Jumaat, 1 April 2011

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Posted: 01 Apr 2011 03:55 AM PDT

N45 Dr Halimah Ali

N45 Dr Halimah Ali


HARGA MINYAK DUNIA TURUN, HARGA PETROL DI PAM MINYAK TANAH AIRKU TAK PERNAH TURUN

Posted: 01 Apr 2011 10:57 AM PDT

Apabila harga minyak mentah di pasaran dunia naik, negaraku cepat-cepat naikkan harga minyak yang dijual di stesen minyak. Alasan, harga minyak naik. Namun, belum pernah harga minyak di stesen minyak diturunkan ke harga sebelumnya walaupun harga minyak mentah dunia merudum jatuh. Negaraku juga yang untung jika harga minyak mentah dunia naik melambung kerana ia juga salah sebuah negara pengeksport minyak.

Jika matawang negara boleh diapungkan, kenapa tidak dengan harga minyak tempatan?

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Jalan MRT Sungai Buloh - Kajang: Soalan Dalam Dewan Negeri

Posted: 01 Apr 2011 06:07 PM PDT

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang


【星洲日报】勒令电讯公司暂停工程 ‧ 无拉港8住宅道路重铺

Posted: 01 Apr 2011 08:46 PM PDT

Dalam sidang media yang diadakan di Bandar Cheras Perdana pada hari Khamis yang lalu, Ahli Parlimen Serdang Saudari Teo Nie Ching ditemani Ahli MPKj Encik Chan Jeong Hon memberitahu media bahawa sebuah syarikat Telco yang menjalankan kerja menaiktaraf sistem komunikasi fiber optik di lapan kawasan perumahan di Cheras dan Balakong telah diarahkan oleh MPKj supaya memberhentikan kerja kerana mengakibatkan kerosakan permukaan jalan yang serius. Syarikat Telco ini turut diarahkan supaya memperbaiki dan menampal kesemua jalan yang telah rosak dikorek oleh syarikat tersebut. Dalam surat balasan daripada syarikat Telco kepada MPKj, pihak syarikat tersebut berjanji akan menampal kesemua jalan yang rosak dari 10 Mac hingga 28 Mac. Lapan kawasan perumahan yang mengalami kerosakan permukaan jalan termasuk Bandar Tun Hussein Onn, Bandar Cheras Perdana, Taman Angsana, Taman Cheras Utama, Taman Cheras Jaya dan sebagainya.

Ahli Parlimen Serdang berkata, beliau telah menerima banyak aduan daripada penduduk di kawasan tersebut semenjak kerja manaiktaraf sistem kmonukasi fiber optik syarikat Telco tersebut diadakan. Dalam pada itu, Ahli MPKj Encik Chan membawa berita baik untuk penduduk di Bandar Cheras Perdana Fasa Satu. Pihak pemaju Bandar Cheras Perdana Fasa Satu telah memasang lima lampu tiang di persekitaran padang permainan berdekatan Jalan 1/5E dan 1/7. Kos pemasangan setiap lampung tiang bernilai di antara RM3000 hingga RM5000. Setelah dua tahun memperjuangkan pemasangan lampu tiang ini dengan pihak MPKj, hasrat ini berjaya direalisasikan dengan kerjasama syarikat pihak pemaju.

(雪兰莪 ‧ 加影31日)蕉赖8个住宅区自去年9月起,因某电讯公司展开提升服务而导致路面严重损坏,在加影市议会发出停工令后,该公司已重铺所有道路,减低对居民带来的不便。

受影响地区包括慕墩花园、旺沙高原、翠岭镇、蕉赖再也、敦胡先翁镇、蕉赖乌达玛花园、安沙曼花园及首都镇。

沙登国会议员张念群表示,在电讯公司施工期间,她接到很多居民投诉,指路面严重损坏,令居民出入不便,她希望往后进行工程的公司能够更体恤附近居民的感受,避免影响居民生活。

与此同时,加影市议员陈倡翰指出,公司是为了提升宽频服务,在8个住宅区的主要道路进行挖掘工作,以置放光纤电缆。市议会在这期间接到许多投诉,并发出停工令给该公司,指示该公司重铺所有道路,而该公司在回函中,也表示会在3月10至28日重铺受影响路面。

“如今,所有路面已经完成重铺,但是,路面上原有的路墩却在重铺后变矮,所以我们将再次要求该公司重新筑路墩,并画上黄线来提醒道路使用者。”

首都镇游乐场装灯

另外,他表示,在发展商的合作下,蕉赖首都镇第一期花园的游乐场已经装上5盏灯,让清晨或入夜后有灯光照明,其中4盏位于1/5E路的游乐场,1盏则在1/7路的小游乐场。

他说,他自两年前应居民的要求,向市议会争取在有关游乐场装上灯,无奈市议会却面对经费问题,他唯有与花园发展商联络,并获得后者的合作。

“发展商在10年前已交出花园管理权给市议会,却肯负起尽社会责任,协助居民安装照明灯,而每盏灯的费用是3千至5千令吉。”

(More......)

【国会报道】副工程部长:沙登拉也高架天桥预计11月竣工

Posted: 01 Apr 2011 08:50 AM PDT

For blog post written in BM, please click here.

(国会下议院30日讯)在回答沙登国会议员张念群的提问时,工程部副部长杨昆贤表示,工程一再拖延的沙登拉也高架天桥将在今年11月竣工。

杨昆贤在张念群的追问下指出,据他所知,工程部所委任的新承包商已经在3月26日进驻沙登拉也高架天桥工地,因此工程会在今年11月完成。

张念群说,她曾致函工程部副部长杨昆贤投诉,而杨在志期2010年7月20日的工程部回函中指出,有关工程已经完成86%,只是由于承包公司的合约已经被终止,工程部需要再耗时4个月聘请新承包公司,而新承包商又需要再花另外6个月的时间来完成余下工程。张念群质问,从去年7月至今已经足足过了8个月的时间,到底工程部要等到何时才愿意拿出具体的方案来完成工程。

张念群认为,这项在2006年动工,最初预定在2008年竣工的工程得迟至 2011年以后才能完工,证明了工程部的办事效率非常糟糕。张念群进一步要求工程部给予高架天桥完工的具体时间表。

“高架工程会否在今年内复工?第十大马计划已经在今年(2011年)正式推行直到2015年为止,工程部应该就工程复工和竣工日期方面,给出明确的交代。”

自2008年开始,沙登国会议员张念群在每一年的下议院国会会议,都向工程部询问沙登拉也高架天桥工程的进度。

(More......)

[Sidang Parlimen] Tim Menteri:Persimpangan Jln Serdang Jaya dijangka siap pada Nov 2011

Posted: 01 Apr 2011 04:23 AM PDT

Updates on the contruction project of Persimbangan Jln Serdang Raya / Jln Puchong - Sg Besi Interchange which supposed to be completed by Dec '08. On Wednesday, Deputy Minister of Works said in Parliament that it would be completed by Nov '11. I hope this is the last extension of time given to this project. Can we still trust BN Government to complete the MRT project on time?


Petikan Hansard Dewan Rakyat Pada 30 Mac 2011 (Rabu) / Sumber: www.parlimen.gov.my

Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Serdang.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya hendak sentuh tentang butiran projek 21000. Dua projek yang saya hendak tanya di sini, pertamanya adalah projek menaik taraf Persimpangan Jalan Serdang Raya/Jalan Puchong-Sungai Besi.  Projek ini bermula pada 15 Disember 2006 dan sepatutnya siap pada 14 Disember 2008. Akan tetapi sehingga hari ini kemajuan di tapak sana adalah 86% sahaja dan kontraktor yang asal telah ditamatkan kontraknya pada 16 Julai 2010.

Dalam sepucuk surat balasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang bertarikh 20 Julai 2010 kepada saya menyatakan bahawa urusan perolehan tender semula akan mengambil masa selama empat bulan tetapi sekarang sudah hampir lapan bulan. Namun tiada kontraktor baru yang menjalankan dan menyiapkan projek ini. Jadi saya hendak bertanya bilakah projek ini boleh dihabiskan kerana projek ini sudah bermula pada tahun 2006 dan sekarang adalah tahun 2011.

Projek kedua yang saya ingin tanyakan adalah tentang persimpangan bertingkat jenis trumpet yang menghubungkan Jalan Putra Permai dan Lebuhraya KL-Putrajaya di Seri Kembangan. Saya difahamkan bahawa Kerajaan Pusat telah meluluskan projek ini. Jadi saya hendak bertanya apakah kos untuk projek ini dan bila projek ini akan bermula dan disiapkan?

Sekian sahaja. Terima kasih Tuan Pengerusi.

Timbalan Menteri Kerja Raya [Dato’ Yong Khoon Seng]: [...] Yang Berhormat Serdang masih ada ya? Sebenarnya soalan yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Serdang saya telah menjawabnya pada bulan Januari tahun ini, tetapi saya dengar Yang Berhormat tidak menerima jawapan saya, tetapi saya akan memberitahu bahawa projek persimpangan jalan Serdang Jaya itu, kita telah tamatkan kontraktor yang lama dan memilih kontraktor yang baru dan ia sudah masuk ke tapak pada 26 Mac yang lalu dan projek ini akan disiapkan pada bulan November tahun ini. Sudah masuk tapak dua hari yang lalu. Tengoklah ada tidak masuk.

Dato’ Yong Khoon Seng: Dan ada satu lagi projek yang diminta iaitu Putra Permai, Seri Kembangan. Projek ini telah pun diluluskan secara prinsip dan telah dipersetujui oleh kerajaan untuk dilaksanakan di dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ada tidak satu tarikh yang lebih spesifik? Maksudnya, adakah akan bermula dalam tahun ini atau bagaimana? Ini kerana untuk Rancangan Malaysia Kesepuluh, tempoh masanya adalah lima tahun daripada tahun 2011 sehingga tahun 2015. Jadi adakah terdapat satu tarikh yang lebih spesifik? Ini kerana saya dimaklumkan bahawa RM10 juta akan diberikan pada tahun ini, iaitu untuk pembiayaan pertama. Adakah maklumat itu adalah betul atau tidak? Terima kasih.

(More......)

[April 1] Menyerah cek sumbangan RM 1500 kepada PIBG SMK Perimbun Cheras

Posted: 01 Apr 2011 04:05 AM PDT

Ahli Parlimen Serdang Saudari Teo Nie Ching hari ini telah melawat SMK Perimbun Cheras untuk menyerah cek sumbangan bernilai RM 1500 daripada kerajaan Pakatan Rakyat Selangor kepada PIBG SMK Perimbun Cheras.

Untuk makluman saudara dan saudari sekalian, Kerajaan Persekutuan pada tahun 2008 telah berjanji untuk memperuntukkan RM 0.5 juta kepada setiap kawasan parlimen di Malaysia setiap tahun bagi membangun infrastruktur tempatan di samping membolehkan ahli parlimen membantu individu-individu ataupun golongan yang memerlukan bantuan kewangan.

Walau bagaimanapun, setakat ini, hanya kawasan parlimen yang dimenangi oleh wakil rakyat Barisan Nasional yang menerima peruntukan tersebut manakala peruntukan tahunan untuk kawasan kerusi parlimen bukan milik BN akan terus disalurkan ke tangan Pegawai Penyelaras Kawasan Parlimen Barisan Nasional yang mengetuai jentera semua komponen parti BN di kawasan parlimen tersebut. (Pegawai Penyelaras Kawasan Parlimen Barisan Nasional diwujudkan oleh BN untuk setiap kerusi parlimen yang BN tewas dalam pilihanraya umum)

Untuk membolehkan wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat yang tidak mendapat peruntukan kerajaan persekutuan menunaikan tanggungjawab dalam membantu rakyat jelata yang memerlukan pertolongan, Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor telah memperuntukkan RM150 ribu untuk setiap ahli parlimen Pakatan Rakyat di Selangor. RM50 ribu adalah untuk kegunaan perbelanjaan pusat-pusat perkhidmatan di kawasan parlimen manakala RM100 ribu adalah untuk diperuntukkan untuk kerja-kerja perkhidmatan ahli parlimen di kawasan jagaannya.

Saya telah membahagikan peruntukan secara agak sekata untuk ketiga-tiga kawasan Dewan Undangan Negeri di bawah Serdang di mana Seri Kembangan mendapat peruntukan sebanyak RM32425, Balakong mendapat peruntukan sebanyak 33300 manakala Bangi mendapat peruntukan RM33714.

Untuk menunjukkan ketelusan saya dalam menguruskan kewangan yang diperuntukkan oleh kerajaan Selangor, saya telah menyiarkan akaun perbelanjaan peruntukan kawasan parlimen saya secara terperinci di pautan-pautan di bawah:

Update on the spending of my constituency allocation (Seri Kembangan)

Update on the spending of my constituency allocation (Bangi)

(More......)

[Malaysian Chronicle] Something's afoot in Sarawak

Posted: 01 Apr 2011 03:48 AM PDT

~ Written by  Selena Tay, Malaysia Chronicle

For the first time, George Chan Hong Nam is battling for his political life. His influence in Sarawak, which at one time was considered as near invincible just like close friend Chief Minister Taib Mahmud's, is now waning.

The current Deputy Chief Minister of Sarawak he assumed office on 9th September 1996 and the current president of Sarawak United People's Party (SUPP), assuming this post in 1997 besides being the State Assemblyman of Piasau, a seat located in Miri, which he has been holding since 1983.

Malaysia Chronicle spoke to DAP MP of Serdang Teo Nie Ching, who has been to Sarawak recently, to find out the Chinese voter sentiment there.

"The Chinese business community expressed to me they want change because they are fed-up of Taib and his cronyism. They are of the view George Chan of SUPP is in cahoots with Taib. Both of them have set up 1,001 companies as a front for their wealth amassing deeds," said Teo.

It is difficult to do business in Sarawak if you do not have connections with either Taib or George.  A lot of business is done if you know so-and-so, who knows Taib's or George's so-and-so.

He said  the Chinese are also sore with Taib for telling them unless they choose BN they will be left out by the Federal Government.

Unsettling incidents

(More......)

魏宗贤文打烟之声 Gwee Tong Hiang for Bentayan

魏宗贤文打烟之声 Gwee Tong Hiang for Bentayan


SOALAN-SOALAN LISAN DI MESYUARAT KEEMPAT BAGI PENGGAL PERSIDANGAN KETIGA DEWAN NEGERI JOHOR KE-12 PADA 17 MAC 2011.

Posted: 30 Mar 2011 11:43 PM PDT

Lim Guan Eng

Lim Guan Eng


BN Should Prove They Respect Women and 1Malaysia By Sacking Sexist BN MP Bung Moktar And The MACC Prove They Respect Human Rights By Sacking Sex Addict Mohd Ashraf Mohd Yunus

Posted: 31 Mar 2011 09:25 PM PDT

BN should prove that they respect women by sacking sexist BN for Kinabatangan Datuk Bung Moktar and the Malaysian Anti-Corruption Agency(MACC) prove they respect human rights by sacking sex addict Mohd Ashraf Mohd Yunos. The Prime Minister Datuk Seri Najib Abdul Razak should prove his disagreement with Bung's statement that women do not know how to drive and are a danger to other road users with stern action by immediately sacking Bung for making such sexist remarks.

To-date Bung Moktar has not withdrawn and apologised for his claim in Parliament on 28.3.3011 that women made bad drivers because they had a relaxed attitude and were not focused. Instead he has taken the ridiculous position that instead of being an aggressive sexist, he is now the victim of sexual harassment by women! However it is irrelevant whether Bung withdraws and apologises or not, for stating that female drivers drove dangerously and were causing road accidents because they were oblivious to their surroundings.

The time has come for a sexist and extremist MPs like Bung's to be sacked from BN to demonstrate that Najib's 1Malaysia includes respect for women. This is not the first time that Bung has denigrated women with disgraceful remarks. He had earlier apologised for his offensive remarks in 2007 to DAP MP for Batu Gajah Fong Po Kuan that she leaked every month in response to her complaints about a leak in the Parliament's roof after RM100 million in renovations.

Statistical evidence of women drivers being a danger to other road users instead shows that it is the men that causes more accidents. The Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) shows that in 2009, the numbers of crashes involving men drivers were 2.4 times more than women drivers. There were 244,336 cases involving man drivers as compared to 103,153 cases with women drivers, throughout the nation. In addition, if we were to ratio the crash number with the number of population, men scores 1,351.74 crashes per 100,000 male populations, while women was 537.97 crashes per 100,000 female populations.

Bung is clearly expressing a chauvinistic sentiment that has no factual basis of Malaysians being unsafe on the roads, especially when there are women drivers around. How can Malaysia move forward in terms of gender equality with a serial offender like Bung, who protests that he loves women yet humiliates them repeatedly? This is typical behaviour of men who considers women good only as sex objects.

At the same time the Royal Commission of Inquiry(RCI) into Teoh Beng Hock's tragic death, Tan Sri James Foong said he was a little shocked that MACC's Selangor assistant superintendent Mohd Ashraf Mohd Yunus watched pornography when he was supposed to do his duty of monitoring Teoh. MACC should sack Ashraf not because Ashraf viewed pornography on his computer in MACC offices in the wee hours of July 16, 2009, but for failing to observe his basic duties of monitoring Teoh Beng Hock.

Watching pornography in itself is a disciplinary matter that does not warrant sacking. However, watching pornography when Ashraf was supposed to look after Teoh, who was then found dead hours later, deserves sacking.

What is more shocking is the contention by RCI commissioner Mohamed Hatta Shaharom that Ashraf was singled out positively on 13 occasions in identification parades in relations to police reports of abuse and torture against Ashraf. Although Ashraf had denied ill-treating his case subjects, the royal commission had divulged during the inquiry previously that police were halted in their probe on such allegation as there was no cooperation from the MACC.

Mohamed Hatta pointed out correctly in questioning the logic of MACC retaining an officer who was identified repeatedly 13 times in an identification parade for abusing and torturing suspects. The time has come for MACC to stop its denial syndrome, boldly admit that there is torture by MACC officers and come down hard on abusers of such basic human rights if MACC is committed to cleaning up itself and restore its image as a professional anti-corruption agency.
LIM GUAN ENG

Comments for Wee Choo Keong

Comments for Wee Choo Keong


Comment on Questions Time: Sessi November 2010: Kos konsultan dibayar oleh Khazanah Bhd by curious

Posted: 01 Apr 2011 01:02 AM PDT

Dear YB,

I am sure the real answer is as simple as ABC.
A. A Minister or Committee would require some form of “elaborate study” and strong recommendation before they can reach a decision.
B. The consultant is obviously the best channel for this “study”.
C. However, the Consultant would require “indemnity” thus the OSA stuff would then apply.

Comment on Questions Time: Sessi November 2010: Kos konsultan dibayar oleh Khazanah Bhd by Kolo Pilah

Posted: 31 Mar 2011 08:44 PM PDT

Dear YB Wee,

I’m not surpirised if the JAWAPAN was prepared by another lucky CONSULTANT hired by Khazanah. Those Khazanah boys are too arrogant to admit their mistakes. Keep up the good work YB.

SUARA PERAK

SUARA PERAK


HAKISAN TEBING SG. SELINSING

Posted: 01 Apr 2011 12:54 AM PDT

SIDANG DEWAN NEGERI PERAK KE-12

Posted: 31 Mar 2011 11:16 PM PDT

SIDANG DEWAN NEGERI PERAK KE-12

Posted: 31 Mar 2011 10:38 PM PDT

PERAYAAN PANGUNI UTHIRAM DI BATU GAJAH

Posted: 24 Mar 2011 09:26 PM PDT

Blog@Wengsan...博客@永山

Lim Kit Siang

Lim Kit Siang


Yes, we are ready!

Posted: 31 Mar 2011 08:38 AM PDT

Download as PDF

Interlok issue is not resolved

Posted: 01 Apr 2011 02:07 AM PDT

By Dr Lim Teck Ghee Civil society groups and other concerned individuals should not be taken in by Education Minister Muhyiddin Yassin's statement that the Interlok issue has been resolved. In fact, not only is it not resolved but compliance will mean that Interlok could well be extended from its present Zone 2 (Klang Valley) [...]

A hornbill joins battle for change

Posted: 31 Mar 2011 10:26 PM PDT

Regina Lee | Apr 1, 11 Malaysiakini Never before has political campaigning in Malaysia become this cute. Arguably one of the most adorable (and probably the only) mascot used by any political party in the country, DAP has deployed Ubah (Malay word for change), a hornbill, in the coming Sarawak state election. Since then, the [...]

Now every crook can fight corruption

Posted: 31 Mar 2011 08:44 PM PDT

by Tunku Aziz The Malaysian Insider 1st April 2011 April 01, 2011APRIL 1 — In late 2006 as I was completing my term of office as a Special Advisor to the Secretary-General of the United Nations in New York, I received an unexpected invitation to deliver a speech at an anti-corruption conference in Jerusalem, Israel. [...]

Seat allocation agreement reached among DAP PKR PAS

Posted: 31 Mar 2011 08:23 AM PDT

Twitter File limkitsiang All systems go in Swak 2establish Swak no more BN fixed deposit state by at least denying BN 2/3 state assembly majority/end 30yr Taib rule 1 hour ago limkitsiang DAP 2contest 15seats – Padungan Pending KotaSentosa BatuKawah Simangang Repok Meradong BukitAssek Dudong BawangAssan Pelawan Kidurong Pujut Piasau BukitKota 2 hours ago limkitsiang [...]

DUN PENGKALAN KUNDOR

DUN PENGKALAN KUNDOR


Diari YB: Hari Air Sedunia

Posted: 01 Apr 2011 05:45 AM PDT

 31 Mac 2011-Spg Empat,Perlis: Bersempena Hari Air Sedunia yang disambut pada 22 Mac setiap tahun, Loji Air Sg. Baru telah mengadakan Hari Terbuka bagi memberi peluang kepada penduduk sekitar mengenali lebih dekat operasi hariannya.Loji yang juga telah beroperasi sejak tahun 90an, menyalurkan air bersih  ke pulau langkawi bagi menampung kegunaan air penduduk langkawi.

Pada tahun ini, tema yang dipilih ialah Air untuk Bandar: Keperluan dan Cabaran. Tema ini bersesuaian dengan perkembangan era baru abad 21, yang mana pertumbuhan penduduk yang tinggi tertumpu di Bandar mengikut laporan daripada UN Population Division yang menyebutjumlah penduduk dunia dijangka mencecah 7 billion tahun ini dan berganda kepada 14 billion pada 2100.
Majlis dirasmikan Yb Dato' Hj. Phahrolrazi dalam acara yang dianjurkan oleh Taliworks Langkawi Sdn. Bhd. dengan kerjasama Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. bertempat di Loji Air Sg. Baru, Simpang Empat,Perlis.


Turut hadir dalam majlis tersebut ,Dato' Hj. Azemi bin Din Ketua Pegawai Eksekutif SADA,Ir Ng Seik  General ManagerTaliworks dan Pengurus Taliworks En. Amran bin Abu Bakar.

Sambutan yang bermula dari pukul 9 pagi sehingga 4 petang, turut meraikan kehadiran pelajar-pelajar dari sekolah berhampiran sebagai lawatan ilmiah berhubung kepentingan air. Beberapa acara turut diisi sebagai inisiatif menanam pengetahuan kepada pelajar mengenai pembekalan air.


Piow With You 文标与你

Piow With You 文标与你


马华见鬼讲鬼话,见人讲鸟话!

Posted: 31 Mar 2011 11:28 PM PDT:黄文标(中)与助理和党员在三宝洞入口为清明节回来扫墓的新选民设立登记选民站。

全国社青团副宣传秘书黄文标指霹靂州回教裁決理事會以源自牙買加的舞蹈,含有基督教成份,禁止回教徒跳波佐波佐舞(poco poco)。但马华却对此课题莫不出声,装聋扮哑。显示马华是没有立场和处于服从巫统的政党。

也是行动党德彬丁宜区州议员的他,是与助理和党员在怡保三宝洞进行新选民登记后。表示马华每次拿回教国课题来欺骗人民,但是在这课题上就当没发生一回事。而且我国银行机构,从以前没有到现在完全都有回教金融。而且我国大专强制学生读回教文明科目,在世界回教国理事是成员,加上929前首相马哈迪说大马是回教国时马华也不敢"高调问政般说明我国世俗国。

他形容马华是政治变色龙,见不同的人讲不同的话。为了华裔的票却不会照顾华裔的心。自己无法在华社重要课题取得突破,就玩弄政治摸黑运动来诋毁行动党的声誉。根本无法体现执政者的角色,反而更像执政者的伪君子。

Anwar Ibrahim

Anwar Ibrahim


Gossip And Slander: A Muslim Response

Posted: 31 Mar 2011 05:23 PM PDT

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

It is with great dismay that we watch the recent events unfolding in Malaysia. As much as we are not in the position to guess the motives or the truth behind the issue of the recent scandal we should, as Muslims, remind ourselves of how we should react when confronted with such news.

Our declaration of “There is no god worthy of worship except Allah” compels us to believe and abide by the word of Qur'an. A scandal is exciting but it blurs our judgment. As Muslims it is imperative that we remain lucid and not be swayed. Allah has revealed the Qur'an as our guide to distinguish between right and wrong.

When confronted with an issue, instead of following our whims, we must allow the Qur'an to be the final word. From then it determines how we react and move forward.

As in the lesson of Aisha (may Allah be pleased with her) the Prophet Muhammad's wife (peace and blessings of Allah be upon him), to accuse someone of adultery, Allah says:

Why then, did not the believers, men and women, when you heard it (the slander) think good of their own people and say: “This (charge) is an obvious lie?” Why did they not produce four witnesses? Since they (the slanderers) have not produced witnesses! Then with Allâh they are the liars. (Chapter 24 – The Light, Verses 12-13)

Islam upholds the sanctity of human dignity and it is our obligation to defend our fellow brothers' and sisters’ honour. To accuse someone of adultery and to repeat it without evidence is a grave offence that infringes upon the rights of our fellow Muslim. To accept, judge the person and spread news based on stories or hearsay with no clear evidence is a form of oppression. Allah says:

When you were propagating it with your tongues, and uttering with your mouths that whereof you had no knowledge, you counted it a little thing, while with Allah it was very great. (Chapter 24 – The Light, Verse 15)

The media carries a heavy responsibility and burden for the public. We must be careful of what we hear and pass on. We might not be in control of the news but we are responsible for how we deal with it.

We must remember to also look at the implications of our actions. This incident has a much longer lasting and negative effect on the youth of our country. The terrible way news is featured in the media and the direct access teenagers and children have towards obscene news will shape their outlook on politics, leadership, and private and public sins.

We must also be cautious not to fall into the trap of backbiting. Backbiting is something we take lightly but in reality comes with grave consequences.

We are warned in the Qur’an about suspicion, backbiting and spying where backbiting is likened to eating dead flesh:

“Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it (so hate backbiting)” (Chapter Hujurat – The Dwellings, Verse 12)

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) defined backbiting: “Do you know what is meant by backbiting?” They said, “Allah and His Messenger know best.” He said, “To say something about your brother which he dislikes.” One asked, “Even if what I say is true about my brother?” He replied, “If such defects you say are true about him, then you have backbitten him, and if he doesn’t have what you say, then you have committed slander against him.” (Related by Muslim, Abu Dawood, and Tirmidhi)

He also emphatically stated "The gossiper will not enter paradise". (Bukhari and Muslim)

We have so many other pressing issues at hand. From corruption to poverty to unemployment and that’s just to name a few.

During these times we must remind each other of the words of Allah so that the slandering does not perpetuate further and cause more harm to the society. We call upon everyone, our elders, our leaders, our brothers and sisters, and all Malaysians from all walks of life to always walk the moral high round when dealing with our fellow brothers and sisters in humanity.

Let us show our future generation exemplary conduct we can be proud of.

May Allah always guide us to the right path.

Young Worried Malaysian Muslims

Program Dato’ Seri Anwar Ibrahim Tawan Sarawak

Posted: 31 Mar 2011 05:20 PM PDT

1 April 2011 (Jumaat)

12.30 thgari – Solat Jumaat di Masjid As Solihin Kampong Samir (DUN Asajaya)

2.00 ptg – Jamuan Rakyat dan Ceramah di Kampong Samir (DUN Asajaya)

5.00 ptg – Ceramah di Tasik Biru (DUN Tasik Biru)

7.00 ptg – Ceramah di Kampong Tarat Rayang (DUN Tarat dan Bengoh)

10.00 mlm – Ceramah di Kampong Bratan, Bengoh (DUN Bengoh)

.

.


ROMBONGAN PERTAMA PAS PAHANG BERANGKAT KE SARAWAK

Posted: 01 Apr 2011 12:50 AM PDT

Assalamu'alaikum warahmatuLLAH,

Syukur kepada ALLAH kerana kesemua 13 orang petugas PAS Pahang selamat tiba di KLIA jam 11.37 pagi tadi. Sehingga saya menulis mereka dijangka telah sampai di Kucing Sarawak.

Saya alhamduliLLAH berkesempatan bersama mereka, sekaligus mengiringi untuk ke piliharaya negeri Sarawak PRKN. Rombongan ini terdiri daripada empat lelaki dan sembilan wanita. Mereka diketuai oleh Che Zuhar dan setiausahanya ialah Sdr Razali Ramly.
Semoga kalian diberi kekuatan oleh ALLAH dalam menjalankan gerakerja pilihanraya di sana. Bersama dengan gerakerja pilihanraya ialah menyampaikan dakwah di bumi sarawak.

Pas Pahang telah diamanahkan untuk bertugas dan mengepalai gerakerja piliharaya di Dun Tanjung Datuk bersama negeri pembantunya Johor dan Melaka.

Dalam kesempatan yang singkat, saya telah merakamkan ribuan terimakasih bagi pihak PAS Pahang kepada mereka. termasuk beberapa pesanan dan nasihat buat mereka.

"Siiru 'ala barakatiLLAH = Berjalan-geraklah kamu sekalian dengan berkat daripada ALLAH".

Setapak 4:09petang.

:: cina islam | 2011 ::

:: cina islam | 2011 ::


Pecat Bung Moktar jika BN hormati wanita

Posted: 01 Apr 2011 02:00 AM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

KUALA LUMPUR, 1 April: DAP mencabar Barisan Nasional (BN) memecat anggota Parlimen Kinabatangan, Bung Mokhtar Radin jika benar parti itu menghormati wanita.

Setiausaha Agung, Lim Guan Eng dalam kenyataannya berkata, sehingga kini Bung Mokhtar tidak memohon maaf atau menarik balik kenyataannya yang menghina wanita di Dewan Rakyat pada 28 Mac lepas.

Dalam kenyataanya, Bung Mokhtar berkata, pemandu wanita menjadi punca dan penyebab kemalangan jalan raya.

Ekoran itu, anggota Parlimen wanita Pakatan Rakyat yang diketuai Dr Lo' Lo' Mohd Ghazali, anggota Parlimen Titiwangsa membuat sidang media membantah Bung Moktar.

Turut tidak bersetuju dengan pandangan Bung Moktar adalah isteri barunya, Zizie Izette. Zizie berkata, jika itu pandangan Bung beliau tertanya-tanya, apakah beliau memandu dengan bahaya.

"Ini bukan pertama kali Bung Moktar menghina wanita dengan kenyataan-kenyataannya. Sebelum ini pada tahun 2007, dia telah memohon maaf kepada MP Batu Gajah, Fong Po Kuan apabila berkata dia bocor setiap bulan apabila bercakap soal bumbung Parlimen bocor walaupun sudah menelan belanja RM100 juta," kata Lim Guan Eng.

Statistik menunjukkan bukan pemandu wanita yang menjadi punca kemalangan jalan raya tetapi pemandu lelaki lebih banyak menjadi punca kemalangan.

"Kajian yang dibuat oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalanraya (Miros) pada tahun 2009 menunjukkan kemalangan yang disebabkan oleh pemandu lelaki 2.4 kali lebih banyak dari pemandu wanita," kata Lim yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang dalam kenyataannya.

Bagi menghadapi serangan ekoran kenyataannya, Bung Moktar meminta Parlimen memberikan perlindungan kepadanya.

Dalam Dewan Rakyat, beliau mendakwa beliau menghadapi 'ganguan seksual' daripada beberapa kumpulan wanita berhubung kenyataannya bahawa pemandu wanita adalah penyumbang kemalangan jalanraya.

Dakwanya, kenyataan beliau "diputar belitkan oleh pihak pembangkang" bagi menunjukkan sikapnya yang seksis.

"Selepas kenyataan saya diputar belitkan, saya menjadi fokus wanita di negara ini, termasuk kumpulan-kumpulan wanita.

"Saya mohon bantuan speaker kerana ini ganguan seksual ke atas saya," katanya semasa perbahasan soalan tambahan.

Harakahdaily/-

Muhyiddin usah jadi 'raja temberang'

Posted: 01 Apr 2011 01:47 AM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

KUALA LUMPUR, 1 Apr: Tan Sri Muhyiddin Yasin dinasihatkan menyelesaikan dahulu masalah lambakan guru opsyen Sains dan Matematik yang didakwa lebih 26,000 orang sebelum membuat apa-apa janji manis kepada rakyat Sarawak.

Ketua Penerangan PAS, Idris Ahmad berkata, Menteri Pelajaran itu tidak perlu untuk menjadi 'raja temberang' dalam kempen Pilihan Raya Sarawak nanti seolah-olah beliau seorang menteri yang bertaraf dunia.

"Persoalannya bagaimana boleh terjadi? Kalau dengar ucapan Tan Seri Muhyiddin seolah-olah mutu dan pentadbiran Kementerian Pelajaran semacam bertaraf dunia. Sekarang beliau sibuk janji bermacam-macam projek di Sarawak sehingga sanggup mengatakan mereka yang menentang BN di Sarawak hantu dan jembalang.

"Beliau juga jangan jadi raja temberang pula sepanjang kempen di Sarawak. Kita akan tengok sekolah di Sarawak yang cukup dhaif dan tidak mempunyai kemudahan asas yang cukup menyedihkan," katanya dalam satu kenyataan kepada Harakahdaily hari ini.

Menurutnya, lambakan serius membabitkan 14,000 guru subjek Sains dan 12,000 guru Matematik itu menyebabkan mereka yang diarah mengajar opsyen lain tidak dapat menjayakan tugas dengan penuh semangat.

Mereka didakwa terpaksa mengajar pelbagai subjek lain, termasuk Pendidikan Jasmani dan Pengetahuan Agama Islam berikutan lebihan guru di sekolah di seluruh negara.

"Apa kerja Tan Sri Muhyiddin yang menjaga Kementerian Pelajaran? Kenapa beliau tidak arahkan buat unjuran setiap keperluan guru, sehingga berlaku lambakan guru Sains dan Metematik?

"Mungkin beliau tidak sempat memantau Kementerian Pelajaran kerana sibuk berpolitik dan menziarahi surau dan solat berjamaah di dalam negeri Selangor, sebagai operasi tawan Selangor," tambah beliau lagi.

Katanya lagi, ada antara mereka hilang motivasi diri dan begitu emosi untuk meneruskan kerjaya murni itu.

Guru terbabit juga katanya mengakui, pada peringkat awal bersemangat mendidik pelajar untuk lulus cemerlang Sains dan Matematik, namun, selepas lima tahun mengajar subjek lain, mereka lemah semangat dan terpaksa melupakan cita-cita untuk bergelar guru Sains dan Matematik berwibawa.

Harakahdaily/-

Ratusan Mayat Di Zon Larangan Nuklear Jepun

Posted: 01 Apr 2011 01:37 AM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

HONG KONG: Kira-kira 1,000 mayat mangsa gempa bumi dan tsunami masih tidak dikutip dalam kawasan zon larangan di sekitar loji nuklear kerana kebimbangan terhadap kesan radiasi, kata laporan yang dikeluarkan pada Khamis.

Memetik sumber polis, Kyodo News berkata, pihak berkuasa berhasrat menghantar mayat keluar daripada zon larangan 20 kilometer di sekitar loji Fukushima tetapi menimbang semula rancangan berkenaan.

Mayat itu sudah "terdedah dengan kesan radiasi tinggi selepas kematian", kata laporan itu memetik sumber. Polis tempatan memutuskan untuk tidak mengutip mayat-mayat berkenaan kerana kebimbangan terhadap radiasi.

Kira-kira 28,000 orang disahkan mati atau disenaraikan sebagai hilang sejak gempa bumi dan tsunami melanda pada 11 Mac lalu di timur laut Jepun serta melumpuhkan operasi loji nuklear berkenaan dan berlaku kebocoran sehingga menyebabkan kesan radiasi. - AFP

Video seks: Umno yang tutup mulut mufti

Posted: 01 Apr 2011 01:30 AM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

KUALA LUMPUR, 1 Apr: Umno sebenarnya yang menutup mulut mufti dari memberi pandangan berhubung isu video seks yang didakwa membabitkan Ketua Pembangkang, kata Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Samad.

Katanya, ia terbukti apabila Mufti Perak Tan Sri Harussani Zakaria (gambar) mendedahkan akhbar milik Umno, Utusan Malaysia yang tidak mengeluarkan padangannya berhubung isu pendedahan video seks tersebut.

"Kalau begitu nampak sangat Umno dan medianya (Utusan) ada agenda sendiri.

"Pandangan yang menyebelahi pembangkang mereka tak siar, yang menghentam pembangkang mereka siar," katanya yang juga Yang Dipertua PAS Shah Alam.

"Nampak sangat mereka mempergunakan mufti untuk kepentingan politik," tambahnya lagi.

Harussani seperti dilapor The Malaysian Indsider semalam mendakwa beliau telah mengeluarkan pandangan kepada Utusan bahawa pendedahan video itu telah mengaibkan Anwar kerana tiada saksi yang boleh ia belum dibuktikan kebenarannya.

Namun kenyataannya itu dipotong sebahagiannya dan tidak disiarkan penuh oleh akhbar Umno itu.

"Siapa kata saya tidak bersuara? Siapa kata saya tidak ada cakap apa? Sejak hari pertama lagi saya sudah bercakap mengenai perkara ini dan bagi saya rakaman video seks itu telah mengaibkan Anwar kerana tiada saksi yang boleh buktikan.

"Saya ada bercakap dengan Utusan Malaysia tapi apa yang keluar sikit sahaja, mereka tidak keluarkan secara keseluruhan apa yang saya katakan... yang tertulis ia (video seks) hanya fitnah, itu sahaja... yang lain-lain tidak keluar," katanya.

Mufti Perak itu turut mengakui rakaman video seks itu boleh dianggap sebagai fitnah dan dosa besar kerana hukuman telah dijatuhkan terlebih dahulu terhadap Anwar tanpa bukti yang sahih.

"Kita buka rahsia orang ini adalah haram, benda yang tidak betul tapi didedahkan adalah satu fitnah, dosa besar dan tidak bermoral.

"Rakaman video seks itu betulkah Anwar? Laporan juga belum dapat dipastikan lagi... ini adalah fitnah dan dosa besar," katanya.

Sebelum ini, banyak pihak khususnya Pakatan Rakyat mendesak para mufti menyatakan pandangan berhubung isu video seks terbabit termasuk pandangan dari Harussani.

Ia kerana, beliau sering dilihat hanya mengeluarkan pandangan yang mengiyakan tindakan parti pemerintah dalam beberapa isu kontroversi.

Ianya termasuk isu perletakan ancak tiang seri oleh Menteri Besar BN Perak, Datuk Seri Zambry Kadir dan beberapa kali serangannya terhadap pandangan Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat khususnya dalam isu 'Undi PAS masuk Syurga'.

Cabar Utusan, RTM, TV3 siar kenyataan

Dalam pada itu, Bekas Menteri Besar Pakatan Rakyat Perak, Datuk Seri Ir. Mohammad Nizar Jamaluddin ketika mengulas kenyataan itu turut memuji keberanian Harussani menyatakan pendiriannya dalam isu video seks tersebut.

Katanya, ternyata yang menjadi penghalang hukum sebenar dijelaskan kepada rakyat adalah Umno dan media mereka.

"Saya cabar RTM, TV3 dan kahbar media perdana lain turut siarkan kenyataan dan pandangan Mufti Perak ini," katanya ketika dihubungi Harakahdaily.

Walaubagaimanapun beliau juga menggesa Harussani agar menyatakan pandangan berhubung isu-isu lain termasuk hukum rampasan kuasa oleh BN Perak dan hukum larangan premis judi di Kelantan yang dipolitikkan oleh pemimpin Umno BN.

Harakahdaily/-
Oleh : Nazri Abdullah

Lawatan Mahabbah Dewan Pemuda PAS Kuala Krai ke Dun Dabong

Posted: 01 Apr 2011 01:00 AM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Dewan Pemuda PAS telah mengadakan satu lawatan mahabbah ke Dun Dabong dan bertemu mesra dengan jentera Pemuda PAS Dun Dabong pada 28 Mac 2011. Program tersebut diadakan di Taman Rekreasi Gua Ikan. Ianya bermula pada pukul 7.00 malam.

Selain daripada sesi beramah mesra, dalam majlis ini juga turut diserikan dengan penyampaian peralatan sukan kepada pemuda di setiap cawangan oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan, Ustaz Mahadi Mat Zin.

Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini.

Oleh : Mr. President


Khalil Idham : Rakyat Sarawak Perlu Letak Syarat Kepada BN

Posted: 01 Apr 2011 12:30 AM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

PARIT BUNTAR, 1 April :- Ketua Sekretariat Pakatan Rakyat Perak, Drs. Khalil Idham Lim berkata bahawa BN selalu menyatakan ia sebuah kerajaan yang prihatin terhadap rakyat dan selalu sayang rakyat tetapi sentiasa dengan bersyarat supaya menangkan calon BN terlebih dahulu.

"Dalam perkembangan terbaru ini menjelaskan bahawa rakyat tidak perlu sayang kepada kerajaan BN , baginya rakyat Sarawak mestilah bertekad dengan menghukum BN terlebih dahulu dalam pilihanraya kali ini" katanya ketika ditemui di sini.

"Rakyat Sarawak perlu meletakkan syarat kepada BN bahawa sekali ini peluang akan diberikan kepada Pakatan Rakyat untuk 5 tahun akan datang" katanya

Tambahnya dalam konteks politik di Malaysia situasi menang-menang antara rakyat dan kerajaan belum berlaku lagi. Baginya rakyat terus dihimpit dengan kesusahan dan kenaikan harga barang selepas habis pilihanraya.

"Selain itu rakyat dihimpit dengan pelbagai akta dan undang-undang khususnya dalam hal berhimpun dan bebas bersuara" katanya.

Menurutnya yang juga Ketua Penerangan Pas Perak, PR komited dan bersungguh mewujudkan situasi menang-menang dalam amalan pentadbiran di Malaysia. Ini telah dibuktikan di negeri yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat

Khalil juga menjelaskan di Sarawak, persoalan adakah BN sayang terhadap rakyat sudah boleh di muziumkan kerana ia mustahil direalisasikan berikutan hak rakyat di negeri itu telah dinafikan untuk ke sekian lama.

"Rakyat merana sudah puluhan tahun, kemudian apabila menjelang pilihanraya wujud pula janji untuk selesaikan masalah, selepas itu janji hanya tinggal janji dan rakyat perlu tunggu 5 tahun lagi untuk mendengar janji yang sama," katanya.

Dalam pada itu beliau menjelaskan demokrsi yang dilaung-laung sebenarnya hanya satu pembohongan, buktinya ceramah anjuran Pakatan Rakyat dikenakan sekatan yang amat hebat sekali.

Khalil yang juga Adun Titi Serong menjelaskan Sikap "double standard" BN terhadap rakyat bukan perkara baru, justeru perkara ini perlu kan perubahan segera.

"Rakyat mempunyai pilihan, maka medium pilihanraya adalah medan yang terbaik bagi rakyat menghukum BN dan memilih Pakatan Rakyat bagi memastikan kehidupan rakyat terjamin untuk 5 tahun akan datang" ujarnya.

Sebagai kerajaan menanti, Pakatan rakyat konsisten untuk mengembalikan autunomi kepada Sarawak sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Persekutuan.

Rakyat Sarawak selama ini tidak mendapat laba dari keuntungan minyak Negara dimana royalti 5% yang diamalkan masa kini tidak wajar dan memerlukan kajian semua, Pakatan Rakyat berjanji akan menaikkannya kepada 20% setelah berada di Putrajaya.

"Ini janji Pakatan Rakyat andai berjaya mentadbir Malaysia, dan gelombang itu perlulah dimulai dengan perubahan Sarawak oleh rakyatnya bagi menyelamatkan Malaysia dari BN," katanya ketika menutup sesi temuramah.

Oleh : Hafizi Pauzi

MAHALNYA NILAI UKHUWWAH ISLAMIYYAH

Posted: 01 Apr 2011 12:00 AM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Allah Subhanallahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya): "Dan Yang mempersatukan hati-hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati-hati mereka, akan tetapi Allah Subhanallahu wa Ta'ala telah mempersatukan hati-hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Anfal: 63)

Ayat diatas mengingatkan kita kepada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam . Yaitu kisah perseteruan antara suku Aus dan suku Khazraj di daerah Yatsrib (Madinah). Perseteruan antara kedua suku tersebut telah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya yang telah banyak memakan korban jiwa dan harta. Kemudian datanglah Islam, dan masuklah cahaya Islam ke dalam hati orang-orang Aus dan Khazraj. Maka terwujudlah ikatan persaudaraan dan persatuan di bawah naungan panji Islam sekaligus menghapus semangat jahiliyah serta permusuhan diantara mereka.

Asy-Syaikh As-Sa'dy rahimahulloh menyatakan tentang ayat diatas: "Maka mereka pun berkumpul dan bersatu serta bertambah kekuatan mereka dengan sebab bergabungnya mereka. Dan hal ini tidaklah terjadi karena usaha salah seorang diantara mereka dan tidak pula oleh suatu kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanallahu wa Ta'ala.

Maka kalau seandainya kamu menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi dari emas dan perak serta selain keduanya dalam rangka untuk menyatukan mereka yang bercerai-berai dan saling berselisih, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati-hati mereka. Karena tidaklah ada yang mampu untuk menyatukan hati-hati (manusia) kecuali hanya Allah Subhanallahu wa Ta'ala semata." (Tafsir As-Sa'dy, hal.325)

Keutamaan Ukhuwwah

Ukhuwwah merupakan anugerah yang agung dan mahal dari Allah Subhanallahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanallahu wa Ta'ala kepada para hamba-Nya yang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya:

"Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanallahu wa Ta'ala kepada kalian ketika kalian dahulu (pada masa Jahiliyah) saling bermusuhan, maka Allah Subhanallahu wa Ta'ala mempersatukan hati-hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, orang-orang yang bersaudara; dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanallahu wa Ta'ala menyelamatkan kalian dari padanya." (Ali Imran: 103)

Sebagian ulama ahli tafsir berkata tentang firman Allah Subhanallahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut: "Di dalamnya terdapat isyarat bahwa tumbuhnya ukhuwwah dan mahabbah (kecintaan) antara kaum mukminin adalah semata-mata karena keutamaan dari Allah Subhanallahu wa Ta'ala."

Dan disabdakan pula oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam dalam sebuah hadits:

"Sesungguhnya Allah Subhanallahu wa Ta'ala akan berkata nanti pada hari kiamat: 'Dimanakah orang-orang yang menjalin persaudaraan karena-Ku, maka pada hari ini Aku akan menaunginya pada hari dimana tidak ada sebuah naungan kecuali hanya naungan-Ku'." (HR. Muslim)

Hak-hak di dalam Ukhuwwah

Setelah kita mengetahui betapa agung dan mahalnya nilai sebuah ukhuwwah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar anugerah dari Allah Subhanallahu wa Ta'ala tersebut tetap terjaga dan terpelihara pada diri kita.

Diantara usaha yang harus ditempuh agar ukhuwwah tersebut tetap terjaga pada diri kita, maka kita perlu memperhatikan hak-hak dalam ukhuwwah. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hendaklah ia mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanallahu wa Ta'ala dan bukan karena tujuan-tujuan duniawi.

Hendaklah kita mengikhlaskan niat di dalam ukhuwwah, kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanallahu wa Ta'ala dan bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Jika seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanallahu wa Ta'ala, maka kecintaan tersebut akan tetap lestari.

Jika ia melakukannya karena tujuan duniawi, maka lambat laun kecintaan tersebut akan pupus di tengah jalan. Disebutkan dalam sebuah hadits yang shahih tentang 3 hal yang bila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Salah satu diantaranya adalah:

"…Dan yang ia mencintai saudaranya, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah Subhanallahu wa Ta'ala…" (Muttafaqun 'alaihi)

2. Lebih mendahulukan untuk membantu saudaranya dengan apa yang mampu dari jiwa dan harta daripada dirinya sendiri.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing individu memiliki strata sosial yang berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang lainnya saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin dan yang miskin membantu yang kaya.

Yang memiliki kedudukan akan membantu orang yang tidak memiliki kedudukan, dan sebagainya. Semua ini adalah sebuah ketetapan Allah Subhanallahu wa Ta'ala atas para hamba-Nya. Jika memang demikian keadaannya, maka diantara hak dalam ukhuwwah sesama muslim adalah membantu saudaranya dengan mencurahkan apa yang ia mampu dari potensi yang ada pada dirinya atau harta yang dimilikinya.

Hakikat dari persaudaraan adalah lebih mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri (Al-Itsar). Allah Subhanallahu wa Ta'ala telah memuji sifat orang-orang Anshar yang lebih mengutamakan kebutuhan orang-orang Muhajirin padahal mereka sendiri sangat membutuhkan, sebagaimana firman-Nya (artinya):

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." (Al-Hasyr: 9)

Sifat "Al-Itsar" termasuk dari hak ukhuwwah yang hukumnya mustahab (sunnah). Jika seseorang bisa meraih sifat tersebut, maka sungguh hal itu merupakan kebaikan baginya. Namun bila tidak bisa meraihnya, maka paling tidak ia berusaha untuk membantu saudaranya dengan jiwa dan hartanya.

Sebagian ulama telah mengatakan: "Sesungguhnya termasuk dari adab dalam membantu saudaranya adalah hendaklah ia tidak menunggu sampai saudaranya meminta bantuan sesuatu kepadanya, namun hendaklah ia yang memulai untuk mencari apa yang dibutuhkan saudaranya yang dicintainya karena Allah Subhanallahu wa Ta'ala."

Diceritakan pada zaman dahulu bahwa sebagian ulama mencari informasi tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh saudaranya tanpa saudaranya tersebut mengetahuinya. Kemudian setelah itu, ia memasukkan harta ke dalam rumah saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya.

Sebagaimana kisah Ar-Rabi' bin Khutsaim rahimahulloh. Suatu ketika, ia memerintahkan keluarganya untuk membuatkan makanan yang terbaik dari makanan yang ada. Maka dibuatlah makanan tersebut.

Kemudian setelah itu pergilah Ar-Rabi' rahimahulloh dengan membawa makanan tersebut ke rumah seorang laki-laki mukmin yang buta, bisu dan tuli. Maka diberikanlah makanan tersebut dan segera disantap sampai kenyang. Padahal laki-laki tersebut tidak pernah mengeluhkan kebutuhannya kepada Ar-Rabi' rahimahulloh. Demikianlah akhlak para ulama salaf.

3. Menjaga kehormatan dan harga diri saudaranya.

Ini termasuk dari inti dan hak yang agung dalam ukhuwwah. Sesungguhnya Nabi Shalallahu 'alaihi wa Sallam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari shahabat Abu Bakrah radliyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda dalam khutbahnya di hari 'Arafah pada saat haji Wada':

"Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian…." (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Kehormatan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram secara umum. Realisasi dalam hal ini ialah seperti:

1. Tidak menyebutkan 'aib saudaranya, baik ketika ia hadir dihadapannya maupun ketika tidak ada.

2. Tidak mencampuri urusan pribadinya.

3. Menjaga rahasianya.

4. Menjauhi prasangka buruk terhadap saudaranya.

Hukum asal seorang muslim adalah taat kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala, bersifat jujur, dan baik. Maka kita harus berbaik sangka kepada saudara kita, dan harus menjauhi prasangka buruk, karena dengan berprasangka buruk, kita bisa jatuh kedalam perbuatan dosa. Allah Subhanallahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan tersebut dalam firman-Nya (artinya):

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa." (Al-Hujurat: 12)

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

"Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan." (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Umar bin Khattab radliyallahu 'anhu berkata: "Janganlah kalian berprasangka buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari saudaramu, sementara memungkinkan bagimu untuk membawa kalimat tersebut ke arah kebaikan." (Riwayat Ahmad, Az-Zuhd)

Abdullah bin Al-Mubarak rahimahulloh berkata: "Bagi seorang mukmin, diberikan kepadanya berbagai kemungkinan alasan yang dapat dimaafkan."

Maka jangan sampai kita membuka peluang bagi setan untuk masuk kemudian menghembuskan sesuatu yang buruk kepada diri kita, sampai akhirnya berhasil memecah belah persaudaraan sesama muslim.

5. Menjauhi perdebatan dengan saudaranya.

Sesungguhnya perdebatan akan menghilangkan sifat mahabbah (saling mencintai) dan persahabatan. Dan akan mewariskan kemarahan, dendam dan pemutusan ukhuwwah.

Maka meninggalkan sikap perdebatan merupakan tindakan yang terpuji. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

"Barangsiapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di pihak yang salah, maka akan dibangunkan sebuah rumah baginya di surga paling bawah. Dan barangsiapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada pada pihak yang benar, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di tengah surga…" (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Diantara sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan perdebatan adalah dalam rangka memperoleh kemenangan, agar ia dikatakan sebagai seorang yang pintar dan paling benar pendapatnya, dan kurangnya penjagaan terhadap tergelincirnya lisan pada dirinya. Kesemuanya itu merupakan sikap yang tidak terpuji.

6. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada saudaranya.

Realisasi dalam hal ini ialah seperti:

1. Mengatakan kepada saudaranya: "Aku mencintaimu karena Allah Subhanallahu wa Ta'ala."

2. Memuji saudaranya ketika tidak ada di hadapannya.

3. Mengucapkan terima kasih atas kebaikan saudaranya tersebut.

7. Memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh saudaranya.

Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam :

"Setiap keturunan Adam (manusia) pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat." (HR. Ibnu Majah no. 4251)

8. Merasa gembira dengan kenikmatan yang Allah Subhanallahu wa Ta'ala berikan kepada saudaranya.

Allah Subhanallahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan dan kelebihan yang berbeda pada masing-masing orang. Baik dalam hal kepemilikan harta, keilmuan, banyak melakukan amalan-amalan ibadah, kebaikan akhlaknya dan lain sebagainya.

Kita patut merasa gembira dengan nikmat Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudara kita baik dari sisi harta, ilmu, semangat dalam beribadah, dan lain-lain. Kita harus menghilangkan sifat hasad (iri, dengki) terhadap keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanallahu wa Ta'ala kepada saudara kita.

9. Saling membantu dengan saudaranya dalam perkara-perkara kebaikan.

Sungguh Allah Subhanallahu wa Ta'ala telah memerintahkan yang demikian dalam firman-Nya (artinya):

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Al-Maidah: 2)

10. Bermusyawarah dan bersikap lemah lembut terhadap saudaranya.

Janganlah salah seorang diantara mereka bersendirian dalam memutuskan suatu perkara, namun hendaklah saling bermusyawarah. Allah Subhanallahu wa Ta'ala telah memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya (artinya):

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (Asy-Syuura: 38)

Maka kita memohon kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala agar menjadikan kita semua termasuk dari orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling nasehat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta menjadikan persaudaraan kita semata-mata karena mengharap ridho-Nya.

Dan semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala memberikan taufik-Nya kepada kita, karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya pada diri kita, kecuali kekuatan dari Allah Subhanallahu wa Ta'ala. Ämïn yä Rabbal 'Älamïn. Wallahu Ta'ala a'lam. [http://www.buletin-alilmu.com/mahalnya-nilai-ukhuwwah-islamiyyah-persaudaraan-sesama-muslim ]

SMG BERMANFA'AT UTK KEBAHAGIAAN DI DUNIA & KEJAYAAN DI AKHIRAT.

Cerita Abu Qudamah (Kisah teladan)

Posted: 31 Mar 2011 11:21 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Abu Qudamah dahulu dikenal sebagai orang yang hatinya dipenuhi kecintaan akan jihad fi sabilillah. Tidak pernah dia mendengar akan jihad fi sabilillah, atau adanya perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, kecuali dia selalu ikut serta berjuang di pihak kaum muslimin.

Suatu ketika sedang ia duduk-duduk di Masjidil Haram, ada seseorang yang menghampirinya seraya berkata: "Hai Abu Qudamah, anda adalah orang yang gemar berjihad di jalan Allah, maka ceritakanlah peristiwa paling ajaib yang pernah kau alami dalam berjihad."

"Baiklah, aku akan menceritakannya bagi kalian," kata Abu Qudamah.

"Suatu ketika aku berangkat bersama beberapa sahabatku untuk memerangi kaum Salibis di beberapa pos kawalan dekat sempadan. Dalam perjalanan itu aku melalui kota Raqqah (sebuah kota di Iraq, dekat sungai Eufrat).

Di sana aku membeli seekor unta yang akan kugunakan untuk membawa persenjataanku. Di samping itu aku mengajak warga kota melalui masjid-masjid, untuk ikut serta dalam jihad dan berinfaq fi sabilillah.

Menjelang malamnya, ada orang yang mengetuk pintu. Tatkala kubukakan, ternyata ada seorang wanita yang menutupi wajahnya dengan pakaiannya.

"Apa yang anda inginkan?" tanyaku.
"Andakah yang bernama Abu Qudamah?" katanya balik bertanya.
"Benar," jawabku.

"Andakah yang hari ini mengumpulkan dana untuk membantu jihad di perbatasan?" tanyanya kembali.

"Ya, benar," jawabku.
Maka wanita itu menyerahkan secarik kertas dan sebuah bungkusan terikat, kemudian berpaling sambil menangis.

Pada kertas itu tertulis, "Anda mengajak kami untuk ikut berjihad, namun aku tidak sanggup untuk itu. Maka kupotong dua pintal rambut kesayanganku (1)­­ agar anda jadikan sebagai tali kuda Anda. Kuharap bila Allah melihatnya pada kuda Anda dalam jihad, Dia mengampuni dosaku kerananya."

"Demi Allah, aku kagum atas semangat dan kegigihannya untuk ikut berjihad, demikian pula dengan kerinduannya untuk mendapat ampunan Allah dan Syurga-Nya," kata Abu Qudamah.

Keesokan harinya, aku bersama sahabatku berangkat meninggalkan Raqqah.
Tatkala kami tiba dimedan Maslamah bin Abdul Malik, tiba-tiba dari belakang ada seseorang penunggang kuda yang memanggil-manggil,

"Hai Abu Qudamah.. Hai Abu Qudamah.. tunggulah sebentar, semoga Allah merahmatimu," laung orang itu.

"Kalian berangkat dahulu, biar aku yang mencari siapa orang ini," perintahku kepada para sahabatku.

Ketika aku hendak menyapanya, orang itu mendahuluiku dan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang mengizinkanku untuk ikut bersamamu, dan tidak menolak penyertaanku."

"Apa yang kau inginkan?" tanyaku.
"Aku ingin ikut bersamamu memerangi orang-orang kafir," jawabnya.

"Perlihatkan wajahmu, aku ingin lihat, kalau engkau memang cukup dewasa dan wajib berjihad, akan aku terima. Namun jika masih kecil dan tidak wajib berjihad, terpaksa kutolak." kataku.

Ketika ia menyingkap wajahnya, tampaklah olehku wajah yang putih bersinar bak bulan purnama. Ternyata ia masih muda belia, dan umurnya baru 17 tahun.

"Wahai anakku, apakah kamu memiliki ayah?" tanyaku.
"Ayah terbunuh di tangan kaum Salibis dan aku ingin ikut bersamamu untuk memerangi orang-orang yang membunuh ayahku," jawabnya.

Bagaimana dengan ibumu, masih hidupkah dia?" tanyaku lagi.
"Ya," jawabnya.
"Kembalilah ke ibumu dan jagalah ia baik-baik, kerana syurga ada di bawah telapak kakinya," pintaku kepadanya.

"Kau tidak kenal ibuku?" tanyanya
"Tidak," jawabku.

"Ibuku ialah pemilik amanah itu," katanya.
"Amanah yang mana," tanyaku
"Dialah yang mengamanahkan tali kuda itu," jawabnya.
"Tali kuda yang mana?" tanyaku kehairanan.

"Subhanallah..!! Alangkah pelupanya Anda ini, tidak ingatkah Anda dengan wanita yang datang malam tadi menyerahkan seutas tali kuda dan bingkisan?"
"Ya , aku ingat," jawabku.

"Dialah ibuku! Dia menyuruhku untuk berjihad bersamamu dan mengambil sumpah dariku supaya aku tidak kembali lagi," katanya.

"Ibuku berkata, "Wahai anakku, jika kamu telah berhadapan dengan musuh, maka janganlah kamu melarikan diri. Persembahkanlah jiwamu untuk Allah.
Mintalah kedudukan di sisi-Nya, dan mintalah agar engkau ditempatkan bersama ayah dan bapa saudaramu di Jannah. Jika Allah mengurniaimu mati syahid, maka mintalah syafa'at bagiku."

Kemudian ibu memelukku, lalu mendongakkan kepalanya ke langit seraya berkata, "Ya Allah.. Ya Ilahi.. inilah puteraku, buah hati dan belahan jiwaku, kupersembahkan dia untukmu, maka dekatkanlah dia dengan ayahnya."

"Aku benar-benar takjub dengan anak ini," kata Abu Qudamah, lalu anak itupun segera merayu, "Kerananya, kumohon atas nama Allah, janganlah engkau halangi aku untuk berjihad bersamamu. InsyaaAllah akulah asy-syahid putra asy-syahid. Aku telah hafal al-Qur'an. Aku juga pandai menunggang kuda dan memanah. Maka janganlah meremehkanku hanya karena usiaku yang masih muda," kata anak itu memelas.

Setelah mendengar permintaannya aku tidak upaya melarangnya, maka kusertakanlah ia bersamaku.

Demi Allah, ternyata tidak pernah kulihat orang yang lebih cekap darinya. Ketika pasukan bergerak, dialah yang tercepat ketika kami singgah untuk beristirahat, dialah yang paling sibuk menguruskan kami, sedang lidahnya tidak pernah berhenti dari dzikrullah sama sekali.

Kemudian kamipun singgah di suatu tempat dekat pos sempadan. Semasa itu matahari hampir tenggelam dan kami dalam keadaan berpuasa. Maka ketika kami hendak menyiapkan hidangan untuk berbuka dan makan malam, pemuda itu bersumpah atas nama Allah bahawa ialah yang akan menyiapkannya.
Tentu saja kami melarangnya kerana ia baru saja keletihan kerana perjalanan yanh jauh tadi.

Akan tetapi pemuda itu berkeras untuk menyiapkan hidangan bagi kami.
Maka ketika kami beristirahat di suatu tempat, kami katakan kepadanya, "Jauhkan sedikit agar asap kayu apimu tidak mengganggu kami."

Maka pemuda itupun mengambil tempat yang agak jauh dari kami untuk memasak. Akan tetapi ia itu tidak kunjung tiba. Mereka merasa bahawa ia agak terlambat menyiapkan hidangan mereka.

"Hai Abu Qudamah, tengoklah pemuda itu. Ia telah terlalu lama memasak.
Apa dah jadi dengannya?" pinta seseorang kepadaku. Lalu aku bergegas menemuinya, maka kudapati pemuda itu telah menyalakan api unggun dan memasak sesuatu di atasnya. Tetapi kerana terlalu letih, iapun tertidur sambil menyandarkan kepalanya pada sebuah batu.

Melihat keadaanya yang seperti itu, sungguh demi Allah aku tidak sampai hati mengganggu tidurnya, namun aku juga tidak mungkin kembali kepada sahabat-sahabatku dengan tangan hampa, kerana sampai sekarang kami belum memakan apa-apa.

Akhirnya kuputuskan untuk menyiapkan makanan itu sendiri. Akupun mula menyediakan masakan, sambil memasak, sesekali aku memandang pemuda itu. Suatu ketika terlihat olehku bahawa anak muda itu tersenyum. Lalu perlahan-lahan senyumnya makin melebar dan mulailah ia tertawa kegirangan.

Aku merasa takjub melihat tingkah lakunya itu, kemudian ia tersentak dari mimpinya dan terbangun.

Ketika melihatku menyiapkan masakan sendirian, ia nampak gugup dan terburu-buru mengatakan, "Pak cik, maafkan aku, nampaknya aku terlambat menyiapkan makanan bagi kalian."

"Ah tidak, sebenarnya kamu tidak terlambat ," jawabku.
"Sudah, tinggalkan saja masakan ini, biar aku yang menyiapkannya, aku adalah pelayan kalian selama jihad," kata pemuda itu.

"Tidak," sahutku, "Demi Allah, engkau tidak kuizinkan menyiapkan apa-apa bagi kami sampai engkau menceritakan kepadaku apa yang membuatmu tertawa sewaktu tidur tadi? Keadaanmu sungguh menghairankan," ujarku.

"Pak cik, itu cuma mimpi yang kulihat sewaktu tidur," kata pemuda itu.
"Mimpi apa yang engkau lihat?" tanyaku.

"Sudahlah, tidak usah bertanya tentangnya. Ini masalah pribadi antara aku dengan Allah," sahut pemuda itu.
"Tidak boleh "Mimpi apa yang engkau lihat?" tanyaku.

"Sudahlah, tidak usah bertanya tentangnya. Ini masalah pribadi antara aku dengan Allah," sahut pemuda itu.
"Tidak boleh, kumohon atas nama Allah agar kamu menceritakannya," kataku.

"Pak cik, dalam mimpi tadi aku melihat seakan aku berada di Jannah, kudapati Jannah itu dalam segala keindahan dan keanggunannya, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam al-Qur'an.

Ketika aku berjalan-jalan di dalamnya dengan rasa kagum, tiba-tiba terlihat olehku sebuah istana megah yang berkilauan, dindingnya dari emas dan perak, tiangnya dari mutiara dan batu permata, dan gerbangnya dari emas.

Di tiang itu ada kerai-kerai yang terjuntai, lalu perlahan kerai itu tersingkap dan nampaklah gadis-gadis remaja yang cantik jelita, wajah mereka bersinar bak rembulan."

Kutatap wajah-wajah cantik itu dengan penuh kekaguman, sungguh, kecantikan yang luar biasa, kelu lidahku, lalu muncullah seorang gadis lain yang lebih cantik dari mereka, dengan telunjuknya ia memberi isyarat kepada gadis yang ada di sampingnya seraya mengatakan, "Inilah (calon) suami al-Mardhiyyah.. ya, dialah calon suaminya.. benar, dialah orangnya!"

Aku tidak faham siapa itu al-Mardhiyyah, maka aku bertanya kepadanya, "Kamukah al-Mardhiyyah..?"

"Aku hanyalah satu di antara dayang-dayang al-Mardhiyyah.." katanya.
"Anda ingin bertemu dengan al-Mardhiyyah..?" tanya gadis itu.

"Kemarilah.. masuklah ke sini, semoga Allah merahmatimu," serunya.

Tiba-tiba kulihat diatasnya ada sebuah bilik dari emas merah.. dalam bilik itu ada tilam yang bertahtakan permata hijau dan kaki-kakinya terbuat dari perak putih yang berkilauan.

Dan di atasnya.. seorang gadis remaja dengan wajah bersinar laksana surya!! Kalaulah Allah tidak memantapkan hati dan penglihatanku, niscaya butalah mataku dan hilanglah akalku kerana tidak kuasa menatap kecantikannya..!!!
Tatkala ia menatapku, ia menyambutku seraya berkata, "Selamat datang, hai Wali Allah dan Kekasih-Nya. Aku diciptakan untukmu, dan engkau adalah milikku."

Mendengar suara merdu itu, aku berusaha mendekatinya dan menyentuhnya..
namun sebelum tanganku sampai kepadanya, ia berkata, "Wahai kekasihku dan tambatan hatiku.. semoga Allah menjauhkanmu dari segala kekejian.. urusanmu di dunia masih tersisa sedikit.. InsyaaAllah besok kita akan bertemu selepas Ashar."
Akupun tersenyum dan senang mendengarnya."

Abu Qudamah melanjutkan, "Selesai mendengar cerita si pemuda yang indah tadi, aku berkata kepadanya, "InsyaaAllah mimpimu merupakan pertanda baik."

Lalu kamipun makan hidangan tadi bersama-sama, kemudian meneruskan perjalanan kami menuju pos perbatasan.

**************************************************************************
catatatan :

1. Ibnul Jauzi dalam syarahnya mengatakan, "Wanita ini niatnya baik, namun caranya keliru kerana ia tidak tahu bahawa perbuatannya itu - yakni memotong ikatan rambutrnya - terlarang, kerananya dalam hal ini kita hanya mengikuti niatnya saja."

**************************************************************************

Setibanya di pos perbatasan kami menurunkan semua muatan dan bermalam di sana. Keesokan harinya setelah menunaikan sholat fajar, kita bergerak ke medan pertempuran untuk menghadapi musuh.

Panglima (Comandant) bangun untuk mengatur barisan. Ia membaca permulaan Surat al-Anfaal. Ia mengingatkan kami akan besarnya pahala jihad fi sabilillah dan mati syahid, sambil terus mengobarkan semangat jihad kaum muslimin.

Abu Qudamah menceritakan, "Tatkala kuperhatikan orang-orang di sekitarku, kudapati masing-masing dari mereka mengumpulkan anak buahnya di kelilingnya. Adapun si pemuda, ia tidak punya ayah yang memanggilnya, atau bapa saudara yang mengajaknya, dan tidak pula saudara yang mendampinginya.

Akupun terus mengikuti dan memperhatikan gerak-geriknya, lalu terlihatlah olehku bahawa ia berada di barisan terdepan. Maka segeralah kukejar dia, kusibak barisan demi barisan hingga sampai kepadanya, kemudian aku berkata, "Wahai anakku, apakah engkau ada pengalaman berperang..?"

"Tidak.. tidak pernah. Ini justru pertempuranku yang pertama kali melawan orang kafir," jawab pemuda itu.

"Wahai anakku, sesungguhnya perkara ini tidak semudah yang engkau bayangkan, ini adalah peperangan. Satu pertumpahan darah di tengah gemerincingnya pedang, ringkikan kuda, dan hujan panah.

Wahai anakku, sebaiknya engkau ambil tempat di belakang saja. Jika kita menang engkaupun ikut menang, namun jika kita kalah engkau tidak menjadi korban pertama," pintaku kepadanya.

Lalu dengan tatapan penuh kehairanan ia berkata," Pak cik, engkau berkata seperti itu kepadaku..!?"
"Ya, aku mengatakan seperti itu kepadamu," jawabku.

"Pak cik.. apa engkau menginginkanku jadi penghuni neraka..?" tanyanya.
"A'uudzubillaah!! Sungguh, bukan begitu.. kita semua tidak berada di medan jihad seperti ini kecuali kerana lari dari neraka dan memburu syurga," jawabku.

Lalu kata si pemuda, "Sesungguhnya Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka(mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (strategi) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya itu."(QS. Al-Anfaal: 15-16)

"Adakah Pak cik menginginkan aku berpaling membelakangi mereka sehingga tempat kembaliku adalah neraka?" tanyanya.

Akupun hairan dengan kegigihannya dan sikapnya yang memegang teguh ayat tersebut. Kemudian aku berusaha menjelaskan, "Wahai anakku, ayat itu maksudnya bukan seperti yang engkau katakan." Namun tetap saja ia berkeras tidak mau berpindah ke belakang.

Akupun menarik tangannya secara paksa, membawa ke akhir barisan. Namun ia justru menarik lengannya kembali seakan ingin melepaskan diri dari genggamanku. Lalu perangpun dimulai dan aku terhalang oleh pasukan berkuda darinya.

Dalam kancah pertempuran itu terdengarlah derap kaki kuda, diiringi gemerincing pedang dan hujan panah, lalu mulalah kepala-kepala berjatuhan satu-persatu. Bau hanyir darah tercium di mana-mana. Tangan dan kaki bergelimpangan. Dan tubuh-tubuh tidak bernyawa terbujur bermandi darah.

Demi Allah, perang itu telah menyibukkan setiap orang akan dirinya sendiri dan melupakan orang lain. Sebatan dan kilatan pedang di atas kepala yang tidak henti-hentinya, menjadikan suhu memuncak, seakan-akan ada tungku api yang menyala di atas kami.

Perangpun makin memuncak, kedua pasukan bertempur habis-habisan sampai matahari tergelincir dan masuk waktu zhuhur. Ketika itulah Allah berkenan menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin, dan pasukan Salib lari tunggang-langgang.

Setelah mereka kalah dan berundur, aku berkumpul bersama beberapa orang sahabatku untuk menunaikan sholat zhuhur. Selepas sholat, mulailah masing-masing dari kami mencari sanak keluarganya di antara para korban perang.

Sedangkan si pemuda itu.. tidak ada seorangpun yang mencarinya atau menanyakan khabarnya. Maka kukatakan dalam hati, "Aku harus mencarinya dan mengetahui keadaannya, barangkali ia terbunuh, terluka atau jatuh dalam tawanan musuh?"

Akupun mulai mencarinya di tengah para korban, aku menoleh ke kanan dan kiri kalau-kalau ia terlihat olehku. Di masa itulah aku mendengar ada suara yang lemah di belakangku yang mengatakan, "Saudara-saudara.. tolong panggilkan pak cik ku Abu Qudamah kemari.. panggilkan Abu Qudamah kemari."

Aku menoleh kearah suara tadi, ternyata tubuh itu ialah tubuh si pemuda dan ternyata puluhan tombak telah menusuk tubuhnya. Ia terpijak oleh pasukan berkuda. Dari mulutnya keluar darah segar. Badannya terkoyak-koyak (luka) dan tulangnya patah teruk.

Ia terlantar seorang diri di tengah padang pasir. Maka aku segera bersimpuh di hadapannya dan berteriak sekuat tenagaku, "Akulah Abu Qudamah..!! Aku ada di sampingmu..!!"

"Segala puji bagi Allah yang masih menghidupkanku hingga aku dapat berwasiat kepadamu.. maka dengarlah baik-baik wasiatku ini.." kata pemuda itu.

Abu Qudamah mengatakan, sungguh demi Allah, tidak kuasa menahan tangisku. Aku teringat akan segala kebaikannya, sekaligus sedih akan ibunya yang tinggal di Raqqah. Tahun lalu ia dikejutkan dengan kematian suami dan saudara-saudaranya, lalu sekarang dikejutkan dengan kematian anaknya.

Aku menyingsingkan sebahagian kainku lalu mengusap darah yang menutupi wajah pucatnya itu. Ketika ia merasakan sentuhanku ia berkata, "Pak cik.. usaplah darahku dengan pakaianku, dan jangan engkau usap dengan pakaianmu."

Demi Allah, aku tidak kuasa menahan tangisku dan tidak tahu harus berkata apa. Sesaat kemudian, anak muda itu berkata dengan suara yang lemah, "Pak cik.. berjanjilah bahawa sepeninggalku nanti engkau akan kembali ke Raqqah, dan memberi khabar gembira bagi ibuku bahawa Allah telah menerima hadiahnya, dan bahawa anaknya telah gugur di jalan Allah dalam keadaan maju dan pantang berundur. Sampaikan pula kepadanya jikalau Allah menakdirkanku sebagai syuhada, akan kusampaikan salamnya untuk ayah dan baba saudaraku di jannah.

Pak cik.. aku khawatir kalau nanti ibu tidak mempercayai ucapanmu. Maka ambillah pakaianku yang berlumuran darah ini, kerana bila ibu melihatnya ia akan yakin bahawa aku telah terbunuh, dan insyaaAllah kami bertemu kembali di jannah.

Pak cik.. setibanya engkau di rumahku, akan engkau temui seorang gadis kecil berumur sembilan tahun. Ia adalah adikku.. tidak pernah aku masuk rumah kecuali ia menyambutku dengan keceriaan, dan tidak pernah aku pergi kecuali diiringi isak tangis dan kesedihannya. Ia begitu terkejut ketika mendengar kematian ayah tahun lalu, dan sekarang ia akan terkejut mendengar kematianku.

Ketika melihatku mengenakan pakaian safar ia berkata dengan berat hati, "Abang.. jangan engkau tinggalkan kami lama-lama.. segeralah pulang.. !!"

Pak cik.. jika engkau bertemu dengannya maka hiburlah hatinya dengan kata-kata yang manis. Katakan kepadanya bahawa abangmu mengatakan, "Allah-lah yang akan menggantikanku mengurusmu."

Abu Qudamah melanjutkan, "Kemudian anak muda itu berusaha menguatkan dirinya, namun nafasnya mulai sesak dan kata-katanya tidak jelas. Ia berusaha kedua kalinya untuk menguatkan dirinya dan berkata,

"Pak cik.. demi Allah, mimpi itu benar.. mimpi itu sekarang menjadi kenyataan. Demi Allah, masa ini aku benar-benar sedang melihat al-Mardhiyyah dan mencium bau wanginya."

Lalu pemuda itu mulai sekarat, dahinya berpeluh, nafasnya tersekat-sekat dan kemudian wafat di pangkuanku."

Abu Qudamah berkata, "Maka kulepaskan pakaiannya yang berlumuran darah, lalu kuletakkan dalam sebuah bekas, kemudian kukebumikan dia. Selesai mengebumikannya, keinginan terbesarku ialah segera kembali ke Raqqah dan menyampaikan pesannya kepada ibunya.

Maka akupun kembali ke Raqqah. Aku tidak tahu siapa nama ibunya dan dimana rumah mereka.

Tatkala aku menyusuri jalan-jalan di Raqqah, terlihat olehku sebuah rumah. Di depan rumah itu ada gadis kecil berumur Sembilan tahun yang berdiri menunggu kedatangan seseorang. Ia melihat-lihat setiap orang yang lalu di depannya. Setiap kali melihat orang yang baru pulang dari bepergian ia bertanya, "Pak cik.. Anda datang dari mana?"

"Aku datang dari jihad," kata lelaki itu.
"Kalau begitu abangku ada bersamamu..?" tanyanya.
"Aku tidak kenal, siapa abangmu..?" kata lelaki itu sambil berlalu.

Lalu melintaslah orang kedua, dan tanyanya, "Akhi, Anda datang dari mana?"
"Aku datang dari jihad," jawabnya.
"Abangku ada bersamamu?" tanya gadis itu.
"Aku tidak kenal, siapa abangmu..?" kata lelaki itu sambil berlalu.

Lalu melintasalah orang ketiga, keempat, dan demikian seterusnya. Lalu setelah putus asa menanyakan saudaranya, gadis itu menangis sambil tertunduk dan berkata, "Mengapa mereka semua kembali tetapi abangku tidak kunjung kembali?"

Melihat ia seperti itu, akupun datang menghampirinya. Ketika ia melihat kesan-kesan safar padaku dan beg yang kubawa, ia bertanya, "Pak cik.. Anda datang dari mana?"
"Aku datang dari jihad," jawabku.
"Kalau begitu abangku ada bersamamu?" tanyanya.

"Dimanakah ibumu?" tanyaku.
"Ibu ada di dalam rumah," jawabnya.
"Sampaikan kepadanya agar ia keluar menemuiku," perintahku kepadanya.

Ketika perempuan tua itu keluar, ia menemuiku dengan wajah tertutup pakaiannya. Ketika aku mendengar suaranya dan ia mendengar suaraku, ia bertanya, "Hai Abu Qudamah, engkau datang hendak mengucapkan takziah atau memberi khabar gembira?"

Maka tanyaku, "Semoga Allah merahmatimu. Jelaskanlah kepadaku apa yang engkau maksud dengan ucap takziah dan khabar gembira itu?"

"Jika engkau hendak mengatakan bahawa anakku telah gugur di jalan Allah, dalam keadaan maju dan pantang berundur bererti engkau datang membawa khabar gembira untukku, kerana Allah telah menerima hadiahku yang telah kusiapkan untuk-Nya sejak tujuh belas tahun silam.

Namun jika engkau hendak mengatakan bahawa anakku kembali dengan selamat dan membawa ghanimah, bererti engkau datang untuk bertakziah kepadaku, kerana Allah belum berkenan menerima hadiah yang kupersembahkan untuk-Nya," jelas si perempuan tua.

Maka ku katakan, "Kalau begitu aku datang membawa khabar gembira untukmu.
Sesungguhnya anakmu telah terbunuh fi sabilillah dalam keadaan maju dan pantang mundur. Ia bahkan masih menyisakan sedikit kebaikan, dan Allah berkenan untuk mengambil sebahagian darahnya hingga ia redha."

'Tidak!, kurasa engkau tidak berkata jujur," kata si ibu sambil memandang kepada bekas yang kubawa, sedang puterinya menatapku dengan tenang.

Maka ku keluarkanlah isi beg tersebut, kutunjukkan kepadanya pakaian puteranya yang berlumuran darah. Nampak serpihan wajah anaknya berjatuhan dari kain itu, diikuti titisan darah yang bercampur beberapa helai rambutnya.

"Bukankah ini adalah pakaiannya.. dan ini serbannya.. lalu ini seluarnya yang engkau kenakan kepada anakmu sewaktu berangkat berjihad..?" kataku.
"Allaahu Akbar..!!" teriak si ibu kegirangan.

Adapun gadis kecil tadi, ia justru meraung seperti histeris lalu jatuh terkulai tidak sedarkan diri. Tidak lama kemudian ia mulai merintih, "Aakh..! aakh..!"

Si ibu merasa cemas, ia bergegas masuk kedalam mengambil air untuk puterinya, sedang aku duduk di samping kepalanya, menjiruskan air kepadanya.

Demi Allah, ia tidak sedang merintih.. ia tidak sedang memanggil-manggil abangnya. Akan tetapi ia sedang sekarat!! Nafasnya semakin berat.. dadanya kembang kempis.. Lalu perlahan rintihannya terhenti. Ya, gadis itu telah tiada.

Setelah puterinya tiada, ia mendakapnya lalu membawanya ke dalam rumah dan menutup pintu di hadapanku. Namun sayup-sayup terdengar suara dari dalam, "Ya Allah, aku telah merelakan kepergian suamiku, saudaraku, dan anakku di jalan-Mu. Ya Allah, kuharap Engkau meridhaiku dan mengumpulkanku bersama mereka di jannah-Mu."

Abu Qudamah berkata, "Maka kuketuk pintu rumahnya dengan harapan ia akan membukakan. Aku ingin memberinya sejumlah wang, atau menceritakan kepada orang-orang tentang kesabarannya sehingga kisahnya menjadi teladan. Akan tetapi sungguh, ia tidak membukanya untukku ataupun menjawab seruanku.

"Sungguh demi Allah, tidak pernah kualami kejadian yang lebih menakjubkan dari ini," kata Abu Qudamah mengakhiri kisahnya

Lihatlah, bagaimana si ibu mengorbankan segala yang ia miliki demi mengharapkan kebahagiaan ukhrawi. Ia memerintahkan anaknya untuk berjihad fi sabilillah demi keridhaan Ilahi. Maka bagaimanakah nasib para pemalas seperti kita. Apa yang telah kita korbankan demi keridhaan-Nya?"

Sumber: al-Musytaaquuna ilal Jannah

Idham Care bantu Dana Tabung Bloggers ke Sarawak

Posted: 31 Mar 2011 09:49 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Sebagai menghargai usaha murni dan semangat jihad yang ditunjukkan oleh Blogger Al Banjari bagi membantu jentera Pilihanraya Sarawak dengan ini Idham Care dengan sedikit kemampuan dana yang ada menyumbangkan sebanyak RM 500 kepada Dana Tabung Bloggers tersebut

Kami juga mengharapkan dalam tempoh yang terdekat lebih ramai penyumbang akan menyalurkan sumbangan masing-masing bagi merealisasikan usaha murni tersebut.

Drs. Khalil Idham Lim
Pengerusi Idham Care.

SOALAN BODOH NUJUM PAK BELALANG, SELEPAS DI THAILAND, ANWAR BUAT APA DI MEKAH PULA

Posted: 31 Mar 2011 09:30 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

PTUIHHH...izinkan aku meludah dulu. Eskay yang mengaku promosi video lucah yang terkantoi tu buat `teka-teki' baru pula. Sudah jadi macam cerita Nujum Pak Belalang pula, tapi Eskay kemukakan 5 soalan suruh Anwar jawab. Jika tidak, kununnya pengedar video lucah ini akan dedahkan kisah di Thailand pula. Ptuihhhhh...izinkan aku nak meludah lagi.

Aku malas nak taip semula `teka-teki' 5 soalan bodoh yang dikemukakan oleh Eskay. Sesiapa yang sudah baca tulisan aku di sini, sudah tahu apa soalannya. Aku nak bagitahu Eskay, tak payah lah rajin sangat buat teka-teki bangang tu. Dah tau video seks yang kau taja tu kantoi, kau dedahkan je yang lain. Mengapa nak buat `teka-teki' macam budak-budak sekolah tadika?

Aku cabar eskay, dedahkan apa jua rahsia Anwar jika kau ada dengan buktinya sekali. Jika setakat kata ada rahsia, aku pun boleh cakap aku ada rahsia siapa yang suruh bunuh Altantuya. Ini zaman orang sudah tidak mahu dengar cerita karut, orang mahu dengar cerita benar dan berfakta. Bukan cerita lucah yang sumbang ceritanya.

Ugut mengugut, cabar mencabar ni bukan perkara baru buat Anwar. Lebih 10 tahun beliau mendengar ugut-mengugut dan cabar mencabar serta sumpah menyumpah ni. Naik jemu Anwar mendengarnya dan rakyat pun dah jemu. Jadi, Eskay kena jadi lah anak jantan sikit biar berani. Sampai bila Eskay mahu harapkan `tangan ghaib' yang menjaganya? Dia mengaku tayangkan video lucah pun selamat setakat ni.

Jika ada budak muda yang menyimpan klip video lucah dalam telefon bimbit mereka, jika ditahan oleh Polis, agaknya ke mana budak tu lepas duduk? Paling tidak merasa duduk dalam lokap walaupun sekejap. Eskay? Orait jer...

Nasihat aku kat Eskay, selesaikan dulu satu persatu yang telah beliau dedahkan. Kes video seks ini pun belum selesai lagi biar pun telah menjadi bahan lawak jenaka seluruh dunia. Jangan tamak sangat nak dedahkan kesemuanya kerana jika terkantoi lagi, teramat besar malunya. Biar rakyat lupa dulu kisah lucu video seks yang tengah hangat sekarang ni, barulah dedahkan yang baru atau tunggu musim pilihanraya umum nanti. Baru gempak.

Umi Hafilda pun cabar nak dedah semenjak dari PRK Tenang hinggalah selesai PRK di Merlimau dan Kerdau. Sampai sekarang sepi je. Dedahkan lah. Jangan mengaku je ada banyak rahsia tapi tak mahu dedahkan. Mahu tunggu mahkamah? Kalau mahu tunggu mahkamah, mengapa sibuk dok taja cerita sekarang? Ertinya, Umi dengan Eskay tu 2 x 5, 5 x 2.

Sekali lagi aku nak bagitahu Eskay, Anwar tidak perlu jawab soalan bodoh dari beliau kerana aku serta seluruh rakyat nak tahu apa yang Eskay mahu dedahkan selepas ini. Kalau Anwar jawab soalan tentang beliau kat Thailand itu pun, lepas ni akan ada pula soalan bodoh apa Anwar buat kat Mesir, Mekah, Amerika, Iran, Singapore dan banyak pelusuk dunia yang Anwar dah pergi. Mahu layan orang macam tu?

Oleh: WFAUZDIN NS

Pilih kerajaan yang Cekap, Bersih Dan Telus : BN atau PR ?

Posted: 31 Mar 2011 09:00 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

PARIT BUNTAR, 1 April :- Ketua Sekretariat Pakatan Rakyat Perak, Drs. Khalil Idham Lim menyifatkan kenyataan Najib Razak sebagai omong kosong dan berniat menipu rakyat demi untuk kekal berkuasa seperti yang di ucapkan Najib yang menggesa rakyat perlu memilih kerajaan yang Cekap, Bersih Dan Telus sambil menyatakan BN lah yang dimaksudkan dengan sifat baik tersebut.

"Najib Razak cuba menutup kelemahan BN dan tidak mahu rakyat tahu realiti sebenar kerajaan yang ditadbirnya yang penuh dengan pembohongan, malah mereka (BN) akan menghalang dengan pelbagai cara dan akta agar maklumat sebenar tidak sampai ke pengetahuan umum," katanya ketika ditemui di sini.

Sebagai contoh, Khalil yang juga Adun Titi Serong mengatakan bahawa banyak laporan yang mrmbuktikan bahawa BN tidak cekap mengurus tadbir Negara dan baru-baru ini Perdana Menteri sendiri gagal memberi respon terhadap saham Bumiputera RM52 bilion telah hangus dan lesap .

"Yang tinggal cuma RM2 bilion daripada jumlah asal RM54 bilion yang diperuntukkan untuk syarikat Bumiputera, apakah ini dinamakan cekap?," soalnya.

Menurutnya lagi sepanjang pemerintahan BN , banyak kes dan skandal telah didedahkan namun tidak dibersihkan oleh individu berkenaan.

"Yang peliknya kadang-kadang orang yang melaporkan kes itu kepada pihak berwajib yang kena hukum , bukannya pesalah yang dituduh. " sindirnya.

"Kalau pencuri yang masuk rumah anda, yang kena tangkap bukannya pencuri tetapi tuan rumah" katanya untuk mengambarkan keadaan yang bercelaru dengan slogan bersih, cekap dan telus yang disebutkan oleh Najib.

"Perkara ini amat memalukan Negara terumanya pada mata Negara jiran dan isu ini perlu diambil perhatian serius oleh rakyat Malaysia sendiri" Katanya

Dalam pada itu beliau yang juga Ketua Penerangan PAS Perak menjelaskan bahawa Pakatan rakyat telah menawarkan peluang kepada rakyat untuk menikmati suasana serta keadaan Negara yang lebih selamat.

"Pakatan Rakyat sebenarnya telah ujudnya kerajaan yang Cekap, Bersih Dan Telus dinegeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor , Kelantan dan semala 11 bulan di Perak" Katanya

Namun menurutnya segala kebaikan dan kecekapan yang dibuktikan oleh negeri pakatan Rakyat itu tidak mendapat liputan yang sebenarnya malah diputar beli serta banyak fitnah dan pembohongan yang dilakukan oleh Media BN yang tidak bertanggung jawab.

"Kami dari Pakatan Rakyat telah menyatakan komitmen tersebut dengan program 100 hari seperti yang terkandung dalam buku jingga, itulah komitmen yang seharusnya dipandang positif oleh rakyat Malaysia," katanya.

"Umno BN tidak henti-henti memperlekeh tawaran ini walhal ia adalah satu tawaran untuk kebaikan rakyat secara keseluruhannya, selain itu tawaran itu dilakukan setelah menilai kemampuan kewangan negara dari kajian terperimnci yang PR lakukan terlebih dahulu" ujarnya.

Oleh : Hafizi pauzi

Lawak : Mandi Lumpur

Posted: 31 Mar 2011 09:00 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Seorang Lelaki tua memasuki bilik doktor untuk pemeriksaan fizikal tahunan. Setelah beberapa minit, doktor keluar dan berkata, "Harun, aku minta maaf, tapi kami mendapati anda menghadapi keadaan yang hanya memungkinkan anda untuk hidup 6 minggu sahaja lagi.

"Tapi Doktor," Harun menjawab, "Saya merasa sihat, saya tak merasa lebih baik dari tahun ini... Hal ini tidak mungkin benar. Apakah tidak ada yang boleh saya lakukan?"

Setelah beberapa saat, doktor berkata, "Ya, anda mungkin boleh ke spa kesihatan yang baru di hujung jalan ini dan mandi lumpur setiap hari".

Harun bersemangat bertanya, "Dan itu akan menyembuhkan saya?"

"Tidak," jawab doktor, "tapi itu akan membuatkan anda terbiasa dengan tanah."

Oleh : Tok Busu

Akhir Umur Dunia

Posted: 31 Mar 2011 08:30 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Hadith:

NABI SAW bersabda, maksudnya: "Sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan taatkan Allah, beramal soleh, maka ia dibangkitkan oleh Allah hidup kembali dengan keadaan yang menyukakannya; dan sesiapa yang mati pada masa ia dalam keadaan derhaka kepada Allah, berbuat jahat, maka ia dihidupkan kembali dengan keadaan yang mendukacitakannya."

Riwayat Jabir RA

Huraian Hadith:

Setiap perbuatan akan dibalas setimpal dengan segala perkara yang dilakukan. Sekiranya sewaktu hidup di dunia melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang dilarang, pasti ganjaran pahala sedia menanti.

Sebaliknya, jika perbuatan-perbutan keji yang menjadi amalan hidupnya, catatan dosa pula sedia menanti. Ajal maut adalah ketentuan ilahi. Tidak terawal, atau terlewat, walaupun sedetik.

Insya-Allah pintu taubat masih terbuka, selagi nyawa belum sampai ke halkum. Sekiranya seseorang mati dalam keadaan beriman, dibangkitkan kelak dalam kedaan gembira.

Sebaliknya, apabila mati dalam keadaan derhaka, pasti dibangkitkan dalam keadaan mendukacitakan. Setiap orang dibangkitkan mengikut amalan masing-masing.

Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jangan pakai tudung cara biarawati nasrani

Posted: 31 Mar 2011 08:00 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Perhatian Untuk Kaum Hawa, Pemakaian Tudung Cara Kristian.

Pemakaian tudung biarawati telah menjadi fenomena pada masa kini tanpa disedari oleh umat Islam. Fashion tudung ala Biarawati Kristian ini mungkin lahir dari kelekaan umat Islam sendiri. Justeru, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menjauhi fashion tudung ini dan kembali kepada pemakaian tudung cara orang Islam, dan menunjukkan sikap berhati-hati kita dalam etika pemakaian Islam.

Sabda Rasulullah saw:
"Barangsiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka" (Hadith riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Ibn Hibban)

Bagi anda yang memakai tudung seperti gambar di atas, ayuh tinggalkan fashion tersebut. Bagi suami atau bapa yang punyai isteri dan anak yang memakainya, tegahlah mereka. Bagi mereka yang punyai medium untuk menyampaikan mesej ini, sebarluaskan mesej ini untuk manfaat kita semua.

Sebarluaskan banner di bawah:Semoga usaha kecil kita ini mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah taala.

"Berpakaianlah mengikut ajaran Islam"

OHH, TIADA TANGKAPAN LAGI RUPANYA....

Posted: 31 Mar 2011 07:30 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

TELAH beberapa hari berlalu isu video seks yang dipertontonkan oleh Rahim Thamby Chik dan Eskay. Ramai yang menontonnya dan tempat tontonan juga telah dikenal pasti. Bahkan, video lucah tersebut telah pun diserahkan pada pihak Polis. Ada tangkapan atau belum?

Hari ini, Malaysiakini mengesahkan kenyataan Menteri Dalam Negeri bahawa masih belum ada tangkapan lagi berhubung penayangan video lucah berkenaan. Kenyataan dipetik, "Menteri Dalam Negeri,

Datuk Seri Hishamuddin Hussein hari ini menafikan laporan media bahawa beberapa siri tangkapan telah dibuat berhubung video seks yang didedahkan oleh 'Datuk T' minggu lalu.

"Tidak pada pengetahuan saya," katanya ketika diminta mengesahkan tangkapan berkenaan pada sidang medianya di bilik mesyuarat bangunan parlimen (Malaysiakini).

Mengapa slow sangat? Ada orang telah mengaku menayangkan video lucah, tempat sudah dikenalpasti dan laporan polis telah pun dibuat. Adakah tidak cukup bukti dengan pengakuan dari Rahim Thamby Chik dan Eskay tersebut? Isu siapa yang beraksi,

itu mungkin dalam siasatan tetapi yang menayangkan video tersebut sepatutnya tidak perlu lagi siasatan yang begitu lama kerana sudah ada pengakuan dari mereka. Mungkin mereka tidak bersalah kerana mereka `berniat baik'?

Bayangkan jika kita berpakat dengan kawan-kawan kita menayangkan video lucah, kemudian kita panggil beberapa remaja lelaki dan perempuan menontonnya. Apabila kita ditangkap, kita memberitahu bahawa kita `berniat baik' menayangkan video tersebut untuk menunjukkan kepada remaja-remaja berkenaan cara melakukan seks dengan `selamat' atau menunjukkan kepada mereka jangan lakukan perbuatan seperti yang mereka tonton itu.

Boleh ke? Adakah kita boleh lepas dari tindakan undang-undang? Atau, si ayah menayangkan video lucah kepada anak gadisnya dengan `niat baik' untuk mengajar anak gadisnya cara-cara atau teknik melakukan hubungan suami isteri. Boleh ke?

Cukup-cukup lah dengan bermacam auta untuk menipu rakyat. Jika mahu lepaskan si Rahim atau Eskay tu berterus terang sahaja lah. Kita pun tahu Rahim Thamby tu orang baik-baik belaka, jika tidak masakan dilantik menjaga Risda.

Oleh: WFAUZDIN NS

PEDIH : Surau ibarat kandang

Posted: 31 Mar 2011 07:00 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Salam perjuangan.Pada hari ahad baru-baru ini aku berkesempatan untuk bertandang sebentar ke program anak angkat di Kg. Padas, Tebobon, Kota Kinabalu.

Program anjuran Persatuan Siswazah Sabah itu telah membuka mata banyak pihak terutamanya para peserta bahawa rakyat Sabah sebenarnya hidup dalam penderitaan dan tangisan. Rata-rata penduduk disini adalah penyokong setia PBS dan akhirnya mereka ditaburkan janji-janji palsu pada setiap kali pilihanraya.

Kehadiran aku kesana sekadar untuk melihat sendiri bagaimana suasana masyarakat melalui kehidupan seharian. Dapatkah kita bayangkan bagaimana untuk mereka lalui kehidupan dengan tiada bekalan elektrik dan air. Malah tanah yang mereka duduki juga belum ada apa-apa tanda untuk di gezetkan sebagai tanah kampung (adat).

Keadaan surau juga yang sangat daif membuktikan bahawa kerajaan langsung tidak memberi perhatian kepada masyarakat muslim yang majoritinya tinggal disana. Sekurang-kurangnya, walaupun tanah itu bukan milik mereka, tapi pastikanlah keperluan ibadah mereka terurus kerana disitulah teletaknya kekuatan insan sebagai hamba Allah.

Sebelum dari itu, aku berkesempatan melawat kampung tersebut pada hari jumaat, dan hampir-hampir masuk solat jumaat, namun apa yang aku saksikan adalah golongan remaja/belia yang masih melepak berbual-bual dan kanak-kanak yang masih bermain. Inikah masa depan Islam yang diinginkan oleh kerajaan UMNO/BN. Generasi apakah yang ingin mereka hasilkan?

Sebenarnya, apa yang aku saksikan ini, membuatkan sifat pemuda aku tercabar..! Rasanya seperti ingin sekali menentang kerajaan BN ini sehingga ke hujung nyawa. Semoga suatu hari nanti rakyat Sabah sedar bahawa BN sebenarnya sedang menyedut darah/keringat mereka semata-mata untuk kesenangan pemimpin dan kroni-kroni mereka.

Keadaan surau yang teletak di kawasan BANDARAYA KOTA KINABALUKeadaan surau yang sangat DhoifOleh : Sabahkita

SABAH : Kasihanilah Peniaga Kecil

Posted: 31 Mar 2011 06:30 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Sudah menjadi nasib peniaga kecil, yang terpaksa menumpang dan mengharapkan belasan ehsan pemilik bangunan bagi mencari sesuap rezeki untuk meneruskan kehidupan. Persoalannya sampai bila mereka terpaksa menyuap buaya buas di muara sungai?

Inilah keluhan dan rintihan para peniaga kecil Sabah yang rata-rata terpaksa menyewa permis perniagaan yang mahal. Malah ada peniaga terpaksa membayar sewa sehingga RM650 hingga RM1500 untuk menyewa bangunan dengan kadar keluasan 3X6 dan 8 X 6 kaki persegi.

Bukan sekadar itu, peniaga juga didesak untuk membayar tiga hingga lima bulan deposite untuk menyewa lot kedai tersebut. Ini tidak termasuk kos pengubahsuaian kedai tersebut. Malah dalam masa pengubahsuaian itu juga, sewa bulanan kedai turut berjalan.

" Senario yang berlaku di bandar-bandar malah di pekan-pekan seluruh Sabah ini amat membebankan peniaga kecil yang mempunyai modal yang terhad. Kos ini belum lagi termasuk barangan yang hendak mereka niagakan". Terang Hisyamuddin.

Hisyamuddin selaku Ketua Penerangan PAS Sabah mendesak Kementerian atau jabatan yang terbabit supaya menggubal satu enekmen atau akta yang boleh mengawal dan menghadkan kadar sewa supaya para peniaga kecil dapat keluar daripada kesusahan lintah darat yang terus menyedut kudrat mereka.

"Sekiranya fonemena ini dibiarkan, saya bimbang nasib peniaga kecil yang majoritinya adalah bumiputera akan terbatas keupayaan niaga mereka sehingga terpaksa memilih untuk berniaga dikaki-kaki lima bangunan atau pasar-pasar tamu yang bersifat mingguan sahaja". Jelas Hisyamuddin.

" Jika begini keadaan mereka, peniaga kecil yang sebahagiannya meminjam modal daripada Amanah Ikthiar dan TEKUN akan terbeban dengan hutang dan sukar untuk mereka membayar balik pinjaman mereka. Jika ini terjadi, sia-sialah usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan melalui program Amanah Ikthiar dan TEKUN". Tambah Hisyamuddin.

Kadar sewa yang tinggi ini turut menambah jurang ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin. Inilah antara sebab kenapa gaji pekerja di Sabah terlalu murah jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperolehi oleh majikan.

Selain itu, kadar sewa yang mahal juga turut menyebabkan barang jualan dinaikkan harga bagi menampung kos sewa bangunan. Pelangganlah yang selalu menjadi mangsa kepada kerakusan golongan bangsawan.

"Tindakan tangkas ini perlu bagi membela golongan yang berpendapatan rendah.Malah, saya cukup optimis, sekiranya Pakatan Rakyat diberi mandat untuk mentadbir negara, perkara yang melibatkan golongan berpendapatan rendah akan diberi keutamaan oleh kita." Kata Hisyamuddin menutup bicaranya.

Oleh : Sabahkita

Tanda Kiamat Di Tepi Kaabah

Posted: 31 Mar 2011 06:00 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Menara Jam DiRaja Mekah: Tanda Kiamat Di Tepi Kaabah

"Apabila melihat pembangunan yang sangat hebat di sekitar Mekah, saya terfikir: 'Apa agaknya kata Nabi Ibrahim melihat pembangunan sehebat itu. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan binaan,

juga ketika Allah memerintahkan Baginda berdua membina Kaabah dan menyeru manusia mengerjakan haji, Nabi Ibrahim taat sahaja walaupun di fikiran mungkin tertanya-tanya siapakah yang mendengar seruannya dan apakah yang bakal berlaku di Mekah ribuan tahun kemudian.

Saya juga teringat dengan jawapan Nabi Muhammad SAW kepada Jibril yang berupa sebagai lelaki segak dalam hadis Islam, Iman, Ihsan ketika Jibril bertanya Nabi tentang Kiamat. Lantas Nabi hanya menyebutkan tanda-tanda Kiamat kerana hanya Allah Yang Maha Mengetahui bila berlakunya Kiamat. Yang menarik dari pelbagai tanda Kiamat itu-kecil dan besarnya, Nabi Muhammad SAW menyebut:

'..apabila engkau melihat orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing berbangga-banga menegak dan meninggikan bangunan.' SubhanAllah! Nabi sebut satu tanda Kiamat dalam keadaan Mekah masih terlalu daif dan naif fizikalnya. Itulah mukjizat. Itulah tanda Kiamat. Dan itulah yang bakal kita lihat.

Saya juga menerima komen di bawah dari pengunjung portal saya berkenaan artikel ringkas di atas (Fakta benar/salah sila pastikan semula):

1. Dalil secara Qati' (putus-tidak boleh dipertikai) untuk menyokong dan membenarkan bahawa Makkah al-Mukarramah adalah 'Pusat Bumi' seperti yang terkandung di dalam kitab-kitab Samawi spt Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran. Diikuti pula ilmu sains,astronomi dan geografi sebagai kajian dan resolusi kebenaran fakta tersebut. As-Syura:8 |Al-An'am:92

2. Menyatakan bahawa Makkah al-Mukarramah adalah sebagai 'Tarikan Magnet Radiasi' untuk Bumi. Bermakna tenaga semulajadi untuk jasad manusia boleh ditambah dan diperolehi dengan cara bersujud secara bersolat. Untuk mendapat cas tenaga ini, ciri sujud tersebut perlu betul,

selaras dan bertepatan menghadap Ka'bah sebagai 'Kiblat Pusat Bumi'. Untuk menetapkan Makkah sebagai 'Kiblat Pusat Bumi', penetapan serta persepakatan dari segi keadaan muka bumi, waktu dan masa yang betul perlu diseragamkan dan dipusatkan di sini. Maka, Makkah al-Mukarramah bukan sahaja pusat tarikan Magnet radiasi, tetapi ia juga merupakan tarikan 'RUH' umat Islam untuk melaksanakan amal ibadat.

3. Menyangkal fakta barat yang menyatakan bahawa permukaan bumi ini adalah 360 darjah. Sebenarnya ia adalah 390 darjah berdasarkan ukuran dari 'Pusat Bumi Makkah'. Ukuran 390 darjah ini adalah lebih tepat berdasarkan persepakatan ahli di dalam bidang astronomi dan geografi Islam.

4. Mengukuhkan fakta yang menyatakan bahawa Ka'bah, masjid al-Quds dan masjid Nabawi adalah terletak di satu garisan geografi yang sama bermula dari Makkah dan berakhir di al-Quds al-Syarif. Berbeza dengan padangan yang sebaliknya.

Maka, umat Islam di Palestin secara khususnya menghadap ke kiblat secara berhadapan terus ke arahnya tanpa perlu condong ke mana-mana arah. Begitu juga arah kiblat mereka juga terus menembusi ke arah masjid Nabawi, di Madinah al-Munawwarah. Ketiga-tiga masjid ini adalah merupakan saranan nabi Muhammad s.a.w untuk menziarahinya kerana keberkatan yang ada padanya.

5. Menyatukan dan memudahkan urusan waktu dan masa bagi ibadat HAJI, tahun HIJRAH dan sambutan hari kebesaran di dalam bulan Islam khususnya hari wukuf di Arafah yang sering menjadi perselisihan setiap tahun di Malaysia sekiranya menggunakan sistem GMT. Berbeza dengan sistem 'Waktu Muslim Sedunia' ini. Segalanya lebih baik dan tersusun.

6. Membina 'JIHAD' dan 'KESATUAN' umat Islam sedunia dari segi fikrah 'MASA dan IBADAT' dengan kewujudan 'Waktu Antarabangsa Makkah' bagi negara-negara Islam khususnya dan negara non-muslim secara amnya.

Secara simboliknya, sistem Greenwich Mean Time (Waktu Min Greenwich) ini tidak lagi relevan dan sesuai diguna pakai di negara-negara Islam kerana banyak kelemahan dan ketidakserasian waktu dan masa untuk umat Islam.

7. Menyatakan bahawa GMT yang diasaskan oleh penjajah British ini adalah merupakan penyata garisan secara sangkaan salah mereka tanpa fakta dan kajian yang benar. Hal ini berlaku sewaktu penjajahan mereka di seluruh dunia pada tahun 1884 dengan menetapkan waktu di setiap negara-negara jajahan mereka adalah berdasarkan waktu dan masa di Britain. Ia bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pengurusan politik mereka dengan negara-negara tersebut.

Oleh itu, garisan panjang permukaan bumi Makkah bertepatan dengan garisan utara Magnet iaitu bersamaan '0′ darjah berbeza dengan penyelewengan yang telah ditetapkan oleh mereka berkenaan GMT iaitu dengan purata 8.5 darjah. Begitu juga di negara-negara selain Britain, sama ada ia berlaku penambahan atau pengurangan ukuran darjah permukaan bumi.

Ini menyebabkan ketidakstabilan untuk umat Islam bagi menentukan arah kiblat dengan lebih tepat. Oleh sebab itu, GMT tidak sesuai lagi untuk dijadikan sebagai pegangan 'MASA dan WAKTU' penduduk dunia amnya dan negara-negara Islam secara khususnya sebagai pengurusan harian hidup. Bahkan Makkah al-Mukarramah adalah merupakan tumpuan dunia serta fokusnya adalah kepada Ka'bah al-Musyarrafah.

8. Menyahut seruan Allah s.w.t untuk bersatu dan bersistem dalam soal kehidupan manusia berdasarkan wahyunya di dalam al-Quran berkenaan isi kandungan surah al-A'sr (Demi Masa).

Wallahu A'lam.

Oleh: ustnik


Creative Foody Funny Pictures

Posted: 31 Mar 2011 05:28 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Keativiti manusia yang pelbagai boleh menghasilkan gubahan yang juga pelbagai bentuk. Gubahan yang menarik di bawah dikirim oleh "Tok Busu" melalui emailnya pagi ini.....

Setiap masalah ada jalan keluarnya !

Posted: 31 Mar 2011 05:10 PM PDT

27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Setiap masalah yang kita hadapi pada setiap hari pasti selalu ada jalan keluarnya. Kalau kita selalu berfikir secara positif setiap kali menghadapi pelbagai masalah tentunya semuanya akan menghasilkan kesan positif pada diri kita sendiri.

Bersama ini saya terbitkan koleksi gambar yang dikirim oleh "Mat Rock" untuk menjadi bahan renungan bagi kita yang berfikiran positif...
Pandangan Mahathir yang cetek dan celaru mengenai Islam !

Posted: 31 Mar 2011 04:18 PM PDT


27 Rabiulakhir 1432H. [MOD] -

Oleh : ibnuirfadzil.blogspot.com

Gambar ini saya capture dari Majalah al Islam, bulan Mac 2011... (kalau tak silap) Apa pandangan anda tentang apa yang diutarakan oleh Mahathir di sini.. Semoga kita berhati-hati dengan serangan pemikiran Sekularisme.

Komen Cina Islam :

Saya terpanggil untuk menyiarkan email ringkas dari sdr Ibnuirfadzil mengenai kenyataan Mahathir yang saya anggap jelas menggambarkan kecelaruian pemikiran can ceteknya ilmu Mahathir mengenai ajaran Islam itu sendiri.

Bagi mereka yang sering mengikuti perkembangan ucapan dan pemikiran mahathir termasuklah saya, ucapan diatas adalah pelengkap dan penambahan koleksi Mahathir yang sering mengeluarkan pandangan yang menghina Islam.

Sesunggunya Rasulullah diutuskan untuk melengkapkan ajaran Islam termasuklah satu sunnah yang diajar oleh baginda dalam soal politik dan pemerintahan seperti semasa baginda di Madinah. Ajaran inilah yang membayangi Jamaah Islam diseluruh dunia dan di malaysia adalah PAS bagimelaksanakan cita-cita islam tersebut.

Setelah Wafatnya baginda Rasulullah maka Ulamaklah menjadi ikutan dan panduan umat Islam sehingga askhir zaman seperti Sabda Rasulullah " Ulama adalah pewaris kepada para nabi".

Suka saya memetik satu tulisan dari Majalah Hidayatullah seperti dibawah:-

Majalah Hidayatullah, Desember 2007. Akhir-akhir ini banyak umat Islam yang sudah berani melecehkan para ulama dan tidak menghormati mereka lagi, ini adalah salah satu tanda akhir zaman…padahal dalam Islam, para ulama mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat sekali. Diantaranya adalah apa yang disebutkan Allah swt dalam salah satu firman-Nya :

" Wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rosul-Nya dan ulil amri di antara kamu " (QS An Nisa' : 59 )

Dalam ayat tersebut, Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah , Rosul-Nya dan ulil amri. Hanya saja ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya adalah ketaatan mutlak, sedangkan ketaaatan kepada ulil amri tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rosul-Nya. Adapun maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas ra, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya adalah para pakar fiqh dan para ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa ulil amri di atas mencakup para ulama dan umara ( pemimpin ).

Ini sesuai dengan apa yang kita dapati dalam perjalanan sejarah Islam pertama, bahwa Rosulullah saw adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga para khulafa' rasyidin sesudahnya : Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas. Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara ulama dan umara. Dalam posisi seperti ini, manakah yang harus kita taati terlebih dahulu, ulama atau umara ? Kalau kita perhatikan ayat di atas secara seksama, akan kita dapati bahwa ketaatan kepada ulil amri tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rosul-Nya.

Sedang orang yang paling mengetahui tentang perintah Allah dan Rosul-Nya adalah para ulama, dengan demikian ketaatan kepada para ulama didahulukan daripada ketaatan kepada umara, karena umara sendiri wajib mentaati ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Ibnu Qayyim dalam bukunya " I'lam Al Muwaqi'in " ( 1/9 ) menyatakan : " Pendapat yang benar adalah bahwa para umara' hanya boleh ditaati jika mereka memerintahkan kepada sesuatu yang berdasarkan ilmu, hal itu bisa terwujud jika para umara' tersebut mengikuti para ulama, karena ketaatan itu hanya diwajibkan pada hal-hal yang baik –baik saja dan berdasarkan ilmu. Oleh karenanya, kita mentaati ulama, karena mereka mentaati Rosulullah saw, begitu juga kita mentaati umara' karena mereka mentaati para ulama . "

Semuga kita terus dilindungi oleh Allah SWT dari pemikiran yang karut dan sesat.

Nuffnang