jurucakap limbungan kapal berkata, para pekerja sedang menguji strutur berkenaan tetapi salah satu kakinya gagal berfungsi lalu menyebabkannya condong.

Katanya, pekerja yang cedera itu dihantar ke hospital untuk mendapat rawatan.

Dia menyatakan, seramai 53 orang telah dibenar keluar, manakala seorang lagi masih dalam keadaan kritikal.
Siasatan ke atas kemalangan itu sedang dilakukan. - Agensi

Pidato Habibie di Unisel Khamis ini

Posted: 03 Dec 2012 11:50 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

SHAH ALAM: Bekas Presiden Indonesia, BJ Habibie akan memberikan pidatonya 6 Disember ini di Dewan Pro Canselor Unisel, Shah Alam.

'Habibie dan transisi Indonesia ke demokrasi' bakal menjadikan topik ini sesuai dengan peranan yang telah beliau lakukan dalam mengubah Indonesia ke demokrasi.

Majlis yang bermula jam 9 pagi itu dikira penting untuk rakyat negara ini yang juga bercita-cita untuk membuat perubahan di negara ini.

Bacharuddin Jusuf Habibie  adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau  lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936.

Sebagai presiden yang mengambilalih tampuk pemerintahan dari Sooharto, Habibie banyak membuat perubahan walaupun tempoh masa untuknya hanya singkat sahaja.

Antara perubahan besar yang dibuat Habibie adalah kebebasan media di Indonesia. Hari ini, media di Indonesia jauh lebih bebas dari Malaysia.

harakah/-

Sapu’ beg atas meja

Posted: 03 Dec 2012 11:44 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

GOMBAK: Angkara cuai, seorang wanita berputih mata apabila kerugian hampir RM30,000 selepas beg tangannya yang diletakkan atas meja ketika makan di sebuah restoran di Kuang, dekat sini, dilarikan penjenayah.

Kejadian berlaku kira-kira jam 8 malam kelmarin, ketika mangsa yang berusia 30-an asyik menjamu selera bersama ahli keluarganya.

Menurut sumber, tiba-tiba seorang lelaki memakai topi keledar dan berusia lingkungan 20-an muncul dan dengan pantas mencapai beg tangan mangsa.

"Mangsa tidak sempat berbuat apa-apa dan hanya mampu menjerit apabila beg tangannya yang mengandungi barang kemas termasuk beberapa bentuk cincin dan rantai emas bernilai hampir RM29,000 dan wang tunai sebanyak RM1,000 dilarikan lelaki itu," katanya.

Menurutnya, suspek melarikan diri bersama seorang rakannya yang bersedia di luar restoran dengan menunggang motosikal.

metro/-

PKR: Pengguna adu bil eletrik naik lepas ganti meter

Posted: 03 Dec 2012 11:33 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

 
Pengarah komunikasi PKR Nik Nazmi Nik Ahmad menggesa satu badan bebas diwujudkan untuk menyiasat aduan kenaikan bil elektrik selepas Tenaga Nasional Berhad (TNB) menggantikan meter analog pengguna kepada meter elektronik.
ADUN Seri Setia itu berkata beliau menerima 22 aduan daripada penggua yang mendakwa bil mereka meningkat antara 20 hingga 50 peratus selepas TNB menjalankan operasi penggantian meter tersebut.

Nik Nazmi berkata badan itu perlu menyiasat aduan berkenaan memandangkan TNB mendakwa meter baru itu memberi bacaan yang lebih baik dan tepat.

Dalam sidang media bersama pengerusi Biro Pelaburan PKR Wong Chen hari ini, Nik Nazmi mencadangkan agar badan itu diberi kuasa untuk memeriksa meter elektrik yang didakwa memberikan bacaan meragukan.

"Badan ini sepatutnya diberi kuasa untuk menguji meter baru sebagai pengimbangtara dan membuat dapatan bebas yang mengikat TNB dan pengguna," katanya.

malaysiakini/-

Umno makin lemas, berpaut pada ‘dahan’ 13 Mei 1969

Posted: 03 Dec 2012 11:32 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

KUALA LUMPUR: Hasutan bahawa 13 Mei akan berlaku sekiranya Umno BN kecundang dalam PRU13 menggambarkan betapa tertekan dan lemasnya Umno sehingga terpaksa mengungkit tragedi 13 Mei 1969 sebagai amaran.
"Agenda rasis ini terus dimain tanpa rasa segan silu agar Umno masih lihat relevan terutama kepada ahli-ahli Umno yang terus ditipu dengan momokan 13 Mei," kata Ketua Koordinator Jingga 13 Malaysia, Fariz Musa dalam satu kenyataan.

Berikut kenyataan penuh beliau.

Perhimpunan Agung UMNO 2012 (PAU 2012) sepertimana biasa menjadi medan kepada 'memuji-muji' dan 'membodek' pimpinan UMNO dengan suara-suara yang lunak dan memualkan sekian rakyat yang mendengar.

Tidak kurang juga berkumandang dendangan keras lagi kasar menyerang pimpinan Pakatan Rakyat khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Tuan Guru Nik Aziz Nik Mat dengan pelbagai gelaran yang melampau dan biadap, menjadi hidangan kepada rakyat melalui media UMNO BN.

Kenyataan Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil, Ketua Wanita UMNO tanpa rasa bersalah dan kesal memulakan perang psikologi bagi tujuan menghasut dan 'membakar' sentimen rasis dengan membangkitkan isu 13 Mei yang sudah tidak relevan dan lapuk.

Hasutan beliau bahawa 13 Mei akan berlaku sekiranya UMNO BN kecundang dalam PRU 13 menggambarkan betapa tertekan dan lemasnya UMNO sehingga terpaksa mengungkit tragedi 13 Mei 1969 sebagai amaran.

Agenda rasis ini terus dimain tanpa rasa segan silu agar UMNO masih lihat relevan terutama kepada ahli-ahli UMNO yang terus ditipu dengan momokan 13 Mei.

Sedangkan rakyat semakin matang dan bijak menyedari bahawa UMNO adalah punca dan dalang kepada berlakunya peristiwa hitam 13 Mei agar perancangan sulit dan licik mereka.

UMNO sebenarnya sekarang berada seperti perumpamaan 'kelemasan' sehingga terpaksa berpaut kepada 'dahan' rasis untuk memastikan 'talian hayat' UMNO semakin panjang agar Putrajaya akan terus dipertahankan walau apa jua cara.

Igauan UMNO sebagai parti memperjuangkan Islam adalah sangat melucukan kepada sesiapa yang mendengar,malah gelak rakyat semakin besar apabila pelbagai gelaran hebat kepada Datuk Seri Najib Razak.

Sedangkan dalam masa yang sama terpalit dengan pendedahan Deepak Jaikishan yang melibatkan beliau dengan skandal berkaitan akuan bersumpah pertama melibatkan skandal pembunuhan Altantuya dan pendedahan Deepak mendakwa membayar keluarga Datuk Seri Najib Razak agar campurtangan bagi membolehkannya menjadi satu pihak dalam satu perjanjian projek Kementerian Pertahanan.

JINGGA 13 hairan Datuk Zahid Hamidi pula yang terkinja-kinja untuk mejawab semua dakwaan Deepak melibatkan DS Najib Razak dalam ucapan beliau.

Apakah hubungan beliau dengan skandal tersebut dan hubungan beliau dengan DS Najib Razak? Sikap 'membodek' Presiden UMNO sudah makin menjadi-jadi dan sudah ditahap kritikal dalam UMNO.

13 Mei adalah sejarah hitam yang sudah tidak patut dikenang dan diingati terutama golongan generasi muda yang tidak memahami dengan lebih mendalam kejadian tersebut.

Sejarah akan diputar belit agar lebih dilihat relevan demi survival UMNO dalam PRU 13 yang amat merisaukan mereka.

DAP akan menjadi sasaran mereka dengan cerita dan fakta diseleweng seolah-olah Pakatan Rakyat di Putrajaya, maka DAP atau orang Cina akan menguruskan negara ini dengan agenda songsang yang digunakan untuk mempengaruhi orang-orang Melayu agar menolak DAP dan Pakatan Rakyat.

JINGGA 13 meminta rakyat Malaysia agar bersiap sedia dengan taktik dan propaganda murahan UMNO yang sudah tidak relevan. Adakah orang Melayu akan terus diperbodohkan dengan isu lapuk ini?

Rakyat Malaysia khususnya orang Melayu semakin matang dan bersama-sama atas nama soladiriti membina negara bangsa Malaysia yang sebenar-benarnya tanpa diulit dengan agenda rasis yang sudah pasti merosakkan agenda sebangsa dalam erti kata yang sebenar dan bukannya konsep 1 Malaysia yang retorik semata-mata sedangkan laungan rasis terus dimainkan oleh UMNO.

harakah/-

Pegang jari hampir putus

Posted: 03 Dec 2012 11:20 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

SELAMAT...anggota bomba mengeluarkan mangsa nahas.
SELAMAT...anggota bomba mengeluarkan mangsa nahas. 
 
BAGAN SERAI: "Saya merangkak keluar menerusi cermin hadapan trak yang pecah sambil memegang jari yang hampir putus," kata Koperal Ahmad Aping, 52, seorang mangsa yang cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah trak Pasukan Gerakan Am (PGA) dan kenderaan pelbagai guna (MPV), di sini, pagi semalam.

Dalam kejadian jam 8.30 pagi di Kilometer 197.2, Projek Lebuh Raya Utara-Selatan (Plus), arah utara berhampiran Hentian Rawat dan Rehat (R&R) Gunung Semanggol itu, MPV dinaiki tiga penumpang hilang kawalan ketika cuba memotong deretan konvoi 10 trak PGA dari Batalion 3, Bidor, sebelum merempuh belakang sebuah trak berkenaan.

Rempuhan itu menyebabkan MPV jHonda Edix dan trak dinaiki tujuh anggota PGA Senoi Praq itu terbabas sebelum terhumban ke longkang di tepi lebuh raya. Kejadian menyebabkan seorang penumpang MPV dikenali Mohammad Saome, 30, yang juga pekerja asing warga Bangladesh maut.

metro/-

Rakyat Malaysia Rugi Jutaan Ringgit Jadi Mangsa Penipuan Cinta Internet

Posted: 03 Dec 2012 11:19 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -
KUALA LUMPUR: Setiap hari, seramai tiga rakyat Malaysia menjadi mangsa kepada sindiket penipuan cinta Internet dan kebimbangan polis terhadap bilangan kes yang tidak dilaporkan boleh meningkat tiga kali ganda lebih tinggi.

Pengarah Bahagian Keselamatan Siber dan Multimedia, Asisten Komisioner Mohd Kamaruddin Din berkata, seramai 613 mangsa iaitu 375 wanita dan 238 lelaki kerugian RM25.89 juta kepada sindiket berkenaan antara Januari dan September tahun ini.

"Tahun lepas, kami mencatatkan 876 kes dengan kerugian berjumlah RM34.17 juta," katanya.
Beliau berkata, sindiket itu menggunakan beberapa modus operandi untuk menipu mangsa mereka untuk jatuh cinta dan memberikan sejumlah besar wang tunai.

"Paling popular adalah penipuan bungkusan, di mana mangsa diberitahu bahawa dia akan menerima bungkusan mengandungi hadiah yang mahal, barangan kemas atau wang tunai tetapi bungkusan itu ditahan oleh Kastam atau bayaran perlu dibuat untuk mengeluarkannya.

"Sesetengah anggota sindiket mendakwa mereka datang ke Malaysia untuk berkahwin dengan mangsa. Pada ketibaan mereka ke sini, mereka akan mendakwa telah ditahan oleh pihak berkuasa dan hanya akan boleh dibebaskan sekiranya bayaran tertentu dilunaskan," katanya.

Kamaruddin berkata, jabatan beliau turut menyiasat kes-kes di mana anggota sindiket memperdaya mangsa dengan mendakwa mereka menjadi pemimpin atau tentera dari zon konflik yang mempunyai jutaan mata wang asing secara tunai.

"Mangsa akan diminta untuk membayar antara RM100,000 dan RM200,000 bagi membawa wang dari zon konflik itu dan berjanji akan memberikan sebahagiannya," katanya.

mstar/-

Majoriti Pemimpin UMNO Akan Bersidang Di Sungai Buloh Tahun Depan

Posted: 03 Dec 2012 11:17 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

PAU 2012 hanya seperti pesta Glee.

Najib jerit lah awak sekuat mana kamu mahu. Bersembur air liur pun mengenai timbalan dan naib presiden parti UMNO pun tak kisah kerana ianya tidak sedikit pun mengobah nekad dan tekad rakyat mahu menyingkirkan UMNO dari Putrajaya.

Nak berperang macam Churchill pun tak mengapa- dalam longkang, celah kankang, dalam bilik, dalam stadium pun tak kisah. Tapi jangan lupa tentera bersekutu lawan parti Nazi yang macam UMNO sekarang ini.

yang menjerit perang sana sini ialah KJ seoarang sahaja- majority pemuda dan senior UMNO buat tak tahu sahaja.

Mampuih lah KJ kali ini.

Yang matlaon UMNO tahu, hendak kekal jadi ADUN atau MP. Rosnah Sherlin nak berperang apa- angkat badan sendiri pun tak boleh. Wanita UMNO- hendak tunjuk muka dikampung pun, rakyat lembukan mereka. Macam mana kita nak percayakan Shahrizat, orang yang tidor dengan dia pun, dia tak tahu apa kerja nya. Orang berkualiti macam inilah yang Najib cakap besar hendak mengurus Malaysia.

Bila saya lihat perwakilan UMNO mengibar ngibarkan placards dengan tulisan dan lakaran, kita sayangkan PM- saya ingatkan ini adalah projek Meng-Glee-kan UMNO. Glee ada lah suatu rancangan hiburan TV yang menjadi kegilaan anak2 muda diseluruh dunia.

Mungkin projek Gleekan UMNO adalah hasil pemikiran budak2 muda disekeliling Najib. Setelah 55 tahun kita merdeka dan umur UMNO 66 tahun, meremajakan UMNO yang difikirkan oleh pemimpn UMNO ialah mengGleekan UMNO.

Hidup UMNO! Parti pilihan Allah. Seperti yang saya sebut dan tulis, orang UMNO menyifatkan Allah pun ahli UMNO!

Tahun hadapan Dato Najib tidak perlu bimbang. PAU akan berjalan dimana ahli nya akan mengundi untuk menggantikan Najib. Najib akan disalahkan sebagai penyebab utama UMNO kalah PRU13. Majority pemimpin pula akan bersidang di Sungai Buloh.

Sebaik sahaja tamat ucapan memekik dan melolong, rakan saya dari UMNO talipon saya bertanyakan apa sudah jadi dengan presiden UMNO. Saya kata entah sebab saya tidak mendengar ucapan. Seperti yang lazim, saya lebih suka membaca yang bertulis. Pembacaan bahan yang bertulis mengelak kita daripada terpengaruh dengan penggayaan pengucapan Najib.

Saya bertanya- awak bekalkan sapu tangan atau tidak? Kertas tissue? Nanti presiden UMNO nak sapu mulut, takde apa2 bahan. Jaga2 kamu- kalau dia sapu mulut dengan tangan, kalau bersalam dengan dia, segeralah basuh dengan Dettol atau disinfectant. Air lir pembawa penyakit tahu.

Apa yang baru yang dibawa oleh Najib? Ini semua wine dalam botol baru. Bertahun tahun lama UMNO membantai pihak parti lawan. Dalam PAU mau bantai lagi? Muktamar PAS tidak ada masa pun membicarakan mengenai UMNO. PAU- semua sessi perhimpunan berkisar kepada pembantaian parti lawan. Itu maknanya, UMNO sudah kehilangan punca seperti juga Presiden nya yang tidak tahu bagaimana melepaskan UMNO dari jeratan tali disekeliling leher yang makin mengetat.

Apa yang kita harap dari seorang PM dan menteri kewangan yang tidak berani mempertahankan bajet yang dia sendiri bentangkan? Rakan2 dalam UMNO pun ramai yang menyampah dan meluat bila Najib sekian hari bunyi lebih dari seorang ustaz sedangkan memberi contoh najis mughallazah pun dia tidak tahu? Apa lah yang diharapkan daripada presiden UMNO oleh orang Melayu untuk membela Islam bila Islam dipermainkan dan dipersendakan, dia hanya tersenyum dan beri lagi upah RM30juta kepada Soi Lek?

Mari kita beritahu Najib al wasatiyah bahawa kebenaran bukan diukur dengan kuat jeritan kamu. Ucapan presiden UMNO tidak ada kesan kerana ianya pengucapan yang diperdengarkan kepada geng sendiri yang terdiri dari penyamun perompak, dan penyundal.

80% penduduk dari 29 juta rakyat Malaysia adalah dibawah umur 45 tahun, yang memandang masa depan yang gelap jika UMNO terus memerintah. Najib janganlah cakap besar seolah olah pemajuan negara ini hanya boleh dilakukan oleh UMNO. Cerdik mana sangatlah pimpinan UMNO? kecuali ahli UMNO sememangnya pekak, buta dan bisu- rakyat sudah melihat prestasi dan pencapaian negeri2 yang ditabir oleh Pakatan jauh lebih baik dari bagaimana pemimpin UMNO mentadir negeri masing2.

Semenjak dia ambl alih pentadbiran negara dari Paklah, hutang kerajaan federal meningkat dari RM230bn kepada RM502bn yakni, 2 kali ganda lebih!. Najib akan diingati sebagai PM yang paling boros. Dari 2008-2011, ubahsuai, penyelenggaraan rumah rasmi PM ialah RM7juta. Bil letrik sahaja RM10juta. Bil air sebanyak RM1.9juta. Najib bergentayangan seantero dunia dengan jet milik kerajaan menelan belanja RM17 juta. Inilah dia transformasi yang selalu disebut oleh Najib.

Setelah 55 tahun, 40% rakyat negara ini mempunyai pendapatan RM1500 sebulan yakni tahap miskin. Tahap kelayakan untuk dapat BR1M pun sudah RM3000. Dari 40% itu, 70% atau 8.5 juta adalah orang Melayu yang Najib omong kosong mahu memajukan.

Jika RM3000 dianggap tahap kurang pendapatan dan layak dapat BR1M, maka RM 1500 apa dia? 70% daripada 40% yang miskin ini ialah orang Melayu. Setelah 55 tahun merdeka, dan 66 tahun usia UMNO, jurang kekayaan paling terbesar ialah dikalangan orang Melayu. Apa yang Najib cakapkan?

Apa yang dilakukan oleh UMNO selama 55 tahun memerintah? Kamu parti Melayu tapi jurang kekayaan dikalangan orang Melayu paling besar? Ini bermakna, kepentingan yang kamu perjuangkan terutama semenjak 1981, ialah kepentingan penindas dan kepentingan tuan tanah kedawong.

Kita akan sambung membahas pengucapan yang penuh dengan kelentong, takabbur dan sombong. Tapi itulah UMNO. Parti penyamun, lanun dan penyundal. -sakmongkol

Taman Rekreasi Piasau Perlu Diubahsuai

Posted: 03 Dec 2012 09:24 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

 MIRI - Piasau Jaya atau lebih dikenali sebagai Piasau Link merupakan
kawasan perumahan rakyat yang sudah dibina khas untuk Bumiputera
berpuluh tahun yang lalu. Di situ terdapat sebuah bangunan kedai untuk
peniaga Melayu menjalankan perniagaan. Di hadapan kedai terdapat
sebuah taman rekreasi untuk penduduk perumahan bersantai.

Baru-baru ini kita mendapat aduan dari penduduk di situ mengatakan
bahwa taman rekreasi tersebut sepatutnya dibina untuk bersantai tapi
sayangnya kawasan tersebut terbiar begitu saja tanpa sebarang
penyelenggaraan. Walaupun bersebelahannya terdapat sebuah gelanggang
futsal tetapi taman rekreasi yang berhampiran dengan kedai agak
terbiar.

Kawasan tempat duduk agar kotor dan becak dengan air bertakung apabila
musim hujan dan kawasan parkir juga terhad. Setakat ini jarang sekali
melihat orang ramai bersantai dalam taman tersebut kecuali nyamuk dan
serangga.

Menurut pengadu lagi, mereka telah dijanji oleh setiausaha politik
Datuk Peter Chin yang kawasan itu akan dijadikan kawasan persekitaran
hijau dan taman rekreasi, tetapi malangnya kawasan yang sepatutnya
menjadi tempat orang bersantai dan juga tempat berniaga telah bertukar
menjadi kawasan pembiakan nyamuk. Air bertakung dan juga tiada
penyelenggaraan yang baik menyebabkan orang ramai tidak ingin hendak
bersantai di kawasan itu kerana kawasan tanahnya kotor terutama sekali
selepas hujan.

Begitu juga dengan tong sampah besar yang penuh dengan sampah diletak
di tepi jalan masuk kedai di situ juga tidak sesuai dan tidak elok
dipandang oleh para pengunjung.  Sepatutnya tong sampah tersebut
diletak di kawasan yang sesuai untuk pembuangan sampah bukannya
diletakkan dihadapan jalan masuk taman itu. Ianya akan nampak terlalu
kotor apabila terlalu banyak sampah dibuang disitu sekiranya pihak
yang berkenaan lambat untuk mengutip sampah tersebut.

Kita mencadangkan agar tapak tempat duduk di kawasan taman itu perlu
diubahsuai sepenuhnya, agar ianya sesuai untuk para pengunjung
bersantai. Begitu juga perlu ada tapak untuk berniaga dan kawasan
parkir juga perlu ditambah.

Untuk mencantikkan lagi taman itu, tapak untuk berjalan kaki dan
tempat duduk perlu ada lantai semen, agar ianya tidak kotor terutama
sekali selepas waktu hujan.

Apabila taman rekreasi nampak cantik maka pengunjung pun suka
bersantai sambil menikmati udara segar dibawah pohon yang rendang.
Disamping itu para peniaga juga mendapat hasil dari para pengunjung
dan ini akan menambahkan pendapatan para peniaga di situ. Secara tidak
langsung ini akan menaikkan imej kawasan perumahan Piasau dan juga
bandaraya Miri sebagai pusat pelancongan.

Kerjasama dengan pihak MBM dan  juga  pihak yang berkenaan amat
dihargai, kita ingin melihat kawasan perumahan  serta bandaraya Miri
nampak cantik dan sesuai sekali dengan gelaran pusat bandaraya
pelancongan. Kebersihan dan kesihatan penduduk adalah tanggungjawab
kita bersama tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

BERSAMA MEMERANGI YAHUDI

Posted: 03 Dec 2012 09:20 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

 
خطبه جمعة

اَلْحَمْدُ ِللهِ الْقَائِلِ :

يَـٰبَنِىٓ إِسْرَ‌ٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

اَشْهَدُ اَنْ لاَ ِالــهَ اِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،
 اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ الــِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ.
عِبَادَ الله اِتَّقُوْا الله اُوْصِيْكُمْ وَاِيـَّايَ بِتَقْوَى الله فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

       سيدغ جمعة سكلين،
       ففراغن انتارا اومة اسلام دفلسطين دان اورغ-اورغ يهودي اداله ساتو ففراغن يغ امت لاما ملبيهي ليم فولوه تاهون. نامون سهيغضا كهاري اين اومة اسلام فلسطين مغهدافي تكانن دمي تكانن يغ امت مثديهكن تنفا ادا أوسها يغ بنر-بنر بركسن درفد نضارا-نضارا اسلام. والوفون اومة اسلام سبنرث امت جاوه لبيه رامي درفد يهودي نامون بيلاغن يغ باثق سهاج تيدق خوكوف اونتوق مغالهكن مريك. بهكن اونتوق مناكوتكن مريك سهاجا فون كيت تيدق براوفاي. انيله كثتأن يغ ادا دهدافن كيت، سوك تيدق سوك كيت ترفقسا مغاكوءيث.

سيدغ جمعة سكلين،
 سبنرن بغسا يهودي بوكنله ساتو بغسا يغ بوليه داجق بردامي. سجاره يغ فنجغ سمنجق برسام نبي محمد (ص) يغ موليا ايت تله ممبوقتيكن بهوا مريك ممغ سوك مموغكيري جنجي. فريستيوا فغفوغن ترهادف يهودي بَنِيْ  نَضِيْر دان بَنِيْ قَيْنُوْقَاع دمدينة مروفاكن بوقتي يغ امت ثات دمان كالو دغن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنديري فون مريك بوليه مموغكيريث مك افاكه يغ ماهو دهارفكن دغن ضنخاتن سنجات يغ دبوات تتكالا مريكا مثداري كماراهن دنيا سماكين ممبواق-بواق. مريك هاث برجنجي كتيك مريك لمه. ضنخاتن سنجات هاث برلاكو افبيلا مريك همفير كاله. سباليقث افبيلا مريك ممفوثإي كقواتن مريك اكن كمبالي ممراغي كيت دمان سهاج مريك برادا. الله منجلسكن دالم سورة المُمْتَحَنَة اية 2:
إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءًۭ وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾
ارتيث :
جك مريك دافت منغكف كامو مريك اكن منجاديكن كامو موسوه-موسوه كامو دان ملفسكن تاغن دان ليده مريك كفدامو دغن مثاكيتيمو دان برخيتا-خيتا سفاي كامو منجادي كافير.

سيدغ جمعة سكلين،
       الشهيد سيد قطب رحمم اللهدالم تفسيرثفي ظلال القران مثبوت مغناي طبيعة سبنر بغسا يهودي يغ امت كتارا يأيت :
طبيعة كفور،  تيدق مغنغ كبإيقكن،  فمنتيغن ديري يغ سمفيت دان هيدوف دالم فناتيك فرقومان يغ تبل.
مريك مراس بهوا ستياف كبإيقكن يغ دخافي اوليه اورغ لاين سلأين مريك اداله بوليه دان فاتوت دفوتوغ دان درمفس درفد مريك. مريك تيدق ممفوثإي فراسأن بهوا مريك ترجالين دغن هوبوغن إنسانية يغ اضوغ يغ مغيكت سلوروه أومت مأنسي. دمكينله كأدأن مريك سلاما-لاماث دان مريك اكن تروس هيدوف دالم فغاسيغن دان فمنخيلن ديري. مريك مراس ديري مريك سباضاي ساتو داهن يغ ترفوتوغ درفد فوكوء. مريك منوغضو-نوغضو اومة مأنسي لأين دتيمفا بنخان دان مالا فتاك سرت مريك مناروه دندم كسومت ترهادف قوم-قوم لأين. مريك مندريتا عقيبة حسد دغكي مريك سنديري. مريك ممبوات أومة-أومة لأين مراس كسن حسد دغكي مريك دالم بنتوق فتنة دان هورو هارا يغ دختوسكن اوليه مريك انتارا ستغه بغسا دغن ستغه بغسا يغ لأين. مريك مثالاكن افي ففراغن أونتوق منغضوق دأير كروه دان ممواسكن دندم كسومت مريك يغ تيدق فرنه فادم. جوض دالم بنتوق كموسنهن يغ دلاكوكن كأتس قوم-قوم يغ لأين دسمفيغ قوم=قوم لأين يغ برتيندق بالس ترهادف مريك. سموا كجهاتن دان اغكارا اين اداله تربيت داري طبيعة فمنتيغن ديري مريك.

سيدغ جمعة سكلين،
       سبنرث يهودي تيدق ممفوثإي كقواتن داري مان-مان سودوت. كقواتن مريك هاثاله فغضنتوغن مريك كفد أمريك (Amerika). مالغث همفير سموا نضارا اسلام ترلالو بركنتوغ كفد أمريك. اين كران كجيأن مريك ممخهبلهكن كيت مغيكوت فهامن ماسيغ-ماسيغ. نضارا عرب دفجهكن دغن خارا ممبنتو سبهاضين فميمفين مرمفس كواس درفد راج يغ ممرينته. باضي راج يغ ماهو مغيكوت تلونجوق مريك اكن دفرتاهنكن. آخير نضارا عرب باضايكن هيلغ كفرخيأن دان برفرغ سسام سنديري.

سيدغ جمعة سكلين،
كيت واجب برجهاد ممفرتاهنكن بيت المقديس والوفون سلوروه بغسا عرب برستوجو مثرهكنث كفد يهودي. يغ منجادي اساس دان حقيقة فرتاروغن اين اداله عقيدة. بوقتيكنله كإيمانن كيت دغن ممراغي مريك مغيكوت كممفوان دان كماهيران يغ كيت ادا.

بَارَكَ اللهُ لِىْ وَلَكُمْ  بِالْقُرْآءنِ الْعَظِيْمِ، وَنفَعَنِىْ وَاِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ  اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَّلَ مِنِّى وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ  ِليْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَيَا فَوْزَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ وَياَ نَجَاةَ التَّاءِبِيْنَ.
 
khutbah jumaat/-

Penemuan Gas Terbaru Sarawak: Wajar Royalti Sarawak Ditingkatkan 20%

Posted: 03 Dec 2012 08:51 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

Dewan Pemuda PAS Sarawak bersyukur dengan penemuan terbaru simpanan
gas (gas reserve) di perairan Miri oleh PETRONAS baru-baru ini.

Penemuan gas di  lapangan Kuang Utara dan Tukau Timur ini dianggarkan
mempunyai simpanan gas sebanyak 4.4 TSCF (trillion standard cubic
feet). Penemuan terbaru ini menunjukkan Sarawak ialah negeri yang kaya
dengan hasil asli terutama hasil minyak dan gas.

Hasil gas  ini hendaklah dimanfaatkan untuk kemajuaan dan
kesejahteraan rakyat Sarawak, sesuai dengan tuntutan Islam untuk
sesuatu hasil hendaklah dibelanjakan untuk negeri tersebut sebelum
dipindahkan kepada kerajaan pusat. Fokus utama hendaklah diberikan
kepada pembangunan infrastruktur asas seperti lebuhraya, kemudahan air
bersih dan elektrik di seluruh Sarawak serta program-program
mensifarkan kemiskinan di kalangan rakyat Sarawak. 

Kami menganggarkan
pendapatan sebanyak RM43 billion sepanjang operasi pengeluaran gas
daripada dua lapangan ini. Dengan menganggarkan operasi pengeluaran
selama 20 tahun, hasil tahunan daripada penemuan terbaru ini ialah
RM2.16 billion setahun. Kami meneruskan tuntutan 20% royalti daripada
hasil pendapatan tersebut yang dianggarkan RM430 juta setahun bermula
daripada tahun pengeluaran pertama.

Dengan jumlah royalti tahunan sebesar ini, kemiskinan di Sarawak
dengan kadar 5.3% mampu disifarkan sepenuhnya hanya dalam masa
setahun. Dalam masa yang sama, sekiranya keseluruhan hasil daripada
20% royalti gas ini dijumlahkan untuk 20 tahun operasinya, kerajaan
negeri akan memperoleh hampir RM 9.0 bilion yang dianggarkan mampu
membina sekitar 60,000 buah rumah mampu milik untuk rakyat Sarawak
yang memerlukan.

Kerajaan Negeri Sarawak hendaklah sedar bahawa hasil minyak dan gas
Sarawak ialah milik rakyat Sarawak dan hendaklah dikembalikan kepada
rakyat Sarawak. Hasil royalti 20% selaras dengan tuntutan NGO R dan
Pakatan Rakyat ini hendaklah disokong oleh kerajaan negeri demi
kesejahteraan rakyat Sarawak. Janganlah berslogan juara rakyat tetapi
tidak mahu membela nasib rakyat sendiri.

pas sarawak/-

105 dipaksa makan kertas

Posted: 03 Dec 2012 08:26 PM PST20 Muharram 1433H. [MOD] -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELABUHAN KLANG: Seramai 105 wanita warga asing bukan saja dikurung, malah turut dipaksa makan kertas surat khabar selain tidak dibayar gaji sejak enam bulan lalu oleh sebuah syarikat agensi pembantu rumah yang beroperasi di Bandar Baru Klang, di sini.

Mereka yang berusia 18 hingga 25 tahun itu diperdaya menjadi pembantu rumah secara bulanan dan harian, namun tidak menerima gaji selepas berkhidmat sejak enam bulan lalu dengan alasan mereka perlu menyerahkan gaji selama tujuh bulan sebagai bayaran untuk bekerja di Malaysia.

Mereka yang terdiri daripada 95 warga Indonesia dan masing-masing enam dan empat warga Filipina itu, diselamatkan dalam Ops Khas 6P Jabatan Imigresen Selangor, kelmarin.

Pengarah Jabatan Imigresen Selangor, Amran Ahmad berkata, serbuan jam 7.45 pagi itu mendapati semua wanita terbabit dikurung di tingkat tiga dan empat premis syarikat agensi pembantu rumah berkenaan.

Beliau berkata, wanita terbabit turut mendakwa dikasari selain makanan dicatu agensi berkenaan dan ada antara mereka yang dipaksa makan kertas surat khabar setiap kali cuba melawan atau menuntut hak mereka.
"Setiap pagi, agensi ini akan menghantar mangsa dengan van ke rumah dan pejabat di Klang untuk bekerja sebagai pembantu rumah dan tukang cuci dengan pendapatan RM700 sebulan.

"Mereka dikurung di beberapa bilik di premis berkenaan sebaik pulang dari tempat kerja dan tidak dibenarkan keluar bagi mengelak kegiatan ini dihidu pihak berkuasa," katanya pada sidang media di sini, 
semalam. Amran berkata, siasatan mendapati, semua mangsa masuk ke Malaysia sejak sebulan hingga enam bulan lalu menggunakan pas lawatan sosial sebelum ditempatkan di premis agensi pembantu rumah itu.

Dalam operasi itu, pihaknya turut menahan tiga lelaki tempatan dan masing-masing lima dan tiga warga Indonesia Kemboja yang berusia 30 hingga 50 tahun dipercayai penjaga premis berkenaan. Amran berkata, 
pihaknya kini mengesan seorang lelaki tempatan iaitu pemilik agensi pembantu rumah terbabit bagi membantu siasatan.

Katanya, agensi berlesen itu beroperasi sejak lima tahun lalu, tetapi didapati melakukan kesalahan kerana semua wanita yang diambil bekerja itu hanya memiliki pas lawatan sosial bukan permit bekerja sah.
"Semua wanita terbabit dibawa ke rumah perlindungan di Bukit Ledang, Damansara untuk perlindungan sebelum dihantar pulang ke negara asal masing-masing.

"Mereka disiasat mengikut Seksyen 44(1), Akta Pemerdagangan dan Anti Penyeludupan Migran 2007 (Akta 670), manakala lelaki dan wanita yang ditahan itu disiasat mengikut Seksyen 12, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 (Akta 670) dan jika disabitkan sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 15 tahun dan denda," katanya.

Sementara itu, seorang daripada wanita terbabit, Adinda Tanas, 20, mendakwa sejak bekerja dengan agensi itu Mei lalu, dia tidak pernah menerima gaji.

Harian Metro

Ke mana sistem kewangan Islam di Malaysia?

Posted: 03 Dec 2012 08:18 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, 2012 (APKI), telah pun dibentang dan diluluskan di Dewan Rakyat.

Terdahulu Akta Perkhidmatan Kewangan (APK) diluluskan utuk menggantikan BAFIA, Akta Kawalan Pertukaran Asing, Akta Insuran dan Akta Sistem Pembayaran.

APKI pula untuk menggantikan Akta Perbankan Islam dan Akta Takaful. Kedua-dua akta yang dimansuhkan ini akan diletakkan di bawah akta baru ini.

Tujuan pengenalan akta-akta baru ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang sedia ada sekaligus memangkin pertumbuhan Malaysia sebagai hub kewangan antarabangsa.

Tidak dinafikan bahawa Malaysia adalah antara negara ummat Islam yang banyak berperanan mendayakan dan mengarusperdanakan Kewangan Islam.

Usaha-usaha perintis tentunya merujuk seawal penubuhan institusi Tabung Haji dalam tahun 1969, seterusnya penubuhan Bank Islam pertama pada tahun 1983 sehingga terkini cadangan menubuhkan Mega Bank Islam.

Kemelut kewangan antarabangsa mutakhir ini, khasnya kemelut kewangan di Amerika, krisis zon Euro yang menyaksikan Greece, dan terkini Itali dan Sepanyol juga di ambang kebankrapan, meletakkan Kewangan Islam kembali mendapat perhatian.

Sebut-sebutan bahawa Kewangan Islam mampu mengambil alih dan diarusperdanakan menjadi teras kewangan antarabangsa sudah tidak lagi menjadi rahsia dan ditakuti masyarakat antarabangsa.

Pun begitu malangnya, Kewangan Islam belum lagi difahami betul-betul oleh ummat Islam sendiri.

Lebih malang kalau penganjur dan penaja Kewangan Islam sendiri masih belum berpuashati tentang kefahamannya oleh pihak penguasa politik dan pemerintah.

Kegagalan menghayati tasawur dan tujuannya, meletakkan 'Maqasid (Matlamat) Kewangan Islam' ini tidak mampu dicapai. Penulisan ini dibuat bertujuan memaparkan aspek ini.

Umumnya Kewangan Islam difahami sebagai satu 'industri berorientasi pencegahan' atau 'prohibition-oriented industry'.

Kewangan Islam lazimnya diertikan dengan mencegah Riba, Gharar (Penipuan) dan Masyir (spekulasi) dalam transaksi serta kontrak dan mengelakkan dari terlibat dalam pelaburan serta pembiayaan sektor dan perniagaan 'haram'.

Lebih khususnya lagi, sisi-sisi pandang mengikut kerjaya dan pengkhususan juga turut mewarnai kefahaman dan persepsi tentang Kewangan Islam.

Seorang pengamal undang-undang, seorang ahli ekonomi, seorang 'regulator' dan seorang penasihat Syari'ah punya perspektif masing-masing.

Justeru amat mustahak untuk ummat ditegaskan kembali 'Apa itu Kewangan Islam'? Lebih penting,'Bagaimanakah Kewangan Islam seharusnya berperanan membangunkan ummat dan negara'?

Penulis juga akhirnya akan memaparkan bagaimana, dalam usaha penguasa dan pemerintah menaja Kewangan Islam, amalan tadbir-urus dalam negara tampak semakin mengalami percanggahan dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan tadbir-urus Islam dengan laporan Ketua Audit Negara dan pendedahan pelbagai skandal kewangan.

Wajar ditegaskan Kewangan Islam bukan hanya untuk mengelakkan muamalat atau transaksi pengurusan perniagaan yang bebas unsur-unsur riba, gharar dan spekulasi.

Sudah sampai waktunya Kewangan Islam ini kembali diletakkan berperanan untuk sentiasa mencapai 'Maqasid Syari'ah' itu sendiri khasnya 'Pemeliharaan Harta' atau Hifzul Maal.

Malah lebih fundamental dan luas dari itu Kewangan Islam mesti juga diletakkan berperanan dalam kerangka untuk mencapai 'Maqasid Syariah'atau Matlamat-Matlamat Syariah yang lebih luas yakni 'Keadilan (Justice), Kemakmuran (Prosperity) dan Kelestarian (Sustainability).

Sudah sampai waktunya satu 'penilaian kritikal' dibuat terhadap matlamat yang seharusnya dicapai oleh perlaksanaan Kewangan Islam ini di segi kayu ukur kemakmuran rakyat dan tadbir-urus yang menjadi lebih bersih, beretika, bebas rasuah serta salahguna kuasa.

Syariat Islam terbahagi kepada dua jenis hukum hakam yang bersifat Kekal (Thawabit) dan Berubah (Mutaghyyirat).  Muamalat tergolong dalam hal perkara yang bersifat "Mutaghayyirat".

Meniliti perkembangan Kewangan Islam menyerlahkan betapa Syariat Islam itu adalah sangat  anjal (flexible) dan berdaya-maju (dyamics).

Dengan gandingan pelbagai pihak serta penubuhan beberapa badan penting terkini seperti MIFC (Malaysian International Islamic Financial Cetre), ISRA (BNM), ASAS (Association of Syariah Advisors), pacuan pengembangan Kewangan Islam terus diterokai.

Ini mengizinkan pembangunan produk-produk kewangan Islam secara inovatif dan agresif dalam dekad-dekad mutakhir.

Pengukuhan amalan perbankan, pasaran kewangan dan pelaburan Islam berlaku ketika wujudnya pelbagai produk yang mampu memenuhi pelbagai keperluan instrumen pelaburan dan kecairan (liquidity).

Permintaan yang meluas serta produk yang diterima di peringkat global dengan peraturan yang kukuh juga turut menstabilkan pasaran keseluruhannya.

Justeru, perkembangan dan inovasi dalam industri kewangan adalah sangat pesat samada dalam produk  sector perbankan,insuran, pasaran saham, pasaran wang termasuk terkini derivatif  yang "Patuh-Syariah" atau "Syariah-Compliant".

Pun begitu, kelangsungan perkembangan kewangan Islam terkekang dengan pelbagai faktor. Antara yang menghalang kepesatannya ialah kewujudan modal insan yang terlatih dan berkepakaran – skilled human capital.

Penjanaan produk baru adalah satu usaha menuntut sumber yang lebih besar dari kewangan konvensional. Adalah diakui pelbagai pihak pengamal Kewangan Islam sendiri, bahawa ketika Institusi Perbankan Islam (IPI) ini terpaksa juga menggunakan pakar institusi perbankan kovensional, produk-produk yang terhasil tidak dapat tidak adalah sebahagian besarnya 'Syariah-Compliant' dan bukan sebenar-benarnya produk Syariah.

Ini membawa kita kepada contoh produk Sukuk Bai' Bithaman Ajil (BBA) yang diizinkan oleh Majlis Penasihat Syariah atau Syariah Advisory Council (SAC), Bank Negara Malaysia.

Namun Sukuk BBA ini adalah tidak diterima dan tidak diluluskan (prohibited) oleh badan "Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Istitutions (AAOIFI) justeru kerana 'aqadnya'.

Badan ini mengenalpasti bahawa 'Aqad' atau 'Contract' yang melandasi Sukuk BBA itu adalah aqad "Bai Al-Inah" yang sifat kewangannya ialah "Ribawi" atau 'riba-based financing'.

Pembelian semula asset oleh cotohnya pihak mudharib semasa matang sukuk tersebut pada harga nominal, mengandungi unsur ribawi.

Amat mustahak bagi pengamal Kewangan Islam, berbeza dengan kewangan konvensional, yang mesti meletakkan pelbagai langkah-langkah kawalan dan pemantauan supaya ia tidak terdedah kepada salah-laku mereka yang mahu memanipulasi pasaran kewangan dan sebagainya.

Ini membawa kepada topik yang terakhir dalam penulisan ringkas ini.

Sesungguhnya, Kewangan Islam adalah satu juzuk penting dalam mengatursusun kehidupan ummat yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.Kewangan Islam juga berpaksikan nilai moral Islam yang tinggi sebagai 'Moral Compass' yang bertanggungjawab membenteras segala tabiat yang curang dan khianat.

Penghayatan Etika yang murni ini akan dapat menangani amalan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pemborosan, pembolotan kekayaan di kalangan segelintir manusia rakus dengan cara monopoli, kronisme dan pengepungan (kartel) dan pengherotan pasaran.

Wajar bagi ummat Islam khasnya dan rakyat seluruhnya, membuat penilaian secara kritis, ikhlas, terbuka dan berani, supaya tadbir-urus kewangan dan pembangunan ekonomi di negara dilakukan dalam etika dan semangat ruh syariat Islam.

Ataukah sebaliknya, sementara kita ghairah memacu pengembangan amalan Kewangan Islam, negara ini semakin tercabar kewibawaan dan integritinya kerana kebejatanrasuah dan salah guna kuasa yang endemik atau semacam tidak dapat dibendung lagi.

Kejatuhan kedudukan dalam 'Indeks Persepsi Rasuah' (CPI) negara di peringkat antarabangsa adalah petanda buruk bagi kita.

Hakikat wujudnya kesenjangan atau jurang kaya-miskin yang terus melebar dan pembolotan kekayaan negara yang juga semakin terserlah, mengesahkan bahawa Matlamat murni Kewangan Islam danEkonomi Islam itu masih jauh untuk direalisasi dan didayakan.

Jangan hanya sukuk atau bon yang diterbitkan sahaja 'komplian-syariah' atau Patuhi Syariah, tetapi amalan dan tadbri-urusnya bobrok dan melanggari good-governance atau tadbir-urus Syariah seumpama yang mencetuskan skandal kes PKFZ dan berhubung kegagalan pengurusan Pelabuhan Antarabangsa Tuna Malaysia di Batu Maung oleh Malaysia International Tuna Port Sdn Bhd dan Bindforce Sdn Bhd.

Selama skandal NFC menjadi 'lambang penularan tadbir-urus buruk' yang dilakukan oleh golongan yang memilikki kuasadan PKFZ sebagai mercu-tanda keberanian 'perkongsian rompakan pihak penguasa politik pemerintah', maka cita-cita Matlamat Kewangan Islam untuk membangunkan negara dan rakyat yang makmur dan sejahtera akan terus dicabar dan tersudut.


* Dr Dzulkefly Ahmad adalah Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penyelidikan Pas Pusat.

Suka hutang tapi malas bayar

Posted: 03 Dec 2012 07:54 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -
KUALA LUMPUR – Seramai 169,218 individu lelaki di negara ini telah diisytiharkan bankrap sejak tahun 2005 hingga April tahun ini disebabkan sikap buruk mereka sendiri yang liat untuk membayar balik hutang.
Jumlah tersebut meliputi 70 peratus daripada jumlah keseluruhan individu yang telah diisytiharkan bankrap dalam tempoh sama iaitu seramai 241,740 orang.

Ketua Jabatan Korporat dan Komunikasi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), Mohd. Khalil Jamaldin berkata, fakta tertersebut menunjukkan golongan lelaki di negara ini lebih suka berhutang berbanding golongan wanita.

Beliau berkata, jumlah golongan wanita yang diisytiharkan bankrap dalam tempoh sama adalah seramai 72,522 orang. 

Katanya, punca utama golongan Adam menjadi liat untuk membayar hutang adalah disebabkan sikap mereka yang gemar melangsaikan hutang sedia ada dengan membuat pinjaman baharu.

Beliau menegaskan, tindakan tidak berhemah golongan lelaki membuat hutang baharu itu ibarat menutup lubang hutang lama dan kemudian menggali lubang hutang yang baharu.

"Hutang yang baharu itu tidak akan selesai malah semakin bertambah.

"Apabila sudah tidak mampu bayar, tanggungjawab untuk membayar hutang itu turut hilang.
"Jadi akhirnya dia biarkan saja hutang itu macam orang malas nak bayar hutang," katanya ketika dihubungi Kosmo! di sini semalam.

S'gor teliti senarai calon ganti datuk bandar MBPJ

Posted: 03 Dec 2012 07:52 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

SHAH ALAM: Kerajaan Negeri Selangor kini dalam proses meneliti beberapa nama bagi menggantikan tempat Datuk Mohamad Roslan Sakiman sebagai Datuk Bandar Petaling Jaya yang baru.

Menurut Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, beliau telah menerima beberapa nama calon dan sedang dalam penilaian sebelum diumumkan selewat-lewatnya hujung tahun ini.

"Kerajaan Negeri akan mula menentukan siapakah calon yang layak untuk menjadi Datuk Bandar Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) sebelum hujung tahun ini.

"Menteri Besar telah diberi beberapa cadangan yang masih dalam pemerhatian," katanya dalam sidang media semalam.

Isu datuk bandar MBPJ sebelum ini timbul ekoran arahan tergesa-gesa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang mengarahkan Mohamad Roslan bertukar ke jawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) di Pusat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor berkuatkuasa 1 Okt lalu.

Bagaimanapun, arahan itu ditarik semula dan Mohamad Roslan dikekalkan sebagai Datuk Bandar MBPJ kerana jawatan berkenaan adalah statutori yang tertakluk di bawah Akta Kerajaan Tempatan.

Ianya didakwa bercanggah dengan Seksyen 10 Akta Kerajaan Tempatan 1976, yang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri untuk melantik Datuk Bandar, di mana Datuk Bandar dilantik mengikut prosedur di bawah undang-undang.

harakah/-

Khalwat Dengan Jururawat: KP Kesihatan Dr Hasan Diturunkan Pangkat

Posted: 03 Dec 2012 07:23 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Seri Dr Hasan Abdul Rahman yang digantung kerja ekoran kes khalwat baru-baru ini diturunkan pangkat ke satu gred yang lebih rendah daripada jawatan yang disandang sekarang.

Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Tan Sri Mahmood Adam berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat SPA yang diadakan hari ini.

Mahmood dalam kenyataannya berkata tindakan tatatertib terhadap Dr Hasan yang merupakan Pegawai Perubatan Gred Utama Turus II, Kementerian Kesihatan itu dibuat mengikut Peraturan 33(1), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Pada 26 November lepas, SPA memutuskan Dr Hasan digantung kerja sehingga keputusan tatatertib diputuskan dalam mesyuarat hari ini.

SPA juga memutuskan agar Wan Syarifah Nooraazmanita Wan Hassan, Jururawat Gred U41, Kementerian Kesihatan dikenakan tindakan turun tiga pergerakan gaji bagi tempoh 12 bulan.

Pada 14 November lepas Dr Hasan, 56, dan Wan Syarifah Nooraazmanita, 36, masing-masing didenda RM3,000 dan RM2,900 oleh Mahkamah Tinggi Syariah setelah mengaku bersalah atas tuduhan berkhalwat di sebuah bilik Hotel Pullman Putrajaya, di sini, pada 2.18 pagi hari yang sama. - Bernama


Hutang Negara Mencecah RM500 Bilion Bukti Najib ‘Pandai’ Ekonomi

Posted: 03 Dec 2012 07:21 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -


Sibuk canang kononnya Anwar Ibrahim tidak pandai ekonomi, rupa-rupanya fakta itu terkena batang hidung Perdana Menteri sendiri apabila Ketua Pembangkang dedahkan hutang negara semasa di bawah pemerintahan Najib Razak berjumlah RM300 bilion.

"Najib, ini angka Bank Negara. Tapi kamu sibuk kata orang lain tak pandai ekonomi. Lim Guan Eng tak pandai jaga Pulau Pinang tapi ada lebihan RM2 bilion.

Di Selangor, Tan Sri Khalid (Ibrahim) pun tak pandai…tapi lebih RM2.42 bilion. Najib pandai, sebab itu hutang sampai RM300 bilion sepanjang empat tahun perintah," katanya.

Ketua Umum KEADILAN berkata demikian depan 3,000 penduduk Pasir Salak malam tadi pada program Jelajah Merdeka Rakyat ke Perak.

Menurut Anwar, jumlah hutang negara keseluruhan hampir RM500 bilion, tetapi Pasir Salak dipinggir daripada pembangunan.

Beliau menunjukkan carta hutang negara bermula era 1970 an ketika Tun Abdul Razak sebagai Menteri Kewangan sehingga zaman Najib.

"Masa zaman Tun Razak, ada hutang tapi tak apa…Dia hutang untuk bangunkan Felda. Hutang diteruskan sampai tahun 1991 hingga 1992. Kemudian pada 1993, tiada penambahan hutang.

Tapi 1993 hingga 1998 wang berlebihan. Siapa jadi Menteri Kewangan masa itu?" soalnya disambut sorakan 'Anwar' oleh rakyat.

"Kemudian 1998, saya masuk istana hinggap (penjara) di Sungai Buloh. Lepas itu Daim Zainuddin, Mahathir, Pak Lah dan kemudian Najib yang ambil alih. Sepanjang (tempoh) itu hutang tak pernah menurun," kata Anwar sambil menjelaskan ia bukan untuk mendabik dada tapi perlu dibuktikan dengan angka.

Malah Ketua Pembangkang menyifatkan Najib sebagai sombong kerana mengangkat diri orang paling pandai, hakikatnya hanya bijak berhutang.

Katanya, berhutang tiada masalah asalkan ada hasil untuk pembangunan dan kesenangan rakyat.

"Ini hutang banyak-banyak, tapi apa hasil pun tak nampak. Saya nak tanya orang Pasir Salak, apa pembangunan yang kamu dapat? Jalan raya pun teruk," katanya.

"Fikirlah baik-baik dan bawa perubahan pada negara sebab ini wang kita," kata Anwar.

kelab grennboc/-

Dasar si tua kutuk

Posted: 03 Dec 2012 07:10 PM PST

Dasar si tua kutuk20 Muharram 1433H. [MOD] -

SUBANG JAYA: Atas prinsip yang bersalah wajib dihukum, seorang wanita dengan berat hati membuat laporan polis ke atas bapanya selepas lelaki itu mencabul dua cucu kembarnya yang berusia 13 tahun.

Wanita terbabit yang berusia 37 tahun hilang sabar apabila bapanya yang berusia 78 tahun beberapa kali melakukan perbuatan menjijikkan itu di rumahnya di Bukit Puchong, di sini, sejak November lalu.

Sumber polis berkata, wanita itu membuat laporan di Balai Polis Bukit Puchong, di sini, jam 2 petang, 
kelmarin selepas kedua-dua mangsa yang juga anak saudaranya menceritakan perbuatan aib datuk mereka.

Menurutnya, dua beradik kembar perempuan itu tinggal bersama datuk dan nenek mereka yang berusia 78 tahun sejak kecil selepas ibu dan bapa mereka bercerai hampir 10 tahun lalu.

"Bapa kembar itu kini menjalani hukuman penjara manakala ibu mereka bekerja di utara tanah air. Mengikut laporan, mangsa memberitahu mula dicabul datuk mereka sejak awal November lalu.

metro/-

Merahnya muka Najib!

Posted: 03 Dec 2012 06:59 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -

Tiga individu yang "memerahkan" wajah pimpinan tertinggi UMNO sepanjang Perhimpunan "Perpisahan" Agung UMNO baru-baru ini.

Mereka bertiga adalah Deepak Jaikishan, mantan IGP Tan Sri Musa Hasan dan Bekas Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM), Datuk Rahman Maidin.

Serangan Deepak ke atas Najib dan Rosmah amatlah mengejutkan pasangan suami isteri itu. Dulu kawan dan rakan perniagaan, kini Deepak semacam "musuh" yang mengancam seperti Bala. Bahkan mengaitkan nama Rosmah sekali.

Najib mengharapkan Menteri Tenteranya Zahid Hamidi untuk membelanya. Tapi malangnya Zahid seperti "mengkhianati" janjinya untuk membela Najib dalam ucapan penggulungannya. Tiada sepatahpun Zahid ucapkan untuk membela Najib. Menggulangi pengkhianatan Zahid semasa PAU 1998 yang menghentam Mahathir atas isu kroni.

Serangan Deepak baru sekadar mukaddimah. Barangkali Deepak ada baki 1001 biji "peluru" lagi untuk dihamburkan ke atas Najib dan Rosmah.

Sepupu Najib juga tidak berkecuali. Menteri Polis Hishammuddin Hussien kini menghadapi serangan dari bekas "kulinya" sendiri, mantan IGP Musa Hasan. Musa yang menghadapi serangan dari bekas "kulinya" Datuk Ramli Yusof semasa ucapan perpisahannya di Bukit Aman tempoh hari kini menghalakan "pistol"nya ke arah Hishammuddin.

Hingga kini Hishammuddin membisu seribu bahasa. Agak menghairankan Musa yang terkenal dengan "kesetiaan bertaraf barua" terhadap UMNO, tiba-tiba berpaling tadah menyerang tuannya sendiri. Jarang kita mendengar anjing polis K9 menyerang anggota yang menjaganya.

Kes Deepak dan Musa adalah satu fenomena biasa dalam politik lanun UMNO. Apabila kepentingan pangkat, kuasa dan ekonomi menjadi rebutan maka terbongkarlah segala rahsia dan skandal.

Barangkali ada 1001 orang lagi bekas-bekas kroni dan barua UMNO menunggu giliran membongkarkan kebejatan UMNO. Ini menunjukkan jumlah kroni UMNO semakin mengecil untuk membolot projek yang berskala juta dan bilion. Ini mengakibatkan kroni bertaraf "kecil-kecilan" semakin terpinggir.

Dan akhir sekali kemasukan Datuk Rahman dalam PAS menampakkan keyakinan tokoh koporat dan ahli perniagaan Melayu kepada ketelusan PAS dan bencian terhadap perangai UMNO yang mengutamakan kroni dan anak beranak yang mana budaya ini dijuarai oleh Mahathir dan diwarisi oleh Najib.
 
harakah/-

Filipina negara yahudi berikutnya di Asia Tenggara?

Posted: 03 Dec 2012 06:57 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -Selepas pungutan suara berkaitan status Palestin yang dilakukan oleh PBB di New York minggu lalu, ratusan rakyat Filipina mengadakan perarakan di Manila bagi menyokong Israel.

Jumlah mereka dianggarkan 300 hingga 400 orang dan berkumpul di kawasan perniagaan. Beberapa orang di antaranya membawa bendera Israel, belon putih biru, pembesar suara dan menetapkan lagu dalam bahasa Ibrani, dan bahkan beberapa shofarot(alat muzik yahudi laknatullah).
shofarot
Mereka diikuti dengan konvoi berjumlah 50 hingga 60 buah kereta dengan membawa kain rentang bertulis "Berdirilah dengan Israel, sekarang dan akan datang". Slogan ini sama pada tahun 1947 ketika Filipina menjadi negara Asia pertama yang menyokong penubuhan bangsa Yahudi di Palestin.
Bendera rejim laknatullah bersebelahan dengan bendera Filipina berada berhempiran dengan Laut Mati

Perarakan ini diadakan oleh segelintir organisasi Kristian yang pro-yahudi zionais laknatullah. Mereka menyokong Israel dengan pelbagai cara sepanjang tahun ini dengan acara doa, perjumpaan gereja hari minggu, derma, dan perarakan secara tahunan.
Barua yahudi laknatullah di Asia Tenggara
Mereka berkumpul di taman nasional dengan menyanyikan lagu kebanggan Israel "hatikva" dan meniup shofars.

harakah/

Perancis, Britain panggil duta Israel

Posted: 03 Dec 2012 06:54 PM PST

20 Muharram 1433H. [MOD] -
PARIS - Perancis dan Britain memanggil duta Israel semalam ketika tekanan diplomatik ke atas Israel terus meningkat berhubung rancangannya untuk membina 3,000 kediaman peneroka haram Yahudi di timur Baitulmuqaddis dan Tebing Barat, Palestin.

Jerman dan Rusia turut melahirkan kebimbangan berhubung rancangan Israel itu yang disifatkan oleh Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Ban Ki-moon akan memusnahkan pelan damai Asia Barat.

Israel berdepan gelombang bantahan diplomatik selepas cadangan pembinaan tersebut ditimbulkan pada Jumaat lalu bagi membalas pengiktirafan Palestin sebagai negara pemerhati bukan anggota PBB oleh badan dunia itu.

Sebahagian projek penempatan itu akan didirikan di koridor tanah di timur Baitulmuqaddis yang dinamakan E1 yang mana penempatan haram baharu Yahudi akan memisahkan Tebing Barat kepada dua bahagian.
Jurucakap Kementerian Luar Perancis, Philippe Lalliot berkata, Duta Israel, Yossi Gal dipanggil agar Perancis dapat menyatakan kebimbangan serius berhubung projek penempatan tersebut.

"Pembinaan di kawasan E1 akan menjejaskan penyelesaian dua negara (Israel-Palestin) dengan meminggirkan Baitulmuqaddis dari Tebing Barat sekali gus mengancam wilayah dan masa depan penduduk Palestin," kata Lalliot.

"Kami kesal dengan keputusan pemerintah Israel untuk membina 3,000 unit rumah baharu dan meneruskan pembangunan di kawasan E1 yang sebelum ini dibekukan," kata Jabatan Luar Britain.

Amerika Syarikat dan Belgium turut melahirkan kebimbangan berhubung penempatan Yahudi tersebut dengan Ki-moon memberi amaran bahawa projek berkenaan melanggar undang-undang antarabangsa. - AFP


Nuffnang